Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Stikstofuitstoot luchtvaart lager door sjoemelberekening

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 2631 
|
 vechtdalfm.nl 
HvS-klimaatmars_2019-03-11-09-32-04.jpg

De hoeveelheid stikstof die vliegtuigen boven ons land uitstoten, blijkt veel groter dan werd aangenomen. Datzelfde geldt voor de berekende stikstofneerslag van Lelystad Airport. Dat zeggen de Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen (SATL) in een vorige week verstuurde brief aan de commissie Remkes.

SATL onderzocht de manier waarop de stikstofdepositie (neerslag) door de luchtvaart wordt bepaald. Men ontdekte dat circa 80 procent van de stikstof die vliegtuigen boven Nederland uitstoten, niet wordt meegewogen bij de bepaling van de hoeveelheid stikstof die bijvoorbeeld neerdaalt in Natura 2000-gebieden. Dit komt omdat Nederland – in tegenstelling tot landen als België en Duitsland – alleen de stikstofuitstoot berekent die vliegtuigen uitstoten op een vlieghoogte tot maximaal 900 meter. Volgens SATL klopt dat niet omdat vliegtuigen tijdens het landen of opstijgen per saldo vijf keer minder stikstof uitbraken dan wanneer deze op 900 meter of hoger vliegen. 95 Procent van de tijd wordt ruim boven deze hoogte gevlogen.

SATL noemt het onjuist en onverantwoord dat alleen de stikstofuitstoot tot een vlieghoogte van 900 meter wordt meegenomen in de neerslagnerekeningen.
Een onderzoek van de Europese Commissie uit 2004 laat zien dat stikstofuitstoot boven 900 meter negatief uitpakt voor natuurgebieden. Dat komt doordat alle stikstof die vliegtuigen uitstoten, ongeacht op welke hoogte er wordt gevlogen, uiteindelijk neerslaat op aarde. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ontkent die bewering niet, maar stelt dat een deel van de neergeslagen stikstof afkomstig is van buiten onze landsgrenzen.
SATL vindt dat onterecht.

Op deze manier hoeven luchthavens en luchtvaartmaatschappijen namelijk veel minder dan andere sectoren bij te dragen aan het verlagen van de stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden.De onderzoekers van SATL,waaronder Leon Adegeest uit Dalfsen, stellen dat de berekende stikstofneerslag van Lelystad Airport op Natura 2000-gebieden veel te laag is. De uitstoot van vliegtuigen die boven boven de 900 meter vliegen wordt namelijk niet in de stikstofberekeningen voor het Flevolandse luchthaven meegewogen. Daar komt komt nog bij dat ook het wegverkeer dat straks dagelijks en met duizenden tegelijk van en naar Lelystad Airport rijdt, niet volledig in de berekeningen is meegenomen. Daarnaast blijven de toegangswegen buiten de provincie Flevoland die naar Lelystad Airport leiden, buiten beschouwing in het stikstofonderzoek. Daardoor, zo stelt SATL, ontstaat een vertekend beeld van de stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden als de Oostvaardersplassen (nota bene onder de rook van Lelystad Airport), de Veluwe, Wieden-Weerribben, de Sallandse Heuvelrug maar ook verder weg gelegen gebieden zoals Waddenzee en Borkeld.

SATL doet een appel op minister Carola Schouten van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit om haar luchtvaartcollega te vragen om de stikstofberekeningen voor Lelystad Airport aan te laten vullen met de nu niet berekende stikstofneerslag van vluchten boven de 900 meter, alsmede die van alle verwachte wegverkeersbewegingen van en naar Lelystad Airport.

Volgens SATL is de stikstofneerslag die afkomstig is van de luchtvaart in het algemeen en van Schiphol en de andere luchthavens in het bijzonder, in alle stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in Nederland drie tot misschien wel tien keer zo hoog dan tot nu wordt aangenomen. Voor Schiphol zijn tot op heden namelijk alleen stikstofberekeningen gemaakt binnen een beperkt studiegebied en op basis van modelmatig bepaalde vlieghoogtes tot 900 meter. In de praktijk wordt rond Schiphol veel langer veel lager gevlogen dan op basis van de vlieghoogten die in deze modellen worden gehanteerd. Door de drukte op Schiphol wordt in grote delen van Noord-Holland, Zuid-Holland en ook Utrecht structureel lager gevlogen dan 900 meter; binnen een gebied dat veel groter is dan het studiegebied waarbinnen nu de stikstofneerslag van Schiphol is bepaald.

SATL vindt dat het kabinet – alvorens nieuwe besluiten te nemen over de opening van Lelystad Airport of andere luchthavens – voor alle luchthavens in Nederland deugdelijk onderzoek naar de werkelijke stikstofneerslag moet laten uitvoeren. Dus inclusief gegevens over de uitstoot door vliegtuigen die 900 meter of hoger vliegen (op basis van werkelijk gevlogen vlieghoogtes), alsmede het wegverkeer van, naar en op de luchthavens in ons land.

