Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Stopzetten procedure vaststelling luchthavenbesluit Luchthaven Twente

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 922 
|
 De minister/staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu 
tb_aktie_IMG_1665.JPG

Geachte heer/mevrouw,

Met deze mail wil ik u informeren over het stopzetten van de procedure voor vaststelling van het luchthavenbesluit voor de luchthaven Twente.

De afgelopen jaren heeft Area Development Twente (ADT; een gemeenschappelijk regeling opgericht door de provincie Overijssel en de gemeente Enschede) gewerkt aan de ontwikkeling en het in de markt zetten van de exploitatie van een compacte luchthaven in het groen, waar ruimte is voor groot commercieel verkeer, kleine luchtvaart (zoals zakenvluchten en lesvluchten) en zweefvliegactiviteiten.

Om de ontwikkeling en exploitatie van de luchthaven mogelijk te maken is ondermeer een luchthavenbesluit nodig. Op 29 november 2013 heeft ADT daarom een aanvraag gedaan bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor een luchthavenbesluit voor de luchthaven Twente.

Het ministerie heeft een ontwerp luchthavenbesluit opgesteld en deze – samen met het onderliggende Milieueffectrapport – in de periode van 7 maart 2014 tot en met 17 april 2014 ter inzage gelegd. U heeft in die periode een zienswijze ingediend.

Medio 2014 hebben de provincie Overijssel en de gemeente Enschede besloten tot het stoppen van de inspanningen om te komen tot een commerciële burgerluchthaven. Dit in verband met kritische signalen vanuit de Europese Commissie op het punt van staatssteun en het feit dat het daardoor niet lukt om de luchthaven te ontwikkelen binnen de gestelde regionale politieke kaders (“eind 2014 vliegen”).

In het licht daarvan heeft ADT het ministerie op 12 november 2014 per brief laten weten dat het de aanvraag voor het luchthavenbesluit intrekt. Het ministerie heeft dit verzoek gehonoreerd en besloten om de procedure voor vaststelling van het luchthavenbesluit te stoppen. ADT is daarvan op 14 november 2014 per brief op de hoogte gesteld door het ministerie.

Het stopzetten van de procedure voor vaststelling van het luchthavenbesluit betekent dat het ministerie geen inhoudelijke reactie meer zal geven op de door u ingediende zienswijze.

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Alle relevante informatie vindt u ook op onze website via de volgende link: http://productie.staging.centrumpp.ssoict.nl/projecten/alle-projecten/projectenlijst/luchthaven-twente-luchthavenbesluit/index.aspx

Hoogachtend,

DE MINISTER/STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
namens deze,
DE DIRECTEUR DIRECTIE PARTICIPATIE

Bekijk bericht op "De minister/staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu"

Reacties op dit bericht