Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Sharon Dijksma: mogelijk meer vluchten op Schiphol

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 2296 
|
 zakenreis.nl 
PVRC_-_mannetje_kaal-2.jpg

Volgens staatssecretaris Sharon Dijksma mag Schiphol ‘best’ verder groeien boven de 500.000 vliegbewegingen. Op voorwaarde dat hier overeenstemming over is met alle betrokken partijen. ‘Ik ben een pragmatisch politicus, voor mij zijn getallen nooit op voorhand heilig.’

Volgens Schiphol-topman Jos Nijhuis wordt het plafond van 500.000 vliegbewegingen tot 2021 volgend jaar al bereikt. Wat nu?
“We hebben in de Actieagenda Schiphol gezegd dat we verder moeten werken aan scenario’s om de onstuitbare groei van nu vorm te geven. Daarbij zullen we rekening moeten blijven houden met de belangen van omwonenden voor wat betreft geluidshinder en milieu. Dit betekent dat we in de komende tijd met elkaar verder spreken over de vraag wat we gaan doen als we de grens van 500.000 vliegbewegingen hebben bereikt. Daar zijn afspraken over gemaakt en in die zin is het niet zo dat er geen mogelijkheden zijn. Het is alleen wel zo, dat een deel van de geluidswinst die nu wordt gepakt doordat de nieuwe vliegtuigen stiller zijn, ook moet worden uitgegeven in de richting van de omgeving volgens de 50/50 verdeling. Dat is de afspraak.”

Is het getal van 500.000 bewegingen tot 2021 heilig? Dit zou betekenen dat Schiphol op slot gaat.
“Ik snap de problematiek van Schiphol. Maar ik heb ook een eigen agenda en daar staat in dat ik niet zomaar afspraken ga opzeggen waar iedereen met bloed, zweet en tranen aan heeft gewerkt. Vervolgens is het ook mijn verantwoordelijkheid dat als we problemen zien aankomen, dat we dat gewoon met elkaar bespreken. We praten voortdurend met Schiphol. Ook over de vraag hoe we straks verder moeten, wat de mogelijkheden zijn, hoe we dat doen en hoe we iedereen daarin meenemen. Ik ben een pragmatisch politicus, voor mij zijn getallen nooit op voorhand heilig. Maar een evenwicht in afspraken, daar wil ik me aan houden. Ik vind het belangrijk dat wanneer zich een situatie voordoet waar je niet op gerekend had, of die sneller komt dan verwacht, dat je dit met elkaar verder oppakt – in de geest van hoe je eerder samen aan tafel zat. Dat betekent dat je respecteert dat er grote belangen zijn vanuit de luchthaven, met heel veel banen en heel veel geld voor de BV Nederland. Maar het betekent ook dat je de belangen van de mensen die in de buurt van de luchthaven wonen en werken in het oog wilt houden. Ook op het moment dat er grotere druk ontstaat, moet je deze zaken in evenwicht houden. Ik houd vast aan het overlegmodel. Om de verantwoorde groei te laten slagen, zul je dat op een evenwichtige en verstandige manier moeten doen.”

Lelystad Airport moet per 1 april 2018 operationeel worden. Maar het werk aan de nieuwe baan en een nieuw luchthavengebouw is nog niet eens begonnen. Gaat het op tijd lukken en wat zijn de kansen voor Lelystad?
“Er zijn kansen, maar ik zie ook dat het nog niet zomaar geregeld is. Ik denk dat het fair is om dit er nadrukkelijk bij te zeggen. De ambitie is heel groot, want er moet nog veel gebeuren. We moeten bijvoorbeeld capaciteit bij de luchtverkeersleiders op Schiphol vrijmaken, want er moeten straks ook mensen op Lelystad Airport zitten om het luchtverkeer te regelen. Daarvoor hebben wij langdurige discussies met de verkeersleiders moeten voeren over de vraag of zij vallen binnen de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Met als doel om hen weer in de stand van meewerken te krijgen. Daar heb ik een hoop energie in gestoken. Die onenigheid hebben we beslecht, maar dan ben je er nog niet. Je hebt windmolens in de Flevopolder, er is een natuurgebied en er moet een goede verbinding per openbaar vervoer komen. Bestuurlijk is alles op orde, iedereen gaat ervoor, volop. Tegelijkertijd zijn er ook nog beren op de weg. Lelystad is geen bezweringsformule. Het is niet zo dat als Lelystad opengaat alle problemen ten aanzien van schaarste op Schiphol zijn opgelost.