Bekijk bericht op "vechtdalfm.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Michel uit Wijk aan zee

Ik vroeg me al af waarom de brandnetels het zo goed doen de laatste jaren.........
Toch wel vreemd dat Schotse Hooglanders het duingebied in toom moeten houden......
Toch wel vreemd dat je boswachters hoort klagen dat zuurarme vegetatie verdwijnt........

Niet zo vreemd als je de foto,s van Tropomi sentinel 5p satelliet bestudeerd!

Geplaatst door anoniem1

Werkelijk alles groeit als kool hier de laatste 5-10 jaar. Het valt enorm op.
Tuin onkruid vrij en week later staat het alweer 10 cm hoog.
Je kan het ook ruiken,al weet ik niet of dat de stikstof/kerosine/fijnstof/autos zijn.
Fris ruikt het buiten nooit meer,dat valt eigenlijk pas op als je een keer op bijvoorbeeld de wadden bent en dan weer thuiskomt. En als je met het raam open slaapt dan zit de volgende ochtend je neus dicht.
Waar ik eerst nog dacht dat het de opwarming was is het nu duidelijk waar het vandaan komt.
De randstad is gigantisch vervuild.
Maar goed,dat is blijkbaar de keuze die wij met zijn allen maken.

Samen doen prima,solidair zijn ja.
Laat maar komen die snelheids verlaging. Dat is zo ongeveer het enige dat de burger op dit gebied kan doen naar ik heb begrepen.

Geplaatst door Thijs uit Heiloo

Ik wil toch even inhaken op het verlagen van snelheden. Ik heb een vrij jonge en moderne benzine auto. Deze is, zoals nu alle moderne benzine autos dat zijn, voorzien van een Nox opslagkatalysator (DeNoxkat voor de kenners)
Even een beknopte uitleg van wat deze katalysator doet en hoe hij zijn werk kan doen (ik ben docent autotechniek dus ik zou het toch moeten kunnen uitleggen...)

Moderne benzinemotoren werken met een gelaagde verbranding, anders dan vroeger waarbij ze stoichiometrisch liepen, lopen ze nu ontzettend arm. Hierbij ontstaat veel minder Co2 en gaat het brandstofgebruik behoorlijk omlaag. Het nadeel is echter dat de verbrandingstemperatuur omhoog gaat wat extra Nox met zich meebrengt. Een Nox opslag katalysator vangt deze Nox op tot hij verzadigd is (dat meet een sensor) en gaat dan over tot regeneratie. Dit houdt in dat de temperatuur van de katalysator boven de 550 gr C wordt gebracht en de opgeslagen Nox wordt omgezet in No en Co (stikstof en koolzuur) Gewone No is inert en niet schadelijk, onze lucht bestaat er voor 78% uit en koolzuur is dat gas wat zorgt voor de prik in je pilsje.

Om te kunnen regenereren moet de auto aan enkele voorwaarden voldoen. de tank moet halfvol zijn (veiligheidsoptie), de motor op bedrijfstemperatuur en (komt-ie) de auto moet minimaal 115 km/u rijden, 30 minuten lang. Wanneer er aan een van deze voorwaarden niet wordt voldaan, vindt er geen regeneratie plaats en wordt de Nox niet meer door de inmiddels verzadigde katalysator opgevangen. De Nox komt nu gewoon uit de uitlaat in de buitenlucht.

Ik neem aan dat onze regering hiervan volledig op de hoogte is en dit meeneemt in haar besluit om de snelheden te bepalen op de wegen in Nederland. Het zou immers heel vervelend zijn als we straks met z'n allen 100 rijden en de Nox de pan uit rijst.

Een vliegtuig echter heeft geen katalysator. Dat kan niet want de uitlaatgassen zijn juist dat onderdeel wat voor de stuwkracht zorgt. Ga je hier allemaal attributen in monteren dan belemmer je dat en dan komt je airbus niet meer van de grond. De uitstoot van een vliegtuig is dus onbehandeld, in tegenstelling tot wat een moderne auto doet.

Nou begrijp ik wel hoe het zit, vliegtuigen houden de economie draaiend en zonder Schiphol is Nederland gedoemd. Makkelijker is het om de burger met zijn personenauto of bedrijfsbusje aan te pakken. Een beetje schiphollen met cijfers levert dan natuurlijk vanzelf op dat vliegtuigen schoon zijn en slechts 0,01 procent van alle luchtvervuiling zorgen, terwijl het wegverkeer dat voor 50% doet.
Daarom berekenen we het immers ook, zouden we gaan meten dan klopt het niet meer.
Zo ook die lage snelheid. Op papier berekend vanachter een bureau ergens in Den Haag, zonder ook maar enigszins gehinderd door enige vorm van kennis, maakt het wegverkeer de boeman en Schiphol een schoon bedrijf waarbij vliegtuigen alleen maar madeliefjes uitstoten, de werkelijkheid ligt uiteraard weer net even anders... Maarja, dan moet je gaan meten en dan kloppen je berekeningen weer niet.

