Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Stel ook groeibesluit Schiphol uit, net als Lelystad

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 963 
|
 parool.nl - 09-03-2018 
tb_vliegtuig_Gargolux_LK-VCM-2.jpg

Het aantal vluchten boven Aalsmeer is in vijf jaar 57 procent toegenomen

Door Herman Stil

Zowel rondom Schiphol als in de Tweede Kamer gaan stemmen op om, net als bij Lelystad, ook de groeiplannen van de luchthaven uit te stellen. De politiek reageert daarmee op de onstuitbare groei van het vliegverkeer boven woonwijken.

Donderdag meldde deze krant dat de groei van schiphol de afgelopen vijf jaar juist boven woonwijken heeft plaatsgevonden, in weerwil van de afspraken. Lees hier.

"Aan de ene kant zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat het voortdurende wisselen van banen de veiligheid op Schiphol niet ten goede komt," zegt D66-kamerlid Jan Paternotte, "nu blijkt dat mede vanwege die praktijk de groei van het vliegverkeer vooral in bewoond gebied heeft plaatsgevonden. Ik wil duidelijkheid over die tegenstelling."

"De extra groei op de minst geschikte banen toont wel aan dat Schiphol nu al te groot is voor de regio," aldus kamerlid Suzanne Kröger van GroenLinks. We kunnen dit er niet meer bij hebben."

Op de korte termijn moet volgens haar worden gekeken naar de verdeling van het vliegverkeer op Schiphol. "Daarover zijn keiharde afspraken gemaakt waaraan men zich moet gaan houden."

Ze reageren daarmee op cijfers die aantonen dat de groei van de luchtvaart in weerwil van de afspraken de afgelopen jaren juist is afgewenteld op de woonwijken rondom de luchthaven, in plaats van over agrarisch gebied. Ook zijn afspraken over het gelijktijdig gebruik van drie of vier Schipholbanen fors overschreden.

Deze regelingen zijn juist bedacht om bewoners te beschermen
Wethouder Robbert-Jan van Duijn van Aalsmeer

Bewoners beschermen
"Deze regelingen zijn juist bedacht om bewoners te beschermen," zegt wethouder Robbert-Jan van Duijn van Aalsmeer. "Maar er wordt constant geprobeerd regels die het vliegverkeer draaglijker moeten maken los te laten als er problemen zijn met de groei. Draai de discussie nu eens om: wat ga je doen aan de groei om de overlast te verminderen?"

Hij pleit voor uitstel van de besluiten om Schiphol na 2020 verder te laten groeien, zoals het kabinet wil. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Luchtvaart wil daarbij al voor de zomer een advies over groei van gemeentes, bewonersgroepen en de luchtvaartsector.

"Terwijl ze onlangs bij haar besluit over het uitstel van de opening van Lelystad sprak over meer zorgvuldigheid en het herstel van vertrouwen bij omwonenden," zegt Van Duijn. "Precies die argumenten mis ik als het om Schiphol gaat. Ik wil weten hoe het kabinet juist rondom Schiphol het vertrouwen van bewoners en gemeenten wil terugwinnen."

"Nu zet de minister met haar deadline een enorme druk op het advies over groei van Schiphol. Dat is, zeker na de gemeenteraadsverkiezingen als er allemaal nieuwe wethouders kunnen komen, niet meer te volgen."

Zo komt volgens hem de 'zorgvuldigheid en de betrouwbaarheid van de overheid in gevaar'.

Opschorten
GroenLinks voelt wel voor opschorten. "Wij zijn sowieso voor een keiharde groeigrens," zegt kamerlid Kröger van GroenLinks. "Daarbinnen kan dan worden gekeken naar de mogelijkheden. Maar daarvoor moet meer tijd voor worden genomen dan nu is uitgetrokken."

Paternotte van D66 is vooralsnog geen voorstander van uitstel van een groeibesluit. "Natuurlijk moet besluitvorming zorgvuldiger en opener gebeuren dan bij Lelystad het geval is geweest. Maar we hebben nu nog bijna drie jaar om verdere groei voor te bereiden."

Volgens bewonersgroep SWAB, die zich bekommert om inwoners van Amstelveen en Buitenveldert, moet het aantal vluchten op de Buitenveldertbaan direct terug naar hoogstens 30.000 per jaar. Vorig jaar waren dat er ruim 40.000.

Beloftes gebroken
"In 2008 is toegezegd dat het aantal vluchten op de Buitenveldertbaan zou dálen," zegt voorzitter Jan Griese, "en groei in balans met de omgeving zou gebeuren. Er is niks van terecht gekomen. Alle beloftes zijn gebroken."

Dat staat volgens hem haaks op de omzichtigheid die nu bij Lelystad wordt betracht. "De sores rondom Schiphol is groter dan deze ooit rond Lelystad zal worden. Als je het aantal klachten over hinder ziet, is 500.000 vluchten nu al te veel. Er mag geen spat meer bijkomen." Lees hier.

Volgens Wethouder luchthaven Udo Kock (D66) van Amsterdam valt de sterke groei op de Buitenveldertbaan binnen de afspraken. Hij blijft voorstander van groei na 2020. "Op dit moment wordt in de MER berekend welke mogelijkheden er zijn. Pas als die resultaten beschikbaar zijn, kan onderbouwd ingegaan worden op de groeivraag."
Kock vindt dat er sprake is van een 'zorgvuldige procedure' vanwege de toezegging dat er een extra beoordeling van de plannen plaats zal vinden.

Bekijk bericht op "parool.nl - 09-03-2018"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Jaap uit Bussum

"De extra groei op de minst geschikte banen toont wel aan dat Schiphol nu al te groot is voor de regio," aldus kamerlid Suzanne Kröger van GroenLinks. We kunnen dit er niet meer bij hebben." Dat is een zeer terechte opmerking. Omdat de zogenaamde geluidspreferente banen, die overigens ook veel overlast veroorzaken, aan hun maximum capaciteit beginnen te raken, moeten de banen die nog meer overlast veroorzaken de groei gaan opvangen. Dat betekent een onevenredige toename van de hinder. De geluidswinst van minder lawaaierige vliegtuigen wordt daarmee meer dan teniet gedaan. De cijfers van BAS over 2017 tonen dat genadeloos aan.

Geplaatst door M uit U

Opmerkelijk toch dat de meeste partijen er van uit blijven gaan dat Schiphol gewoon kan groeien. Ze leuteren wat over inspraak, samenspraak, zorgvuldigheid, maar uiteindelijk staat gewoon vast dat die grens van 500.000 op korte termijn wordt verzet richting 600.000. Bij de meesten komt het gewoonweg niet in hun hoofd op dat er juist een eind moet komen aan die herriemakende chemische fabrieken die over onze huizen heen bulderen.

Wel grappig dat het artikel is geschreven door iemand met een zeer toepasselijke achternaam.

Geplaatst door Henk Meijer uit Elburg /// Woonde 4 jaar onder de aanvliegroute

Een avond 'gezellig' over de luchtvaart praten? Dat kan ..
Een blad om een kaart/schets bij het onderwerp te tekenen kan de problematiek
nog beter in beeld brengen.


Type in Google : 'Transport à Grande Misère' [ over Luchtvaart in Kaart]

Er is een bestand in 'telegramstijl' met grote letters:

'Transport à Grande Misère [gemeente Elburg] , ook te gebruiken zonder beamer.

Geplaatst door anoniem uit Gouda Oost

Neem contact op met uw politieke partij en zet er druk op! Naar wie luisteren die partijen nu eigenlijk? Naar de lobby van de luchtvaart of naar de burgers? Het zijn WANTOESTANDEN!