En of de openingsdatum van 1 april 2018 reëel is? Nogmaals, laat dat duidelijk zijn: ik ga ervoor. De intentie en de intensiteit waarmee wij eraan werken, onderstrepen dat ook. Maar je moet wel reëel blijven. Ik heb op dit departement inmiddels ervaring met grote projecten; het is niet een kwestie van knippen met je vingers en het staat er. Met het bouwen zelf zie ik niet veel problemen, de baan en de gebouwen, dat fiksen we wel. Het gaat meer om de puzzel die gelegd moet worden, zowel op de grond als in de lucht. Want er zijn nog genoeg vragen. Is Lelystad straks een goede tweede basis voor Schiphol? Zorgt de nieuwe luchthaven inderdaad voor een evenwichtiger verdeling van de totale capaciteit? Hoe zorgen we ervoor dat er uiteindelijk vluchten naar Lelystad worden verplaatst die geen of minder directe relatie met de moederhub Schiphol hebben, zodat haar schaars capaciteit optimaal kan worden benut?”

U gaat wellicht ook sturen om ervoor te zorgen dat airlines gedwongen worden om naar Lelystad te verhuizen.
“Ja, we bereiden dat nu voor. Onze juristen hebben gekeken of het volgens de Europese regelgeving mogelijk is, want je hebt met mededinging en andere wetgeving te maken. Die slag hebben we al gemaakt. Maar het moet aan de Europese Commissie worden voorgelegd om ook goedgekeurd te worden. Het is natuurlijk het allerbeste wanneer Schiphol zelf zoveel mogelijk airlines weet over te halen vanaf Lelystad te opereren, door een gunstige tariefstelling bijvoorbeeld. Maar ik vind wel dat we sturing achter de hand moeten houden.”

Vanuit de branche klinkt de roep om de carriers uit de Golfstaten harder aan te pakken. Want zij zouden bestaan bij de gratie van staatssteun.
“Toen ik voor het eerst hoorde over die staatssteun, vond ik dat een heel plausibele redenering. We moeten die Golfstaten niet verder helpen, dacht ik, we zijn gekke Henkie niet. Maar toen ben ik het gaan uitpluizen en kwam ik erachter dat Nederland – mede op instigatie van KLM destijds – een heel riant en vrijblijvend, ruim bilateraal mandaat heeft afgesloten met de Verenigde Arabische Emiraten. En als je eenmaal zo’n verdrag hebt afgesloten, kun je niet meer terug. Het is dus niet zo dat ik zomaar zou kunnen zeggen tegen de Emiraten: ‘Weet je wat, ik heb er nog eens over nagedacht en ik zet het verdrag stop.’ Dat kan niet. Ziedaar het dilemma. Het belang van Nederland was destijds om overal in de wereld verdragen af te sluiten – liefst zo liberaal mogelijk. KLM was met haar vloot een wereldmacht en ging letterlijk alle grenzen over. Dat heeft KLM geen windeieren gelegd, ze maakte een fantastische groeispurt. Nu zie je dat er sterke concurrentie opkomt die gebruikmaakt van diezelfde verdragen. En dat wreekt zich. Het zal ook heel moeilijk zijn om te bepalen of het speelveld nu echt gelijk is. Niet in de laatste plaats omdat de transparantie in die landen niet zo is dat je vanuit de regering makkelijk allerlei documenten kunt opvragen. Hoe zorg je dat je hier uitkomt?

Een onderdeel van de oplossing is om vanuit Europa gezamenlijk te gaan onderhandelen met onder andere de Emiraten. Ook op het gebied van hoe je omgaat met de sociale kant van je bedrijfsvoering, hoe je ervoor zorgt dat er meer gelijkheid in opereren komt. De bilaterale verdragen met Nederland zijn daarmee trouwens niet in een keer weg. Maar je kunt wel meer politieke druk uitoefenen op de agenda en de discussies die je met sommige van deze airlines voert. Onlangs was iemand van Emirates hier op kantoor en zei tegen mij: ‘We hebben gewoon het succes van KLM gekopieerd’ – daar kon
ik wel om glimlachen. En hij voegde eraan toe: ‘Jullie moeten zorgen dat jullie zelf een beetje aan de bal blijven.’ Hoe pijnlijk die boodschap ook is, het is wel waar. Als je kijkt naar British Airways, dan zie je dat die airline toch in staat is om het in een moeilijke markt goed te doen. Ik zou niet weten waarom onze carriers dat niet kunnen.”Dit is een samenvatting van het artikel ‘Sharon Dijksma: mogelijk meer vluchten op Schiphol’ dat is verschenen in Zakenreis #487. Het hele artikel lezen? Neem een abonnement op Zakenreis Magazine. Ontvang hét vakblad voor de Nederlandse zakenreisindustrie voor maar 35 euro per jaar (tien uitgaven).

