Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Stop met de nachtvluchten

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 625 
|
 digikrant.noordhollandsdagblad.nl 
HvS_Stop_Luchtvaartgroei_(2).JPG

De raad bepleit om net als in andere sectoren heldere grenzen voor geluid, hinder, ultrafijnstof en veiligheid van de luchtvaart voorop te stellen

Advies Raad voor de leefomgeving aan minister:

SCHIPHOL - Om slaapverstoring in de omgeving van Schiphol te voorkomen, zou er een verbod moeten komen op starts in de nacht. Dat adviseert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur aan luchtvaartminister Cora van Nieuwenhuizen.

Het advies is een van de bouwstenen voor de Luchtvaartnota die de minister momenteel laat opstellen en die in het najaar klaar moet zijn.

De adviesraad meent dat grenzen voor veiligheid, milieu en leefomgeving bepalend moeten zijn voor Schiphol en andere luchthavens in Nederland, in plaats van een maximum aantal vliegbewegingen.

Zo leidt slaapverstoring als gevolg van nachtvluchten tot negatieve gezondheidseffecten. „Gezondheid wordt op dit moment in de beoordeling van luchtvaart nog maar beperkt meegenomen. Hinder in de nacht zou daarom zoveel mogelijk moeten worden teruggebracht. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt met behulp van een extra prijsprikkel waardoor vliegen in de nacht substantieel duurder wordt.”

Starts

Een andere optie die de raad noemt is, na een overgangsperiode waarin verdere groei van nachtvluchten niet is toegestaan, om over te gaan tot het verbieden van starts in de nacht. De raad heeft het specifiek over starts, omdat landingen in de nacht in glijvlucht worden uitgevoerd en zo minder lawaai geven. Zeker in de zomer zijn het vooral vakantievluchten die aan het eind van de nacht starten. Die zouden dan pas na zeven uur kunnen vertrekken. KLM vliegt ook in de nacht, maar dat zijn vooral landingen.

Het gemor over de nachtvluchten is het afgelopen jaar fors toegenomen. Vanuit gemeenten, provincies en bewonersgroepen is ook al gepleit voor minder nachtvluchten en is zelfs voorgesteld om tijdens een deel van de nacht helemaal niet te vliegen.

Regels naleven

De bestuurders en bewonersgroepen willen ook dat de regels eerst worden nageleefd en gehandhaafd, voordat sprake kan zijn van extra vluchten. Zij krijgen nu steun van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur.

„De luchtvaart heeft in het rijksbeleid een uitzonderingspositie. Andere mobiliteitssectoren of bedrijfstakken worden meer dan de luchtvaart afgerekend op hun effect op de leefomgeving. De oplopende spanning tussen de groei van de luchtvaart aan de ene kant en de belangen van het klimaat en de leefomgeving aan de andere kant maken een heroverweging van deze uitzonderingspositie noodzakelijk.”

De raad bepleit om net als in andere sectoren heldere grenzen voor geluid, hinder, ultrafijnstof en veiligheid van de luchtvaart voorop te stellen. De raad adviseert ook om de opgelegde grenswaarden periodiek aan te scherpen. Hierdoor worden luchtvaartmaatschappijen geprikkeld om de door hen veroorzaakte belasting van milieu en omgeving ’zo laag als redelijkerwijs mogelijk’ te laten zijn. Ook zou Schiphol de tarieven voor landingsrechten afhankelijk kunnen maken van de milieuprestatie van de vliegtuigen.

Biobrandstof


Wat milieu betreft is op dit moment het gebruik van duurzame brandstof de meest kansrijke manier om de CO2-uitstoot van vliegen op korte termijn te beperken. De raad bepleit een bijmengverplichting voor duurzame brandstof op Nederlandse luchthavens. Het prijsverschil met gewone kerosine zou gesubsidieerd moeten worden uit de opbrengst van een hogere ticketheffing om tanken in buurlanden te voorkomen. Het kabinet wil al een Europese of anders Nederlandse tickettaks, maar wil die opbrengst dan laten terugvloeien in de staatskas. Maatschappijen als KLM hebben al gepleit om het geld van een vliegtaks te gebruiken voor projecten zoals biobrandstof. Er zijn plannen om in een Nederland een fabriek hiervoor te bouwen.

