Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Staat geeft eerste antwoord in procedure van stichting RBV voor drastische vermindering vliegherrie

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 1109 
|
 beschermingtegenvliegtuighinder.nl - 02-03-2023 
judge-gavel-1461998219JBc.jpg

Deze week heeft de Staat zijn conclusie van antwoord ingediend bij de rechtbank Den Haag. Zoals verwacht voert de minister een hoop verweren aan. Deze zouden de rechter moeten overtuigen dat de vorderingen van stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) - die uiteindelijk zouden leiden tot een sterke vermindering van het vliegverkeer - moeten worden afgewezen

Zo stelt de Staat dat er al maatregelen worden genomen tegen (ernstige) geluidhinder, en dat er een krimp naar 460.000 en later 440.000 aangekondigd is.
Ook meent de Staat, dat er een deugdelijke afweging is gemaakt tussen de economische belangen van Schiphol en de belangen van de mensen die (ernstige) hinder ondervinden.

De Staat vindt verder dat het niet aan de rechter is om zich over dit soort zaken uit te laten, onder meer omdat voor het terugbrengen van de vliegbewegingen wetswijzigingen nodig zouden zijn.

Voor RBV is, na jaren Schiphollen, deze procedure tegen de Staat een uiterst middel om te bewerkstelligen dat er eindelijk iets gebeurt tegen de ernstige geluidhinder en slaapverstoring waarmee bewoners al jaren kampen, en die nog altijd toeneemt. Zie bijvoorbeeld GGD/GHOR-belevingsonderzoek geluidhinder en slaapverstoring luchtvaart 2020.

RBV heeft in haar dagvaarding uitvoerig onderbouwd dat ernstige geluidhinder en slaapverstoring tot gezondheidsschade van omwonenden leidt. En ook meent RBV dat de veronderstelde economische bijdrage van Schiphol aan de Nederlandse economie nooit deugdelijk in kaart is gebracht. De dagvaarding maakt verder duidelijk dat het jarenlange gegoochel van de Staat met cijfers heeft geleid tot een inbreuk op de fundamentele rechten van de omwonenden van Schiphol. Het antwoord van de Staat verandert naar overtuiging van RBV aan al deze punten niets. RBV ziet de verdere procedure dan ook met vertrouwen tegemoet.

Op 4 juli 2023 vindt bij de Rechtbank Den Haag de mondelinge behandeling plaats.


De website van Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder vindt u hier.

Bekijk bericht op "beschermingtegenvliegtuighinder.nl - 02-03-2023"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door anoniem1 uit nederland

De nationale trots spant een rechtzaak aan tegen de staat om de krimp tegen te houden. Een kortgeding zelfs,het is urgent. Niet om de krimp naar 440k tegen te houden. Men wil de krimp naar 460k al tegen houden.

Een krimp welke , voor zover ik het begrijp , neerkomt op niets meer dan het handhaven van de wettelijke geluidsnormen. Schiphol en KLM opereren nu al buiten de wet. Geen natuurvergunning en met het breken van de geluidsnormen.

Er is dus sprake van een partij die buiten de wet opereert. En die partij gaat een kort geding aanspannen tegen een besluit dat die partij weer gedeeltelijk (de natuurvergunning ontbreekt nog steeds) binnen de wet probeert te brengen.

Blijkbaar heeft men een rechter gevonden die daar in elk geval naar wil luisteren en het wil overwegen. Waarom anders zo,n procedure starten.

Uitleg op de website van KLM over het besluit. Helaas zonder vermelding van de wettelijke gronden waardoor ze denken kans te maken te winnen.

De spelletjes die worden gespeeld,het is ongelooflijk. In de afgelopen 10 jaar is Nederland al veranderd van een high trust society naar een mid lvl trust society. Een werkelijk gigantische regressie.

Alles wat mooi en goed is in dit land word kapot gemaakt. Het gaat veel verder dan de natuur,de leefomgeving en het klimaat alleen. De maatschappij zelf wordt kapot gemaakt.

Geplaatst door anoniem1 uit nederland

En geen enkele politicus die hierdoor met gewetensbezwaren komt te zitten. Ook andere partijen binnen de Nederlandse grondwet zoals de raad van state lijken het allemaal wel prima te vinden.

Het Nederlandse staatsrechtelijke systeem is de afgelopen 10 jaar volledig uit de bocht gevlogen.

