Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Slachtoffer(s) Schiphol / politiek agendapunt

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 2562 
|
 Mirjam Jager uit Dronten 
schiphol_DSC_3246.JPG

Mirjam Jager
Beukenlaan 21
8253 AK Dronten


Belangenverenigingen: St. Leefomgeving Schiphol, Omgevingsraad Schiphol, Behoud Woongenot
Aalsmeerbaan, Vereniging Vlieghinder Stichtse Vecht en Wijdemeren, Platform
Vlieghinder Regio Castricum, Werkgroep Geluidshinder Kaag en Braassem Noord,
Schiphol Werkgroep Amstelveen/Buitenveld, Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer.Betreft: slachtoffer(s) Schiphol / politiek agendapunt


Dronten, augustus 2016


Geachte heer/mevrouw,

Om meteen maar met de deur in huis te vallen: “het kabinet en daarmee de overheid moet de ogen uit haar kop schamen” betreffende de keuzes en daarmee beleid dat zij omtrent de ontwikkelingen van Schiphol maakt.

Ruim 1,2 miljoen mensen staan geregistreerd als klager over de overlast (geluid en luchtkwaliteit) van Schiphol. Dit zijn direct omwonenden van Schiphol die daarmee binnen de geluidscontouren van Schiphol wonen. Tot die omwonenden en daarmee geregistreerd klager word ik niet gerekend en zo zijn er honderdduizenden of mis-schien wel miljoenen mensen met mij. Ik woon in gemeente Dronten aan het Ketelmeer en tot 2013 was het hier muisstil. Sinds drie jaar is er een wachtkamer voor landingsverkeer van Schiphol boven mijn woning. Hierdoor heb ik grote delen van de dag geluidsoverlast van overkomende vliegtuigen en sindsdien heb ik last van slijm op mijn longen. Wandel ik in de regio Steenwijk, de Noordwest-Veluwe of de regio Salland dan heb ik een groot deel van de middag last van overkomende vliegtuigen op weg naar Schiphol. Ik en vele mensen met mij - mensen uit alle lagen van de bevolking en die mogelijk loyaal zijn aan uw partij - zit absoluut niet te wachten op een verdere groei van Schiphol. Met regio Rotterdam, regio Castricum en regio Flevoland heeft Schiphol nu drie wachtkamers. Zij is zich nu – vanwege groei – aan het beraden op een vierde wachtkamer ten zuidoosten van Schiphol. Dan heeft de toekomstige satellietluchthaven Airport Lelystad, die vanaf 2018 operationeel moet worden, haar wachtkamers boven de regio’s Steenwijkerland en Hellendoorn/Sallandse Heuvelrug gepland. Nog meer regio’s waar de bevolking overlast van geluid en fijnstof gaan ondervinden. Tel daar de wachtkamers van de andere regionale luchthavens (Rotterdam, Eindhoven, Maastricht, Eelde) nog bij op en er is in Nederland praktisch geen stiltegebied meer te vinden. Door de geluidsoverlast en toename van fijnstof zal het ziekteverzuim toenemen als gevolg van gebroken nachten en luchtwegproblemen, hetgeen de economie en daarmee maatschappij miljoenen gaat kosten.

Canberra / Noorwegen
Het Rijk is grootaandeelhouder van Schiphol en daarmee moet Schiphol – gezien het belang en daarmee levensgeluk van haar bevolking - één van de hoofdpunten zijn op de politieke agenda. Wij leven tenslotte in een democratie waarbij de overheid het publieksbelang dient. Ik lees o.a. in het bijgevoegde krantenartikel dat Schiphol tot de vijfde luchthaven van Europa behoort. Wel, ik mis hierin dat Nederland ook tot de top vijf van dichts bevolkte landen ter wereld behoort! De overlast van Schiphol heeft daarmee een enorm negatieve impact op heel veel huishoudens. Dit moet je als overheid voor je samenleving niet willen. Als het Rijk en daarmee Schiphol al wil scoren dan zou het haar sieren dat zij wil scoren met de meest duurzame luchthaven van Europa. Hierin kan zij een voorbeeld nemen aan bijvoorbeeld Canberra (= hoofdstad Australië). Op Canberra-Airport mag – met uitzondering van bezoek van staatshoofden – niet intercontinentaal gevlogen worden. Alleen binnenlandse vluchten zijn welkom; puur om het leefklimaat van haar bewoners zoveel mogelijk te waarborgen. Noorwegen is een ander voorbeeld: vanaf 2020 mag in dat land geen voertuigen meer verkocht worden die op fossiele brandstof rijden en dat terwijl olie en gas de voornaamste inkomstenbron voor dat land zijn. Puur om het leefklimaat voor de inwoners van dat land zoveel mogelijk te waarborgen.

Uitbreiding problemen
En wat doet onze overheid?! In het voorjaar van 2014 is besloten om van Airport Lelystad een satelliet-luchthaven van Schiphol te maken zodat Schiphol verder kan groeien met haar intercontinentale vluchten waarvan het merendeel aan passagiers overstappers zijn; passagiers die Nederland niet als einddoel hebben! Dit voegt de Nederlandse economie dus niets toe, zoals de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur ook in het krantenartikel aangeeft. Airport Lelystad moet uitgroeien tot tweede luchthaven van Nederland. Daarmee wordt de huidige regionale overlast aan 1,2 miljoen geregistreerde klagers opgeschaald naar een landelijk probleem waarbij miljoenen mensen overlast gaan krijgen aan geluid, fijnstof en kilometers extra files op de wegen van- en naar Airport Lelystad. En dan heb ik het niet alleen over de direct omwonenden maar ook voor de regio’s Kampen, Zwolle, de Noordwest Veluwe en de geplande wachtkamers boven de regio’s Steenwijk en de Sallandse Heuvelrug. Waar is het Rijk is godsnaam mee bezig?! In ieder geval niet met het naar eer en geweten het zo goed mogelijk bedienen van het publieksbelang!

