Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Slot op aantal vluchten logisch, maar krimp luchtvaart noodzakelijk

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 616 
|
 mnh.nl - 16-02-2021 
logo_natuur_en_milieu.jpg

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Greenpeace, Natuur&Milieu en Milieudefensie vinden het goed dat het Luchthavenverkeersbesluit (LVB) – dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd – het aantal vluchten op Schiphol maximeert tot 500.000. Daarmee is het groeiverdienmodel, waar in de Luchtvaartnota sprake van was, voorlopig van tafel. Tegelijk blijft krimp van de luchtvaart noodzakelijk vanwege klimaat en geluidshinder en blijft het LVB uitblinken in de bekende rekentrucs die de echte geluidsoverlast voor omwonenden verdoezelen.

Het ministerie van IenW stuurde vandaag het Luchthavenverkeersbesluit Schiphol naar de Kamer. Daarin wordt het aantal vluchten op Schiphol gemaximeerd tot 500.000 en het aantal nachtvluchten verminderd van 32.000 naar 29.000 per jaar. “Dat klinkt mooi”, aldus Sijas Akkerman, directeur van de Milieufederatie Noord-Holland, “maar het is niet meer dan het beëindigen van een illegale situatie. De 500.000 vluchten werden jarenlang gedoogd. En aan de Alderstafel is al afgesproken dat op Schiphol niet meer dan 29.000 nachtvluchten zijn toegestaan. Goed dat deze illegale activiteiten stoppen. Maar het schrappen van alle voor de economie overbodige vluchten helpt het klimaat pas echt en zorgt voor een echte verbetering van de nachtrust.”

Ook is in het LVB een berekende streefwaarde voor het verminderen van vliegtuiglawaai binnen de geluidscontouren opgenomen. ‘Schiphol praat al jaren over het verminderen van de hinder, terwijl het vliegtuiglawaai en de gezondheidsschade die daarmee gepaard gaat alleen maar toeneemt. Ik ben bang dat deze streefwaarde dat niet gaat veranderen. Bovendien geldt de waarde niet voor de bewoners buiten de zogenaamde geluidscontour. De enige manier om geluidsoverlast echt te verminderen, is minder vliegbewegingen.’

Daarnaast wijzen de milieuorganisaties op het doorschuiven van stikstofrechten naar Lelystad. Met deze externe saldering wordt geprobeerd om 10.000 extra vluchten mogelijk te maken. Akkerman “De minister kiest een peildatum in 2008 die haar goed uitkomt. Terwijl die in 2004 moet liggen, toen de natuurgebieden werden beschermd. Ook hier geldt weer: als je de eerlijke peildatum aanhoudt, is krimp van Schiphol onvermijdelijk. Bovendien passen deze 10.000 extra vluchten niet binnen de klimaatdoelen voor de luchtvaart en CO2 plafond waar het ministerie nu aan werkt. Door COVID is deze groei ook helemaal niet nodig. Deze regering houdt de sector met miljarden overeind zonder voorwaarden voor minder hinder en klimaat impact. Het opengaan van Lelystad toestaan is een gemiste kans om deze sector klaar te maken voor een duurzamere toekomst.”

Bekijk bericht op "mnh.nl - 16-02-2021"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Eelco Schipperus uit Limmen

Helemaal mee eens, het verminderen van het aantal vliegbewegingen is de enige manier om de geluidsoverlast en de onzichtbare emissies echt te verminderen.
De technologische ontwikkelingen zullen nog vele decennia op zich doen wachten voordat deze tot verbetering zullen leiden.

Geplaatst door Eelco Schipperus uit LIMMEN

Absoluut noodzakelijk. Het verminderen van het aantal vluchten is de enige optie.