Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Studie I&W: krimp Schiphol kost geen banen

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 154 
|
 schipholwatch.nl - 04-10-2022 
HvS_2e_Kamer_(3).JPG

Een studie in opdracht van het ministerie van Infrastructuur (I&W) toont aan dat krimp van Schiphol niet ten koste gaat van banen en evenmin een negatief effect heeft op het vestigingsklimaat. Goed om in het achterhoofd te houden als geüniformeerde piloten donderdag aanstaande (06-10-2022) het luchtvaartdebat in de Tweede Kamer bijwonen.

De conclusies uit het rapport, opgesteld door rekenaars van PriceWaterhouseCoopers (PWC), zijn opmerkelijk gezien de opdrachtgever. De meeste rapporten die I&W laat opstellen, volgen de vooraf opgelegde conclusie van ‘groei is goed’.

Maar inmiddels kan geen enkel zichzelf respecterend adviesbedrijf de ambities van de vliegindustrie nog onderschrijven, zo blijkt steeds vaker. Vorig jaar verscheen ook al een rapport dat aantoonde dat groei van Schiphol zelfs negatief uitpakte voor de samenleving als geheel. En kortgeleden schreef de staatsagent die bij KLM een oogje in het zeil houdt dat “niet alles wat goed is voor KLM, goed is voor de samenleving”.

In het nieuwe PWC-rapport staat te lezen dat “het verlagen van het activiteitenniveau op Schiphol in het nieuwe evenwicht geen effect heeft op de netto werkgelegenheid”. Hier staat onomwonden dat een daling van het aantal banen op Schiphol volledig wordt gecompenseerd door de werkgelegenheid in heel Nederland.

Mensen helpen aan nieuwe baan
Wel vraagt het rapport speciale aandacht voor de lager opgeleide medewerkers op Schiphol. Zij zouden mogelijk enige tijd moeite kunnen hebben met het vinden van een nieuwe baan. Dat probleem is met goede begeleiding en een eerlijk sociaal plan te ondervangen. Zo’n eenmalige uitgave valt bovendien in het niet bij de frequente staatssteun die moet worden vrijgemaakt om KLM weer eens te redden.

Het vestigingsklimaat – steeds als argument voor groei aangehaald – ondervindt evenmin aantoonbare gevolgen van een kleiner Schiphol, zo blijkt uit het rapport. PWC komt in ieder geval niet verder dan dat krimp een “mogelijk negatief effect” heeft en dat deze impact “zeer lastig is in te schatten”.

De reden daarvoor is dat connectiviteit met de rest van de wereld niet per se hoeft te worden gerealiseerd met directe verbindingen. Een overstap elders – bij voorbeeld via een vliegveld dat niet middenin de woonwijken is gebouwd – garandeert de Nederlandse economie ook voldoende bereikbaarheid.

Vestigingsklimaat als groei-smoesje
Bovendien zijn KLM en Schiphol natuurlijk helemaal niet geïnteresseerd in verbetering van het vestigingsklimaat, maar zuiver bezig met de eigen inkomsten – ten koste van leefomgeving, natuur en klimaat. Dat moge blijken uit recente ontwikkelingen waarbij Nederlandse zakenmensen en vakantiereizigers achtergelaten werden op Schiphol om met lege toestellen overstappers op te gaan halen in de rest van Europa.

De Nederlandse vliegindustrie benadeelt zo juist de thuismarkt ten faveure van nietsbrengende overstappers. Dat fenomeen wordt nog eens versterkt door het ontbreken van vliegtax voor overstappers, de ellenlange rijen voor Nederlanders buiten Schiphol terwijl transferpassagiers naadloos van het ene toestel overstappen op het volgende. Vaak zijn de overstaptickets voor buitenlanders ook nog eens goedkoper dan voor Nederlanders die vanaf Schiphol direct naar de eindbestemming vliegen.

Een kleiner Schiphol biedt wel direct kansen voor de broodnodige woningbouw, aldus de rekenmeesters van PWC. “Geluidscontouren vormen nu een beperking op de ontwikkeling rond Amsterdam en het Groene Hart.” Minder vliegverkeer leidt tot kleinere geluidscontouren, zodat meer grond beschikbaar komt voor woningbouw.

Grotere reductie nodig
PWC plaatst hierbij de kanttekening dat een beperkte krimp tot relatief weinig extra bouwgrond leidt. De reductie moet substantieel zijn om grotere gebieden beschikbaar te krijgen voor de woningbouw.