Hercules
Deze zomer is de ramp met de Hercules in Eindhoven herdacht. Een transportvliegtuig dat in 1996 veronge-lukte omdat een zwerm vogels in de motor was beland. Het Ketelmeer, Vossemeer en de IJseldelta zijn Natura-2000 gebieden en daarmee natuurgebieden die volgens de Europese vogel- en habitatrichtlijnen zijn ingericht. Wetende dat juist deze gebieden onder de aanvliegroutes liggen voor Airport Lelystad, waarbij niet hoger dan 1.500 ft (= 454 meter) gevlogen mag worden om de wachtkamer van Schiphol niet in de weg te zitten, is het niet de vraag of maar hoeveel vliegtuigen gaan verongelukken!

Tot 2014 was de problematiek van geluidsoverlast als ook de slechte luchtkwaliteit voor de omwonenden van Schiphol een “ver van mijn bedshow”. Met Ketelhaven aan het Ketelmeer woonde ik in een muisstil gebied. Van de één op de andere dag zijn er dagelijks (dag en nacht) dagdelen dat er iedere vijf en vaak iedere minuut bulderende vliegtuigen over mijn woning vliegen. Ik zit sindsdien iedere nacht rechtop in mijn bed en ik heb last van slijm op mijn longen door de verslechtering van de luchtkwaliteit. Het is vergelijkbaar alsof er pal naast mijn woning een logistiek centrum is ontwikkeld waar vrachtwagens 24/7 af- en aanrijden. Met de keuzes die het Rijk maakt, kan dit dus iedere burger van Nederland overkomen. Ik dacht dat het Rijk zo goed als mogelijk het publieksbelang moe(s)t dienen.

Banenmotor
De voorstanders van Schiphol en de groei van Schiphol schermen met dat Schiphol goed is voor de Nederlandse economie en dat de luchthaven (in)direct veel werkgelegenheid biedt. Wel, ik lees in het bijgevoegde artikel dat de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur – een adviesorgaan van het Rijk – concludeert dat Schiphol helemaal geen pijler is van de Nederlandse economie. En ik lees dat er gegoocheld en gesjoemeld wordt met cijfers en onderzoeken om Schiphol maar versneld door te kunnen laten groeien. Wordt hiermee het publieks-belang gediend? Uit mijn onderzoek blijkt dat alle respondenten geen actie ondernemen betreffende Schiphol omdat “het in de achterkamertjes toch allemaal al besloten is”. Ja, dat heb ik inderdaad zelf mogen ervaren. Bij de “Alderstafel” had ik hét geluk dat ik één vraag mocht stellen! Op mijn ingediende bezwaar betreffende de ontwikkeling van Airport Lelystad volgde een hoorzitting die uitblonk in tegenstrijdigheden, onvolledigheden en onwaarheden. Het advies dat hieruit zou moeten volgen is met 26 weken verdaagd. Wat werkgelegenheid betreft zijn er genoeg sectoren waar veel banen te creëren zijn zoals:
1. Laat in de vorige eeuw hadden wij bijvoorbeeld een grootschalige textielindustrie in Twente. Maar we importeren nu goedkope rotzooi uit Azië waarbij ook nog eens kinderarbeid om de hoek komt kijken.
2. Er is een ernstig te kort aan ambachten (loodgieters, elektriciens, smederijen etc.).
3. Uitbreiding spoorwegennet.
4. De melkboeren worden nu gesubsidieerd om minder melk te leveren. Wel, subsidieer alleen boeren die de omslag maken naar biologisch boeren. Dit is veel arbeidsintensiever als de dynamische veeteelt en landbouw en schept dus enorm veel werkgelegenheid; minder dierenleed, minder vee, minder mest, gezonder voedsel en beter voor het klimaat.

Klimaat
Kijkend over het Ketelmeer is de lucht op een zonnige dag mooi blauw. Totdat Schiphol weer een dagdeel heeft dat er iedere vijf minuten een vliegtuig overkomt. In een uurtje tijd hangt er door de vele vliegtuigstrepen een witte neveldamp voor die blauwe lucht. Als het Rijk geen stappen onderneemt met het terughoudend zijn in de ontwikkelingen van Schiphol (annuleren exploitatie Airport Lelystad, reductie van de huidige 480.000 vluchten) moeten wij onze kleinkinderen straks aan de hand van foto’s laten zien dat “vroeger” de lucht blauw was. Ik was verbaasd en teleurgesteld dat met het klimaatdebat van vorig jaar in Parijs zowel de lucht- als scheepvaart de dans is ontsprongen met als reden omdat gezien de globalisering en handelsverdragen het internationaal nogal moeilijk lag. Wel, steek je kop nog verder in het zand. Als er iets CO2 uitstoot dan is het wel lucht- en scheepvaart. Wij zijn nu al miljarden euro’s kwijt met het oplossen van de huidige gevolgen van klimaats-verandering (verhogen dijken, ruimte geven aan de rivieren, subsidiëren landbouwsector vanwege mislukte oogsten etc.). Het zou het Rijk sieren als zij inzet op een duurzame luchthaven en internationaal een voortrekkersrol neemt met het bespreekbaar maken van een stap terug in globalisering. De lucht- en scheepvaart spelen hierin een belangrijke rol.

Eisen is een groot woord, maar ik zie graag – ik spreek minimaal namens 1,2 miljoen huishoudens – dat Schiphol na het zomerreces van dit jaar een belangrijk punt op de politieke agenda wordt.

Ik vertrouw erop dat het Rijk de belangen van de burgers zoveel mogelijk dient; daarom leven wij in een democratie. In het vertrouwen dat ik u met bovenstaande tot actie kan bewegen, teken ik,

Met vriendelijke groet,
Mirjam Jager

Bijlage: Krantenartikel “Lesje creatief boekhouden voor Schiphol en Den Haag”.


Noot 1: deze brief wordt in het najaar ook naar de landelijke grote dagbladen en een aantal regionale dagbladen gestuurd met het verzoek om hier redactioneel aandacht aan te geven.

