Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Slotcoördinator: tekort aan nachtslots dreigt op Schiphol

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1868 
|
 www.luchtvaartnieuws.nl 
tb_aktie_IMG_1665.JPG

Door: Niek Vernooij

SCHIPHOL - Op Schiphol dreigt vanaf november 2016 een tekort aan nachtslots te ontstaan. Daarvoor waarschuwt slotcoördinator Caroline Ditvoorst in het decembernummer van Luchtvaartnieuws magazine. Door de invoering van de nieuwe Wet Luchtvaart wordt het aantal toegestane nachtbewegingen beperkt tot 32.000 per jaar (en mogelijk zelfs tot 29.000), terwijl het aantal beschikbare nachtslots op 34.105 ligt. Een oplossing voor dit probleem is er nog niet, meldt Ditvoorst.

Het probleem is ontstaan door een verschil tussen de begrippen ‘nachtbeweging’ en ‘nachtslot’. Een beweging is het moment dat het vliegtuig op de baan staat, een slot is het moment dat een vlucht ‘van de blokken’ gaat bij de gate. Op Schiphol geldt een nachtregime van 23.00 uur tot 7.00 uur. Ditvoorst: “De vraag is hoeveel nachtslots we kunnen uitgeven bij 32.000 bewegingen.”

Om te voorkomen dat vliegtuigen op tijd van de gate vertrekken maar te laat op de baan staan, zijn zo’n tien jaar geleden de ‘schouders van de nacht’ geïntroduceerd. Vertrekkende vluchten moeten al een nachtslot hebben vanaf 22.40 uur om te voorkomen dat ze te laat op de baan staan en beboet worden. In principe zijn alle 34.105 nachtslots historisch uitgegeven.

Maar niet elk nachtslot wordt automatisch een nachtbeweging. “Als een vlucht een nachtslot heeft, maar uiteindelijk toch voor 23.00 uur vertrekt, dan gaat de slot terug in de pool en geven wij die opnieuw uit. Dat zijn zogeheten non-historische slots. Zo benutten we de beschikbare capaciteit zo optimaal mogelijk.”

Force majeure
Volgens Ditvoorst zouden in theorie wel alle huidige 34.105 uitgegeven nachtslots daadwerkelijk een nachtbeweging kunnen worden. “Dan hebben we vanaf november een probleem, want de wet staat maar 32.000 nachtbewegingen toe. De vraag is wat er moet gebeuren, want wij mogen niet zomaar historische slots intrekken. De vraag is bovendien ook nog: betreffen die 32.000 alleen de geplande nachtbewegingen, of zijn daar ook de ongeplande force majeure-gevallen bij inbegrepen?”

Mogelijk wordt het aantal nachtbewegingen tijdelijk zelfs met nog eens drieduizend gereduceerd tot 29.000. Daarover wordt binnenkort meer duidelijk. “Dit onderwerp wordt thans besproken in het College van Advies (van de Omgevingsraad Schiphol, red.). De uitkomsten daarvan worden op een later moment verwacht en gecommuniceerd.”

Bekijk bericht op "www.luchtvaartnieuws.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Gerard

Er is helemaal geen tekort aan nachtslots. Er zijn veel te veel nachtslots. Kom maar eens 's nachts langs in regio Uitgeest/Castrcum. Iedere grote luchthaven kan toe met veel minder of is 's nachts gewoon op slot (woordpeling), zoals het hoort.

Het leeuwendeel van de nachtvluchten op Schiphol is ook helemaal niet nodig. Er is helemaal geen tekort aan nachtslots

Geplaatst door Ruud

De vraag is bovendien ook nog: betreffen die 32.000 alleen de geplande nachtbewegingen, of zijn daar ook de ongeplande force majeure-gevallen bij inbegrepen?”

Indien je een limiet stelt dan horen daar ook ongeplande zaken bij. Je weet van tevoren dat dit soort gevallen kan optreden. Schiphol heeft echter een gewoonte om te optimistisch te plannen voor wat betreft de hinder. Plannen tot op de limiet en dan vervolgens 'ongeplande' zaken door te schuiven naar de omgeving.

Geplaatst door Wim uit Castricum

In de serie "daar gaan we weer", hoe komen we (de vliegtuigsector) nu weer onder de onlangs gemaakte afspraken uit met betrekking tot het maximale aantal nachtvluchten.
1. Wat is de visie van PVRC en wat gaan ze doen?
2. Wat is de visie van onze bewonersvertegenwoordigers in de ORS en wat gaan ze doen?

