Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Topman KLM wil ‘deltaplan’ luchtvaart

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 2034 
|
 NRC 
me_vliegtuig_IMG_0334.jpg

Topman KLM wil ‘deltaplan’ luchtvaart

ECONOMIE De Nederlandse luchtvaartsector kan het hoofd alleen boven water houden als de politiek, Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen de handen ineen slaan. KLM-topman Pieter Elbers pleit vandaag in De Telegraaf voor een ‘deltaplan’ voor de luchtvaart. Door toegenomen concurrentie uit het Midden-Oosten staat de positie van KLM en Schiphol onder druk. Daartegen helpt alleen “een integraal beleid, in samenspraak met de overheid en de luchthaven”, meent Elbers. Hij erkent dat KLM zelf ook flinke stappen zal moeten zetten, zoals bezuinigen en investeren.

Elbers zegt niet alleen voor eigen parochie te preken. Volgens hem levert de luchtvaart de Nederlandse economie 330.000 banen op en een toegevoegde waarde van 30 miljard euro.

Afgelopen week maakte Qatar Airways nog bekend graag meer te willen gaan vliegen op Schiphol, maar de luchtvaartmaatschappij uit de Perzische Golf zegt tegenwerking te ondervinden van de Nederlandse overheid die weigert extra landingsrechten te verstrekken. De snelgroeiende maatschappij mag vanaf 16 juni zes keer per week heen en weer pendelen. Dat moet volgens topman Akbar Al Baker ten minste zeven keer worden, en als het kan nog meer. Hij rekent erop dat er komende jaren veel extra passagiers uit China en India komen die over de hele wereld vervoerd moeten worden.

De Arabieren worden door concurrerende luchtvaartmaatschappijen in de Verenigde Staten beschuldigd van oneerlijke concurrentie, omdat ze miljarden aan oliegeld zouden ontvangen uit de staatskas van het steenrijke Qatar. Ook Emirates en Etihad krijgen dit soort verwijten. Nederland wil in Europees verband meer duidelijkheid hierover en daarom wordt de golfmaatschappijen voorlopig geen nieuwe landingsrechten verleend. (ANP)

Bekijk bericht op "NRC"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Erwin von der Meer uit Castricum

Hoogst merkwaardig allemaal. Eerst horen wij dat Schiphol de motor is van de Nederlandse economie en nu zou de zogenaamde motor ondersteuning moeten krijgen in de vorm van een Deltaplan. Schiphol heeft een bijdrage aan het Bruto Nationaal Produkt van ca. 2-3%. Best leuk maar niet zo overweldigend om daarvoor alles uit de kast te halen om dit tegen wil en dank van te willen behouden. Dit terwijl de concurrenten nog maar pas begonnen zijn met hun offensief.

Geplaatst door anton uit castricum

330.000 banen en 30 miljard toegevoegde waarde, .......... Luchtfietserij, nooit enige degelijke onderbouwing van gezien. Cijfers met de kwaliteit van Fyra-offertes, betuwelijnen-begrotingene Noord/Zuidlijn budgetten .................
Nee, hier lig ik niet niet wakker van, ook niet als burger die oog heeft voor de belangen van de (echte) economie.
De neo-liberalen, die hier al jaren aan het bewind zijn, vereren de god van de markt, dus laat die hier ook maar z'n werk doen. Ze vinden de gezondheidszorg ook een "markt", waarbij zorginstellingen volledig overgeleverd zijn aan de grillen van (redendementsjagende) verzekeraars, dus waarom zou men zich hier ineens wel over van alles druk gaan maken.
En als omwonende vind ik deze ontwikkelingen prima, hoe sneller die "stofzuigfunctie" gemarginaliseerd is, hoe beter. Houden we een functionele luchthaven over, die dienstbaar is aan Nederland. Meer hebben we niet nodig, meerhoeven we niet en meer willen we niet.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Heel vroeger beweerde de tabaksindustrie dat roken niet ongezond zou zijn. Dit bleek niet waar te zijn.
Daarna beweerde de olie-industrie dat de klimaatverandering niet door de verbranding van fossiele brandstoffen kwam. Dat bleek niet waar te zijn.
Nu beweert de luchtvaartindustrie dat deze sector voor de Nederlandse economie van zeer groot belang is. Later zal blijken dat………

Geplaatst door V.O.S.