Wat leven we toch eigenlijk in een heerlijk corrupte bananenrepubliek.

Geplaatst door gerard

Thijs, dank voor je uitgebreide uitweiding over de lagere vervuiling door moderne auto's maar je uitleg klopt volgens mij niet. helemaal
- Uit NOx kan geen C halen, er zit er immers niets in. Dus je kan er ook geen CO uit halen
- CO is geen koolzuur. maar koolmonoxide. De prik in de frisdrank bestaat uit CO2.
- De lucht bestaat niet voor 80% uit No maar uit N2.

Lees eens over de NOx katalysator op https://www.mvwautotechniek.nl/katalysator/ (iets doorscrollen). Daar staat ook niets over een snelheid van 115 km/h. Wel over snelweg en een wat hoger motortoerental.
(Eigenlijk zou je voor de regeneratie ontheffing moeten krijgen om toch tijdelijk harder te mogen rijden. )

Maar misschien moeten we allemaal maar gauw elektrisch gaan rijden?


Geplaatst door thijs uit heiloo

Goeiemorgen Gerard, je hebt gelijk, ik heb per ongeluk wat dingen door elkaar gehaald. (was erg laat toen ik het schreef...)

De Nox kat zet Nox om in N2 en Co2 door Co toe te voegen icm een hoge temperatuur.
Bij de prik in je pilsje ben ik de 2 vergeten...zelfde bij de stikstof in de lucht.

Je link naar de website van mvautotechniek is alleen niet helemaal zaligmakend. de informatie die hier staat is behoorlijk summier en algemeen. Ik beroep me in dat geval op de boeken waaruit ik mijn lessen verzorg, die vele malen dieper gaan dan de website van Marco.

De 115 km/u baseer ik naast deze lectuur ook op mijn eigen auto waarbij ik kan uitlezen wat de voorwaarden zijn en het gehele regeneratieproces realtime kan volgen, incl de waarden van de Nox sensor en temperaturen in de uitlaat.
Kort samengevat staat er dan:
- zorg dat de brandstoftank 50% of meer gevuld is
- breng de motor op bedrijfstemperatuur
- rijd met een constante snelheid van minimaal 115 km/u gedurende 30 minuten
- wanneer de snelheid langer dan 20 seconden onder 115km/u komt, stopt de regeneratiesessie.

Naast het opslaan van Nox vervuilt de Nox kat ook met zwavel wat hem uiteindelijk waardeloos maakt. (ook in de huidige benzine zit nog steeds een beetje zwavel) Rijden met een gelaagde verbranding zorgt voor minder zwavel door het lagere brandstofgebruik echter gaat de motor pas gelaagd lopen als de Nox kat zijn werk kan doen. Het is dus een vicieuze cirkel die er ontstaat.

Er zal ongetwijfeld een verschil zitten tussen merken auto's, misschien dat de een al bij 100km/u start met regenereren en de ander pas bij 120. Echter is het bij allen zo dat de Nox katalysator zich verderop in het uitlaatsysteem bevindt en boven de 550 graden C moet uitkomen om de drager welke bekleed is met Barium zijn werk te laten doen.

Maar goed, dit is een website over vliegtuigoverlast, geen autotechniek site. Punt is dat de autoindustrie er al hard aan werkt om stikstofverbindingen en andere schadelijke uitstoot te verminderen en de vliegtuigindustrie hier helemaal niets aan doet. Daarnaast maakt mijn auto lang niet zoveel kabaal als dat een boeiing doet die praktisch landt in mijn achtertuin.
Elektrisch rijden wil ik best maar ik weiger hiervoor een diepte-investering te doen terwijl Schiphol 40.000 vluchten mag groeien. Ik wil graag bijdragen aan een beter milieu maar niet op deze hypocriete manier.Geplaatst door gerard

Goedemiddag Thijs, je boodschap en uitleg zijn helder. Waardering!
Ergens begrijp ik dat langzamer rijden voor sommige moderne auto's onder de streep uiteindelijke helemaal niet zo milieuvriendelijk lijkt, zeker als het om NOx, dus 'stikstof', gaat.

Elektrisch rijden kent inmiddels ook zijn eigen milieuproblematiek zowel aan de kant van de grondstoffen als aan de kant van de energievoorziening.

De vergelijking met vliegverkeer is helder: dar hoef je op het gebied van milieu sowieso niet veel meer te verwachten. Zeker niet op de korte termijn.

Genoeg off topic, laten we ons weer bij het onderwerp van deze site houden. ;)