Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Sector claimt meer vluchten op Schiphol

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1433 
|
 noordhollandsdagblad.nl 
hv_overig_2692.jpeg

Door Frans van den Berg

SCHIPHOL - De luchtvaartsector claimt de komende jaren met nog 75.000 vluchten bovenop de limiet van 500.000 te mogen groeien op Schiphol. Binnenkort volgt daarover een gesprek met de staatssecretaris.

„Vorig jaar januari is nog vastgelegd dat alle extra milieuwinst die voor 2020 wordt geboekt, volledig toekomt aan de sector. Pas na 2020 geldt de regel dat de helft van de geluidsreductie naar de bewoners gaat en de andere helft naar de sector”, wijst Frank Allard van de Barin op het akkoord over het vaker inzetten van vier start- en landingsbanen in ruil voor 10.000 minder vluchten.

In de Barin zijn alle in Nederland actieve luchtvaartmaatschappijen verenigd. In overleggen zoals voorheen de Alderstafel en nu de Omgevingsraad Schiphol zit overigens naast de Barin ook altijd KLM aan tafel als grootste gebruiker en herriemaker.

Stiller

In het Aldersakkoord werd in 2008 tussen bewoners, sector en overheid afgesproken dat de luchthaven selectief zou mogen groeien tot maximaal 510.000 starts en landingen in 2020. In die periode zou het aantal gehinderden met vijf procent moeten afnemen. Dat lukt met andere aanvliegroutes, stillere nachtlandingen, het inzetten van de Polderbaan en Kaagbaan als hoofdbaan en door vlootvernieuwing. Steeds meer luchtvaartmaatschappijen zetten nieuwe toestellen in die niet alleen zuiniger, maar ook stiller zijn.

„In 2012 werd aan de Alderstafel al een tussenbalans opgemaakt en toen bleek dat het aantal gehinderden met ruim twintig procent is gedaald. Dat terwijl de opgave vijf procent was. Dat is vijftien procent meer winst. Die moeten we niet opsouperen door nu extra woningen nabij de luchthaven te bouwen. De afspraak is dat er dan extra vluchten mogen komen”, benadrukt Allard.

Tweede Kamer


Recent liet staatssecretaris Dijksma de Tweede Kamer weten dat de helft van de winst naar extra vluchten gaat en de helft naar de bewoners. Maar Allard wijst op het akkoord: ’De hinderbeperking die gerealiseerd is tot het moment waarop de 500.000 bereikt wordt, mag door de sector worden gebruikt voor volumegroei’.

Het verschil van inzicht heeft grote effecten. Immers vijftien procent volumegroei komt wel even neer op 75.000 vluchten. Dat is net zoveel als de overloop die Eindhoven en Lelystad moeten opvangen.

Slopen

Binnenkort zal uit de Milieueffectrapportage (MER) moeten blijken of die twintig procent minder gehinderden ook in 2020 nog het geval is. De gemeente Aalsmeer wil die rapportage aangrijpen om de sloopzone onder de Aalsmeerbaan aanzienlijk uit te breiden. Dat is het gebied waar nog wel eens letterlijk de pannen van het dak gaan. Met een goede opkoopregeling kunnen die bewoners een betere en veiligere woonplek gaan zoeken.

Bekijk bericht op "noordhollandsdagblad.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door anoniem

Het maximum is 500k in 2020,dat is overduidelijk de afspraak.
Dat is vastgelegd dat men meer mag groeien is mij niet bekend, dit is ook nooit aan de alders tafel ter sprake gekomen, het is in elk geval zeker niet gecommuniceerd naar de achterban.

Ik hoop van harte dat men die 75k erbij neemt voor 2020,
Hoe meer de zaak op scherp komt te staan hoe beter,

Geplaatst door anoniem

Maar goed,ik begrijp dus dat de allard de milieu winst wil berekenen door gebruik te maken van het aantal gehinderden,dit waar het de 50/50 regel betreft.
Hij zegt het duidelijk zelf, 15% minder gehinderden, dus 75% extra vluchten.
Ik neem aan dat deze gehinderden worden berekend via een of andere formule?
Deze manier van benadering, het aantal gehinderden als maatstaf nemen,zou toch ook mogelijkheden moeten bieden aan de bewoners.

Geplaatst door anoniem

Snap het al denk ik.
De 500k tot 2020 blijft maar dan wil men van de ene op de andere dag naar de 575k. Om vervolgens van daaruit de 50/50 regel toe te passen.

Weet niet hoe dit is afgesproken dus misschien dat het mogelijk is.
Zou wel een enorme misser zijn van de bewoners vertegenwoordiging die hiermee heeft ingestemd.

Geplaatst door Gerrit Jan uit Aalsmeer

Dit is een proefballonnetje dat het m.i. niet gaat halen, maar het toont wel het ware gezicht van de sector.
Ik ben benieuwd of en hoe ORS hier op gaat reageren. Op zich is ORS - evenals haar voorganger de Alderstafel - het ergste dat je als omwonende kan overkomen, maar wellicht kunnen ze hier iets positiefs betekenen.
Maar laten wij ons geen illusie maken. Wellicht ketst deze 75.000 vluchten af, maar uiteindelijk keurt de politiek alles goed, 600.000, 700.000, 800.000 vluchten per jaar, de politiek gaat het allemaal goedkeuren. En wat I&M zegt, gaat er als zoete koek in.
Kritische vragen komen niet bij de politiek op. Strategische vragen als:
• is de groei echt nodig om een gezonde (ook voor de omgeving) hubfunctie te onderhouden?
• zijn de kosten van de groei - inclusief de gevolgen van geluidsoverlast (stress, ziekteverzuim, minder effectief werken, mindere schoolresultaten van onze kinderen) en milieuverontreiniging (kosten gezondheidszorg, eerder overlijden) – hoger dan de baten van de groei?
• remt de groei van Schiphol de economische groei van de regio rond Schiphol, zodanig dat voor de BV Nederland netto een negatief resultaat overblijft?
Laat staan dat de politiek zich verdiept in technisch complexe vraagstukken, zoals de gelijkwaardigheidscriteria en de perversiteiten van het Nieuwe Stelsel. Of zelfs ook maar dat ze hun boerenverstand gebruiken en zich afvragen hoe zo’n enorme groei mogelijk is zonder dat de overlast afneemt (en dat kan natuurlijk niet).
Kortom, van overheid en politiek moeten wij het als omwonenden niet hebben. Die galopperen samen met de sector mee naar een steeds maar groeiend Schiphol.
De enige hoop voor de omwonenden is dat de commissie m.e.r. en/of de Onderzoeksraad Voor Veiligheid een grondige analyse uitvoeren en een dito rapport opleveren. Duimt u met mij mee?

Geplaatst door Gerrit Jan uit Aalsmeer

Svp in bovenstaande de zin:
Of zelfs ook maar dat ze hun boerenverstand gebruiken en zich afvragen hoe zo’n enorme groei mogelijk is zonder dat de overlast afneemt (en dat kan natuurlijk niet).
Lezen als:
Of zelfs ook maar dat ze hun boerenverstand gebruiken en zich afvragen hoe zo’n enorme groei mogelijk is zonder dat de overlast toeneemt (en dat kan natuurlijk niet).