Noot 2:
Deze brief is met de gewone post maandag 22 augustus verstuurd naar: ministers en staatssecretarissen van alle ministeries, fractievoorzitters en voorzitters van de programmacommissies 2017 van de politieke partijen en het Koninklijk Huis.
Deze brief is online via de mail verzonden naar: alle Kamerleden 2e kamer, alle belangenverenigingen omgeving Schiphol, alle burgemeesters van de gemeenten in Flevoland als ook Zwolle, Kampen, Steenwijkerland, Hellendoorn, Harderwijk, Nunspeet en Elburg, CvdK van provincie Flevoland, St. Urgenda, Greenpeace Nederland, Vogelbescherming Nederland, Stichting Natuur & Milieu, Milieudefensie.Reacties op dit bericht

Geplaatst door liesbeth uit amsterdam

Wat een FANTASTISCHE brief Mirjam Jager!!!
Nu het ook aan ons om deze zoveel mogelijk delen, zegt het voort!

Geplaatst door liesbeth uit amsterdam

Noot: het Parool besteedt dezer dagen exclusieve aandacht aan 100 jaar Schiphol. Deze brief zou een goede tegenhanger zijn tegen de klakkeloze propaganda die het Parool sinds jaar en dag maakt voor Schiphol. Ik lees dat alle landelijke bladen al benaderd zijn met deze brief en hoop op een groots effect.

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Inderdaad : uitstekende brief ! Jan Griese Vz St. SWAB (Schiphol Werkgroep Amstelveen Buitenveldert)

Geplaatst door V.O.S.

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

Heel goed gedaan, Mirjam Jager.
Een brief, waaruit blijkt dat de Nederlandse regering en dus ook de Schipholgroup, helemaal niets met de inwoners (zowel mensen als dieren) op hebben!
Zij hebben enkel oog voor geld.

Het roer moet echt om, om Nederland leefbaar te maken en te houden!
Om de politiek in Nederland zover te krijgen, zal zij eerst moeten genezen van de ziekte 'geldzucht'.
Of te wel: de bodemloze put 'Den Haag' dient te worden gedempt.
Dat kan alleen politiek gezien, het zal dus belangrijk zijn waar de Nederlanders op zullen stemmen.
Het indienen van een brief aan de politiek, door een individu geeft helaas geen enkel effect.
Ik spreek uit ervaring, antwoorden als: het wordt bekeken en u krijgt terugkoppeling zijn standaard.
Je hoort er niets meer van.
Dat kenmerkt de politiek in Nederland, letterlijk maling aan de inwoners.
Wel veel belastingsdruk, geen garantie op naleving van artikel 21 van de Nederlandse grondwet!


Geplaatst door marianne uit castricum

Een fantastische brief. Dank, ga de brief verspreiden. Dank Mirjam Jager.
Dank Wim.

Geplaatst door I.bosch uit Biddinghuizen

Uitstekende brief.
Nu maar hopen dat het ook ECHT gelezen wordt door politiek.
De politieke spelers hebben bijna allemaal boter op hun hoofd.
Ook binnen de EU zou men zich omtrent dit wanbeleid moeten schamen.!

Geplaatst door Anoniem

Uitstekende brief Mirjam! Ik hoop van harte dat u dit onderwerp op de politieke agenda krijgt en houdt. De maat is vol.

Geplaatst door Wim uit Castricum

Controle en schending van grondrechten
Het leven en onze toekomst, dat van onszelf en onze (klein)kinderen is vastgelegd in de Grondwet. In ons verband gaat het over veiligheid (het wordt steeds drukker op de grond en in de lucht in heel NL), geluidsoverlast (het volume en aard van de herrie, aantal en soort vliegtuigen, waar en hoe wordt gevlogen, geland en gestart), Milieu (Co2 en nog meer van die rotzooi) en gezondheid (fijnstof, ultrafijnstof en nog meer van die rotzooi).
In eerste aanleg zijn onze regering en volksvertegenwoordigers hiervoor verantwoordelijk.

Artikelen uit de grondwet, die vooral van toepassing zijn:
Artikel 11
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.
Anders dan de andere artikelen, behoeft dit artikel enige toelichting. (NRC 3 dec 2008) “vorige maand waarschuwde minister Ter Horst de gemeenten dat de Mosquito in strijd is met de grondwet (artikel 11). Dit apparaat verjaagt jongeren met hoogfrequent geluid; alleen zij horen dit hinderlijke geluid”.
Artikel 21
De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.
Artikel 22
Lid 1 De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.

Als u vanuit deze 3 artikelen, kijkt naar uw leefsituatie, dan kunt u eenvoudig vaststellen of daar een en ander aan mankeert. Met andere woorden doen onze regering en volksvertegenwoordigers het goed? Kunt u met een gerust gevoel gaan slapen? Handig om te weten is dat in het voorjaar van 2017 de leden van de 2e kamer worden gekozen en in het verlengde daarvan wordt er een kabinet geformeerd.

Geplaatst door de Vries

Duidelijk brief, helaas kansloos en slecht gepland. Let maar op wat er gebeurt. Als er al aandacht aan wordt besteed door de media dan komt er na enkele dagen weer positief nieuws over Schiphol. Zeker nu met het 100-jarig bestaan. Vervolgens wordt u als ouwe zeur bestempeld.

Er was laatst bericht over een rapport dat Schiphol geen pijler is van de economie, een paar dagen later lees je in de kranten "'Schiphol uitgegroeid tot tweede luchtvaartknooppunt ter wereld'. Dat is geen toeval hoor.

Overigens werd er tijdens het debat in de 2e kamer nogal lacherig gedaan over dat rapport. Men moet daar nog een reactie op geven maar zal er uiteindelijk alles aan doen om dat rapport te ontkrachten.

Tijdens het debat ging het bijna alleen over de beveiliging. En wat gebeurt er, we gooien er een terroristische dreiging in om onze eisen kracht bij te zetten (wie controleert dit?).

Daarna zetten we nog wat militairen in en het doel is weer bereikt door Rupsje Nooitgenoeg, De diverse partijen staan alweer te dringen om hier iets van te vinden. Schiphol heeft hier maar 1 doel mee en dat is dat de overheid (de burgers dus) de beveiliging gaat betalen.

Dat zou natuurlijk hilarisch zijn. Dan reis je niet met het vliegtuig, heb je wel de herrie en de overlast en kan je ook nog bijdragen aan de beveiliging ervan.

Ergens in September is er een fietstocht voor de "goede buren" van Shiphol. Dan denk je dat niemand daar aan mee zal doen, nou let maar op, desnoods fietsen medewerkers van Schiphol mee om er een groots spektakel van te maken.