Bekijk bericht op "zakenreis.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Wim uit Castricum

Ik ben ook zeer pragmatisch.

Afspraak = afspraak!
Betrouwbaar = betrouwbaar!
Genoeg = genoeg!
500.000 = 500.000 vliegbewegingen

Of is het:

Afspraak = geen afspraak
Betrouwbaar = onbetrouwbaar
Genoeg = nooit genoeg
500.000 = 5.000.000 vliegbewegingen (het is een 0 meer, het zijn maar getallen)

.

Geplaatst door gerard

@ wim,
er zijn in het verleden al 'doorkijkjes' gemaakt tot 1.000.000 vluchten per jaar. Dat achtte men toen toekomst, maar op termijn niet onrealistisch. Nu zien we waar het hellend vlak ons heenbrengt. Het is NU tijd voor actie! Het momentum is nakende...

Geplaatst door Wim uit Castricum

Allemaal pragmatisch. Het gaat niet om de getallen, het gaat om de oplossing en dat is groeien met die hap, ondanks het feit dat steeds meer van het zelfde economisch niks voorstelt (raad voor de leefomgeving en infrastructuur). Zal mij benieuwen of de bewonersvertegenwoordigers in de ORS ook zo makkelijk gaan doen over gemaakte afspraken en getallen.
Overigens, de indruk wordt gewekt, dat Schiphol op slot gaat en dat is slecht voor de werkgelegenheid en de economie. Het behelst slechts een stap op de plaats tot de opening en het succes van Lelystad.
De truc wordt groeien en daarna naar Lelystad verplaatsen (op vrijwillige basis, want er is geen machtsmiddel). Of gewoon geen slots meer uitgeven totdat Lelystad in de lucht komt.

Geplaatst door Thijs uit Heiloo

nieuwe vliegtuigen stiller? wat vervelend dat ik die hier boven Heiloo nog nooit heb meegemaakt.

Mooi verhaal weer van Dijksma, altijd wordt die geluidswinst maar weer genoemd en benadrukt dat er groei mogelijk is nu er geluidswinst wordt geboekt, er is helemaal geen geluidswinst, de herrie is alleen maar toegenomen.
Groei, groei, groei, dat is het enige waar ze daar over praten. En dat die groei gepaard gaat met nog meer herrie voor de omwonenden, daar hoeft zelfs geen pragmatische politicus erg lang over te rekenen met cijfers.
"Op voorwaarde van overeenstemming", ik ben benieuwd wat ze daarmee bedoeld, volgens mij is er ook nooit overeenstemming geweest dat wij hier iedere minuut een vliegtuig op 600 meter boven ons hoofd willen hebben. En alle andere overeenstemming blijken ook totaal niets waard; nachtvluchten, nieuwe aanvliegroutes...
Wanneer gaat dat mens nou eens inzien dat Schiphol te groot groeit, dat het helemaal niet nodig is om bij de grootste van de wereld te horen, dat de overlast nu al buiten proporties is! Wat heeft zij toch een ongelofelijke plaat voor haar kop zeg!

Geplaatst door V.O.S.

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

Schiphol pakt iedere politicus in.
Helaas, voor de Nederlandse burger is er, zeker de laatste decennia, geen politicus meer die niet pro-Schiphol is, of was.
Geen politicus met een rechte rug, dweilen zijn het!
Helaas schaart Sharon Dijksma zich ook in dit segment.

Voor haar zijn getallen niet bindend?
Wordt geld niet uitgedrukt in getallen?
Onze veiligheid en vooral rust, zijn niet in getallen uit te drukken!
Daar heb je gewoon recht op!

Geplaatst door de Vries

Welke "stillere" vliegtuigen zou men bedoelen? Die paar Dreamliners die erbij zijn gekomen? In ieder geval niet de Embraers die de F70 hebben vervangen!

http://www.leidschdagblad.nl/regionaal/metropool/article28576313.ece/Schiphol-betreurt-negatieve-advies-bewoners?lref=r_regionaal

Men blijft maar hameren op die nachtvluchten en de pretvluchten verplaatsen naar Lelystad. Kijkt men niet verder? Na 2020 is de weg vrij om door te groeien naar 800.000 vliegbewegingen.

