Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Toch geen advies over groei Schiphol

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 607 
|
 Het Parool - 30-01-2019 
logo_ORS.jpg

Door Herman Stil

Er komt toch geen advies over de groei van Schiphol. Het plan van Hans Alders, voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol (ORS), om zelf met een aanbeveling te komen is woensdagavond door alle partijen in de Omgevingsraad Schiphol afgeblazen. Alders levert zijn opdracht nu in.

"We hebben vanavond de balans opgemaakt en vastgesteld dat de verschillen tussen de partijen zodanig zijn dat er geen advies is uit te brengen," aldus Alders.

Er is in de omgeving van Schiphol volgens hem op dit moment geen draagvlak voor een verdere ontwikkeling van Schiphol. "De omgeving wil eerst een aantal verbeteringen doorgevoerd zien. Zo moet het aantal vliegtuigbewegingen in de nacht worden teruggebracht van 32.000 naar 29.000. Daarnaast willen zij aanscherping van de regels waardoor de luchtvaartsector minder vaak de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan kunnen inzetten."

10.000 vluchten
Alders probeerde de partijen tot een compromis te bewegen waarin Schiphol tot en met 2023 10.000 extra vluchten per jaar zou mogen uitvoeren. Daarnaast zouden er 10.000 vluchten vanaf Lelystad moeten vertrekken. Daar konden de partijen het niet over eens worden.

"Ik heb als voorzitter nog een finaal advies proberen uit te brengen, maar alle partijen hebben daarop 'nee' geantwoord. Dan vind ik geen legitimatie voor een advies, dus kies ik er voor de minister in een verslag op de hoogte te stellen, inclusief mijn finale voorstel."

Daarom wordt de adviesaanvraag teruggegeven aan de minister. "Nu is de politiek aan zet."

President-directeur van Schiphol Dick Benschop noemt het overleg niet mislukt. "We zijn dichter bij elkaar gekomen en hebben de contouren bereikt van een mogelijke groei.''

Minister
Minister Van Nieuwenhuizen gaat het verslag bestuderen dat Alders gemaakt heeft over de besprekingen die hij voerde met de verschillende partijen. De minister zal daarna met een voorstel komen over de toekomst van Schiphol, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Ze hoopt het parlement in voorjaar hierover te kunnen informeren.

Lees ook: Alders adviseert 'gematigde groei' Schiphol, bewoners verbijsterd

Reacties
Het kabinet moet zo snel mogelijk inzetten op verantwoorde krimp van de luchtvaart. Dat stellen Natuur & Milieu, Greenpeace en de Milieufederatie Noord-Holland na het geklapte overleg van de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Nu er geen gedragen advies uit de ORS komt, ligt de bal bij minister van Infrastructuur & Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen, vinden deze organisaties.

Aangezien de regering zich heeft gecommitteerd aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs is groei van Schiphol geen optie, aldus de milieuorganisaties.

Cas van Kleef, campagneleider Greenpeace: "Duidelijk is dat als we binnen veilige klimaatgrenzen willen blijven, de CO2-uitstoot van de luchtvaart zo snel mogelijk substantieel naar beneden moet. De enige realistische optie daarvoor is gecontroleerde krimp."

Marjolein Demmers, directeur Natuur & Milieu: "Groei van Schiphol zou helemaal niet nodig zijn als de vliegprijzen een afspiegeling zijn van de werkelijke kosten."

Sijas Akkerman, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en namens de milieubeweging deelnemer aan het ORS: "Het is logisch om een pas op de plaats te maken en eerst de huidige situatie met maximaal 500.000 vluchten wettelijk vast te leggen. Daarna kunnen we een nieuw model voor het meten van geluidshinder invoeren en ambitieuze klimaatafspraken maken. Dan kun je niet anders dan tot de conclusie komen dat Schiphol niet verder kan groeien en - objectief vanuit klimaat bekeken - zelfs moet krimpen."

Matt Poelmans, bewonersvertegenwoordiger: "De bewonersgroepen hebben een advies niet onmogelijk gemaakt door eerst mee te praten over groei en die vervolgens uit te sluiten. Er was vorige maand geen akkoord of een aanleiding voor een akkoord. We gaan nu als één blok met de gemeenten en provincies ons standpunt in den Haag benadrukken. Maar we moeten wel door met een overleg in de regio, volgens het model van deze Omgevingsraad om duidelijk te maken dat de omgeving geen groei wil. Wij willen pas op de plaats tot 2023. De luchtvaartsector moet eerst maar eens alle afspraken die ze nu al schenden, goed maken."

Adnan Tekin, gedeputeerde Schiphol, provincie Noord-Holland: "Er moeten nu eerst wettelijke afspraken komen over de huidige grens, tot 500.000 vluchten, zodat er ook gecontroleerd en ingegrepen kan worden. Daarna moeten we kritisch kijken naar groei en deze onder meer afhankelijk maken van woningbouw en een nieuwe luchtruimindeling. We gaan met bestuurders uit 40 gemeenten en vier provincies nu dat standpunt in Den Haag bepleiten. Dat zullen we niet samen met bewonersgroepen doen, iedereen heeft nu zijn eigen rol."

René de Groot, operationeel topman KLM: "Dit is een gemiste kans, maar het is niet de laatste kans om een compromis te sluiten. Groei is mogelijk binnen de afspraken die al zijn gemaakt, met alle begrip voor de lasten van omwonenden, maar ook voor de positie van KLM en Schiphol. We staan nu stil, maar we moeten wel door naar minimale, gematigde groei. Die is ook nodig om te kunnen blijven investeren in duurzame vliegtuigen. De 10.000 vluchten van Alders waren daarvoor niet genoeg."

Dick Benschop, topman Schiphol: "Ik ben best positief. Het is jammer dat er geen advies ligt, maar we hebben de afgelopen zes maanden vooruitgang geboekt. Het begrip tussen alle deelnemers is groter dan het voordien was. Er is van alle kanten begrip voor elkaars standpunt, maar geen overeenstemming. Dat geeft de juiste richting aan en contouren van een groeibesluit waar iedereen in wordt gehoord. Dat gaat helpen nu de bal bij Den Haag ligt."

Bekijk bericht op "Het Parool - 30-01-2019 "

Reacties op dit bericht