Je zal wekelijks met duizenden mensen op een startbaan moeten gaan liggen om enige aandacht te krijgen. Een brief wordt weer opzij gelegd.

Geplaatst door anoniem

De heer de Vries heeft helemaal gelijk. Mooie brief, maar hij zal terzijde worden geschoven. Kijk maar naar het geplande charmeoffensief dat de overheid heeft ingezet bij de introductievlucht van de JSF. Het zal niets uithalen. Geen politieke partij dat hier zijn handen aan zal branden.

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

@Anoniem, Alweer uit u zich zeer negatief, Groen Links stemde gewoon TEGEN dit nieuwe idiote voorgenomen afspraken stelsel..Maar u blijft maar zeiken . NIET GESCHOTEN is altijd mis heren ! Er komt echt een tijd , dat de Wal het schip gaat keren ... @de Vries: Zo een brief is ALTIJD SLECHT gepland ...Net zoals bij de TWIN TOWERS ramp . Twee dagen erna loodste Netelenbos de vorige stelselherziening door de Tweede Kamer, omdat er totaal GEEN aandacht voor was .
Toen wij bezwaarmaakten IN de Eerste kamer deed de eerste kamer er 9 mnd over om uiteindelijk te besluiten! , inclusief de VVD ! Op een haar na was de wet verworpen. Nu kwam er wel een zware motie. Uiteindelijk kwam het CDA , oud Min Peijs Ven W met een grote Truc : Ze gaf ene Hans Alders de opdracht zijn Tafel van Alders te formeren. Opnieuw mocht hij het zwarte garen uitvinden: Weg Eerste Kamer Motie. Weg advies van Vz Huib Eversdijk , ja ook CDA... , die stelde in het 20:00 uur in 2006 nog : NOS journaal: "' Burgers zijn belazerd ..Er moeten 90 H.havingspunten bijkomen .. '" Het stelsel was NIET gelijkwaardig aan het oude PKB stelsel 1995 ! ... MAAR : NO GUTS NO GLORY ! Cynischme dames en heren is dodelijk. Wat we nodig hebben zijn evenwichtige integere burgers, met enig vertrouwen en strategisch benul. Eens zal de omslag komen! vr gr Jan

Geplaatst door Liesbeth uit Amsterdam

Daar sluit ik mij volledig bij aan, mijnheer Griese!
Ook ik schrik van uw negativiteit @anoniem en @de Vries. Laten we de hoop op betere tijden niet verliezen, uiteindelijk zullen de zachte krachten overwinnen*. Ik ga er vanuit dat Schiphol en onze regering met een achterhoedegevecht bezig zijn, er zijn mondiaal vele tekenen die daarop wijzen. De verandering is allang ingezet!! Laten we daar oog voor houden. Hulde voor mevrouw Jager die ons aller belang zo goed weet te verwoorden en de barricades voor ons opgaat!!

* De zachte krachten zullen zeker winnen
in ’t eind -- dit hoor ik als een innig fluistren
in mij: zoo ’t zweeg zou alle licht verduistren
alle warmte zou verstarren van binnen.

De machten die de liefde nog omkluistren
zal zij, allengs voortschrijdend, overwinnen,
dan kan de groote zaligheid beginnen
die w’als onze harten aandachtig luistren

in alle teederheden ruischen hooren
als in kleine schelpen de groote zee.
Liefde is de zin van ’t leven der planeten

en mensche’ en diere’. Er is niets wat kan storen
’t stijgen tot haar. Dit is het zeekre weten:
naar volmaakte Liefde stijgt alles mee.
Henriëtte Roland Holst

Geplaatst door Marianne uit Castricum

Aan: Jan Griese. Wat we nodig hebben is niet alleen betrouwbare integere burgers maar ook onaangepasten met een kritische concrete geest. Wat nu ook misschien speelt is dat er heel veel inwoners opeens geconfronteerd worden met geluidshinder en fijnstof. Zoals in Castricum zijn veel bewoners wakker geschudt door de geluidshinder in 2002. Doordat Leleystad c.q. het consortium Schiphol maar doorgaat en uitbreidt zijn daar veel bewoners onaangenaam verrast door de ernstige geluidshinder en fijnstop- overlast. Net zoals in Castricum en Drenthe komen inwoners in beweging en gaan zich verzamelen voor betere leefomstandigheden. Men krijgt 2 groepen de oud- gedienden en de nieuwkomers. Bij de nieuwe inwoners herken ik heel veel hoe ik inmiddels 14 jaar geleden was, als oud- gediende ben ik inderdaad cynisch en voel de walging voor iedereen die honderdduizenden mensen het leven zuur maken. De enige reden is dat het doorzien van de leugenachtigheid, de onbetrouwbaarheid,kwaadaardigheid, de tafel van Alders, Politiek en de Machtsconcentraties in ieder geval niet de inwoners erkennen ook wettelijk niet zie de Grondwet ( WIM ). De enigen die tot nu toe hebben gewonnen zijn degenen in het machtscentrum, het uit elkaar spelen van groepen, van de leden van alle belangengroepen, de groepen belachelijk maken, alles vertragen. Inmiddels geloofd helemaal niemand meer dat er ooit een evenwichtig besluit hierin kan worden genomen. Misschien is het idee niet zo slecht om met zijn duizenden op de Polderbaan te gaan liggen en net zoals bij Heathrow, internationale aandacht te kregen.
Als we ons maar niet als gans verkleden !
Jan als er iets zou moeten gebeuren behoren we het met iedereen te doen, ook de flegmatieken en de afwijkenden. Samen en vaak je menig ondergeschikt maken aan de ander om samen verder te komen.Misschien een You tube filmpje? Misschien een film a la Beckett,Misschien geld inzamelen om een movie te maken etc. Genoeg ideeën. Best moeilijk een scenario te schrijven of juist makkelijk. BRRRRRRRRRRMMMMMMMMMMMMM.

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Dank Je Marianne en Liesbeth ! Enne dank ook uiteraard ook @ Mirjam ! Er komt ook nog een conclusie van de Raad voor de Veiligheid over Schiphol ! De club , waar Pieter van Vollenhoven Voorzitter van was.....!

