Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Uitblijven natuurvergunning RTHA nu bij de rechter

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 241 
|
 schipholwatch.nl - 02-12-2023 
judge-gavel-1461998219JBc.jpg

Rotterdam Airport heeft nog steeds geen natuurvergunning, onder meer omdat het was betrapt op het sjoemelen met uitstootgegevens. Bewonersvereniging BTV stapt daarom samen met MOB naar de rechter.

Op 12 mei 2022 verzochten beide partijen minister Christianne van der Wal handhavend op te treden omdat het Rotterdamse vliegveld niet beschikt over de wettelijk verplichte natuurvergunning. In maart 2023 werd dat verzoek afgewezen, waarna bezwaar is aangetekend. Ook het bezwaar wees Van der Wal af, in september 2023.

Daarom leggen MOB en BTV de zaak nu voor aan de rechter. Zij vinden dat het verzoek en het bezwaar op onjuiste gronden zijn afgewezen en willen dat RTHA alsnog wordt gehouden aan de natuurwetgeving. Dit betekent dat het vliegveld moet krimpen tot een niveau dat past binnen de grenzen van de wet.

Om zonder natuurvergunning een vliegveld te gedogen dat past binnen de wetgeving is de zogenaamde referentiesituatie van groot belang. Dat is een beginsituatie in het verleden die mogelijk was voordat de wetgeving totstandkwam of een situatie die sindsdien extra beperkingen oplegde aan de activiteiten.

Sjoemelberekeningen
Voor vliegvelden is het daarom zaak de referentiesituatie zo ruim mogelijk te begroten. Rotterdam Airport deed dat door stikstofberekeningen te maken op basis van de meest vervuilende vliegtuigen die het kon vinden. Uit die sommen moest blijken dat het vliegveld alle stikstofruimte van de wereld zou hebben.

Maar de minister doorzag die rekentruc en riep RTHA op het matje. Het bedrijf moest nieuwe berekeningen maken met toestellen die een juiste afspiegeling vormen van de vloot die normaal gesproken gebruikmaakt van de luchthaven.

Ondertussen wil de minister niets weten van handhaven. Er zou – in afwachting van de nieuwe cijfers – immers sprake zijn van “concreet zicht op legalisatie”.

Minder vluchten
BTV en MOB betwisten dat in hun beroepsschrift. Al sinds februari 2021 ligt er een ontwerpbesluit voor de toekenning van de natuurvergunning, maar de nieuwe berekeningen blijven uit.

Nieuwe berekeningen zullen resulteren in een veel lagere referentiesituatie en zullen zonder aanvullende maatregelen – zoals het opkopen van boerenbedrijven – automatisch leiden tot een lagere toegestane stikstofuitstoot dan nu is opgenomen in het ontwerpbesluit.

Concreet betekent dit dat het aantal vluchten moet worden teruggebracht. De Wet natuurbescherming staat immers geen verslechtering van de situatie toe, vooral niet als het gaat om natuurgebieden die zich toch al in een kritieke fase bevinden qua biodiversiteit en verzuring. Dat zijn voor RTHA met name Meijendel & Berkheide en de Nieuwkoopse Plassen.

Duurt veel te lang
Beide burgerorganisaties hekelen het continu rekken van de vergunningverlening. Voor een concreet zicht op legalisatie geldt doorgaans een termijn van maximaal zes maanden, maar de conceptvergunning ligt nu al ruim drie jaar te verstoffen in een lade op het verantwoordelijke ministerie van Landbouw.

Dit feit alleen, gecombineerd met het gegeven dat RTHA zelf niet heeft geageerd tegen het uitblijven van de vergunning, bewijst volgens beide eisers dat er geen sprake meer is van zicht op legalisatie en dat er gehandhaafd moet gaan worden. Bovendien leidt het langdurige gedogen tot steeds grotere schade aan de bedreigde natuurgebieden.

Binnenkort komt de zaak in een zitting voor de rechter. Een datum voor de inhoudelijke behandeling is nog niet vastgesteld. We houden het voor u in de gaten. Wordt vervolgd.

Bekijk bericht op "schipholwatch.nl - 02-12-2023"

Reacties op dit bericht