Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Teveel uitzonderingen voor de luchtvaart in het stikstofdossier

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 587 
|
 schipholwatch.nl - 20-09-2022 
roetend_vliegtuig.jpg
Vliegtuigwalm nabij luchthaven
Credit: Danny Walsh

Den Haag is van mening dat iedere sector evenredig moet helpen de stikstofproblematiek op te lossen, ook de luchtvaart. Een bezorgde burger stuurde onlangs een ferme waarschuwing over de uitzonderingspositie van de vliegindustrie aan de Tweede Kamer.

“Ik maak me erg bezorgd dat de politiek niet inzichtelijk heeft hoeveel uitzonderingen de luchtvaartindustrie heeft op stikstofgebied. Dat zijn er zoveel, dat het bijna ondoenlijk is het overzicht te behouden. Daarom heb ik de feiten overzichtelijk op een rijtje gezet, aldus deze burger tegenover SchipholWatch.

De brief is behandeld door de vaste kamercommissie voor I&W en bij de stukken voor het aankomende luchtvaartdebat gevoegd. Dat vindt plaats op 6 oktober.

“Schiphol beschikt niet over een natuurvergunning. Interne stukken van het Ministerie van I&W en het advies van de Commissie MER spreken dan ook van het legaliseren van de bestaande situatie – dit impliceert dat er nu sprake is van een illegale situatie. Het ministerie weet al sinds 2014 dat de vereiste vergunning ontbreekt, waarmee de coulance-periode wel erg lang is opgerekt.”

Illegale Polderbaan
Ook het Ministerie van Landbouw (LNV) duidt op dit euvel en geeft in een verzoek aan Schiphol om meer informatie voor de aanvraag van de natuurvergunning aan dat voor de aanleg van de Polderbaan niet de vereiste procedures zijn doorlopen en dat er niet is beoordeeld wat het effect van deze baan is op natuurgebieden.

Omdat Schiphol nooit een natuurvergunning heeft aangevraagd, wordt het waarschijnlijk een juridische strijd over wat de laatste legitieme situatie van het vliegveld is, zo meldt de burger. “Het kan zomaar zijn dat hiervoor moet worden teruggegaan naar 1994. Nu al is duidelijk dat de historische rechten van Schiphol fors lager zijn dan wat nodig is voor de huidige omvang.”

“Om het nog complexer te maken: de minister van LNV heeft in september 2020 geoordeeld dat het Luchthavenverkeersbesluit (LVB) van 2008 geen formele rechtskracht heeft omdat ook daarvoor niet alle procedures zijn doorlopen.” Dat zou kunnen leiden tot een nog verdere krimp van het vliegveld.

In strijd met de wet
De bezorgde burger stelt het keihard: “Het voorgaande heeft als consequentie dat Schiphol handelt in strijd met de Wet luchtvaart. Die stelt immers dat het verboden is een luchthaven in bedrijf te hebben zónder LVB”.

“Wat dit betekent in juridische en in maatschappelijke zin voor de stikstofruimte voor Schiphol, is de grote vraag. Het antwoord begint vermoedelijk met bescheidenheid”, aldus de brief.

“De minister heeft in juni aangekondigd dat Schiphol moet krimpen tot 440.000 vliegbewegingen, maar het vliegveld beschikt niet over stikstofrechten voor dat aantal vliegbewegingen. Het toestaan van 440.000 vluchten zou daarmee de facto een uitbreiding betekenen van de stikstofrechten van Schiphol.” Rechters maken gehakt van dergelijke plannen die groei van de uitstoot betekenen, in plaats van een bijdrage te leveren aan vermindering.

Natuurbescherming uit het oog
De briefschrijver plaatst vraagtekens bij de motivatie van de minister om te komen tot de 440.000 vluchten. “Die is vooral economisch ingegeven, een ondergrens om de hub te onderhouden. Dat heeft niets te maken met het doel van de natuurwetgeving: bescherming van die natuur. Mogelijk moet de grens nog veel lager, de minister kan dat niet van tevoren als een no-go bestempelen. Dat doet hij nu wel.”

Niet uitgesloten wordt dat Schiphol nog verder moet krimpen naar een niveau ónder dat van 1994. “Evenredige stikstofreductie betekent dat eerst bepaald dient te worden wat het laatste rechtmatige uitstootniveau is. Vanaf dat punt dient 50 procent te worden gereduceerd. Pas dan wordt aan de breed aangenomen motie van evenredige reductie zijn voldaan.”

Ondertussen proberen de luchtvaartindustrie en het ministerie van I&W de stikstofuitstoot zo klein mogelijk te laten lijken, onder meer door het niet meerekenen van uitstoot boven de 900 meter vlieghoogte. “De Commissie Remkes heeft in haar advies aangegeven dat die uitstoot wel moet worden meegerekend, maar twee jaar later wordt daar nog steeds geen gehoor aan gegeven.”

Groot deel uitstoot buiten beeld
Nederland is een van de weinige EU-landen die de uitstoot op 900 meter hoogte buiten beeld houdt. Dat mag niet volgens de regels en is ook volgens wetenschappers onzuiver. “Een studie van de TU Delft concludeert dat meer dan 90 procent van de uitstoot hierdoor buiten beeld blijft.”

“Satellietmetingen tonen dan ook aan dat er in een groot gebied rond Schiphol hoge concentraties stikstofoxide (NOx) voorkomen. Uit rapportages van het KNMI blijkt dan ook dat die concentraties fors minder waren in corona-jaar 2020 toen er nauwelijks werd gevlogen.”