Wat betreft het Schipholdossier lijkt Nederland vooralsnog op een Bananenrepubliek , Groet Jan


Geplaatst door Gerard uit Kastricum

Prima initiatief
Helaas beledigend, suggestief en het bevat onwaarheden. DE onderliggende boodschap klopt echter. Ik hoop dat politici begrip hebben voor de frustratie van de schrijfster die uit dzee brief blijkt. Dat is op zich al een boodschap.

Geplaatst door Ruud

"De voorstanders van Schiphol en de groei van Schiphol schermen met dat Schiphol goed is voor de Nederlandse economie en dat de luchthaven (in)direct veel werkgelegenheid biedt. Wel, ik lees in het bijgevoegde artikel dat de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur – een adviesorgaan van het Rijk – concludeert dat Schiphol helemaal geen pijler is van de Nederlandse economie. "

Dit is de crux. Met uitzondering van GroenLinks en de Partij voor de Dieren zijn alle partijen in de Tweede Kamer voor verdere groei van Schiphol. De negatieve gevolgen voor onwonenden worden op de koop toe genomen. De topambtenaar Frequin van I&M was furieus bij het uitkomen van het rapport. Het 'Schiphol banenmotorverhaal' zit diep geworteld bij het ministerie en de politiek, en andere economische en mileubelangen moeten daarvoor wijken.
Economisch is het ook onverstandig om als Nederland in te zetten op een sector die steeds meer een 'vechtmarkt' wordt met flinterdunne marges en waarbij opkomende Hubs tegen veel lagere kosten kunnen werken door hun ligging.

Geplaatst door marianne uit castricum

Aan Ruud. Inderdaad zit het verhaal over " Schipholbanenmotorverhaal " diep tot zeer diep. Mogelijk al sinds de oprichting, maar zeker 30 jaar. Schiphol met zijn banen terwijl in 1980 de medewerkers op de werkvloer werden uitgebuit,sneller sneller werken, 0 contracten, net zoals nu ontslagenen. Mensen overspannen, depressief. Alleen bleven de piloten fier overwind. ook al begint het te kantelen.In de Groene Amsterdammer wordt in 1997 al beschreven dat de groei hem vooral zit in de groei van bedrijven die zich ook elders kunnen vestigen. Een treugerig verhaal over personeelsbeleid ook al werd er goede sier gemaakt met Human Resource Management en een treurig verhaal over grootheidswaan van I&M e.a.
Suggestie voor een familie- of personeelsuitje: " Ga eens kijken naar het bedrijvengebied en je begrijpt dat daar de mensen niet gelukkig worden, in tegendeel 1/10 van hersenen sterven af vanwege de eentonigheid.

Geplaatst door de Vries

Men zou meer van dit soort filmpjes moeten maken en publiceren: http://www.bewonersomgevingschiphol.nl/nieuws/noodzaak-parallel-starten/

Dan zie je direct hoe de hinder is. Niemand die nu weet wat er gaande is in de diverse plaatsen rondom Schiphol. Wellicht dat dit soort filmpjes dan weer sneller bij artikelen over vliegtuighinder worden geplaatst i.p.v. een statische foto. Hier had mevrouw Jager dan weer naartoe kunnen verwijzen in haar brief. Zo zal het misschien iets meer gaan leven. Want denk maar niet dat er 1 politici is die even ter plekke komt kijken. Onbegrijpelijk eigenlijk want het zou veel stemmen opleveren (gratis tip voor Groen-Links).

En anders met een dikke stereo-installatie 80db vliegtuiggeluid op het Binnenhof laten galmen. Kijken wat men daar van vindt.

Geplaatst door Anoniem

Prima bijdrage heer de Vries. Laat vooral een realistisch geluid horen!

Geplaatst door marianne uit castricum

Dank Mijnheer de Vries, wat een indrukwekkende film, wat een geluidsoverlast en wat een misverstand en leugenachtige uitspraken van Ministeries. Na de toezegging dat er steeds meer stille ( 2008 ) vliegtuigen zouden worden gebouwd. Herhaal het maar weer, zelden een geluidsarm vliegtuig. Participerende observerende film laat horen, het is niet stil maar een nachtmerrie met een afschuwelijke herrie, Arme bewoners in Lijnden en omstreken.

Geplaatst door de Vries


Geplaatst door Jaap uit Bussum

Mooie gelegenheid om ook de onjuiste berekeningen van de geluidsbelasting door Schiphol aan de orde te stellen; zie Schiphol stelt geluidshinder te rooskleurig voor

Geplaatst door Anoniem


Geplaatst door de Vries

Goed plan! Overigens niet alleen de Polderbaan, deze site gaat volgens mij inmiddels niet meer alleen over Castricum. Wellicht dat de site daarin ook aangepast kan worden.

Geplaatst door anoniem

Erg goed geschreven stuk.
Voor de bewoners in de randstad die nu veel overlast hebben is het ergens een zegen dat de overlast wordt uitgebreid naar steeds meer gebieden. Niet omdat men dan zelf minder overlast heeft (integendeel,deze word steeds groter) maar omdat er meer aandacht komt.

Het is inderdaad erg schrijnend,woon je jaren lang leuk en rustig en dan ineens alle rust en woongenot weg. "het went wel" Ja alles went op den duur,maar dat is nog geen reden om het te willen.
De bevolking wil het niet,de economie heeft het niet nodig. Het is het belang van een zeer kleine groep dat het woongenot voor zeer veel mensen verpest.
En dan sommige mensen die Schiphol steunen,die luisteren graag naar klasieke muziek. Dat kan ik nu niet begrijpen, als je gevoelig bent voor mooie dingen als klasieke muziek,hoe kan je dan in eer en goed geweten Schiphol in de huidige vorm steunen?

