Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Staat in cassatie in Urgenda-zaak

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 587 
|
 ad.nl 
hs.png

De Staat stapt naar de Hoge Raad in de Urgenda-zaak. Het gerechtshof oordeelde eerder dat de Staat meer moet doen om de uitstoot van CO2 tegen te gaan. Het kabinet overwoog al in cassatie te gaan. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken maakte vandaag bekend dat dat dus daadwerkelijk gebeurt.

,,Niet om de klimaatkwestie zelf’', benadrukte Wiebes, die eerder al aangaf dat het kabinet zich inhoudelijk aan de uitspraak in hoger beroep zal houden. ,,Maar wel omdat wij willen weten, in hoogste instantie, of een rechter in deze mate op de stoel van de politiek mag gaan zitten.’'. De minister sprak van ,,een principekwestie’' waar het kabinet een uitspraak over wil hebben.

,,Dat is gewoon niet waar”, reageert Urgenda-directeur Marjan Minnesma op de uitspraak van Wiebes. ,,Als het echt een principekwestie zou zijn, had het kabinet allang meer maatregelen aangekondigd om de uitstoot tegen te gaan.” Volgens duurzaamheidsorganisatie Urgenda volstaat het huidige beleid ‘bij lange na’ niet om dat doel te halen en moet het kabinet meer doen. ,,Momenteel is de uitstoot pas 13 procent lager dan in 1990.”

Nederland heeft bij de klimaatakkoorden van Parijs afgesproken dat het de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met een kwart moet hebben verminderd ten opzichte van 1990. Volgens duurzaamheidsorganisatie Urgenda volstaat het huidige beleid niet om dat doel te halen en moet het kabinet meer doen.

Hof
Begin oktober bepaalde het gerechtshof in Den Haag dat de Nederlandse Staat meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Het Hof oordeelde dat er een verband is tussen de uitstoot van broeikassen en de opwarming van de aarde. Deze opwarming is volgens het gerechtshof een ‘reëel en dreigend gevaar’. Volgens het gerechtshof moet de Staat maatregelen nemen zodat de uitstoot van broeikasgassen in 2020 wordt teruggedrongen met 25 procent ten opzichte van 1990.

Het hof handhaafde daarmee een geruchtmakende uitspraak van de rechtbank, die meer dan drie jaar geleden klimaatorganisatie Urgenda ook al in het gelijk stelde. Toentertijd spande duurzaamheidsorganisatie Urgenda met bijna negenhonderd mede-eisers een zaak aan om de overheid via de rechter tot meer actie te dwingen tegen verdere opwarming van de aarde. Tot grote verrassing van juristen won Urgenda.

Tegen de uitspraak in 2015 ging de regering ook in beroep, omdat de rechter te veel op de stoel van de politiek zou zijn gaan zitten. Het was toen een principekwestie: het zou betekenen dat activistische rechters beleid kunnen bepalen. Of dat nou over het klimaat gaat, over defensie of over de zorg. Het hof veegde de vloer aan met deze argumenten. ,,De staat handelt onrechtmatig en in strijd met de zorgplicht”, luidde het harde oordeel.

Bekijk bericht op "ad.nl"

Reacties op dit bericht