Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Teken de petitie voor een lager plafond op Schiphol

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 980 
|
 Hans Buurma - WTL 
vanaf_2022_moet_het_gebeurem.jpg

De luchtvaart wil doorgroeien op Schiphol en Lelystad met een klimaatplan dat ernstig te kort schiet. KLM is door de Reclame Code Commissie op de vingers getikt, want hun vluchten zijn niet klimaatneutraal met CO2-compensatie. AirFrance/KLM voert juist in Brussel actie tegen de plannen van de Europese commissie om de CO2-uitstoot van luchtvaart nu echt terug te dringen. Het enige dat effectief helpt is een lager plafond dat past bij het tijd-alarm van IPCC en het Shell-vonnis.

Volgens de regering moet de uitstoot van stikstof door boeren en bedrijven in 2030 gehalveerd zijn. Schiphol staat op de lijst van de top-100 uitstoters op nummer twee, na buurman Tata Steel. Met groeiplannen tot ver boven 500.000 vliegtuigbewegingen op Schiphol en de geplande opening van Lelystad is stikstof van luchtvaart nu al een echt hoofdpijndossier. De natuurvergunning van Schiphol laat veel te lang op zich wachten. De regering moet voor luchtvaart geen uitzondering maken, maar de stikstofuitstoot daadwerkelijk verminderen met een passend lager plafond.

Minister Harbers zegt dat groei of krimp niet op zijn agenda staat. Verminderen van de luchtvaartschade staat voorop. Het is nog maar de vraag of het zo zal gaan. De regering heeft namelijk wel het “groeiverdienmodel” omarmd, waarmee milieuruimte aan groei wordt opgeofferd. Schiphol wil groei boven 500k “verdienen” met een hinderverplaatsingsplan dat de bewoners als misleiding (“belazeren”) hebben ontmaskerd. Zo kan de schade aan de omgeving nooit goed beperkt worden. Wel als er een lager plafond op Schiphol komt

We moeten de regering aanspreken op het zo snel mogelijk en daadwerkelijk reduceren van CO2-uitstoot, stikstofdeposities, kankerverwekkende gassen, blijvende vliegherrie, slaapverstoring en verhindering van woningbouw. De enige effectieve oplossing is beperking van de luchtvaart, waardoor alle schade tegelijk met tientallen procenten omlaag kan. Van de 500.000 vluchten zijn er 100.000 overbodig omdat ze alleen door overstappers gebruikt worden die niet aan onze bereikbaarheid bijdragen. Zo’n 50.000 korte vluchten kan de trein zo overnemen.

Met deze petitie verzoeken we de regering om een lager plafond in te stellen dat nodig is voor de vermindering van stikstof en CO2 plus alle andere luchtvaartschade. Een schot voor de boeg om rechtszaken te voorkomen. U kunt de petitie hier ondertekenen.


Bekijk bericht op "Hans Buurma - WTL"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

Harbers is niets anders dan Van Nieuwenhuizen 2.0. De A27 mag worden verbreed, Schiphol mag groeien en Lelystad moet erbij komen (ook al zegt men dat de hinder moet afnemen). De hinder rond Schiphol wordt (is!) naar de Polderbaan en Kaagbaan verplaatst en de Amsterdamse Zuidas wordt ontzien. Het groeiverdienmodel en het minderhinderplan zijn volstrekte leugens, om over de extra CO2 en stikstof maar te zwijgen! Krimp is werkelijk de enige echte oplossing.

Ik heb uiteraard de petitie ondertekend!

Geplaatst door Robbert uit Amsterdam

@BvanMarlen. Krimp is inderdaad de enige echte oplossing. De verplaatsing naar de Polderbaan en Kaagbaan is echter een broodje aap verhaal dat u hardnekkig blijft verkondigen. De groei van Schiphol is vooral terecht gekomen op de secundaire banen en meer dan gepland. Verdere groei komt ook vooral terecht op de secundaire banen. De maatregelen in het plan minder hinder van Schiphol verzwakken hooguit dit effect maar er kan zeker niet gesproken worden van verplaatsing naar de Polderbaan en Kaagbaan. Nu gaat de petitie helemaal niet over de verdeling van het verkeer over de banen en het was ook helemaal niet nodig geweest om dit aan te roeren en de aandacht af te leiden waar het werkelijk om draait voor alle banen.

