Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Toenemende ergernis over Rotterdam The Hague Airport

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 255 
|
 schiedam24.nl - 09-11-2019 
tb_vliegtuig_Gargolux_LK-VCM-1.jpg

SCHIEDAM – In de traditie van het roemruchte Comité Anti-Bulderbaan zijn individuele Schiedammers en bewonersorganisaties in de pen geklommen, omdat de geluidhinder van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) toeneemt en het ontbreken van voorlichting en communicatie tot steeds meer ergernis leidt.

Zij hebben zich tot de Schiedamse gemeenteraad gewend met de vraag wat de raad ervan vindt dat het aantal vluchten in de vroege ochtend met liefst twintig procent is toegenomen. Ze willen dat het gemeentebestuur de informatievoorzieningen aan de geplaagde inwoners verbetert – wat al toegezegd was maar niet gebeurd is – en ze willen horen welke hinderbeperkende maatregelen de gemeente Schiedam in de afgelopen periode heeft genomen.

Ook willen ze weten of de gemeente de inspraak over de nieuw op te stellen Luchtvaartnota heeft benut om de rijksoverheid voorstellen te doen voor andere aanvliegprocedures en andere aan- en uitvliegroutes en gerichte instructies voor vliegers van vooral de aanvliegende vliegtuigen.
De briefschrijvers vragen de gemeenteraad om op te komen voor het welzijn en de kwaliteit van de woon- en leefomgeving van veel Schiedammers. Want zoals het nu gaat worden de bewoners van Schiedam-Noord niet serieus genomen, vinden ze.

Onder de ondertekenaars bevinden zich oud-ambtenaren Frans Griffioen en Lex Tigges, stadstuinder Herbert Nikkels en de bewonersverenigingen van Kethel-Oost, de Vogelbuurt, Hargplein, Woudhoek, Spaland, Tuindorp, Schiedam-Centrum en Schiedam-Zuid, de Huurdersbelangenvereniging Groenoord en het Schiedams Overleg Bewonersorganisaties (SOBO).

Ruim een jaar geleden, op woensdag 3 oktober 2018, wendden de individuele bewoners en de bewonersorganisaties zich ook al tot de gemeenteraad met een dringend beroep om toe te zien op de handhaving van de spelregels voor het vliegverkeer rond het vliegveld op Zestienhoven. Ook toen vroegen ze of de raad zich sterk wilde maken voor het beperken van de geluidoverlast. Kort hierna, tijdens een informatiebijeenkomst op donderdag 10 oktober, werd naar aanleiding van de gesignaleerde overlast en de groeiende onrust onder de bewoners toegezegd dat er waar mogelijk hinderbeperkende maatregelen zouden komen.

Maar op het vliegtuiglawaai na bleef het verder stil. Het stadskantoor communiceerde niet. De vliegvelddirectie ook niet. “Ondertussen neemt het vliegverkeer alleen maar toe”, staat in de nieuwe brief aan de gemeenteraad. “’s Morgens vroeg niet alleen een recordaantal snel na elkaar vertrekkende vliegtuigen, maar nu ook al heel vroeg landende toestellen. Transavia en andere hebben hun vluchtschema’s kennelijk verder geoptimaliseerd, waardoor er binnen de openingstijden van RTHA nog extra vluchtcycli kunnen worden afgewikkeld.

Dat aangevuld met veel, verspreid over de dag uitgevoerde vluchten en het feit dat er extra veel vluchten over de Schiedamse woonwijken worden uitgevoerd, en u kunt de gevoelens van de bewoners wel inschatten. Van zorgen over de aanhoudende geluidhinder gaat het nu richting ergernis over het (kennelijk) uitblijven van maatregelen die de hinder echt gaan beperken, terwijl ondertussen de geluidbelasting ’s morgens vroeg en ’s avonds laat alleen maar toeneemt. En op het vlak van de communicatie zwijgt de gemeente in alle talen.”

