Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Trendbreuk Schiphol

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 1002 
|
 Bewoners Omgeving Schiphol 
Bewoners_logo_2x.png

Het verminderen van het aantal vluchten op Schiphol is “helemaal niet moeilijk”. Dat betoogt Matt Poelmans van de Bewoners Omgevingsraad Schiphol (ORS). De aangewezen weg is volgens hem snijden in de hubfunctie van Schiphol, dat voor jaarlijks miljoenen passagiers fungeert als overstaphalte. “Als je al die vluchten met overstappers vermindert, kun je zelfs terug naar 350.000 vluchten per jaar. Dan hou je genoeg ruimte over voor Nederlandse passagiers en nog voor een klein deel overstappers.”
Het kabinet zou overwegen het aantal vluchten op Schiphol structureel te verlagen tot 440.000 of 450.000. Het plafond ligt nu op 500.000.
“Fijn dat het kabinet tot de conclusie komt dat Schiphol niet meer moet groeien. We zijn tevreden dat het nu is doorgedrongen”, zegt Poelmans. Volgens hem wordt het economisch belang van de hubfunctie van de luchthaven sowieso zwaar overschat. “Als mensen vanuit Azië naar Amerika vliegen en hier alleen overstappen, schieten we er economisch niets mee op. Het kóst alleen maar geld.”
Het afhandelen van bagage en beveiliging van overstappers kost namelijk veel mankracht, schetst hij. “De vele overstappers leggen dubbel beslag op de personeelscapaciteit. Hun koffers moeten na aankomst snel worden overgeladen en veel overstappers moeten twee keer door de douane. Op de terugweg gebeurt dat onder tijdsdruk dus nog een keer.” De kosten daarvan worden “afgewenteld op de service aan Nederlandse vakantiegangers en buitenlandse toeristen die ons land bezoeken. En op de Nederlandse belastingbetaler”, aldus de bewonersvoorman.

ALGEMEEN DAGBLAD 18 juni 2022 (Rob van der Aa)


Bewonersdelegaties en burgerplatforms noemen de krimpplannen voor de luchthaven Schiphol een ‘belangrijke stap’ richting een betere balans tussen een bloeiende luchtvaart een gezonde leefomgeving. En de kant-en-klare regionale luchthaven Lelystad Airport, een dochterbedrijf van Schiphol? Daar kan nu helemaal een streep doorheen, vinden ze.

Matt Poelmans, voorzitter van de Bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol, spreekt van ‘een duidelijke kentering, die past in onze visie op Schiphol’. Poelmans: ,,Groei van de luchtvaart en een gezonde leefomgeving gaan niet goed samen, dus wij pleiten voor gematigde krimp. Beperking tot 350.000 vliegbewegingen is volgens ons mogelijk.” Nu zit Schiphol op ruim 500.000 vliegbewegingen.

Krimp van Schiphol is best te doen zonder dat het vestigingsklimaat van Nederland achteruit gaat, blijkt uit gedetailleerd data-onderzoek van de Werkgroep Toekomst Luchtvaart. Een kleinere nationale luchthaven past helemaal in het straatje van de werkgroep, die bestaat uit ‘talrijke bewoners die voorstander zijn van een goed leefklimaat in Nederland en daarbuiten’. Hun krimpscenario: ,,Schaf overbodig luchtverkeer af en pak de negatieve effecten aan. Het luchtverkeer op Schiphol veroorzaakt nu veel te hoge negatieve effecten: uitstoot van stikstof, CO2 en kankerverwekkend ultrafijn stof, aantasting volksgezondheid door slaapverstoring en geluidhinder.” Ook is woningbouw nu onmogelijk, stelt de club.

De beperking moet volgens Poelmans wel geleidelijk gebeuren. Maar hoe dan? ,,Koffiedrinken in Barcelona voor een paar tientjes vinden we bijvoorbeeld geen voordeel dat de nadelen rechtvaardigt. Dat zou al een belangrijke stap in de richting van een betere afweging zijn: kortere vluchten vervangen door de trein. Maar ook het aantal overstappers terugbrengen, omdat we daar toch niks aan verdienen. En de tickettaks kan fors omhoog.”

De bewoners vinden dat de ontwikkeling van Schiphol nooit in balans is geweest met de omgeving. De beloofde hinderbeperking is nooit geleverd, stelt Poelmans. ,,Nu maakt het kabinet echt een trendbreuk, die ook nodig is om woningbouw te kunnen laten plaatsvinden. En dan is een tweede Kaagbaan overbodig, net als Lelystad.” Die mening over de regionale luchthaven, waarvan opening nog steeds onzeker is, deelt Adegeest. ,,Anders zijn de geplande laagvliegroutes blijvend. Dus moet de sluiting van Lelystad Airport nu ook gelijk worden verzilverd.”