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Oud Staatssecretaris Mansveld stelde tijdens een A.O. (Algemeen Overleg Tweede Kamer):
''WE ZULLEN ALLES UIT DE KAST MOETEN HALEN om die 500.000 te halen............ Dat zien we dus allemaal achter elkaar gebeuren... Nu weer met die slots .(Die Force Majeure bewegingen kunnen de Luchtvaart-maatschappijen dus zelf forceren? Eerder met die nieuwe Uitvliegroute , die gewoon een capaciteits ophoging beoogde. En dan te bedenken, dat de vermindering van de Nachvluchten er zou komen in plaats van de beloofde CDA landingen..... Nu zou die vermindering er weer NIET komen,omdat de nieuwe wet NNHS er nog niet zou zijn... Het NNHS stelsel Strict preferent vliegen functioneert al helemaal niet..Veel te veel onnodige buffers .Ook zullen de Buitenv-en Aalsmeerbaan voor de groei tot 2020 moeten opdraaien ! ?? Dit terwijl daar al demeeste zwaargehinderden wonen: Zie tabel :Tabel:

Situatie bij 510.000 vluchten : Dus inclusief groei tot 2020
Cluster 48 LDEN 58 LDEN

Aalsmeerbaan 18 % 35 %
Buitenv. Baan 18 % 32 %
Kaagbaan 23 % 8 %
Polderbaan 23 % 15 %
Zwanenburgbaan 20 % 10 %

En dan hebben we het nog niet over de FIJNSTOF uitstoot.. Een bewoner uit Amstelveen belde mij: : Meneer , Het is een open riool daar met dat schiphol dossier.. Tja, Wat moet je die nu antwoorden.... Hoe zit het met de rechtstaat in Nederland ?

Geplaatst door Erwin von der Meer uit Castricum

En voor deze problematiek hebben de bewoners 3 afgevaardigden (heren van Ojik, Bijlsma en Poelmans)van de 10 ORS clustervertegenwoordigers aan de nieuwe Alderstafel (Commissie van Advies) zitten, die de belangen van de bewoners zouden moeten behartigen. Helaas mogen wij als bewoners daar weinig van verwachten. Aan het einde van elke discussie en belangentegenstelling toont men zich begripsvol en welwillend. Er bij de bobo's bij mogen zijn is voor deze 3 al een groot goed en dan stel je jezelf niet graag teweer tegen plannen die in het nadeel van de bewoners uitpakken. De heer van Ojik/Zwanenburg functioneert op deze wijze en wel tegen betaling al meer dan twintig jaar en is daardoor bij de sector en de heer Alders een geziene gast. En de bewoners? Ja, die worden door hem vertegenwoordigd.

Geplaatst door de Vries

De heer van Ojik is goed in het maken van dealtjes waar alleen Zwanenburg beter van wordt. Daar ondervindt Badhoevedorp, Lijnden en Amsterdam Nieuw-West nu de hinder van!

Geplaatst door Jaap uit Bussum

"Nou en," zou ik bijna willen zeggen. Schaarste is toch goed voor de aanbieders? Kunnen de prijzen van de tickets omhoog, want zolang de maatschappelijke kosten van de luchtvaart niet worden doorberekend zijn die veel te laag. Maar ik zal er wel niets van begrijpen...

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

@ Je begrijpt het m.i. erg goed Jaap.... :--))

Geplaatst door 2eHans

Uit de gebruiksprognose 2016, te vinden op http://www.omgevingsraadschiphol.nl/nieuws/advies-gebruiksprognose-2016-2/ Afspraken nachtbewegingen

In het Aldersadvies van december 2012 over het alternatieve pakket voor CDA-vluchten is met
betrekking tot nachtvluchten overeengekomen dat er een reductie van 3.000 nachtbewegingen in de nacht ten opzichte van het eerder afgesproken plafond van 32.000 nachtbewegingen wordt gerealiseerd door de sectorpartijen, zodat het niveau van 29.000 nachtbewegingen in 3 jaar tijd bereikt wordt. Afgesproken is dat “mocht de sector er alsnog in slagen om te komen tot een substantieel hoger volume of een uitbreiding van de tijdstippen waarop CDA wordt gevlogen dan zal op dat moment de daarmee gepaard gaande hinderreductie in mindering worden gebracht op de omvang van het overeengekomen pakket” (advies d.d. december 2012).
Bij de afspraken over het alternatieve pakket voor de CDA's in de late avond is “door de
luchtvaartsector aangegeven dat zij de reductie van het aantal nachtvluchten zullen borgen via een local rule en de capaciteitsdeclaratie. Mocht dit onverhoopt niet sluitend te regelen zijn, dan kan het Rijk, bij de komende herziening van de wet- en regelgeving voor het nieuwe stelsel, dit volumeplafond met het in het advies overeengekomen tijdelijke karakter opnemen in het
LVB” (advies d.d. oktober 2013).
Op 2 oktober 2015 hebben de leden van de Omgevingsraad Schiphol gesignaleerd dat, na een initiële daling, in de Gebruiksprognose 2016 een toename van het aantal nachtbewegingen naar 31.000 is geprognosticeerd. De bestuurders- en de bewonersdelegatie hebben hierover hun zorg uitgesproken. Mede naar aanleiding van deze signalering zal de invulling van de genoemde afspraak als onderwerp van bespreking tussen partijen in het College van Advies worden geagendeerd.