Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Toelichting op het landelijk protest op 23 juni

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 582 
|
 de site van de Werkgroep Toekomst Luchtvaart 
HvS_logo_WTL.png

Het LBBL heeft een brief gestuurd aan de minister en Vaste Commissie van I&W als opstap naar en toelichting op het landelijk protest op 23 juni a.s.

Volgens VN-klimaatpanel IPCC zijn "snelle en verstrekkende maatregelen" dringend noodzakelijk, om te voorkomen dat de anderhalve graad opwarming al rond 2040 bereikt wordt. "Dat vergt een geweldige krachtsinspanning, grote veranderingen in levensstijl, grootschalige bebossing, een sterk verminderd energieverbruik en een andere inrichting van de economie. En dat alles in ruim twintig jaar. Want als we op de huidige voet doorgaan, wordt die anderhalve graad rond 2040 gepasseerd – met grote schade voor de economie." Dus ook voor de luchtvaart, zegt het LBBL.

Het LBBL wijst erop dat de toenemende uitstoot van een groeiende luchtvaart deze aanscherping minstens volledig teniet zal doen. Eigenlijk zou de luchtvaart moeten krimpen, maar het LBBL pleit voorlopig alleen voor een stop op de groei, zodat de maatregelen volledig tot hun recht zullen komen. Maar dan moet aan de klimaattafel luchtvaart wel afgesproken worden dat de uitstoot van de helft van alle internationale vluchten in het klimaatakkoord opgenomen wordt. De kreet dat luchtvaartgroei zo goed voor de economie zou zijn, is uit de lucht gegrepen. Selectief economisch beleid daarentegen zou voor het zakelijke vestigingsklimaat veel beter zijn.

Het LBBL roept de regering op te stoppen met luchtvaartgroei, zich nadrukkelijk te richten op snelle afname van CO2-uitstoot en milieuhinder en ruimte te geven aan hoogwaardige internationale bereikbaarheid voor de zakelijke passagiers.

Bekijk bericht op "de site van de Werkgroep Toekomst Luchtvaart"

Reacties op dit bericht