De rechtszaak die minister Harbers inspireerde tot een krimp van zo’n 10 procent is een vlucht naar voren, zo meldde 1Vandaag-journalist Jan Salden vanmiddag op Radio 1. Maar er spelen meer rechtszaken, onder meer over stikstof, en ook het Shell-vonnis leidt tot een veel grotere reductie – tot wel 50 procent.

Donderdag aanstaande vergadert de Tweede Kamer vanaf 16:30 uur over de toekomst van de luchtvaart in ons land. De piloten van KLM hebben al aangekondigd het debat in vol ornaat te gaan bijwonen “om ons geluid te laten horen”. Dat geluid, dat kennen omwonenden al decennialang veel te goed en dringt dagelijks met 90 decibel tienduizenden levens binnen.

Het is daarom goed dat er eindelijk eens realistisch wordt gekeken naar het belang van de luchtvaart in ons land. Decennialang zijn alleen maar de positieve effecten meegenomen in de overwegingen, en werden alle negatieve – overlast, volksgezondheid, natuur, milieu, klimaat – weggemoffeld.

Minister Harbers van I&W weet inmiddels beter: op basis van onderzoeken als dit document van PWC weet hij dat groei van Schiphol niet langer te billijken is en dat serieus moet worden gekeken naar een omvang die passend is bij de thuismarkt.

Bekijk bericht op "schipholwatch.nl - 04-10-2022"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door anoniem1 uit nederland

Ons land is te duur en te waardevol om de economie te laten groeien met laagwaardige banen. Het is niet rendabel.

Er is maar ruimte voor een bepaald aantal banen in de nederlandse economie. Elke werknemer heeft huisvesting nodig. Energie,gezondheidszorg,transport. Voorzieningen voor het percentage dat uitvalt.
Er zitten ,zeker in nederland , grenzen aan de capaciteit van deze voorzieningen en daarmee ook aan het aantal banen dat met deze voorzieningen ondersteund kunnen worden.
Dus wil je deze voorzieningen benutten voor zoveel mogelijk hoogwaardige banen.

Elke economie heeft een bepaald aantal laagwaardige banen. Sommige van de banen die noodzakelijk zijn om de eerder genoemde "voorzieningen" (welke noodzakelijk zijn voor werknemers om te functioneren) te ondersteunen zijn nu eenmaal van die aard. Met laagwaardige banen is niks mis in tegendeel.
Maar groei creeeren door laagwaardige banen,die niet direct noodzakelijk zijn voor het realiseren van de eerder genoemde noodzakelijke voorzieningen, toe te voegen aan de economie is niet rendabel en een inefficient gebruik van de economische ruimte die wij hebben.

Maar goed. Wat ik bedoel is misschien niet duidelijk voor iedereen dus ik zal het proberen te verduidelijken met een extreem en vereenvoudigd voorbeeld. Dit voorbeeld is niet de werkelijkheid,maar is om duidelijk te maken wat ik bedoel.

Het is in Nederland niet rendabel om 5000 extra woningen te bouwen. Daarbij het electriciteitsnet evenredig uit te breiden alsmede de gezondheids zorg,het openbaar vervoer,het wegennet en alle andere voorzieningen die noodzakelijk zijn voor een werknemer om te functioneren.
Om 5000 extra bagagemedewerkers en beveiligers,welke minder dan 2000 per maand verdienen,op schiphol aan het werk te hebben. Als schiphol haar werknemers meer zou kunnen betalen dan zou het rendabel kunnen zijn. Maar dat is niet het geval,de luchtvaart hangt aan elkaar van flinter dunne marges.

Elke extra baan. Welke NIET noodzakelijk is voor het ondersteunen van de voorzieningen welke noodzakelijk zijn voor werknemers om te functioneren. En die minder dan 2000 euro per maand betaald , is voor de Nederlandse economie niet de moeite waard.
De kosten van de noodzakelijke voorzieningen die een werknemer nodig heeft om te functioneren zijn in Nederland te hoog voor dergelijke banen.
De enige manier waarop dergelijke banen in Nederland rendabel zijn is als we verregaande concessies doen aan de voorzienigen die voor een werknemer noodzakelijk zijn om te functioneren. Consessies welke ook de werknemers in meer hoogwaardige banen treffen.