Bekijk bericht op "digikrant.noordhollandsdagblad.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Eens kijken wat het meest groene kabinet ooit er mee gaat doen.

Geplaatst door Bob uit Uitgeest

Uit mijn contact met Remco Dijkstra van de VVD bleek geen enkele beweging ten gunste van het milieu. Verwacht van hen (samen met FvD) dan ook NIETS! Zie reactie van 23/05/2018 hieronder:

Beste dhr. van Marlen,

Hartelijk dank voor uw mail aan de VVD fractie. Dinsdag 15 mei is er een debat geweest over de toekomst van Schiphol en Lelystad Airport. De VVD heeft daarin het volgende ingebracht:

Dinsdag 15 mei hebben we in de Kamer gedebatteerd over de toekomst van Schiphol en Lelystad Airport. De luchtvaart heeft ons in Nederland veel gebracht. Schiphol is inmiddels de tweede luchthaven van Europa met jaarlijks 70 miljoen passagiers. Het maakt Nederland een aantrekkelijk vestigingsland. Vele bedrijven, juist uit verre oorden, kiezen voor Nederland om hier een Europees kantoor te vestigen, mede dankzij de 326 directe verbindingen met de rest van de wereld. Je kunt direct naar vrijwel ieders thuisland en dat maakt ons netwerk uniek. De toegevoegde waarde van het mainport-verkeer loopt in de vele miljarden. Er zijn tienduizenden banen mee gemoeid. Maar ook de Nederlanders zelf pakken voor hun welverdiende vakantie graag het vliegtuig richting de zon. Het vrachtverkeer is ook van grote toegevoegde waarde. Bij mijn recente bezoek aan Schiphol zag ik nog het inladen van onderdelen voor een satelliet die een week later gelanceerd werd in Frans-Guyana. Er komen op onze mainport miljoenen transfer-passagiers die vervolgens vertrekken naar hun eindbestemming. Dat betekent allemaal vraag en groei voor de luchtvaart. Dan moet er dus wel ruimte zijn om die groei te laten plaatsvinden.

Tegelijkertijd is Nederland een klein land en de ruimte is schaars. Bovendien zijn er natuurlijk omwonenden om rekening mee te houden. Daarom zijn er in het verleden met alle betrokken partijen afspraken gemaakt over het aantal vliegbewegingen, om de overlast te beperken. Ook is besloten om vakantievluchten zo veel mogelijk te verplaatsen van Schiphol naar andere vliegvelden, om zo ruimte te maken, juist voor het waardevolle mainportverkeer. Een belangrijk onderdeel van die plannen is Lelystad Airport. Dankzij de opening van Lelystad Airport zal de luchtvaart verder kunnen groeien. Maar Lelystad Airport is uitgesteld. De vraag is nu: hoe verder?

De herstelde milieueffectrapportage is nu positief getoetst. We moeten door met de volgende stap, want Lelystad moet volgens de VVD ook snel benut gaan worden als zevende baan van Schiphol. Een enquête van EenVandaag van 5 mei jongstleden leverde interessante gegevens op. Er zijn meer voorstanders dan tegenstanders van het idee om de groei van het aantal vluchten in Nederland juist via Lelystad Airport op te vangen. Een grote meerderheid vindt het ook een goede zaak dat het vliegverkeer verdeeld wordt over het land en bijvoorbeeld naar Eindhoven en Lelystad gaat.

Mede daarom is het voor de VVD duidelijk dat Lelystad Airport zo spoedig mogelijk open moet en dat een totale stop op vliegverkeer in Nederland onwenselijk is. Dat kost ons, direct en indirect, banen. Wij staan nog steeds achter het idee dat andere luchthavens vakantieverkeer overnemen van Schiphol. Zo krijgt Schiphol weer de ruimte voor intercontinentaal mainportgebonden verkeer, zakelijk verkeer en vrachtverkeer. Dat betekent dat we het ons niet kunnen veroorloven om Schiphol tot 2020 op slot te gooien. Dan gaat het de VVD niet om wat extra reizigers in grotere toestellen of een hogere bezettingsgraad. Nee, het gaat echt om de aantallen en de frequentie van directe verbindingen met de rest van de wereld, dus om het economisch belang van connectiviteit met de rest van de wereld. De VVD wil daarom Schiphol meer ruimte geven, maar dan wel op voorwaarde van selectiviteit. Dat zou heel mooi zijn.