Als je dat nu ziet als burger,politie agent,militair of politicus. Wat moet je daar dan tegen doen?
Vanuit moreel oogpunt is het eigenlijk niet meer te verdedigen om daar aan mee te werken. En dat is niet eens een bijzondere moraal. Het is al niet meer te verdedigen vanuit een basale christelijke moraal.

Maar ons morele compas zijn we al lang geleden kwijtgeraakt.

Ik hoop dat er een partij komt die maar een doel heeft. Nederland onder het Duitse staatsrecht brengen. Een andere oplossing zie ik eigenlijk niet meer. De krachten die nu in Nederland spelen zijn te machtig en te destructief om er zelf nog uit te komen en het tij ten goede te keren.

Geplaatst door anoniem1 uit nederland

Een politieke partij uiteraard,dit voor de duidelijkheid.

Maar goed. Ben mijn ei weer kwijt voor een paar weken. Het doet zo veel verdriet om dit allemaal te zien gebeuren.

Geplaatst door anoniem1 uit nederland

En nog een ding. Omdat alle media dit volledig verkeerd interpreteren.
Vraag me af of dat bewust is of dat ze het gewoon niet zien. Misschien een combinatie van beide.

Nu gaat Rutte heel slim voor een links rechts tweestrijd.

Dat is niet om kiezers weg te houden bij populistisch rechts,wat veel commentatoren lijken te denken. Populistisch rechts is straks nodig voor een meerderheid om het afbraak beleid voort te zetten.

Rutte zet in op een tweestrijd met links omdat hij wil proberen kiezers bij links en centrum weg te houden. Het verder demoniseren van links en centrum rechts. En waar de kiezer die daar voor valt uiteindelijk terecht komt is dan verder niet zo relevant.

Geplaatst door anoniem1 uit nederland

En dan gaat het streekvervoer staken op verkiezingsdag.

Dat men zo ver zou gaan in een poging de zaken naar de hand te zetten dat had ik niet verwacht. Men wil elke onzekerheid uitsluiten. Een gigantische ondermijning van de democratie.

Het heeft iets surrealistisch om dit in Nederland te zien gebeuren. We zijn zo ver verwijderd van het Nederland dat we waren in de jaren 90.

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

Met het kort geding van verschillende luchtvaartmaatschappijen laten ze weer eens heel duidelijk zien, dat het verzieken van de leefomgeving voor tienduizenden mensen in Nederland terzijde mag worden geschoven. Dit schetst een volledig arrogante en asociale mentaliteit.

De Staat vindt dat er al genoeg wordt gedaan met de aangekondigde krimp, die men nu probeert weer onderuit te halen. De Staat beroept zich op het feit dat ‘een deugdelijke afweging is gemaakt tussen de economische belangen van Schiphol en de belangen van de mensen die (ernstige) hinder ondervinden’.

Economie en de belangen van aandeelhouders (ook de Staat zelf) wordt hierdoor boven volks-gezondheid geplaatst. Ik vind, dat de Staat voorbijgaat aan het enorme bedrog, die met de geluidsnormen en de zgn. handhaving daarvan ten koste van omwonenden is gepleegd. De Staat vindt dus, dat ca. 1 miljoen mensen in een ongezonde leefomgeving (> 45 dB(A) Lden) mogen blijven wonen. De geluidshinder is veel groter gebleken dan de Staat altijd heeft beweerd, wat recent in een RIVM rapport werd onderbouwd.

De Staat vindt verder ‘dat het niet aan de rechter is om zich over dit soort zaken uit te laten, onder meer omdat voor het terugbrengen van de vliegbewegingen wetswijzigingen nodig zouden zijn’. Men beroept zich op internationale regels die krimp tegen zouden houden. Dit houdt dus in dat de groei nooit behoeft te worden gestopt, en de herrie en vervuiling over een steeds groter gebied mag worden toe¬gelaten, en ook dat de luchtvaartsector en uitzonderingspositie mag behouden, qua geluidsoverlast en qua klimaataantasting.

Alle kosten van klimaatverwoesting en gezondheidsschade mogen dus op de maatschappij worden afgewenteld. Dit is de ethiek van het neo-liberalisme: ieder voor zich en God (als die al bestaat) voor ons allen.

Dit land glijdt inderdaad steeds meer af onder het rechtse beleid!

Het antwoord van de Staat verandert ook naar mijn overtuiging aan al de door RBV aangevoerde punten niets!