Mooie afleidingsmanoeuvre van Schiphol! Slim gedaan en de ORS trapt er vol in.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Het verhaal van mevrouw Dijksma doet mij een beetje denken aan wat Hendrik Colijn in maart 1936 via de radio tegen het Nederlandse volk zei: "Gaat u maar rustig slapen." Want ze gaat immers ook de belangen van de mensen die in de buurt van de luchthaven wonen en werken in het oog wilt houden. Wat houdt dat in? Inmiddels betekent "in de buurt van de luchthaven" al een gebied dat tot zo'n 50 km. rond Schiphol gaat. Kijk maar eens op het kaartje van BAS waar over Schiphol geklaagd wordt. En dan vergeet ik nog even de regionale luchthavens en het toekomstige Lelystad.
Maar wat zou er eigenlijk gebeuren als het bij die 500.000 vluchten zou blijven? Raakt Nederland dan aan de bedelstaf? Natuurlijk niet. Vliegen wordt misschien iets duurder omdat de vraag groter wordt dan het aanbod. Fijn voor de luchtvaartmaatschappijen en voor Schiphol, toch? En in het vorige bericht is te lezen dat het met een beetje goede wil toch nog mogelijk is om het aantal passagiers van en naar Nederland te laten groeien. Zie http://www.vlieghinder.nl/nieuws/artikel/duurzamer-plan-voor-schiphol Vreemd overigens dat op dit bericht nog niemand gereageerd heeft.

Geplaatst door anoniem

Yup,sharon dijksma zit ook in de zak van de Schiphol lobby. Mooie woorden zoals altijd, overleg en samenwerken. Maar dat is slechts schijn. Nederland is er voor Schiphol en niet andersom.

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Heren, heren: FEITEN graag ! @V.O.S. U schrijft: "Helaas, voor de Nederlandse burger is er, zeker de laatste decennia, geen politicus meer die niet pro-Schiphol is, of was."
1) Groen links stemde op een rabiate manier en ZEER goed onderbouwd tegen het voorgenomen NNHS stelsel , lees het betreffende A.O. ! Het ging hier dus om de MANTEL van de wet NNHS Dan de NUANCE : Er moet nog onderhandeld worden over de Normen en Criteria in een volgend A.O. Daarin zal het LVB (Luchthaven Verkeers Besluit) worden behandeld . De PvdA ,(Mevr. drs Attje Kuiken, nu vervangen door de kritischer Jack Monasch, d-66 , Mevr. drs S van Veldhoven, en vooral Groen links , Liesbeth van Tongeren hadden stevige kritiek, Idem de SP en PvdD en CU
@Anoniem, en@Jaap: Stas Mevrouw Dijksma PvdA is in vergelijking met de vorige dame Gansje Mevr Wilma Mansveld , kloon van Hans Alders een verademing . Mansveld voerde kritiekloos alles wat Hans Alders haar voorhield uit. (En ze maakte ook van Prorail en de NS een zootje, ook al met medeweten van Hans Alders. Deze Mevr Dijksma, honoreerde de wens van de VVD en Schiphol Niet, door vooralsnog het 2x 2 vliegen toe te staan NIET . Ook honoreerde ze niet het verzoek van ALLE gemeenten in de BRS , (Bestuurlijke Regie Schiphol) om meer vluchten tore te staan in al belast gebied (tot ca 45 Lden cq 20 KE ! Zoals @Gerard stelt: Het is NU het momentum, !) met hulp daarbij de kritieken van adviescollege RLI, De Comm MER, en het grote Artikel in de VK : (Sjoemelen met cijfers..., dat zo kenmerkend is voor de Luchtvaartsector) Laten we ons vergewissen van de feiten, zodat we niet gezien worden en weggezet worden als een "'Brei of Theekransje "van wat kakelende figuren. ...

Tot slot de porte van dit artikel: De Bewoners in de ORS hielden nu eindelijk de rug recht . Uiteraard is het te hopen dat ze die rug recht blijven houden! Dat Schiphol al 20 % aan hinderbeperking deed is klinkklare onzin.... Er was veel meer hinderbeperking beloofd via CDAs
En die CDA vluchten zoals ik uit het noorden eerder begreep deden niet bepaald wat men beweerde. Het valt onder de noemer: Sjoemelen met Cijfers ! @Jaap Wat betreft reacties op WTI http://www.vlieghinder.nl/nieuws/artikel/duurzamer-plan-voor-schiphol daarin heb je groot gelijk.. maar ja , voor mij en velen: er zit maar 24 uur in een dag, ..En je moet er even voor gaan zitten. Hans Buurma cum suis chapeau ! Zelfs met een Quick scan . ONS KLIMAATPROBLEEM lijkt mij By far HET grootste probleem op aarde nu . (Afgezien van de vreselijke slachtingen in landen als Syrië en Mali etc. De aandacht hiervoor OOK onder onze gemiddelde burgers mag echt groter . Dus: Weg met die 2 kolencentrales en WEG met ongeclausuleerde uitbreiding van Schiphol . ... @JAAP : Die waarschuwing door rechtse lieden: we worden het Jutland van Europa, .. Grote flauwe kul. Het BPN daar is groter dan dat van Nederland