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

@Anton. Zo is dat: En als omwonende vind ook ik deze ontwikkelingen prima, hoe sneller die "stofzuigfunctie" gemarginaliseerd is, hoe beter. Houden we een functionele luchthaven over, die dienstbaar is aan Nederland. Meer hebben we niet nodig, meer hoeven we niet en meer willen we niet.

Schiphol heeft de laatste 3 decennia gigantisch geklaagd / gelobbyd in Den Haag om vooral al die uitbreidingen er door heen te krijgen.
Aangezien we al lange tijd geen regering met een rechte rug meer gehad hebben, maar een stel dweilen, heeft de sector van dat gegeven handig gebruik gemaakt.
Vrijwel elke fatsoenlijke industrie in Nederland heeft het onderspit moeten delven.
Geen Staatssteun, geen begeleiding, niets van dat alles.
Schiphol daar in tegen heeft een hele stel handige figuren in dienst, die de dweilen in Den Haag alles wijs konden en kunnen maken.
De Schiphol-group krijgt al geruime tijd Staatssteun in allerlei financiële constructies.
De Schiphol-group heeft door haar manier van zaken doen, vrijwel heel Nederland in een wurggreep gekregen, veelal door manipulatie en bedrog.
Bovendien gaat er enorm veel belastinggeld richting Schiphol.
Dat betekent dat o.a. ik meebetaal aan de herrie / vervuiling en onveiligheid die ik helemaal niet wil!
Hoezo democratie?

Nu weer een zogenaamd ´deltaplan´. Dan weer andere ´beren op de weg´.
Er is altijd wel iets om Nederland bv, in een rampspoed te laten verdwijnen indien de Schiphol-group haar zin niet krijgt.
Volstrekt ongeloofwaardig inmiddels.


Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit deltametropool

SANERINGSPLAN LUCHTVAARTSECTOR ?

De voorgenomen verdubbeling van het aantal vluchten en de dreigende kaalslag van onze BUCH regio via "Sprintstad plannen" van Provincie, Prorail & EU DELTAMETROPOOL (Schipholsyndicaat) is een regelrechte bedreiging van onze woon- en leefomgeving en regionale samenleving.

In plaats van een deltaplan luchtvaart is het hoog tijd voor een SANERINGSPLAN om de zaken op orde te stellen en de weg in te slaan naar een - in bovenstaande reacties geschetste - functionele, kwalitatief vormgegeven luchthaven.

De buitenproportionele invloed van de Schiphol Group op talrijke verzelfstandigde organisaties als ORS, VRK, RUD e.a. en het openbaar bestuur en dan met name de Provincie NH valt niet langer te handhaven.

We gaan de op zich kwalitatief goede woonomgeving van onze forenzengemeenten toch niet laten vervangen door de door PvdA gedeputeerde Talsma geschetste louter urbane omgeving met een door parkeerterreinen, hoogbouwflats, kantoren en outletcentra omgeven NS Knooppunt waar enorme grindbakken het vliegtuiglawaai wat zullen absorberen?

Let wel, in een presentatie eerder dit jaar door Talsma en CEO Jos Nijhuis voor lokale bestuurders en politici werden deze plannen inclusief de grindbakken letterlijk de hemel in geprezen.

Tijd dus voor een grondige sanering op bovengenoemde punten?

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Welke politieke partij gaat dit oppakken? Dan ga ik de volgende keer op die partij stemmen!

