Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Tekst regeerakkoord over de toekomst van Schiphol

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 1078 
|
 Kabinetsformatie 
me_vliegtuig_IMG_0334.jpg

Luchtvaart• Een goede luchthaven Schiphol met een succesvolle home-carrier is belangrijk voor de Nederlandse economie en onze aantrekkingskracht als vestigingsplaats. De afgelopen jaren is de luchtvaart sterk gegroeid en die trend zet naar verwachting door. Dit leidt tot een aantal uitdagingen. Schiphol zit tegen het afgesproken vluchtenplafond tot 2020, regionale luchthavens groeien, omwonenden ervaren (geluid)hinder en de sector heeft een forse klimaatopgave.
• Het kabinet maakt een nieuwe Luchtvaartnota (2020-2040). Slim en duurzaam zijn de kernbegrippen. Door de focus te leggen op hinderbeperking in plaats van het aantal vliegbewegingen werken we aan een betere leefomgeving en luchtkwaliteit, terwijl de sector met slimmere en schonere vliegtuigen ruimte kan creëren voor groei van het aantal vluchten. Een veilige afhandeling van het vliegverkeer staat daarbij op één. Het selectiviteitsbeleid moet beter. Op Schiphol geven we voorrang aan vluchten die het (inter)continentale netwerk versterken. Eindhoven Airport en Lelystad Airport zijn de belangrijkste luchthavens voor vakantievluchten.
• Het kabinet gaat de voorgenomen aanpassing van het luchtruim per 2023, of zoveel eerder als mogelijk realiseren om vliegroutes in het hele land te optimaliseren en verkorten. Dit leidt tot minder geluidsoverlast en CO2-uitstoot, en de mogelijkheid voor Schiphol en Lelystad Airport om zich goed te ontwikkelen
• De door de sector behaalde milieuwinst sinds het ingaan van het Aldersakkoord mag, conform de afspraken aan de Alderstafel, voor 50% worden benut voor groei van vliegverkeer. De overige 50% van de milieuwinst wordt gebruikt voor vermindering van de overlast voor omwonenden.
• Op het terrein van klimaat is er op korte termijn winst te behalen met een meer gebruik van bio-kerosine. Dat vraagt inzet van de hele keten van producent tot eindgebruiker.
• Nederland zet in Europees verband in op belastingen op luchtvaart in het kader van de voor 2019 geplande onderhandelingen over de klimaatdoelen van ‘Parijs’. Ook wordt bezien of een heffing op lawaaiige en vervuilende vliegtuigen mogelijk is. Indien beide routes onvoldoende opleveren zal er per 2021 een vliegbelasting worden ingevoerd.
• De groei van het aantal passagiers op Schiphol vraagt om een efficiënter proces van grenscontroles. We investeren daarom in de capaciteit van de Koninklijke Marechaussee en verdere digitalisering van paspoortcontroles.

Bekijk bericht op "Kabinetsformatie"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door V.O.S.

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

De Schipholgroup gijzelt de hele Nederlandse economie.
De Nederlandse regering is te zwak en te laf om haar eigen inwoners te beschermen tegen
de exorbitante vervuiling en de herrie.
Van partijen zoals de VVD en dergelijke, hoef je als belasting betalende inwoner van dit land, vrijwel niets te verwachten dat zij zich inzetten om u te beschermen tegen ''bedrijven'' zoals de
Schipholgroup, want er is immers sprake van belangenverstrengeling.
De VVD is immers een partij met een zeer grote inzet op kapitalisme.
Wederom worden de inwoners besodemieterd, want het echte werk, namelijk de invoering van een
vliegtaks wordt uitgesteld.
Dus weer een bescherming van de luchtvaartsector, u en ik kunnen wederom barsten.
Verder allemaal mooie woorden, die in de praktijk niet haalbaar zullen zijn.
Het is ironisch, maar dat 3/4 van Nederland onder een smerige deken van kerosinedampen, fijnstof en herrie komt te liggen, kan de gevestigde politieke elite in dit land wel eens de kop kosten.

Geplaatst door anoniem uit Aalsmeer

Kijk naar Netwerk maart 1998: meer vliegbewegingen kunnen worden gecontinueerd met een daling van de geluidsoverlast. Na 20 jaar nog precies dezelfde leugens.

Geplaatst door Freek den Dulk uit Zeist

Onbegrijpelijk dat we de kwaliteit van de leefomgeving opofferen aan luchtvaart en economie. Hoever is de politiek bereid om te gaan met opofferen?
En wat is de betekenis van geld als je niet in een rustige stille omgeving kan wonen?

Niemand wil wonen naast een lawaaiindustrie of een drukke weg. Maar nu komen die wegen gewoon bovenover in de vorm van luchtsnelwegen, zelfs zonder geluidsschermen.

Het is nergens meer stil in Nederland. Vluchten kan niet meer :(

Freek den DulkGeplaatst door Peter uit Badhoevedorp

Alls wordt uit de kast gehaald. Duurzaamheid, minder co2, geluidsreductie, milieuwinst, klimaatdoelen, leefomgeving etc. bla bla bla.

Waar het echter op uit draait, ruim baan voor meer vluchten, meer herrie, meer ongefilterde gassen en co2 de lucht in spuiten, financieel gesubsidieerd door de burger en tegelijk ten koste van de burger zijn welzijn.

De gebruikte milieu propaganda is een staaltje waar Noord Korea zich nog voor zou schamen..

Geplaatst door anoniem

Alle geluidswinst sinds de invoering van het alders akkoord mag na 2020 volgens de 50/50 regel gebruikt worden voor groei. Dan kan men in een keer naar zo,n 575k vluchten in 2020 als de veiligheid het toelaat.