Geplaatst door Jaap uit Bussum

@Jan Griese. Dank voor jouw kritische noot. Ik zal mevrouw Dijkstra wat scherper in de gaten gaan houden in de hoop dat ik jouw mening over haar kan gaan delen. De quick scan is inderdaad een stuk waar je even voor moet gaan zitten. Een belangrijke element er in is dat de "overstappers" worden afgebouwd ten gunste van de reizigers van en naar Nederland. Zo kun je de groei van en naar Nederland toch opvangen. Hier heeft onze economie baat bij. Die overstappers zijn een noodzakelijk kwaad totdat ze niet meer nodig zijn.

Geplaatst door Ruud

"Een belangrijke element er in is dat de "overstappers" worden afgebouwd ten gunste van de reizigers van en naar Nederland. Zo kun je de groei van en naar Nederland toch opvangen. Hier heeft onze economie baat bij. Die overstappers zijn een noodzakelijk kwaad totdat ze niet meer nodig zijn. "

Als 'advocaat van de duivel'. De overstappers gaan naar andere bestemmingen dan de reizigers van en naar Nederland. Even een simpel voorbeeld. Er zijn niet zo veel reizigers tussen Nederland en Panama. Door de overstappers kun je een toch een frequente verbinding onderhouden. Indien de overstappers worden vervangen door directe reizigers naar Barcelona en New York neemt het aantal directe bestemmingen af. Ook zijn er nieuwe directe bestemmingen die bij een groeiend aantal overstappers rendabel zijn maar niet bij minder overstappers. De sector zal ongetwijfeld dergelijke argumenten inbrengen om in te zetten op groei van de overstappers en de 'Hub functie'. De fundamentele vragen zijn dan ook volgens mij. - Wegen de voordelen van wat extra directe verbindingen op tegen de schade aan de leefomgeving - Wat zijn alternatieve locaties voor Schiphol indien Nederland blijft inzetten op groei van de Hub


Geplaatst door Jaap uit Bussum

@Ruud. Dat de luchtvaartsector met een groot aantal argumenten zal komen om toch te moeten blijven groeien, is overduidelijk. Eén ervan heeft u zonet beschreven. En andere zal zijn dat stilstand gelijk is aan achteruitgang. Maar door de toenemende concurrentie uit het Midden-Oosten en straks ook uit Turkije, zal het overstapmodel onder zware concurrentie komen te liggen. Misschien is het goed om daar maar vast aan te wennen. En als de groei van het aantal passagiers van en naar Schiphol toeneemt, stel op die lijn naar Panama, moeten we niet vaker naar Panama gaan vliegen, maar minder overstappers mee gaan nemen. En het is ook een illusie dat Nederland een rendabel uitgebreid netwerk zonder overstappers zal kunnen onderhouden, maar diezelfde overstappers bieden ruimte om het bestemmingsverkeer te laten groeien. Natuurlijk, we zijn er nog lang niet, de luchtvaartlobby is machtig. Een reis van 1.000 mijl, begint met de eerste stap (Chinees spreekwoord).

Geplaatst door Jaap uit Bussum

@Ruud en allen. Suggesties om het plan van de WTL te doen slagen zijn natuurlijk altijd van harte welkom.

Geplaatst door Gerrit Jan uit Aalsmeer

Het grote probleem is dat de politiek inclusief mevrouw Dijksma in essentie het Schipholdossier niet afdoende begrijpt. Niemand durft het vermeende 'wonder' Schiphol een strobreed in de weg te leggen. De politiek kijkt liever een andere kant op en houdt vast aan de mythe 'het is toch met de bewoners afgestemd' en ‘de hinder neemt af.‘
En de sector strooit iedereen zand in de ogen met technocratische getallen en modellen - die weinig of niets met feitelijke hinderbeleving te maken hebben - en met onrealistische 'toegevoegde waarde' informatie.

In 2015 zette Deciso grote vraagtekens achter deze opgeklopte toegevoegde waarde getallen en SEO rekende voor dat krimp(!) naar zo’n 350.000 vluchten per jaar (referentie jaar 2013 – 21%) van Schiphol slechts een gering effect op de toegevoegde waarde heeft. En wat doet de overheid hiermee? Gewoon de opgeklopte getallen blijven communiceren.