Geplaatst door anton uit castricum

De sanering is al enige jaren bezig, via constante (mega)verliezen van Air-France / KLM. Voordeel voor de omwonenden is dat KLM is gefuseerd met een frans bedrijf, waar vakbonden nog ouderwetse macht hebben. Je ziet nu al dat, in plaats van kostenbesparingen door te voeren bij Air France, die maatschappij probeert de kas van de KLM te plunderen, om de desastreuze bedrijfsresultaten nog enigszins op te poetsen.
Van de enkele jaren geleden aangekondigde schuldenreductie is weinig tot niets terecht gekomen. Dit houden ze op de iets langere termijn niet vol, zeker gezien de snel toenemende concurrentie, nu ook bij hun melkkoetje, de transatlantische vluchten ....... Zodra dat bedrijf omvalt heb ik goede hoop dat het snel gedaan is met de hub-functie. Sanering via natuurlijke selectie ...........
Ben ik een beetje hard voor de luchtvaartsector? Het valt in het niet bij de wijze waarop ze al tientallen jaren met de omwonenden omgaan. Wie goed doet, die goed ontmoet, maar omgekeerd is ook van toepassing ................

Geplaatst door Ben uit Castricum

Door ontwikkelingen van buitenaf staat de Nederlandse luchtvaart het water tot aan de lippen. Ondanks alle hulp van de Overheid is KLM overgeleverd aan Air France en Schiphol aan Istanbul, Dubai, Abu Dhabi etc. En daar is met geen Delta Plan meer wat aan te doen. Erger nog; dat Delta Plan kost ongelooflijk veel geld (uitbreiding Schiphol) en bezorgd de burgers heel veel extra overlast (carte blanche voor de sector, om maar te kunnen overleven). In Europa wordt s'nachts niet of nauwelijks gevlogen, alleen Schiphol accordeert 70 nachtvluchten. Al komen alle nachtvluchten op Schiphol, het wordt niet anders. Geen steeds wisselende windrichting, geen storm, geen sneeuw en ijs, veel goedkopere arbeidskrachten, groter en beter winkelaanbod, betere en vriendelijker service etc. etc. Geen schijn van kans.

Geplaatst door gerard

@ Beb: Schiphol kan (en mag) nog veel meer dan 70 vluchten per nacht afhandelen. Als ze zich aandienen.

Geplaatst door marianne uit castricum

Vraag: " Horen de bewoners in deze omstreken ook dat er zoveel " stille" vliegtuigen zijn zoals Melanie in 2008 ? heeft voorspeld? ", of is het zo dat mijn oren op nog jonge leeftijd snel achteruit zijn gegaan door het stille ! geweld uit de lucht

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit deltametropool

Klimaatconferentie Parijs en SANERINGS- of Deltaplan luchtvaart

In de aanloop naar een grote klimaatconferentie in Parijs dit najaar hebben een vijftal grote oliebedrijven een CO2 heffing van ca. 40 EURO per uitgestoten ton bepleit. Die zou alle veroorzakers van die uitstoot betreffen en wereldwijd ingevoerd moeten worden. Aldus de berichten in de dagbladen hedenmorgen.

Dit werpt een nieuw licht op het streven naar een Kwalitatief hoogwaardige opzet van alle onder de Schiphol Group vallende luchthavens in Nederland. Kwalitatief wat betreft geluidsbeperking, beperking van uitstoot en (ultra) fijn stof alsmede het rekening houden met klimaatbeleid.

Zo gezien lijkt er eerde behoefte aan een degelijk SANERINGSPLAN dan het door AF/klm bepleite DELTAPLAN dat riekt naar het inzetten van financiele steun van de staat om de megalomane ontwikkeling van de AF/klm luchtvaart en samenhangende, funeste EU DELTAMETROPOOL door te drukken.

Geplaatst door annoniem

Klm is voor een groot deel verandwoordelijk voor de overlast die Schiphol veroorzaakt.
De pieken waarmee de klm wil vliegen zijn hier voor een groot deel schuld aan. Als vliegtuigen de hele dag geleidelijk binnen komen kunnen er aanvliegroutes gebruikt worden die minder overlast veroorzaken. De overlast zou dan beperkt kunnen worden tot een relatief kleine groep mensen die je dan een afkoop som zou kunnen geven.
Maar de klm wil hier niet aan omdat het dan niet aansluit bij hun network. Voor de klant maakt het niks uit want ze kunnen gewoon verder met een vliegtuig van een andere maatschappij dat wel aansluiting heeft op de klm vlucht!
Het belang van Schiphol is dus wel degelijk het belang van de klm, wat elbers ontkent.

