Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Ticketbelasting moet vooral ’veelvliegers’ uit vliegtuig jagen en zo Schiphol laten krimpen

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 309 
|
 haarlemsdagblad.nl 
vliegtickets
Vliegtickets - illustratie

Door Peter Schat

Ondanks dat acht kandidaat-Kamerleden van diverse pluimage zijn in het verkiezingsdebat over Schiphol, blijken ze het in grote lijnen eens te zijn over de noodzaak van krimp. Dan wordt de VVD node gemist.

Voor een Nationaal Verkiezingsdebat over Milieu, zoals Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland de sessie had gedoopt, viel het aantal toehoorders - een stuk of vijftig - een beetje tegen. En dan zaten er in de zaal nog flink wat burgers, die hun eigen stellingen voor de politici hadden voorbereid. Van Tata tot Chemours, van Schiphol tot gewasbescherming. Daarmee ging het in elk geval wel ergens over.

Directeur Sijas Akkerman van de Milieufederatie trapte af met een door de actualiteit heet geworden hangijzer: minister Harbers die het krimpbesluit Schiphol opschort. Eddy van Hijum, NSC, krijgt het eerst het woord. Van Hijum was tot hij zich kandideerde voor de Kamer voorzitter van de Maatschappelijke Raad Schiphol. „Daar leerde ik dat de luchtvaart de minst gereguleerde sector van ons land is en de belangen van omwonenden onvoldoende beschermt.” De overheid moet scherpe kaders stellen, om het publiek te beschermen, is zijn oordeel.

Ines Kostic (Partij voor de Dieren) schamperde: „Bedoelt hij kaders van de Wereldgezondheidsorganisatie of grenzen die de overheid uitonderhandelt met de bedrijven?” Suzanne Kröger (PvdA/GL) hekelde het ’eindeloos gedogen’ door de overheid van het schenden van regels en normen door de luchtvaart. „Ik vind het heel lastig dat economische belangen het winnen van de gezondheid van omwonenden. Wij moeten daar pal voor staan en ik denk dat de VVD daar wel een lastige positie in heeft.” Ze vond dat ook lastig dat te zeggen, maar Akkermans viel haar bij: „De VVD was uitgenodigd en we hebben erg ons best gedaan ze hier te krijgen.” Zonder succes.

Dat partijen met grotere dan nuanceverschillen tegen de luchtvaart kijken, bleek toen de stelling ’ook minder vluchten over primaire banen’ aan bod kwam. Limmenaar Hans van Willenswaard bracht die in. „Het wordt elke dag erger, het aantal vliegtuigen boven Limmen. Het gaat door tot half twaalf en vijf uur begint het weer.” Kelly Uiterwijk (JA21) was tegen krimp. „Wij zien meer in de kracht van innovatie, weigeren van luidere vliegtuigen en aanpassen van aanvliegroutes.”

Dat liet Michel Klein (ChristenUnie) opspringen: „Aan dit zit ik me écht te ergeren. Er is innovatie, maar die is door de toename van het aantal vliegbewegingen volkomen teniet gedaan.” Hij noemde een voorbeeld uit Sassenheim, waar soms 350 vliegtuigen per dag worden geturfd. Volgens hem kan Schiphol terug naar 300.000 vluchten en de status van mainport in stand houden. „Als de meeste vluchten naar Barcelona gaan, is dat niet de grootste economische bijdrage. Pak dan de trein.” Van Hijum: „Met alle respect, boek maar eens een internationale treinreis.”

Toch vonden de meeste kandidaten op het podium dat krimp van Schiphol moet. „350.000 is veel te ruim”, aldus Mark van Treuren van de Piratenpartij. „Hef kerosinetaks en stop wat dat oplevert in het internationale treinverkeer.” Of deze brandstofheffing kan, werd betwijfeld. Maar een ticketbelasting invoeren kan snel, bepleitten Ernst Boutkan (Volt), Pieter van der Gaag (D66), Kröger (PvdA-GL) en Kostic (PvdD), speciaal voor ’veelvliegers’. Van Hijum: „Prima, maar dan wel in Europees verband.”

Bekijk bericht op "haarlemsdagblad.nl "

Reacties op dit bericht

Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

„De VVD was uitgenodigd en we hebben erg ons best gedaan ze hier te krijgen.” Zonder succes. Dit zegt ons genoeg, de VVD hoopt te scoren op asielmigratie (terwijl de arbeidsmigratie veel groter is), de grootste te worden en gewoon door te gaan met het criminele luchtvaartbeleid samen met BBB, NSC en wellicht de PVV en JA21.

Kelly Uiterwijk (JA21) was tegen krimp. „Wij zien meer in de kracht van innovatie, weigeren van luidere vliegtuigen en aanpassen van aanvliegroutes.” Dit laat zien wat een enorme onbenullen JA21 zijn, men heeft totaal geen enkel idee wat deze herrie betekent en het interesseert ze geen mallemoer. ‘Er is innovatie, maar die is door de toename van het aantal vliegbewegingen volkomen teniet gedaan.’ Dit is juist, zowel qua geluidemissies als qua uitstoot en klimaateffecten.

Van Hijum: „Met alle respect, boek maar eens een internationale treinreis.” Deze reactie doet mij vrezen, dat Van Hijum een opportunist is en niet (meer) strijdt tegen dit onrecht, ook al is er nog veel te verbeteren wat de treinverbindingen betreft. Ik heb hem samen met Wil Spaanderman uit Uitgeest van alle informatie voorzien en we zijn zelfs de hele regio doorgereden. Er was een beetje hoop dat er nu eindelijk iemand opkwam, die onze strijd steunt.

We ontkomen op den duur niet aan een sterkere beprijzing van CO2 emissies en ook de luchtvaart niet. Maar met een rechts kabinet verliezen we weer tenminste een jaar of vier voordat de nodige maatregelen worden ingevoerd, terwijl de herrie en de klimaatopwarming gewoon toenemen.

Trouwens pleiten voor europese goedkeuring voor een hogere ticketbelasting gaat ook (te) lang duren. Tegen die tijd zitten tienduizenden in onze regio en de regio Leiden/Oegstgeest onder vaste routes met nog veel meer herrie.

Houd hier rekening mee in het stemhokje volgende week!