Geplaatst door marianne uit castricum

aan anoniem.veel is niet te begrijpen, de meeste gekken wonen gewoon in huizen. Onder massa- moordenaars zijn mensen die van klassieke muziek ( Heydrich pianospelen ) Goring beeldende kunst, Hitler artiest etc. Koning Edward van kunst en muziek maar ook van Hitler, Bush jr van schilderen. Karakters waar geen samenvatting van is te geven.

aan Gerard.De onderliggende boodschap klopt wel. De brief is dan valide om te worden rondgestuurd. De wet wordt geschonden maar ook het diepste diepste zijn en wezen van de belaste inwoner, wordt ernstig beschadigd. Kijk naar beroemde systeemdenkers die hebben nauwelijks iets keurig gedaan maar mensen uit evenwicht gebracht om weer te vernieuwen. Ben absoluut niet voor keurigheid. Kijk eens om je heen. nauwelijks inwoners die zich inzetten voor Politiek zwaar beladen zaken. Geef maar de onaangepasten en de mensen die met hun beeldend vermogen een klein stukje voor mens en dier proberen te verbeteren. Schipholmensen is van een hele andere orde daar kun je best vergelijkingen trekken met buitgemeen slechte perioden en zeker hun organisatie en het slechte personeelsbeleid.Niets is nagekomen en inderdaad Mijnheer de Vries heeft gelijk, na een rapport van de MER meteen de volgende dag de passagiers aantallen. Heeft vaak met onderdrukken en meer lust tot macht te maken.

Geplaatst door Elodie uit Wintelre

Het initiatief van Mirjam Jager om een brief te schrijven over de gevolgen van Schiphol is goed.

Een soortgelijke situatie wordt momenteel bij Eindhoven Airport in het "klein" uitgevoerd. Eindhoven Airport is een bedrijf waar de Schipholgroep een meerderheidsbelang heeft van 51%. Provincie Noord Brabant en gemeente Eindhoven ieder 24,5%.

Het bedrijf Eindhoven Airport maakt gebruik van het militair vliegveld, Vliegbasis Eindhoven (Defensie). Het meten van geluid wordt bij een militair vliegveld uitgedrukt in Ke en bij civiele vliegvelden, zoals Schiphol in Lden, waar zwaardere eisen gaan gebonden zijn. Verder heeft het militaire vliegveld een geluidscontour, die ergens in de jaren zestig is vastgelegd, een enorme reserve, die nooit door Defensie zal worden gebruikt.

Deze "reserve" ruimte wordt nu door Eindhoven Airport elk jaar stukje bij beetje "toegeëigend" aan Eindhoven Airport, dit mogelijk gemaakt door de ministeries van Defensie en I&M, onze eigen overheid! De afspraak was dat het bedrijf Eindhoven Airport zich zou richten op zakelijk vluchten, terwijl het nu alleen bezig is met goedkope vakantiereizen te faciliteren die voor Schiphol onrendabel zijn. De Alderstafel heeft dit slim / sluw voor elkaar gekregen en de omliggende gemeenten kunnen (of durven) daar niet tegen doen.

Het verhaal van Mirjam kan in principe dan ook worden gebruikt voor de gevolgen rondom Vliegbasis Eindhoven. De grootgebruiker Eindhoven Airport van dit militaire vliegveld, heeft de pretentie om een duurzame bedrijf te zijn en de 3 P's (Profit, Planet, People) hoog in het vaandel hebben staan. Het enige dat Eindhoven voor doel heeft is de 1e P, namelijk Profit. De Planet en People doen zoals bij vliegveld Schiphol niet mee, de omwonenden worden keihard genegeerd.

Door het verleiden van de consument met goedkope vliegtickets (mede mogelijk gemaakt door onder andere onze eigen overheid door geen belasting te heffen op de kerosine) zal er weinig veranderen. Een retour ticket naar Barcelona is net zo "goedkoop" als een retour treinkaart van Eindhoven naar Groningen!

De politiek, gekozen door de inwoners van Nederland, kan hierin verandering brengen. De vraag is welke politieke partij of partijen durft dit aan?
Geplaatst door marianne uit castricum

Veel dank voor uw helder geschreven reactie op het vliegverkeer Nederland. U heeft gelijk.
Het blijft bijzonder dat een bedrijf als Schiphol zich gedraagt als een groter wordende staat in de Nederlandse Staat en alsmaar uitbreidt en nog meer zal overnemen in Europa. De gehoorbeschadigden en de bijna verstopte halsslagaderen van de inwoners heeft nog geen sluitend antwoord kunnen vinden op zo veel vernietigend geweld, geen scherpe strategie in alle keurigheid. Er wordt gewacht en de zetten van alle partijen zijn hetzelfde.
Inderdaad welke Politieke Partij durft samen met groepen inwoners zijn nek uit te steken. Of blijven de belastingbetalers alsmaar de tickets betalen van de passagiers, die in de lucht vaak niet weten waar ze overheen vliegen, laat staan bij het dalen vanaf Parijs e.a. aan het einde van de rit een herrie veroorzaakt en mens en dier bevuilt met zijn fijnstof en gehooroverlast.

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

De crux van deze zeer herkenbare brief zit in deze zin: "Ruim 1,2 miljoen mensen staan geregistreerd als klager over de overlast (geluid en luchtkwaliteit) van Schiphol." Ik weet niet of dat waar is, maar het zou betekenen dat 1,2 miljoen stemgerechtigden zouden kunnen beslissen volgend jaar hun stem uit te brengen op een van de partijen die voor het stoppen van de groei van Schiphol zijn. Geen kattendrek. Is het zinvol dit verder uit te werken?

Geplaatst door marianne uit castricum

Aan: Hans Buurma. Uw voorstel lijkt mij zinvol. Met een paar anderen zou ik wel mee willen werken c.q. doen.Denk zelf dat 1.2. miljoen wel kan kloppen, de Randstad, Eindhoven, Maastricht, Rooterdam, Leeuwarden, Lelystad etc etc. Harde cijfers zijn in deze arena van geweld, de juiste manier en strategie door te kiezen op de meest betrouwbare partij ?


Geplaatst door Jaap uit Bussum

Misschien politieke partijen benaderen om het vliegverkeer in hun verkiezingsprogramma op te nemen?

Geplaatst door gerard

@ Hans Buurma: Dat is juist een probleem van deze brief. Het is niet waar, schrijfster scheert ieder binnen de geluidszone over dezelfde kam, of een persoon nu last heeft of niet. Het is eerder een verdraaiing van de waarheid, soms 'leugen' genoemd, dan een feit. Dat maakt de brief in mijn ogen juist zwak.