“Tegelijkertijd zijn er met enige regelmaat ‘hallelujaberichten’ van RTHA over hoe goed het met het vliegveld gaat, hoe duurzaam het een en ander is en welke nieuwe bestemmingen aan het al mooie programma zijn toegevoegd. En verder zijn er de pogingen vanuit politieke hoek om alsnog te komen tot een uitplaatsing van het helikopterverkeer, waarna de vrijkomende geluidruimte met extra vakantievluchten kan worden vol gevlogen. Niks geluidwinst benutten voor het herstel van de woon- en leefkwaliteit in omliggende woongebieden, maar gewoon doorpakken ten behoeve van extra economisch gewin!”

De briefschrijvers vinden het in schril contrast staan met de aanbevelingen in het rapport van dr. Joost Schrijnen van februari 2017, waarin hij pleit voor het benutten van hinderbeperkende mogelijkheden en een verbetering van de omgang met gehinderden. “Kijk met een frisse blik naar ideeën en mogelijkheden om geluidhinder te beperken; en besteed aandacht aan de communicatie rond geluidhinder en stel een bemiddelaar aan”, adviseerde Schrijnen.

“Niets van dat alles!” constateren de briefschrijvers. “RTHA gaat gewoon door met de exploitatie, stoort zich niet aan de afspraken rond de nachtsluiting, breidt het lijnennet uit waardoor er nu de gehele dag sprake is van hinder en verhoogt het aantal vluchten in de vroege ochtend met twintig procent. En (met name) Transavia-toestellen komen met hoge snelheid en veel geraas binnen of vliegen in toenemende mate rechtuit over het woongebied uit. De Britse toestellen, en ook toestellen van een enkele andere maatschappij, komen rustig, wat achterover hangend en met minder motorvermogen binnen glijden. Zeer opvallend en – beste gemeenteraadsleden – zeer de moeite waard om dit zelf eens te observeren.”

De briefschrijvers hopen dat hun verzoek niet opnieuw aan dovemansoren gericht is. “De dagelijkse ervaring van het lawaai van onbeheerst en laag overvliegende vliegtuigen, het uitblijven van informatie over genomen of nog te nemen hinderbeperkende maatregelen en de als provocerend ervaren berichtgeving van de zijde van RTHA, leiden tot groeiende ergernis en irritatie.”

Bekijk bericht op "schiedam24.nl - 09-11-2019"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

WETTELIJKE BASIS VOOR HANDHAVING ONTBREEKT HELAAS

Duidelijke taal van deze bewoners en hun organisaties om hier in media en bij de Gebiedscommissie aldaar aandacht voor te vragen. Het lijkt aan doveman's oren gericht.

N.B.!:

Terwijl de Rotterdamse gemeenteraad intussen groei afwijst ("Laat Politiek de luchtvaart aanpakken!") hult het College zich in stilzwijgen. Men beseft daar maar al te goed dat de door I&W minister Cora van N. in stand gehouden wetteloosheid wat betreft handhaving luchtvaart uiterst gevoelig ligt. De minister is namelijk gehuwd met de VVD loco burgemeester die ten volle het VVD beleid van discriminerende wetteloosheid steunt.

Ook hier wordt misbruik gemaakt van de constructie van een democratisch niet gelegitimeerde Metropool regio / Transport Authority. Door minister en College Rotterdam is burgerparticipatie bewust tegengewerkt rond de nieuwe oeververbinding, een project waar afgeschermd binnen die Metropool regio over wordt besloten.
En u raadt het al: net als hier betaalt elk huishouden in aangesloten gemeenten en via de Provincie een bijdrage waarmee een Metropool bureau vol duur betaalde ambtenaren wordt betaald. Financier uw eigen teloorgang, lijkt het motto.

Uiteindelijk wordt de burger de dupe van bewust gerealiseerde bestuurlijke complexiteit.......