Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Start experiment startroute Kaagbaan

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1699 
|
 omgevingsraadschiphol.nl (22-12-2016) 
Start experiment startroute Kaagbaan

Op 5 januari 2017 is een experiment gestart met een aangepaste startroute vanaf de Kaagbaan. Het doel van het experiment is dat het per saldo leidt tot minder hinder in de regio Leimuiden. Een deel van het vliegverkeer zal tijdens het experiment in de bocht een vaste route vliegen, zodat uitwaaiering van het vliegverkeer richting Leimuiden wordt beperkt.
Het experiment is het resultaat van het microklimaatproject Leimuiden waarin leden van de Omgevingsraad Schiphol gezamenlijk de mogelijke alternatieven voor de startroute vanaf de Kaagbaan hebben onderzocht. Bewoners en bestuurders uit gemeente Kaag en Braassem hebben in het verleden verzocht aan de Alderstafel (voorloper Omgevingsraad Schiphol) de route zodanig aan te passen dat deze minder hinder oplevert voor Leimuiden.

Met dit experiment wordt onderzocht of de aanpassing van de startroute in de praktijk het effect heeft, zoals dat uit de uitgevoerde onderzoeken naar voren komt. De Omgevingsraad Schiphol zal daarvoor tijdens het experiment de effecten van de aangepaste vliegroute nauwlettend monitoren. In het monitoringsoverleg hebben de volgende partijen zitting: bewonersvertegenwoordigers uit Rijsenhout, Nieuw-Vennep, Leimuiden, Burgerveen en Kudelstaart, ambtelijke ondersteuners van gemeente Haarlemmermeer, Kaag en Braassem, Aalsmeer en provincie Zuid-Holland en vertegenwoordigers van de luchtvaartsector en het Rijk. Het streven is om in het najaar van 2017 de resultaten van het experiment voor te leggen aan de Omgevingsraad Schiphol.

Meer informatie?
Secretariaat Omgevingsraad Schiphol
023 568 5230
www.omgevingsraadschiphol.nl
info@omgevingsraadschiphol.nl

Bekijk bericht op "omgevingsraadschiphol.nl (22-12-2016)"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door de Vries

Een zoethoudertje om te laten zien dat men de omwonenden "serieus" neemt.

Eigenlijk alleen maar bedoeld om een scherpere bocht te maken = hogere capaciteit.

Immers, hoe sneller een vliegtuig de bocht om is, hoe sneller de volgende rechtdoor kan gaan.

Ik kan mij niet voorstellen dat Burgerveen, Kudelstaart en Rijsenhout hiermee akkoord zijn gegaan. Voor hun zal de hinder toenemen, daar hoef je geen experiment voor uit te voeren.

Geplaatst door anoniem uit aalsmeer

Rijsenhout en Kudelstaart zijn hier idd niet mee akkoord gegaan. Burgerveen wel.
Ook hier waren de uitkomsten dat er minder ernstig gehinderden komen waarbij vreemd genoeg Amsterdam en Amstelveen de grootste "hinderwinst" boeken naast uiteraard Leimuiden en Nieuw Vennep.
Volgens diezelfde rekenmeesters gaan Rijsenhout en Kudelstaart nauwelijks meer gehinderden krijgen.... Hoe ongeloofwaardig kun je iets brengen! Het prettige neveneffect voor de sector is dat er totaal weer minder ernstig gehinderden bijkomen, dus groeipotentie.
Dat daarnaast de zuid(oost)hoek van schiphol die nu al de grootste overlast ondervinden, nog verder in het rood komt, zal de winnaars van dit experiment worst wezen.

Geplaatst door Gerrit Jan uit Aalsmeer

De perversiteit van het geluidsstelsel in een notendop. Veroorzaak minder hinder in A en in B mag een nieuwe groep gehinderden worden aangeboord, mits ‘per saldo’ de hinder minder wordt.
Net een woning gekocht in de nieuwbouwwijk in Kudelstaart? Pech! Zo vogelvrij zijn de omwonenden in een straal van tientallen kilometers rond Schiphol.
Nog een perversiteit van het geluidsstelsel weten? Als er meer geluidsbelasting in een gebied met een relatief lage geluidsbelasting (48-49 Lden) komt, dan spuit het berekende aantal ernstig gehinderden omhoog. Als er karrevrachten meer vliegtuigbewegingen over een gebied met een zeer hoge geluidsbelasting (59-60 Lden) worden gestuurd, neemt het aantal ernstig gehinderden nauwelijks toe. Bijvoorbeeld +35.000 vliegtuigbewegingen geeft een toename van 197 ernstig gehinderden in een plaats in het binnengebied. Een geringe toename van de geluidsdruk in een ongeveer even grote plaats in het buitengebied geeft bijna 1.700 meer ernstig gehinderden. (Veel) meer geluidshinder in al zeer zwaar belaste gebieden is qua toename van het aantal ernstig gehinderden 'een koopje'.
Dus, als de geluidsbelasting in een gebied met een relatief lage geluidsbelasting (48-49 Lden) wordt beperkt, dan spuit het berekende aantal ernstig gehinderden omlaag en kunnen er karrevrachten meer vliegtuigbewegingen over een gebied met een zeer hoge geluidsbelasting (59-60 Lden) worden gestuurd, zonder dat de hinder 'per saldo' toeneemt. Handig om geluidsruimte voor Schiphol te creëren en maar door te blijven groeien (ten koste van vooral de zwaarst belaste gebieden).

Geplaatst door Jos

"Net een woning gekocht in de nieuwbouwwijk in Kudelstaart? Pech! "

Het probleem is hier toch vooral dat Aalsmeer volop bouwt in een al zwaar belast gebied waarvan al decennia bekend is dat het aantal vliegtuigbewegingen gaat toenemen bij de groei van Schiphol. Tegenwoordig ook met 'wurgcontracten' waar de bewoner af moet zien van klachtrecht. Lijkt redelijk. De bewoner kiest er immers bewust zelf voor. Praktijk is echter dat je er ruime tijd moet wonen om daadwerkelijk te ondervinden of je er last van hebt. Als gemeente enkel wijzen op het feit dat overlast ondervonden kan worden is 'misdadig', Je moet geen situatie laten ontstaan waardoor gegarandeerd het aantal zwaar gehinderden gaat toenemen.

Geplaatst door Gerrit Jan uit Aalsmeer

Ik kaart vooral de 2 genoemde perversiteiten aan. Dat Aalsmeer maar bij wil blijven bouwen is ook een probleem, maar een ander probleem.

Geplaatst door Peter uit Badhoevedorp

Schiphol en de vliegbewegingen zijn niet zozeer het probleem.
Wel de ongeremde en gesubsidieerde groei daarvan.

Met max 250.000 vluchten en een eerlijke prijs voor vliegen is de NL economie en omgeving prima af.

Helaas willen de rechtse zakkenvullerpartijen (vnl PVV en VVD) en belanghebbende baasjes allemaal zsm naar 800.000 vluchten ten koste van en op kosten van diezelfde burger.