Geplaatst door marianne uit castricum

Gerard. Dat is jammer want de brief is behoorlijk goed gecomponeerd. Een reden om het uit te zoeken. Misschien ga ik Mijnheer Frequin wel benaderen. Krijg vast antwoord.
Terzijde. Na 14 jaar geconfronteerd te worden met de andere partijen die zich veel veroorlooft zoals zich niet houden aan de wet, afspraken niet nakomt , wat bedragjes geeft aan voetbalclubs in de regio ( uitelkaarspelen ), Mijnheer Alders inhuurt, de alsmaar ja-knikkende regering-voorzitter,de onbetrouwbaarheid, de leugenachtigheid van elke partij die niet tot de bewoners behoort maakt dat deze fout? of leugen binnen de rest van de brief, acceptabel. Per slot zijn er maar een paar hedendaagse politieke filosofen die stevige soms onbegrijpelijke boeken hebben geschreven, die het opnemen voor het volk. De krachten worden benoemd o.a. vanwege de kennis, ervaring en deskundigheid van hetzelfde volk. Laten we onze krachten weer herpakken. ( vreselijke zin ).

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

@ Jaap en Marianne. Goed idee om de politieke partijen indringend te vragen hoe ze denken over het stoppen van de groei van Schiphol (zoals aanbevolen door de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur) en dat via deze website en sociale media met de kiezers te delen. Op deze manier is het niet nodig om aantallen gehinderden te noemen.

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

@Allen@ Gerard : Ik heb met mevr Jager , opstelster v/d brief telefonisch gesproken ., en gemaild . In de diepte is de brief goed, maar er staan ook missers in . Verder: Om een dergelijk initiatief van de grond te krijgen , moet men een zekere diplomatie bezitten . Ik ga verder niet in detail/discussie maar deze mevrouw is helaas hier niet geschikt voor. Wij als St SWAB kregen de brief dus ook . Daarom nam ik contact met haar op. We zijn als SWAB sinds 1990 zeer actief in het schipholdossier. Mijn doel was om samente brainstormen /te overleggen hoe of wat t.a.v strategie, en over wie is wie . De dame reageerde dermate dominant, en eigenzinnig , er was geen goed garen mee te spinnen. Dit terwijl ze nauwelijks op de hoogte was van de vele facetten in dit dossier. Ze vroeg mij: U belt mij. "Wat is uw vraag aan mij , Enige nederigheid bezat ze niet Er zijn in het verleden al zoveel initiatieven geweest , ..Je hebt te maken met een machtige en getructe tegenstander.. St SWAB staat voor elk constructief degelijk initiatief open . een goede samenwerking is hier essentieel .

Tot slot : GroenLinks is de enige partij, die TEGEN de Mantel v/d Wet NNHS stemde . Zowel in de Tweede Kamer, als nu ook b.v. te Amstelveen . d-66 heeft veelkritiek, maar of ze haar rug bij de behandeling van het cruciale LVB (Luchthaven Verkeers Besluit recht zal houden is nog de vraag . Gelukkig iser nu ook kritiek van Comm MER , en Raad Leefomgeving en Infrastructuur (Zie Hans Buurma) Ook de PvdA verzekerde ons, dat ze nog kruit in de loop heeft .. met vr Groet drs Jan Griese Vz St SWAB en Secr BLRS, koepel van 18 Platforms

Geplaatst door Jan uit Ketelhaven

Als mevrouw Jager zo tegen vliegtuigen is, vraag ik mij af hoe zij dan 3 keer(minimaal) naar Australie is geweest? Helemaal op de fiets? of toch met het vliegtuig? Is ze plotseling bekeerd?

Geplaatst door anoniem

Geplaatst door de Vries

Goed plan! Overigens niet alleen de Polderbaan, deze site gaat volgens mij inmiddels niet meer alleen over Castricum. Wellicht dat de site daarin ook aangepast kan worden.

Dit zou ik graag zien,ik ben hier gekomen omdat dit de enige website was over vlieghinder die ik op google kon vinden 1-2 jaar geleden nu. De overlast die ik ervaar is vaak tegengesteld aan de overlast van castricum, als ik overlast heb heeft castricum dat niet,en vice versa. Toch heb ik dat nooit als een bezwaar gezien. Ik begrijp dat deze website in eerste instantie voor castricum en omstreken is maar de mogelijkheid om uit te breiden en er een meer algemene site van te maken is zeker aanwezig!, Ik zie al vaker reacties van mensen die niet uit castricum komen dan toen ik hier net kwam, Het is echter aan de webbeheerder om hierover te beslissen en als het op castricum gericht blijft dan heb ik daar zeker begrip voor. Toch ligt hier een kans denk ik. Het vergt wel enige opoffering,we moeten voor het gezamelijk belang gaan vechten (zoals ik in diverse reacties hier al aangaf dat lelystad een slecht idee was dat de ors actief steunde). Ons zelf verdelen dat is Schiphol in de kaart spelen,en iets dat Schiphol in combinatie met bas actief probeert te bereiken met bijvoorbeeld de nieuwe cluster indelingen.

Nu ja, misschien iets voor de groep uit castricum om over na te denken. Er ligt hier een kans. Zelf behoor ik tot de onaangepasten en ben me dat zeker bewust. Het is geen keuze voor mij,het is zoals ik ben en ik kan er niet veel aan doen hoe graag ik ook zou willen. Ook heb ik niet de kracht om zelf dit soort initiatieven op te zetten. Zeer goede hersens en inzicht in wat nieuwe ontwikkelingen gaan betekenen voor bewoners heb ik echter wel,dit ondanks mijn bedroevend slechte spelling.

Nu ja,we zien wel.

