Platform Vlieghinder Kennemerland
 

SchipholWatch komt met nieuw handhavingsverzoek na KLM-vonnis

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 747 
|
 schipholwatch.nl 
Logo_ILT.jpg

Nu de rechter op verzoek van KLM heeft besloten dat Schiphol voorlopig niet mag krimpen, bereidt SchipholWatch een nieuw verzoek voor om het ‘anticiperend handhaven’ te beëindigen en naleving van de bestaande wetgeving (uit 2008) af te dwingen. Binnen die grenzen zijn hooguit 400.000 vliegbewegingen mogelijk.

De intentie is het verzoek al volgende week in te dienen bij de Inspectie Leefomgeving & Transport. Met ‘anticiperend handhaven’ wordt effectief bereikt dat Schiphol niet kan worden gehouden aan de geldende wetgeving en dat de Inspectie overtredingen door de vingers moet zien.

In 2019 zijn vergelijkbare verzoeken ingediend, maar die werden door de rechter uiteindelijk afgewezen. In de uitspraken van destijds ging de rechter er vanuit dat het anticiperend handhaven sowieso eind van dat jaar zou worden beëindigd. Dat bleek helaas een illusie.

Inmiddels is die termijn alweer drie jaar overschreden en bestaat er nog steeds geen zicht op invoering van het Nieuwe Normen- en Handhavingstelsel voor Schiphol (NNHS) dat het huidige gedoogbeleid beëindigt. De uitspraak van de kortgedingrechter in de zaak die KLM en andere luchtvaartpartijen aanspanden tegen de staat om krimp van Schiphol te voorkomen, heeft invoering nog verder uit zicht gebracht.

Nog steeds geen rechtszekerheid
Voor SchipholWatch is het KLM-vonnis dé reden om met het nieuwe handhavingsverzoek te komen. Nu minister Harbers eerst een langdurige procedure moet doorlopen om tot krimp van het aantal vliegtuigbewegingen te komen, wordt burgers opnieuw rechtszekerheid ontzegd voor een onbepaalde periode. De kans is groot dat de rechter het wel gehad heeft met dit continue gedraal en het anticiperend handhaven eigenhandig beëindigt.

Volgens interne stukken van het Ministerie van Infrastructuur (I&W) zijn zonder het gedoogbeleid maximaal 400.000 vluchten mogelijk op Schiphol. De facto betekent dit een reductie van 100.000 vliegbewegingen ten opzichte van de gedoogde limiet.

Nog geen 400.000 vluchten mogelijk bij invoering NNHS.
Al sinds 2008 wordt er gesproken over invoering van het NNHS. In 2015 is het ‘anticiperend handhaven’ ingevoerd om verdere groei van het vliegveld buiten de geldende regels mogelijk te maken. Dat is inmiddels acht jaar geleden. Het zijn acht lange jaren waarin Schiphol buiten de wet opereert, maar hiervoor geen verantwoording hoeft af te leggen.

Nu de rechter KLM eerder deze week in het gelijk heeft gesteld, is het nog onduidelijker geworden wanneer een einde kan komen aan de illegale overschrijdingen van de geluidsgrenzen.

Legalisatie steeds verder uit zicht
Legalisatie raakt langzamerhand volledig uit zicht, temeer omdat Schiphol nog steeds niet beschikt over een natuurvergunning. Deze is nodig om te kunnen komen tot een nieuw Luchthavenverkeersbesluit waarin het NNHS wettig kan worden verankerd. Ook in dit traject draalt de overheid.

De natuurvergunning is drie jaar geleden aangevraagd en ligt als concept al twee jaar lang te wachten in de lade van de bevoegd minister van Landbouw (LNV). Volgens stikstofexpert Johan Vollenbroek durft de minister de vergunning niet te verlenen omdat deze direct zal worden aangevochten bij de rechter – met grote kans op succes omdat de jurisprudentie over natuurherstel inmiddels nauwelijks ruimte laat voor beleidsmatige trucs.

Sinds de vorige handhavingsverzoeken in 2019 heeft de Inspectie Leefomgeving & Transport in november 2021 minister Harbers in een officiële notitie gewaarschuwd voor de onhoudbaarheid van het ‘anticiperende handhaven’. Dat is ook alweer anderhalf jaar geleden.

Alle nieuwste ontwikkelingen tezamen – weer jaren verstreken zonder vooruitgang, de problemen met de natuurvergunning, de voortdurende overschrijdingen van de geluidsgrenzen, het jarenlange uitblijven van rechtszekerheid voor omwoenden, een gewaarschuwde minister en, last but not least, het vonnis in de KLM-zaak – biedt volgens juristen van SchipholWatch een goede kans op succes. We gaan het zien.

Doorgaans worden handhavingsverzoeken in eerste instantie afgewezen. Het is dan nodig om bezwaar aan te tekenen en vervolgens de gang naar de rechter te maken. Daarvoor is geld nodig om advocaten te betalen. We stellen iedere bijdrage in deze kosten zeer op prijs. Zie via onderstaande link het originele artikel.

Bekijk bericht op "schipholwatch.nl"

Reacties op dit bericht