Geplaatst door Michel uit Wijk aan zee

@Robbert,

Een brood aap verhaal? Wellicht kunt u uw reactie onderbouwen met cijfers en statistieken? Heeft u BAS geraadpleegd? Vast niet, even Wikipedia geraadpleegd? Nee vast niet. Heeft u contact gehad met bv de redactie van deze site of schipholwatch? Nee, vast niet.
Dhr van Marlen heeft volkomen gelijk met zijn constateringen en berekeningen omtrent de Polderbaan en Kaagbaan.

Mvgr

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

@Robbert en meelezers:

RAMPZALIG BELEID: DE HAAG HOUDT WEER EENS INFORMATIE ACHTER!

Niet alleen de sector maar ook Metropoolbestuurders en hun aanhangers, evenals de meeste landelijke partijen, zwijgen maar liever over de intenties bij en gevolgen van het Project Luchtruimherziening: hyperpreferente, (nog te verdubbelen!) Kaag- en Polderbanen die zijn voorzien van het "NextGen" hoogfrequent vliegsysteem worden de hoofdmoot in het nieuwe banenstelsel voor Schiphols Holland Metropool.

Het is intussen zover dat waarschuwingen voor deze gevolgen steeds vaker worden afgedaan als "desinformatie" of "broodje aap verhalen". Blijkbaar is anticiperen op dreigende rampspoed door wanbeleid erg lastig geworden. Iets wat ook wel is te verwachten doordat I&W niets loslaat over de precieze locaties voor de "NextGen" herriegoten en bijbehorende contouren.

Zo worden tienduizenden bewoners in straks getroffen regio's het slachtoffer van struisvogelpolitek en het langzamerhand beruchte achterhouden van informatie in Haagse kringen.


Geplaatst door Robbert uit Amsterdam

@Michel. @Kijk Cijfers te over om mijn reactie te onderbouwen. En voor de interpretatie van de cijfers verwijs ik bijvoorbeeld naar de commissie MER die ook constateert dat de groei met name terecht komt op de secundaire banen.


Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

HUB MODEL VEROORZAAKT STEEDS MEER PROBLEMEN, RESET DUS NOODZAKELIJK

Bij de groeispurt tussen 2015 en 2019 bereikten de preferente Polder- en Kaagbaan de maximum capaciteit en werd het surplus inderdaad afgewenteld op de secundaire banen.

Vanwege de kabinetskeuze voor het groeiverdienmodel met handhaving van het HUB model dreigt het aantal vluchten nog steeds toe te nemen, vandaar het project Luchtruimherziening, een extra 4e fix, installatie van het "NextGen" hoogfrequent vliegsysteem en zelfs geplande extra, parallelle hyperpreferente Polder- en Kaagbanen bij het banenstelsel voor Schiphol's Holland Metropool. Een waar rampscenario in deze drukbevolkte regio's doemt daarbij op.

Daarom zal vooral een reset waarbij dit "HUB- & spoke" model verdwijnt tot een situatie kunnen leiden waarbij een voldoende gezonde leefomgeving kan worden nagestreefd.


Geplaatst door Robbert uit Amsterdam

@Kijk. Dan zijn we het eens dat de groeispurt 2015-2019 in hoofdzaak op de secundaire banen terecht is gekomen. Dan vervolgens de vraag waar een toekomstige groei terecht zou komen. Daarbij spelen een aantal zaken.
- De uurfrequentie gaat omhoog. Dit is echter bij alle banen het geval. Alle banen krijgen te maken met meer vluchten
- Parallelle Polderbaan is niet aan de orde.
- Parallelle Kaagbaan is een optie. De aanvliegroute naar het Zuiden (overwegende windrichting) gaat overigens recht over Amsterdam en de Zuid As. Dus geen verplaatsing van de Zuid as naar de buitengebieden.


Geplaatst door Jaap uit Bussum

Getekend en doorgestuurd.

Geplaatst door gerard uit Castricum