De wakkere burger waarschuwt de Kamerleden ook voor de groeiende uitstoot van NOx door de luchtvaart als gevolg van efficiëntere motoren. “Meestal gaat innovatie gepaard met verbeteringen, maar zuiniger vliegtuigmotoren produceren juist meer NOx.”

Luchtvaart ook piekbelaster
Hij vindt het ook onbegrijpelijk dat de luchtvaart buiten de gebiedsgerichte aanpak van minister Van der Wal blijft. “Weer zo’n onterechte uitzondering voor deze sector. De luchtvaart is aantoonbaar een grote piekbelaster en kan lokaal en regionaal goed zijn voor wel 30 procent van de totale NOx-depositie.”

In de brief wordt de Kamer gevraagd de minister aan haar afspraken te houden “Zij stelt in de pers en in de Kamer steeds dat het aan Schiphol is om de ontbrekende natuurvergunning te verkrijgen, zoals ook alle andere bedrijven in ons land dat moeten. Uit overheidsdocumenten blijkt echter dat I&W op tal van manieren bezig is Schiphol te helpen. Bij voorbeeld door 315 miljoen euro vrij te maken voor de post ‘Klimaat, Stikstof en Luchtvaart’, waarvan minstens 100 miljoen euro is weggehaald bij het budget van LNV om boeren te helpen.”

Ook wijst de briefschrijver op het potje van 60 miljoen euro dat minister Harbers heeft aangevraagd voor de oprichting van een juridisch dream team om juridische geitenpaadjes te vinden om Schiphol aan een natuurvergunning te helpen.

Geen handhaving
“Het is wel duidelijk dat de bemoeienis van de ministeries veel groter is bij Schiphol dan bij andere bedrijven. Er worden grote budgetten vrijgemaakt en er worden honderden miljoenen gereserveerd voor compensatie van de stikstofproblemen, bij voorbeeld voor de uitkoop van boeren.” In de aangehaalde interne stukken wordt vrijuit over de staatssteun gesproken.

“Tel daarbij op het jarenlange gebrek aan handhaving van alle missende vergunningen. Welk bedrijf in Nederland komt hier zolang mee weg?”

Lees hier de complete brief aan de Commissies van I&W en LNV van de Tweede Kamer.

Bekijk bericht op "schipholwatch.nl - 20-09-2022"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

“Het is wel duidelijk dat de bemoeienis van de ministeries veel groter is bij Schiphol dan bij andere bedrijven. Er worden grote budgetten vrijgemaakt en er worden honderden miljoenen gereserveerd voor compensatie van de stikstofproblemen, bij voorbeeld voor de uitkoop van boeren.”

Dit is juist de luchtvaart en I&W zijn nauw met elkaar verweven, niet alleen qua stikstof maar ook qua geluid krijgt de luchtvaart steeds een uitzonderingspositie. Men doet daarentegen niets voor omwonenden, die continu worden besodemieterd!

Als men het geluidprobleem wel serieus had genomen dan zouden in ieder geval de huizen van de 16000 ernstig gehinderden in de regio Kennemerland worden geïsoleerd. De overheid laat deze mensen gewoon barsten.

Geplaatst door Hans Buurma (WTL) uit Hilversum

Advies aan verontruste burgers/milieuorganisaties en actievoerders die rechtszaken houden of overwegen tegen Schiphol en IenW:

Houd rekening met het feit dat Schiphol met 250k vluchten in alle opzichten voldoet aan het coalitie-akkoord dat het maatschappelijke belang van Schiphol-luchtvaart definieert:

(1) Volwaardige bereikbaarheid van NL. Verbonden met alle bestemmingen die volgens IenW zakelijk relevant zijn plus alle vakantiebestemmingen uit 2019.

(2) Schiphol heeft op intercontinentale vluchten nog enige miljoenen overstappers uit Europa nodig om lege vliegtuigstoelen te vullen, dus het hubmodel blijft. Wel wordt de hub kleiner en beter passend bij thuismarkt Nederland.

(3) De politiek gewenste vermindering van ALLE negatieve effecten die het coalitie-akkoord noemt, bedraagt bij 250k vluchten maar liefst 50% t.o.v. 2019.

Terugkeer naar 440k of 500k met steun van IenW betekent dat Schiphol en zijn ingrijpende hinder en uitstoot (w.o. stikstof) opnieuw 75% tot 100% groter worden dan voor onze bereikbaarheid nodig is.

Dit is volstrekt onnodig en strijdig met het stikstofbeleid, klimaatbeleid, omgevingsbeleid, huisvestingsbeleid en volksgezondheidsbeleid van deze regering. Deze moet zorgen voor een optimale balans tussen maatschappelijke baten (bereikbaarheid) en kosten (negatieve effecten). Met een onnodig groot Schiphol is er een ernstige disbalans en onnodig zware last voor de leefomgeving die zsm moet en kan worden weggenomen. Daarvoor zou dit kabinet wegens zijn coalitieakkoord snel in actie moeten komen. In plaats van voortdurend de sector met uitzonderingen en geitenpaadjes de hand boven het hoofd houden.

De onderbouwing van 250k vluchten staat op http://www.toekomstluchtvaart.nl. Daarvan kunnen we zo nodig getuigen in rechtszaken.