Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Toename vliegverkeer boven Ronde Venen slecht voor woon- en leefklimaat

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 1849 
|
 RTV Ronde Venen 
hv_geluidshinder_2986.jpeg

De Ronde Venen - PvdA-GroenLinks- LokaalSociaal heeft vragen gesteld over de toegenomen luchtverkeersbewegingen boven De Ronde Venen. Dat schrijft de fractie in een persbericht.

In 2015 was al sprake van een toename door onderhoud aan de Aalsmeerbaan en het daardoor toegenomen gebruik van de Buitenveldertbaan. Dit najaar start verder een experiment waarbij het luchtverkeer dat bij Schiphol opstijgt vanaf de Kaagbaan, eerder af zal buigen naar het oosten. Hierdoor zal het luchtverkeer boven De Ronde Venen verder toenemen.

Inwoners van De Ronde Venen ondervinden hier last van, door een toename van de geluidsoverlast en verslechtering van de luchtkwaliteit. TNO toonde eind 2014 al aan dat de concentraties van het schadelijke ultrafijnstof rondom Schiphol sterk verhoogd zijn. Dit ultrafijnstof kan leiden tot longaandoeningen en hart- en vaatziekten. Het RIVM is sinds kort dan ook een onderzoek gestart naar de effecten van de luchtvervuiling door Schiphol op de gezondheid van omwonenden.

PvdA-GroenLinks- LokaalSociaal heeft het college van B&W van De Ronde Venen gevraagd wat de gevolgen zijn van dit route-experiment voor De Ronde Venen. De fractie wil onder meer weten welke dorpen het meeste last zullen ondervinden, en of nog meer plannen op stapel staan die een toename van het luchtverkeer boven De Ronde Venen betekenen.

Verder wil de fractie weten wat het college doet om de overlast van het luchtverkeer ten aanzien van geluid en luchtkwaliteit zoveel mogelijk te beperken en hoe het college voornemens is de gemeenteraad op de hoogte te houden van de verdere ontwikkelingen.

“De toename van het luchtverkeer boven De Ronde Venen is slecht voor het woon- en leefklimaat. Inwoners ervaren overlast door het geluid en lopen daarbij ook nog eens gezondheidsrisico’s door de verslechterde luchtkwaliteit. Met ontwikkelingen als de verhoging van de maximumsnelheid op de A2 en experimenten als deze, komt een gezonde leefomgeving steeds verder onder druk te staan en dat baart ons zorgen”, aldus raadslid Pieter Kroon.

Bekijk bericht op "RTV Ronde Venen"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door V.O.S.

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

“De toename van het luchtverkeer boven De Ronde Venen is slecht voor het woon- en leefklimaat. Inwoners ervaren overlast door het geluid en lopen daarbij ook nog eens gezondheidsrisico’s door de verslechterde luchtkwaliteit."

Scherpe conclusie.
Dit probleem speelt boven bijna heel de westelijke helft van Nederland bv..
Het ene onderzoek na het andere onderzoek, het ene na de andere aanbeveling, maar er veranderd helemaal niets dat ten goede komt van de inwoners.
Want geld is veel belangrijker dan flora en fauna.
Kortom: u kunt stikken, zeuren is niet gewenst en u dient (veel) belasting af te dragen om Nederland bv. draaiende te houden dat enkel leunt op een zeer vervuilende industrie, namelijk de luchtvaart.
Als dank van onze welwillende overheid krijgt u er veel lawaai, onveiligheid en vervuiling voor terug.

De luchtvaartsector in Nederland bv. en de Nederlandse regering maken zich schuldig aan het niet naleven van artikel 21 van de Nederlandse grondwet.
Bovendien maken zij zich schuldig aan belangenverstrengeling.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Waarom dit experiment gedaan wordt, vermeldt het artikel niet. Is het soms om de vliegroute met een paar kilometer te bekorten en daarmee brandstof te besparen?
Een aantal jaren gelden is om die reden de zogenaamde Am(sterdam)- Ru(rhgebied) - Fra(nkfurt) - route verlegd. Deze ging eerst over het Gooimeer, maar om 2 km korter te kunnen vliegen, werd deze route precies over Muiderberg - Naarden - Bussum - Laren - Baarn en Amersfoort verlegd. Vooraf waren 429 schriftelijke bezwaren tegen het voornemen de route te verleggen ingediend, maar het toenmalige Ministerie van Verkeer en Waterstaat meldde doodleuk dat die bezwaren geen nieuwe inzichten hadden voortgebracht en daarom terzijde waren gelegd. Ja, natuurlijk wist men al dat het voor meer hinder zou zorgen; dat was niets nieuws. Ik ben daarom bang dat het weinig zin zal hebben om tegen het komende experiment te protesteren.

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Degene, die regionaal de beste lobby heeft krijgt een dergelijk experiment voor elkaar.... Nu weet ik iets van deze kwestie af: Buurgemeentem , met al veel herrie werden BUITEN het overleg gehouden, zoals dat eerder bij route verlegging Zwanenburg baan gebeurde.... (Zeer ten nadele van Amsterdam West ,Lijnden en Badhoevedorp en later bleek ook Amstelveen en Aalsmeer. ) Degene die ditalles faciliteert heet Hans Alders, In dehuidige ORS is de zelfde ondemocratische situatie meegenomen uit Alderstafel en Cros . Slechts 3 Clusterveretegen- woordigers van de 10 zitten ook in CVA (Colege van Advies) waar de geheime onderhandelingen plaats vinden, zonder las, maar met ruggespraak . Daardoor zijn de meest belaste gebieden NIET in het hoogste college vertegenwoordigd : Buitenv. baan/Oostbaan en Aalsmeerbaan Binnengebied. IPV 3 zouden er 5 Bewonersvertegenwoordigers in dat CVA dienen te zitten, DWZ 1 Voorelke baan ! Van Democratische besluitvorming is dus geheel GEEN sprake ... Zie hier waarom bovenstaande probleem GEEN aandacht krijgt ... Zo is dus een duur systeem opgetuigd, waarin de mislukking al bijvoobaat is ingebakken ! Tja tegen INTEGER POLDEREN geen bezwaar , WEL tegen doorzichtige manipulaties ......