Bekijk bericht op "Bewoners Omgeving Schiphol"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Erik Moen uit Amstelveen

Waar woont Poelmans?
Ik in Amstelveen en ik vindt al dat gezeik over overlast zwaar overdreven.

Reken eens door wat de downstream effecten op economische activiteiten wordt als Schiphol krimpt met de helft.

Gewoon roepen dat alles makkelijk is, is te suf voor woorden.

Maar goed met uw instelling ten aanzien van de luchthavens en luchtvaart ga ik u niet overtuigen.

Doe alleen niet alsof u “de bewoners” rondom Schiphol vertegenwoordigt. Dat is gewoon niet zo.
Velen hebben die gepercipieerde overlast niet en hebben niks op met de jankbrigades.
Wij ondervinden hinder daarvan.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

@Erik Moen. De heer Poelmans is overtuigd door een degelijke analyse van de Werkgroep Toekomst Luchtvaart. Deze werkgroep heeft van alle directie bestemmingen van Schiphol onderzocht hoeveel passagiers daar van en naar Nederland gaan (OD verkeer) en wat de Nederlandse economische belangen aldaar zijn. Uit dat onderzoek blijkt, dat Schiphol met 350.000 vluchten kan volstaan, zonder dat deze krimp schade aan de Nederlandse economie toebrengt. Voor details verwijs ik naar: http://www.toekomstluchtvaart.nl/Selectie_nuttige_hub_functie_Schiphol.html
Maar ook gerenommeerde economen, zoals dr. Walter J.J. Manshanden pleiten voor krimp. Hiervoor verwijs ik bijvoorbeeld naar: https://www.metronieuws.nl/panel/2022/06/het-metro-panel-over-de-stelling-krimp-van-schiphol-is-een-goed-idee/
De woorden "helemaal niet moeilijk" staan tussen aanhalingstekens. Je moet ze niet letterlijk nemen, want het is natuurlijk best wel een lastig traject om de ideale hub te bereiken. Ik hoop alleen bij u de gedachte te hebben weggenomen dat de heer Poelmans zomaar wat roept.
Verder prijs ik u gelukkig dat u (nog) geen overlast van het luchtverkeer ondervindt. Maar voor iedereen geldt een grens van wat aanvaardbaar is. Voor de een ligt die wat hoger dan voor een ander. Overigens is uit onderzoeken naar voren gekomen dat geluidsoverlast ook voor mensen de menen er geen hinder van te hebben schadelijk voor de gezondheid kan zijn. Ultrafijnstof is dat in ieder geval wel, getuige het onderzoek door de RIVM.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest


Geplaatst door Robbert uit Amsterdam

@Erik Moen. De heer Poelmans pretendeert niet te spreken namens alle omwonenden. Wel namens omwonenden die hinder van Schiphol ondervinden. En uit onderzoek van onder meer het RIVM blijkt dat om aanzienlijke aantallen te gaan. Ook in Amstelveen. VVD Amstelveen heeft niets voor niets dit probleem recent weer aangekaart. Het is dus niets te maken met 'jankbrigades'.

Geplaatst door Jaap uit Bussum


Geplaatst door Stein uit Amsterdam

Al jaren horen we de bezwaren van een vliegveld in zee,het zou erg (te) veel kosten om de passagiers van en naar die plek te brengen etc…Mijn idee is dan ook simpel,maak er dan een “hub” vliegveld van,dus alleen voor overstappers. Dan kan je werknemers(echt heel veel heb je er niet nodig op een overstaphaven ) heen en weer vliegen zoals dat nu ook met bv booreilanden gebeurt en zit je niet met allerlei dure en onmogelijke railverbindingen zodat je dat vliegveld ook zodanig ver uit de kust kan neerleggen zodat er echt niemand nog last van hoeft te hebben .Een samenwerking met (en strategische ligging tussen Uk , Noorwegen) zou een reele optie zijn..En dan kan schiphol met zo,n 200.000 vluchten per jaar makkelijk in de behoefte van de Nederlandse reiziger voorzen.hoeft er niemand meer in de rij te staan en het allerbelangrijkst krijgen zo’n anderhalf miljoen mensen weer kans op een beetje normaal stressvrij leven in een schone en relatief rustige leefomgeving.