Uiteraard moet die groei ook veilig kunnen plaatsvinden en de hinder moet zo veel mogelijk beperkt worden. Het kan ook veilig, mits een aantal aanpassingen worden gedaan. Dan gaat het ook om het ter discussie stellen van de vierdebaanregel. Laten we die invoeren. Waarom niet continu twee plus twee gebruiken? Dat voorkomt zowel hinder als gevaar. Het kan ook fysiek. Ik vraag de minister om in gesprek te gaan met de luchtvaartsector en met de belanghebbenden, met als doel een gecontroleerde, trendmatige groei van Schiphol toe te staan. Dat is iets anders dan een ongebreidelde groei.

Ik heb het economische belang benadrukt; stilstand is ook achteruitgang. Al met al, denk ik, voldoende reden om binnen de kaders van het regeerakkoord, waar ik voor sta, te zeggen: we kunnen die ruimte inzetten conform het Aldersakkoord, maar we moeten dat wel doen voor de datum van 2021. En die ruimte is er.

Mocht u hier nog vragen over hebben dan hoor ik het heel graag.

Hopende u hiermee voldoende te informeren,

Met vriendelijke groet,
Remco Dijkstra
Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de VVD
Portefeuille: Weginfrastructuur, Water, Luchtvaart en Scheepvaart

Geplaatst door V.O.S.

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

Partijen als de VVD / FvD en ook de PVV, hebben geen enkele empathie met het milieu.
Deze partijen lijken op elkaar en zijn vrijwel doof / blind en gevoelloos voor de ellende die
de sector ook met zich meebrengt.
Dat hun eigen kinderen / kleinkinderen in een wereld terecht komen waarin de atmosfeer volledig gesloopt zal zijn door hun geldzuchtige activiteiten, zal ze ook een zorg zijn.
Woorden als: een gecontroleerde, trendmatige groei geven mij braakneigingen.
Woorden als: een status quo of krimp, komt niet in het woordenboek van deze lieden voor.
In hun ziekelijke kapitalistische gedachtengoed is geen plaats voor een wereld waarin het milieu een eerste levensbehoefte dient te zijn.

Geplaatst door Nederbelgen uit Belgie

Ik snap niet waarom de Europese Commissie hierover zwijgt in alle talen. Het aan de afzonderlijke luchthavens overlaat, zich ongelimiteerd en destructief uit te leven !
Bv.: Maastricht, Berlijn Tegel geen nachtvluchten, Luik en Keulen wel.
Niet voor niets heeft internet reus Alibaba besloten om in Luik een 78 voetbalvelden groot vracht-distributiecentrum aan te leggen.
(Overigens India 34 luchthavens erbij)
M.i. zie je helaas overal het "waterbed-effect: plaatselijke verboden resulteren in grenzenloze groei elders !
STOP DE VLIEGTUIGTERREUR !

Geplaatst door Peter uit Badhoevedorp

Ja lekker 1,75 betalen aan de pomp om naar je werk te kunnen, thuis 200 euro voor de verwarming en tegelijk miljarden subsidie naar de zogenaamde bio kerosine voor het sneue volk dat zo nodig met het vliegtuig op vakantie moet naar kutlanden als Turkije of Thailand.
Helemaal klaar met dat rechtse subsidiebeleid in dit rechtse rotland.


Geplaatst door Nederbelgen uit Belgie

Inderdaad, Peter,
de in de klimaatakkoorden/klimaatbeleid
NIET BESTAANDE LUCHTVAART
(dus ook geen fijnstof, co2, kerosine en dag en nacht t....herrie produceren)mag zonder probleem wereldwijd 1000-voudig groeien !
Sterker nog: wordt met miljarden gesubsidieerd !
ONS GELD !
WIJ van wie WEL verwacht wordt tot in het kleinste detail milieubewust te leven en daarvoor diep in de buidel te tasten !

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Nou, die reactie van de VVD is in ieder geval duidelijk.