Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Toekomstvisie (2020) clustervertegenwoordigers ORS

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1608 
|
 ORS - clustervertegenwoordigers 
Toekomstvisie (2020) clustervertegenwoordigers ORS

Toekomstvisie zoals de bewonersdelegatie (3 clustervertegenwoordigers ORS) bij het College van Advies (de oude Alderstafel) deze op de recente heisessie (11 juli 2015) van de ORS heeft ingebracht.

Download het gehele artikel 'Toekomstvisie (2020) clustervertegenwoordigers ORS'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Ymte van Gosliga, voorzitter bestuur PVRC uit Castricum

Vooropgesteld dat deze toekomstvisie een inbreng is van de drie bewonersvertegenwoordigers in het College van Advies in de heisessie van de tien clustervertegenwoordigers in het Regioforum van de Omgevingsraad Schiphol en afgewacht moet worden wat deze tien clustervertegenwoordigers als hun toekomstvisie zien, kan nu al wel worden gezegd dat de drie ondertekenaars zich niet als kritische bewoners opstellen die het belang van de inwoners in de regio Schiphol vooropstellen. Dit o.m. getuige de zin ' dat nationaal belang gaat voor regionaal en gemeentelijk belang'.
Nu kennen we één van de ondertekenaars nog uit de tijd van de Alderstafel en de CROS, waarbij deze bewonersvertegenwoordiger de belangen van de bewoners ondergeschikt maakte aan die van de sector. Het lijkt erop dat er sindsdien niets is veranderd......
Voor het bestuur van PVRC is de geloofwaardigheid van de bewonersvertegenwoordiging van de Omgevingsraad Schiphol hierdoor ernstig aangetast, tenzij zal blijken dat de clustervertegenwoordigers resoluut afstand hebben genomen van deze Toekomstvisie.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit deltametropool

Een juiste en duidelijke stellingname!

Daar komt nog bij dat er door dit drietal wordt gesproken over "het Aldersproject" en de blijkbaar in een "heisessie" ondergebrachte behandeling daarvan?

Wij volstaan met het herhalen van de waarschuwing betreffende de opeenstapeling van functies van de voorzitter ORS en president-commissaris Prorail, genaamd Hans Alders, die door NRC-next keurig wordt getoond als u googled:

"hoeveel banen heeft Hans Alders, raad eens?"

Juist voor de tientallen gemeenten en regio's die door de Schipholhinder al jaren zwaar worden getroffen is nu toch het moment gekomen om afstand te nemen van dit "Aldersproject" en alle meelopers daarvan en in samenwerking een maatschappelijk verantwoorde visie op de luchthaven en sector te ontwikkelen!

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Ik las dit stuk al enkele uren eerder, en was perplex ... was met stomheid geslagen. Ik sluit me aan bij de kritiek van de nieuwe PVRC Vz van Gosliga....: "Nu kennen we één van de ondertekenaars nog uit de tijd van de Alderstafel en de CROS, waarbij deze bewonersvertegenwoordiger de belangen van de bewoners ondergeschikt maakte aan die van de sector. Het lijkt erop dat er sindsdien niets is veranderd......,, " Er is maar 1 baan , die er redelijk goed uitkomt: De Zwanenburgbaan . Ik vernam, dat er nog andere concepten in de maak zouden zijn..... van en door de andere 7 CVers . Wij wensen beslist GEEN oude Wijn in nieuwe zakken!

Geplaatst door Erwin von der Meer, PVRC lid uit Castricum

Bij het lezen van deze visie bekroop mij even het gevoel of ik het wel goed had begrepen. Was dit nu een stuk van de sector of toch van de bewoners? Ja, toch van de bewoners. Onbegrijpelijk. Op geen enkele wijze worden de belangen van de bewoners benoemd en zeker gesteld.
Een heisessie wordt vaak georganiseerd om alle betrokken achterovergeleund met de benen op tafel hun spontane mening te geven om gezamenlijk tot oplossingen te komen. Heb sterk de indruk dat deze bijeenkomst meer bedoeld was om alle betrokkenen een gevoel van een warm bad te geven zodat er een soort camaraderie ontstaat om aansluitend niet al te kritisch t.o.v. elkaar te staan. Dat bewoners van deze gelegenheid geen gebruik hebben gemaakt om hun visie m.b.t. de belangenbehartiging van de bewoners overtuigend in te brengen getuigt van weinig professionaliteit. Dit zal de sector de bewoners niet kwalijk nemen. In tegendeel zelfs. De bewoners mogen op basis van gelijkheid meepraten en vergeten onderweg waarvoor zij eigenlijk zouden moeten staan. Ook wel het Stockholm syndroom genoemd. De gegijzelde identificeert zich met de gijzelnemer. Knap stukje werk van Hans Alders en dat al na ruim een half jaar van het bestaan van ORS.

Geplaatst door Wim uit Castricum


Geplaatst door Anoniem

Dacht dat de bewonersvereniging er voor de bewoners was. De naam lijkt dat te sugereren.
In het stukje hierboven helemaal niets over de belangen van de bewoners,het gaat alleen over de belangen van Schiphol. En dat komt dan van de bewoners vereniging?

Deze vereniging heeft geen draagkracht,beste zou zijn als grote groep bewoners gezamelijk via handtekening actie het vertrouwen in de vertegenwoordigers van de bewonersvereniging opzegt.

Geplaatst door anoniem

Ik snap het ook niet van Schiphol uit. Ik dacht dat men echt een draagvlak wilde hebben voor verdere groei. Blijkbaar is alleen de schijn van een draagvlak genoeg,het draagvlak hoeft er niet echt te zijn. Ik denk dat dit op lange termijn veel problemen voor Schiphol gaat opleveren. Men zou er beter aan doen een echt draagvlak te creeeren in plaats van een schijn draagvlak met een pseudo bewoners vereniging die overall tevreden mee instemt.

Geplaatst door .

Schiphol stelt zelfs kleine operationele voordelen boven minder overlast.
Voorbeelden zijn de nieuwe trage stijg procedure en nu ook het baangebruik.
Baangebruik is aan regels gebonden om overlast te beperken. Schiphol omzeilt de regels met betrekking tot hoofd start en landings banen door op sommige momenten 2 banen te gebruiken terwijl 1 baan afdoende zou zijn. Je ziet dan dat vanaf de secundaire startbaan of landingsbaan in een periode 30 vlieguigen stijgen/landen, terwijl er in diezelfe periode op de hoofdbaan maar 5 of 6 bewegingen zijn. De reden hiervoor is waarschijnlijk dat het baangebruik dan beter aansluit op de locatie van de vliegtuigen op de gates op Schiphol.

Misschien kan de ors dit eens aan de orde stellen.

Geplaatst door gerard

In ieder geval helder: van ORS hoef je als omwonende dus niets te verwachten. Echt ongelofelijk dat deze omwonenden al op voorhand alle milieuruimte weggeven aan Schiphol. En die milieuruimte zal straks ook nog eens een rekbaar begrip blijken, let op mijn woorden. Onder regie en de mooie woorden van ene 'heer' Alders en de 'belangeloze' medewerking van een aantal onuitroeibare omwonenden. Hoe diep kan je zinken.