Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Slechte 1 april grap

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 632 
|
 MOB 
stikstofdioxide
Stikstofdioxide
Credit: ChiralJon

Update handhavingsverzoek met betrekking tot Luchthaven Schiphol
21 november 2019

Luchthaven Schiphol beschikt niet over een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming ondanks de bijzonder grote NOx- en ammoniakstikstof uitstoot van 3,4 miljoen kg/jaar en een forse negatieve invloed op een groot aantal natuurgebieden in tenminste drie provincies, zodat sprake is van circa 100.000 illegale vluchtbewegingen.

Ook zijn er volgens het RIVM effecten op de gezondheid van onder meer kinderen en ouderen, die onder de rook van de Luchthaven wonen.

Het aantal vliegtuigbewegingen nam in 2018 toe tot 499.444, nog net onder het plafond van 500.000.
Bij gebrek aan een natuurvergunning wordt er op grond van jurisprudentie vanuit gegaan dat er toestemming is voor maximaal 400.000 vliegtuigbewegingen per jaar.
Dit betekent dat 100.000 vliegtuigbewegingen per jaar, met de daaraan gerelateerde stikstofemissies, niet vergund zijn en als illegaal uitgevoerd dienen te worden beschouwd.

MOB heeft de ministeries I&W en LNV op 16 september 2019 verzocht om tot handhaving over te gaan teneinde het aantal vliegbewegingen en de daaraan gerelateerde stikstofemissie op zo kort mogelijke termijn terug te brengen tot maximaal 400.000 per jaar. Per brief van 6 november heeft LNV MOB laten weten dat het besluit hierop gaat worden uitgesteld tot 1 april 2020. MOB heeft LNV per brief van 14 november 2019 laten weten begrip te hebben voor enig uitstel, maar uiterlijk 6 januari een besluit te verwachten.

Uit de studie: “ Forse stikstofreductie op Schiphol zonder netwerkschade, kan dat? ” van de Werkgroep Toekomst Luchtvaart (WTL) blijkt dat de Luchthaven Schiphol naar circa 400.000 vluchten terug kan zonder significante economische effecten voor de BV Nederland en het vestigingsklimaat. Een groei van de huidige 500.000 vliegtuigbewegingen per jaar naar 540.000 is daarmee helemaal van de baan.

Deze krimp van de luchtvaart kan voor driekwart verwezenlijkt worden door het terugdringen van de huidige overconsumptie van goedkope niet-zakelijke vliegreizen en daarnaast door tienduizenden korte vluchten naar de trein over te hevelen. Beide maatregelen vereisen een veel grotere prijsverhoging op vliegtickets dan de zeven euro per ticket die de regering zich heeft voorgenomen.

Op de korte termijn zal naast gezondheidswinst zoveel depositiereductie kunnen worden geboekt dat dit ook de woningbouw in de Randstad weer vlot zou kunnen trekken. De leefomgeving krijgt minder geluidhinder en uitstoot te verduren. De CO2-uitstoot van de luchtvaart op Schiphol kan in 2030 met bijna 45% worden verminderd.

Zie de bijlage: Forse stikstofreductie op Schiphol zonder netwerkschade, kan dat? (WTL)

Lees ook: Forse stikstofreductie op Schiphol. (WTL)


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Klaar uit Oegstgeest

Vandaag is bekend geworden dat minister van Nieuwenhuizen €237 miljoen euro gaat investeren op Schiphol teneinde het Openbaar vervoer te verbeteren ivm “ de verwachte groei van het aantal reizigers.”
Worden wij nou voor Gekke Henkie versleten?

Geplaatst door wim uit castricum

Deze mevrouw en met haar nog een aantal geselecteerden gaan door op een doodlopende asfaltweg. Het kost nog een tiental miljarden euro's, maar dan komt alles goed. Lang leven onze toekomst visieloze bestuurders! Niet dus.