Zolang er niet een onafhankelijk onderzoek naar Schiphol wordt uitgevoerd, zal Schiphol blijven groeien zoals Schiphol wenst. En dus niet zoals goed is voor de BV Nederland in zijn geheel.

En eigenlijk moet ik mijn woorden meteen weer terugtrekken, want zelfs een onafhankelijk onderzoek zal geen effect op de expansiedrang van Schiphol hebben. Kijk naar het lot van het rapport van de Commissie Berkhout. Kijk naar het lot van de kritische kanttekeningen van Decisio en SEO. Kijk naar het lot van andere onafhankelijke rapporten en wetenschappelijk proefschriften/thesis. Kijk naar …….

En kijk naar de paranoia reacties op het rapport van de RLI. RLI zegt in wezen:
- Schiphol is belangrijk, maar niet zo belangrijk als veelal voorgespiegeld;
- de positieve effecten van verdere groei zijn minimaal, terwijl de negatieve effecten groot zijn;
- de 'zachte aspecten' van een kosten/baten analyse moeten volwaardig in de besluitvorming worden meegenomen;
- iedere euro kan maar één keer worden uitgegeven (en het rendement van een euro investering in Schiphol is laag), dus denk goed na over hoe de euro’s worden uitgegeven.

En eind oktober 2016 zullen we zien hoe het kabinet ook deze uiterst zinvolle bijdrage aan de discussie over Schiphol fileert.

Zolang de politiek niet bij zinnen komt, zullen wij nog jarenlang ons gal blijven spuwen op dit platform.

Geplaatst door Peter uit Badhoevedorp

Schiphol voert een race to the bottom. Zoveel mogelijk vliegtuigen laten landen met enkel weinig toevoegende overstappassagiers, slechts de landingsrechten voor schiphol Group en lekker de grootste in Europa willen zijn speelt mee.

Het dichtbevolkte gebied rondom Schiphol krijgt echter de rekening met steeds meer herrie en vervuiling.

De oplossing is simpel, minder vluchten! Aan al die overstapvluchten missen we als land en economie namelijk NIKS.

Geplaatst door anoniem

en dan de grootste misdaad van dijksma, bewust het mileu onderzoek naar fijstof naar achteren verplaatsen. Dit is ronduit misdadig,de bevolking willens en wetens blootstellen aan grote gevaren.

Men weet het in het achterhoofd,maar men wil het niet officieel weten, dus slechyt onderzoek en veel vertraging. Dit is moreel gezien vergelijkbaar met de praktijken van de tabaks industrie en de gevaren van roken! Dijksma doet exact hetzelfde!

En dat voor een zogenaamde sociale politicus

Geplaatst door anoniem

@jan griese.

Dijksma "ken" ik al erg lang. Ik kan mij nog goed herinneren dat ze vrijwel direct na de middelbare school (havo naar ik meen), als jongste lid ooit, in de 2e kamer kwam. Ik vind het een typische carrier politicus. Deze mevrouw heeft vrijwel geen opleiding,maar beslist toch over erg veel belangrijke zaken zoals Schiphol. Omdat ze zelf de kennis niet heeft leunt ze op adviseurs,zijnde de Schiphol lobby.

Geplaatst door anoniem

Ok, mijn bovenstaande boodschap is wel erg ongenuanceerd en waarschijnlijk niet volledig correct. Het doet dijksma waarschijnlijk tekort. De ergenis zit erg hoog bij mij:(

Geplaatst door Anoniem uit Heiloo

Ach, ergens heb je denk ik wel gelijk.
Als politicus kun je je werk, totaal ongehinderd door enige vorm van kennis, prima uitvoeren. zoals je al zegt, de informatie komt vanaf adviseurs, zelf hebben ze geen idee van wat er werkelijk speelt.
Misschien doet je opmerking haar wel tekort en misschien ook niet, maar het feit dat zij ontzettend veel inwoners tekort doet door onderzoeken naar ultrafijnstof vooruit te schuiven en door de toenemende geluidshinder niet aan te pakken staat vast.
Ik denk niet dat je opmerking te ongenuanceerd is, het is een constatering welke duidelijk weergeeft hoe de werkelijke situatie is.

Geplaatst door Gerrit Jan uit Aalsmeer

Inderdaad kan je als staatssecretaris niet alles weten. Inderdaad heeft een staatssecretaris daar adviseurs voor. Maar als die adviseurs zich al ruim 20 jaar 'verdacht' maken, als je ziet wat er in de kranten staat, als je ziet hoe de omwonenden reageren, dan is er blijkbaar een andere kant en dient een staatsecretaris verder te kijken dan zijn/haar neus lang is.