Geplaatst door anoniem

@jan

We zijn niet tegen vliegen, we zijn tegen overbodig vliegen en exhorbitante overlast. Als Schiphol alleen het verkeer van en naar Nederland zou verzorgen dan zou de totale landelijke overlast misschien 25% zijn van wat die nu is,zo niet nog minder. De overstappers veroorzaken een exhorbitant deel van de overlast,omdat zij degene zijn die de capaciteit tot de limiet en eroverheen benutten. Er zijn extra banen nodig en wat al niet meer. Zonder de overstappers zou zelfs de polderbaan niet nodig zijn geweest. Ik voel mij daarom niet bezwaart als ik zelf het vliegtuig pak om ergens heen te vliegen, al vlieg ik minder dan een keer per 5 jaar.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

@ Anoniem. De luchtvaartsector, met name de KLM, stelt dat die overstappers noodzakelijk zijn om het uitgebreide netwerk van Schiphol in stand te houden. Zonder die overstappers worden heel veel lijnen onrendabel, omdat er te weinig passagiers van en naar Nederland voor zijn. Schiphol verliest dan zijn HUB-functie en het netwerk van de KLM stort in elkaar. Iets anders is de vraag of dat voor Nederland rampzalig zou zijn of niet. Dat is onderzocht en even uit mijn hoofd betekent dit niet dat Nederland tot de bedelstaf veroordeeld wordt. Het betekent een keer meer overstappen (Londen, Parijs of Frankfurt), en prijsvechters zullen een aantal lijnen voor hun rekening gaan nemen. Natuurlijk kost het banen en omzet, maar als Nederland werkgelegenheid weet te creëren in andere, niet erg van de luchtvaartafhankelijke sectoren, zou dat later wel eens een zegen kunnen blijken te zijn. Je ziet langzamerhand het besef ontstaan, zelfs in de luchtvaartsector zelf, dat alleen al vanwege het klimaat de luchtvaart niet in dit tempo (5% per jaar) kan blijven groeien.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

@de Vries. Heel herkenbaar. Ook ik woon aan de andere kant van het Noordzeekanaal. Castricum heeft last van de dalers, ik van de stijgers. Maar ik moet er wel eerlijk bij zeggen dat ik niet continu last heb; dat hangt van de windrichting en de gebruikte startbanen af. (Buitenveldertbaan naar het oosten en Aalsmeerbaan naar het zuiden) . Niet preferente banen dus, die door de groei van Schiphol wel steeds meer gebruikt gaan worden omdat de preferente vol beginnen te raken.

Geplaatst door de Vries

Weer een interessant artikel: http://zakenreis.nl/artikelen/feestend-schiphol-te-weinig-ruimte-en-rem-op-groei/

Tja....:

"Zoals opgenomen in het Aldersakkoord moeten we in 2020 een geluidswinst van 5 procent hebben gerealiseerd. Volgens afspraken mag de helft van de geluidswinst na 2020 worden gebruikt voor extra vliegbewegingen, de andere helft komt ten gunste van de bewoners. Volgens inschattingen zitten we nu al op een geluidswinst van 20 procent, dus 15 procent meer dan is afgesproken. Hoe gaan we die 15 procent benutten? Dat zijn zaken die we moeten vastleggen en daar praten we over met de Omgevingsraad Schiphol, die onder voorzitterschap van Hans Alders staat."

------------------------------------------------------

Het is toch geweldig hoe die 50/50 regel wordt toegepast, alsof de bewoners echt iets van waarde krijgen overhandigd, het wordt bijna gebracht alsof het een cadeautje is voor de omgeving en omwonenden. Geniaal bedacht, dat dan weer wel.

Die Nijhuis heeft toch echt heel wat platen voor z'n kop. Geluidswinst van 20% ?!? Waarvan dan? Er wordt meer gevlogen, de nieuwe startprocedure produceert meer herrie, de E190 toestellen die de F70's vervangen maken meer herrie. Op een paar Dreamliners na, zijn er nog geen stillere vliegtuigen, waarbij opgemerkt moet worden dat NADP2 de eventuele winst van een "stiller" vliegtuig weer teniet doet.

Om nog maar te zwijgen over de fijnstof in de lucht. Maar ja, die is onzichtbaar dus dat zien we over tig jaren wel weer als er opeens wel heel veel kinderen met 3 armen, 2 hoofden en verrotte longetjes worden geboren in de wijde omgeving van Schiphol.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

"Volgens inschattingen zitten we nu al op een geluidswinst van 20 procent, dus 15 procent meer dan is afgesproken. Hoe gaan we die 15 procent benutten? \" zegt de heer Nijhuis. Schiphol kan niet eens juiste berekeningen maken, dus zullen die inschattingen wel helemaal uit de lucht gegrepen zijn. Ik schat in dat de herrie is toegenomen, en niet afgenomen. Verder is het een teken aan de wand dat de herrie berekend wordt, en niet objectief gemeten wordt. Overigens is het voor mij maar de vraag of de omwonenden met meten veel beter af zullen zijn. Meetgegevens worden weer in cijfers uitgedrukt en cijfers kun je tendentieus interpreteren. Mensen zijn geen machines waar je keiharde natuurkundige grootheden op los kunt laten. Er zijn heel veel factoren die de mate van geluidshinder bepalen, zoals het tijdstip, de omgeving, de aard, de toonhoogte, de frequentie, enz. Maar door telkens op dezelfde manier te meten kun je wel een trend ontdekken, dat wel.

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

@Jaap: : Die 20 % al behaalde hindereductie is grote onzin ! Dat heb ik me erg goed laten uitleggen door een zeer degelijk persoon !:
Ze kijken geisoleerd naar theoretische positieve effecten van een aantal maatregelen (NADP2, vast bochtstraal, etc.). Niet naar de daadwerkelijke hinder waar ook negatieve effecten in zitten (zoals relatief vaker inzetten secundaire banen).
Ze halen ook 2 zaken door elkaar. Bij het AldersAkkoord was er een convenant hinderbeperking. Met een lijst van maatregelen en een doelstelling van 5% reductie van gehinderden door deze maatregelen. Door met name NADP2 (stond niet op de lijst) is de berekende reductie veel hoger. Nijhuis claimt nu 20%. Wordt sowieso lager door hanteren juiste rekenmodellen.

Het punt is echter dat de groeiruimte wordt bepaald door de ruimte binnen de gelijkwaardigheidscriteria (en hier zitten ook de negatieve effecten op de hinder in). Tot 500.000 vluchten mag 100% van de ruimte worden ingezet , Boven de 500.000 vluchten 50% (na 2020 in te zetten). Dit staat zo in de adviesaanvraag toekomstbestendig NNHS van de Stas. De sector wil dit echter niet accepteren.