Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Symposium ‘Eerlijk over vliegen’

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 1122 
|
 Natuur en Milieu Noord Holland 
tb_leefomgeving_castricum_Breedeweg.jpg

Symposium ‘Eerlijk over vliegen’ (vrijdag 23 maart 2018)
Luchtvaart, economie, milieu en gezondheid: de issues en de oplossingen

Vrijdag 23 maart organiseren Milieufederatie Noord-Holland en Natuur & Milieu een landelijke dag ‘Eerlijk over vliegen’. Het doel van de dag is het debat in Nederland over luchtvaart, milieu, klimaat en gezondheid zoveel mogelijk te objectiveren. We gaan discussiëren, vooruitkijken en werken toe naar gezamenlijke doelen. Het symposium vindt plaats in Het Oude Tolhuys, Weg naar Rhijnauwen 13-15, 3584 AD Utrecht. De dag begint om 9.30 uur met ontvangst en registratie en duurt tot 17.00 uur. Vanwege een beperkt aantal plaatsen streven we naar een goede vertegenwoordiging uit de verschillende regio’s. Mocht dit vanwege het grote aantal inschrijvingen nodig zijn, dan overleggen we met u over deelname.

Programma

09:30 uur: Ontvangst

10:00 uur: Opening. Sijas Akkerman, directeur Natuur& milieufederatie Noord-Holland

10:15 uur: Luchtvaart en klimaat. Paul Peeters, Lector duurzaam vervoer en toerisme aan de hogeschool NHTV te Breda.

11:00 uur: Eerlijk rekenen in de Milieueffectrapportage. Leon Adegeest, lid van actiegroep Hoog-Overijssel

11:30 -12:30 uur Eerste ronde werkgroepen: informatief

U kunt deelnemen aan één van onderstaande themawerkgroepen, op de dag zelf kunt u een keuze maken

Geluid: de regelgeving, meten en rekenen. Kan de geluidswetgeving de omgeving voldoende beschermen? Citizen Science. Welke rol kunnen bewoners spelen? Matt Poelmans, Bewonersvertegenwoordiger Omgevingsraad Schiphol

Toekomst van de luchtvaart: Is groei vanzelfsprekend, is selectieve ontwikkeling mogelijk? Hans Heerkens van TU Twente

The truth about flying: Is compensation (e.g tree planting) realistic and sufficient? How about non-CO2-climate effects and (ultra) fine particles? Bill Hemmings, Transport & Environment (Brussel)

De nieuwste kennis over nachtvluchten en gezondheidseffecten: Hans Olsthoorn, Omgevingsdienst IJmond en Ingrid van Zandt, GGD Kennemerland

12:30 uur: Lunch

13:30 uur: Een realistische blik op de toekomst van de luchtvaart. Joris Melkert

14:00 uur: Tweede ronde werkgroepen: oplossingsgericht

U kunt deelnemen aan één van onderstaande themawerkgroepen, op de dag zelf kunt u een keuze maken

Luchtvaart en politiek: de politieke agenda, de lobby’s, de spelers. Hoe werkt het politieke spel en hoe spelen we daar op in? Karin Blaauw van Natuur en Milieu

Lessen uit Eindhoven Airport: hoe pakken bewoners het aan, hoe zorgen ze voor steun, wat zijn hun voorstellen? Michiel Visser van Brabantse Milieufederatie

Luchtvaart internationaal: Inbouw van de luchtvaart in EU-klimaatbeleid, BTW & kerosinebelastingen, ICAO-milieunormen: waar moet de oplossing vandaan komen? Lucy Gilliam van Transport & Environment (Brussel)

Vervoersalternatieven: snel spoor, Schiphol 2.0, virtual conferencing: wat is kansrijk, en hoe te promoten? Pelle Berting, Community Mobiliser Klimaat & Energie bij Greenpeace

15:00 uur: Pauze (korte presentaties werkgroep-voorstellen)

15:30 uur: Forum met politici en inleiders

16:20 uur: Afsluiting Sijas Akkerman

16:30 uur: Borrel

Met de link onder dit artikel kunt u zich aanmelden.Dit symposium wordt ondersteund door

De Natuur & Milieufederaties in Nederland

Natuur & Milieu

Natuur & Milieufederatie Noord-Holland

Natuur & Milieufederatie Overijssel

Bekijk bericht op "Natuur en Milieu Noord Holland"

Reacties op dit bericht