Geplaatst door Peter uit Badhoevedorp

Vvd is gewoon een zakkenvullende lobbyisten partij die denkt dat Nederland een soort BV is dus dan kun je vol gas (letterlijk) vrij baan nog wel verwachten voor Schiphol.

Van linksere partijen verwacht je meer tegengas, nuance en oog voor omwonenden. Helaas niet van Dijksma en Netelenbos ook pvda was recent ook al zo innig intiem pro Schiphol laatst in de documentaire.

Is nou werkelijk allen GL een beetje kritisch op Schiphol..Wat vreselijk triest zeg.

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

@Gerrit Jan, :
Ik vind dat je volkomen gelijk hebt ! Er is al zoveel houtsnijdende kritiek gepubliceerd over het Schipholdossier, dat je er als toeschouwer c/q getergde ernstig gehinderde beroerd van wordt.
Het grote probleem is, dat er nog steeds minder burgers onder lijden, dan zij die verderop wonen.
Maar tegenwoordig wordt de geluidsdeken groter en groter. Wij als SWAB ontvangen meer en meer goed onderbouwde klachten ... over de toename van hinder waarvan BAS en LVNL maximaal 3 % honoreert . Ik ben het met je zin eens:

Het grote probleem is dat de politiek inclusief mevrouw Dijksma in essentie het Schiphol-dossier niet afdoende begrijpt. Al blijf ik vinden, dat ze 300 % beter is, dan dat gansje Mansveld. De Komende maanden zal moeten blijken , wat ze er verder van gaat brouwen. Ik wist nog niet wat je schreef over Deciso en SEO. Ze zal eerst moeten analyseren WAT er allemaal fout ging ..en dat is bijzonder veel. Zo bemoeide Prof Roel in 'tVeldt er ook een periode mee. Hem werd ooit ook eens gevraagd te bemiddelen . Hij schreef er onder de titel: "Een verstandshuwelijk" een rapport/ een advies over. Ik las het helemaal, maar dat is weer even geleden . Het was in feite een kritisch rapport, dat niet zo veel verschilde van de Milieupartijen ... MAAR ook deze redelijke figuur kwam er NIET doorheen ! Na zo een analyse , en ook de Luchtvaart en politiek gehoord te hebben, zal ze haar mind dienen op te maken. daar zal ze m.i. ook de fractie van de PvdA voor nodig hebben ! DhrJack Monasch is thans Schiphol woordvoerder, Hij volgde Mevr. A Kuiken op.. Monasch kondigde al aan zich niet meer beschikbaar te zullen stellen. Hij had kritiek op Fr Vz Samson... Hoe gaat dit aflopen ..? Moge dames en heren politici zich eindelijk eens alle kritiek laten uitleggen Transparantie , riep Dame Mansveld tijdens een AO. 4x achter elkaar.. Maar verder meldde ze niets. Wat een armoe..! .Hopelijk zijn er nog voldoende krachten in de PvdA (en andere partijen ) die integere besluiten durven nemen .... Wat een toestand

Geplaatst door de Vries

Als je als staatssecretaris verantwoordelijk bent voor zo een belangrijk dossier dan vind ik dat je daar zelf alles vanaf moet weten en niet alleen kan vertrouwen op adviseurs. En als je dan echt om de omwonenden geeft dan ga je gewoons eens kijken bij de meest gehinderde gebieden.

Ja, kijken, dus opstaan van de bureaustoel, de "berekeningen" even laten voor wat ze zijn en ter plekke aanschouwen hoe geweldig "stil" de nieuwe vliegtuigen zijn.

Geplaatst door anoniem

Wat de overlast betreft is ook het volgende van zeer groot beland.
Elke extra vlucht levert meer overlast op dan de vlucht ervoor!. De laatste vluchten,,waneer de huidige capaciteit van 600k maximaal benut gaat worden (in 2021) leveren ook de grootste bijdrage aan de overlast van alle vluchten! Hier wordt echter totaal geen rekening mee gehouden.
Naarmate de grens in zicht komt,wordt de overlast exponentieel groter. Het is maar dat u het weet lol.

