Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Storm van protesten tegen geheime zittingen MOB

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 649 
|
 schipholwatch.nl - 11-07-2020 
KLM_only_2018.tekst2.JPG

Tal van burgerorganisaties en particulieren hebben geprotesteerd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO zie hier) over het achter gesloten deuren houden van hoorzittingen (Lees hier) in de zaak van Mobilisation for the Environment tegen de ontbrekende natuurvergunningen bij vliegvelden. Lees hier.

September vorig jaar verzocht Mobilisation (MOB) minister Carola Schouten (LNV) om handhavend op te treden omdat Nederlandse vliegvelden op grote schaal de Wet natuurbescherming ontduiken. Ze beschikken volgens het verzoek niet over de vereiste vergunningen. Lees hier.

Schouten weigert nu te handhaven (Lees hier), een beslissing waartegen MOB bezwaar heeft aangetekend. De zaak wordt nu behandeld bij de RVO in een ambtelijke commissie – zonder onafhankelijke voorzitter. Bovendien wil RVO geen pottenkijkers bij de sessies toelaten. Alleen direct betrokkenen zijn welkom.

Transparantie niet het sterkste punt van LNV
MOB is het niet eens met deze handelswijze. In een reactie uit voorzitter Johan Vollenbroek zijn zorgen over de gang van zaken. “Laat ik vaststellen dat transparantie niet het sterkste punt is van het ministerie. Onder meer verwijs ik naar het gesjoemel met de vergunningverlening van Lelystad.”

“Ik ben het niet eens met uw benadering van onze bezwaarschriften: er lijkt slechts sprake te zijn van een ambtelijke hoorzitting, geen zitting van een bezwarencommissie met een onafhankelijke voorzitter. Conclusie: het ministerie gaat haar eigen besluit nog eens opnieuw tegen het licht houden. De uitkomst is daarmee wel erg voorspelbaar”, aldus Vollenbroek in zijn e-mail.

“Honderden donateurs maakten deze zaak tegen de immer groeiende vliegterreur mogelijk, maar nu stelt u dat zij niet welkom zijn bij de zittingen. Hoe kunt u dat uitleggen?”

Arrogant ambtenarenapparaat
Vollenbroek stelt dat de RVO in strijd handelt met de goede intenties van de overheid, “die helaas maar al te vaak blijven hangen op goede intenties als gevolg van de arrogante werkwijze van het ambtenarenapparaat”.

De MOB eist dan ook openheid van zaken. “Verzorg een live stream als burgers niet welkom zijn bij de zittingen. LNV heeft ruim de tijd genomen te beslissen op onze handhavingsverzoeken, het is evident dat LNV zoveel mogelijk tijd wil rekken. We gaan daarom niet akkoord met uitstel.”

Ook de Rotterdamse bewonersvereniging BTV (Lees hier) verzoekt om toelating bij de zittingen, met vier personen van het bestuur. “Hoorzittingen zijn in het algemeen openbaar. U lijkt ervoor te kiezen tegen onze uitdrukkelijke wens in, om de hoorzittingen besloten te houden.”

Zorgvuldige rechtsgang nodig
“Dat lijkt onze vereniging niet in het belang van een zorgvuldige rechtsgang en de juridische en politieke wens tot transparantie. Wij verwachten dan ook van u dat u iedereen toelaat die de zitting wenst bij te wonen”, aldus voorzitter Alfred Blokhuizen in zijn mail.

“Het gaat om de belangen van omwonenden van vliegvelden. Het is buitengewoon onwenselijk, zo niet onwettig, dat onze leden niet bij hun eigen hoorzitting kunnen zijn als toehoorder.”

De BTV wijst RVO erop dat er meer dan voldoende tijd is om te werken aan openheid van zaken. De hoorzittingen vinden pas eind augustus plaats. De vereniging dringt aan op het faciliteren van een live videostream als RVO de zitting klein wil houden. “Een betrouwbare overheid doet dit uiteraard met passie en voortvarendheid. Er is immers niets te verbergen.”

Ook Saense Onderwonenden Schiphol en SchipholWatch hebben gevraagd toegang te krijgen tot de zittingen, maar nog geen antwoord mogen ontvangen van de raad. Een ambtenaar van die raad geeft in een e-mail aan Vollenbroek al aan dat men niet alle aanvragen individueel zou gaan beantwoorden. Over een zorgvuldige overheid gesproken.

Donateurs willen ook toegang
Tal van individuele burgers hebben de RVO verzocht om toegang en/of een live video-verbinding. Een aantal van hen heeft ons een kopie gestuurd van hun mailtje. Vanwege het grote aantal gehinderde omwonenden rond vliegvelden bestaat er enorm veel belangstelling voor de zittingen.

Particulieren hebben in april 2020 uit eigen zak bijgedragen aan het financieren van de handhavingsprocedures door MOB. Binnen één week na het starten van een actie om het geld bijeen te brengen, hadden bijna 600 burgers in totaal meer dan 20.000 euro overgemaakt.

Het is de bedoeling van dit artikel een voortgaand verslag van de protesten te maken. Maakt u als organisatie of als individu ook bezwaar tegen geheimhouding van de zittingen, stuur dan aub een kopie van uw bericht aan info@schipholwatch.nl.

Bekijk bericht op "schipholwatch.nl - 11-07-2020"

Reacties op dit bericht