Dan ook de directeur van Schiphol,die een flinke bonus kreeg en dat ook verdiend had.
Ik begrijp dit niet goed,
Schiphol had de mogelijkheid om te groeien naar 510 als aan een aantal voorwaarden werd voldaan. Om aan deze voorwaarden te kunnen voldoen was innovatie nodig met betrekking tot vlucht routes en spits gebruik.
Het was aan de directeur van Schiphol om deze innovatie uit te voeren maar hier is niks van terecht gekomen (onder andere door tegenwerking van de klm) en de enige manier waarop er gegroeid word is door extra overlast, Niks geen innovatie.

Ook al ben ik geen fan van de lvnl en ben ik van mening dat er veel verbeterd kan worden,het is ook niet allemaal hun schuld, ze zijn slechts uitvoerder en moeten werken met de middelen die zij hebben
Er zou veel meer geinvesteerd zou moeten worden in de lvnl zodat de overlast beperkt kan worden en er betere routes gebruikt kunnen worden. Dit kost echter geld en de luchtvaart weigert hier pertinent geld aan uit te geven, het plan is zelfs om de kosten van de europese lucht verkeers leiding met 50% terug te dringen in de komende 10 jaar.

Als je dan zo belangrijk bent voor de economie en zoveel oplevert (wat niet klopt maar dat is een ander verhaal) betaal dan in elk geval de noodzakelijke kosten om de exhorbitante overlast zoveel mogelijk te beperken, maar dit wordt dus helemaal niet gedaan.
Ook weer een punt dat veel kwaad bloed zet.

Geplaatst door Annoniem

En als er dan een mogelijkheid is voor Schiphol om te groeien,dan wordt daar geen gebruik van gemaakt,wat natuurlijk erg vreemd is.
Onlangs is bekend gemaakt dat vliegmaatschappijen uit met name het midden oosten geen nieuwe landingsrechten op Schiphol krijgen,terwijl daar wel vraag naar is.
Men had deze maatschappijen landingsrechten buiten de spits kunnen geven om te groeien binnen de regels en met een relatief kleine toename van de overlast. Vanwege het belang van de nationale luchtvaart (klm) wordt dit echter niet gedaan.

Nu wordt er een conferentie georganiseerd op Schiphol,op zich ben ik voorstander van het stimuleren en beschermen van de luchtvaart industrie in Europa,er moet dan echter wel alles worden gedaan om de overlast terug te dringen. Dit is mogelijk met een goed plan. Ik hoop werkelijk dat men hier rekening mee houd,omdat anders de negatieve waarde uiteindelijk veel groter zal blijken dan de positieve waarde.
Ook zal moeten worden uitgezocht of het uberhaubt zin heeft om deze industrie met subsidie geld verder te laten groeien. Het gaat in tegen een van de belangrijkste basis beginselen van het kapitalisme. Als de strijd met maatrschappijen uit het (midden) oosten uiteindelijk toch verloren gaat worden of teveel geld gaat kosten is het nu subsidieren ervan een slechte investering. Het geld kan dan beter aan andere zaken besteed worden.

Ik vrees echter het ergste en dat er met kansloos protectionisme en verder toenemende overlast word doorgegaan, in plaays van de wereld wijde luchtvaart werkelijk efficient te maken.

Geplaatst door Conor

KLM zit al jaren de Nederlandse reiziger uit te buiten met hun Schipholmonopolie en veel te hoge prijzen.

Wil je vliegen naar de VS dan is het bijna altijd goedkoper om via Frankfurt of Londen te vliegen, en niet met KLM.

KLM maakt van Schiphol gewoon een tussenstation voor overstappende reizigers, dat is helemaal niet goed voor de Nederlandse consument.