Geplaatst door anoniem

De 600k is ongeveer het maximum bij de huidige inzet van de banen. Nu ik lees dat in sommige prognoses al gesproken word over 800k tot zelfs 1000k vluchten dan is dat maar op een manier mogelijk op Schiphol zelf.
Extra banen zijn onmogelijk afgezien van een 2e kaagbaan, Dat kan iedereen zelf zien op de kaart. Een 2e kaagbaan die in een richting bruikbaar is kan ongeveer een 100k extra vluchten faciliteren. Om tot 1000k vluchten te komen zal elke baan in beide richtingen gebruikt moeten gaan worden, Dit kan een extra 200-300k vluchten opleveren. Dit alles in combinatie met het op een zeer vroeg moment in de naderings procedure laag te gaan vliegen en de stroom vliegtuigen naar de landingsbanen te leiden,

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

@Anoniem: 600k is niet het Maximum . Dat is NU al bereikt ! Via ook nog eens allerlei truccen en sjoemelen !

Geplaatst door Peter uit Badhoevdorp

Het grote probleem met de overstaphub die Schiphol zo graag wil zijn is dat iedere overstapper ook 2 vluchten (landing en opstijgen) maakt.

Zou men het belachelijke idee laten varen dat Schiphol de grootste overstaphub in Europa moet worden dan kan het aantal vluchten dramatisch naar beneden en heeft de echte economie niets te lijden.

Geplaatst door Elodie uit Wintelre

Het gigantische overgrote deel van de gebruikers van vliegreizen hebben geen last van de herrie rondom Schiphol en andere vliegvelden. Verder zorgt de overheid voor goedkope belastingvrije kerosine en faciliteert men de budgetvliegtuigmaatschappijen om ongestoord te kunnen uitbreiden. Niet alleen bij Schiphol, ook bij Eindhoven Airport is dit het geval. Gemeente Eindhoven acteert momenteel op dezelfde wijze als gemeente Amsterdam in het verleden heeft gedaan. Gemeente Eindhoven, samen met de provincie Noord Brabant, zijn de regio Eindhoven aan het "herontwikkelingen" als een Brainport regio. Tot op heden heeft de minister nog geen "groen" licht gegeven, maar de omwonenden van Eindhoven Airport ondervinden nu al de steeds toenemende overlast.
Zolang er belachelijk spotprijzen worden geboden voor bv een retour Barcelona of andere Europese steden, zijn en blijven de omwonende (waaronder ikzelf) de klos. Jammer maar helaas. Ik heb geen oplossing voor dit toenemende probleem.

Geplaatst door de Vries

Het zou mij niets verbazen als de groei van Schiphol straks in 1x door druk van buitenaf wordt doorgezet. Want ergens in deze maand moet de beslissing komen voor de uitbreiding van Heathrow en/ of Gatwick. Deze kwestie loopt al jaren maar de beslissing zou nu moeten vallen.

Als dat doorgaat dan denk ik dat men een belangrijk argument heeft om ook Schiphol te laten groeien en de omwonenden te laten barsten.


Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

@Elodie en de Vries : De schofterigheid ten top: Ultra Fijnstof, klere herrie, en ook de Veiligheidsnormen (Neerstortgevaar zijn NIET op orde ! en LAST BUT NOT LEAST : Onze Klimaatcrises....

Allemaal KORTE TERMIJNBELEID.... GEEN LANGE TERMIJN visie dus Dat belemmert het uitzicht van Rutte ..... .. op zijn lijstjes ? Op het lijstje energie en CO-2 bungelt Nederland onderaan .


Geplaatst door Anoniem

De pvda steunt dus de onbeperkte groei van Schiphol. Afspraken zoals over het aantal nachtvluchten worden niet nagekomen,de pvda staats secretaris grijpt niet in. De limiet voor het totale aantal vluchten wordt 3 jaar eerder bereikt,de pvda staats secretaris geeft aan dat er ruimte is om de limiet op te rekken.

Dit alles staat echter NIET in het verkiezings programma van de pvda. Daar spreekt men nog over groei in balans bla bla. De pvda doet dus aan verkiezings bedrog,men laat de kiezer denken dat men bepaalde standpunten heeft maar daar liegt men dus over. Wat de pvda betreft kan Schiphol vrijwel onbeperkt groeien. Wees dan tenminste eerlijk zoals de pvv, die zeggen gewoon dat ze geen grenzen willen voor de groei van Schiphol. De pvda die wil exact hetzelfde,maar die zeggen iets volkomen anders. Puur bedrog.

Geplaatst door Wobbe uit Amsterdam

Mike Kelley, een Amerikaanse fotograaf, reisde langs verschillende vliegvelden ter wereld. Hij bezocht ook Schiphol en dit is wat hij vastlegde:

de Polderbaan

de Kaagbaan

Voor wel zo'n foto boven z’n bed zou willen hebben: ze zijn te koop.

Geplaatst door de Vries

Aha, dus ze kunnen wel parallel vliegen!