Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Schipholtop uitgemaakt voor moordenaars bij protestactie Aalsmeer

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 822 
|
 nhnieuws.nl - 03-06-2020 
AMS_Amsterdam_Airport_Schiphol-verkeerstoren.jpg
Verkeerstoren Schiphol
Credit: qwesy qwesy

Door Doron Sajet

De topmannen van Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) zijn gisteravond uitgemaakt voor moordenaars door een actievoerder in Aalsmeer. Andere activisten blokkeerden de ingang van het gemeentehuis, waar directeur Benschop van Schiphol en Van Dorst van LVNL hun hinderbeperkende maatregelen kwamen onderbouwen.

Twee activisten van Extinction Rebellion gingen op de trap voor de ingang van het gemeentehuis liggen. "We wilden dat hij over de lijken zou heenstappen", zei een van hen tegen NH Nieuws. "De bedoeling is dat hij doorheeft wat hij aan het doen is." Op de vraag of het terecht is om de Schipholtop te verwijten over lijken te gaan, vond de activist wel: "Het is confronterend, maar wel de waarheid."

Moordenaars
Een omwonende van Schiphol uit Amstelveen deed er nog een schepje bovenop en schold Benschop en Van Dorst uit voor 'moordenaars'. Zijn uitspraak wenste hij niet voor camera verder uit te leggen. Een actievoerder uit Aalsmeer kon het wel verklaren: "Als je het ver doorvoert, kun je dat indirect hardmaken. De gezondheidsklachten in deze omgeving zijn gewoon slechter. Er zijn meer kankergevallen."

Schiphol-directeur Benschop vond 'het niet fijn' dat hij werd uitgemaakt voor moordenaar. "Er is een debat gaande. Ik zou het op prijs stellen als we elkaar daarbij in waarde laten.


"Moordenaars!", riep deze actievoerder tegen Schipholtopman Dick Benschop - Play Video

Minder hinder, maar niet met minder vluchten
De gemeenteraad van Aalsmeer hadden Benschop en Van Dorst uitgenodigd voor een gesprek over de hinderbeperkende maatregelen die worden genomen. Voor de raad was het teleurstellend dat minder vluchten niet bij de maatregelen horen. Volgens Benschop zal de het aantal omwonenden dat overlast ervaart afnemen, zal er minder uitstoot zijn en worden grote stappen genomen op het gebied van duurzaamheid: "Dat is de krimp waarmee we bezig zijn."

Bekijk bericht op "nhnieuws.nl - 03-06-2020"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

CO2-uitstoot verminderen met 5% in 2030 ten opzichte van 2019 noemt Benschop een grote stap.. Toe maar.

Het publiek niet meer misleiden, dat zou pas een grote stap voor de sector zijn.

Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

Schiphol en KLM CEO’s uitmaken voor moordenaars lijkt vergezocht, maar is dichter bij de waarheid dan men wil en zal toegeven. De gezondheid van alle personen die moeten leven onder een geluid¬belasting van meer dan 45 dB(A) Lden (meer dan 2 miljoen!) wordt bedreigd. Het is moord op ter¬mijn, niet voor ieder, maar toch zeker voor velen onder ons! Daarnaast betekent het leven in dit geluidregime een voortdurende achteruitgang van leefkwaliteit en veel stress.

Naast geluid bedreigt de luchtvaart de gezondheid door de nog steeds toenemende bijdrage aan de opwarming. Let wel: Boeing en Airbus hebben samen nog 11000 openstaande bestellingen, allemaal vliegtuigen die straks zo’n 30 jaar lang extra CO2 de lucht in gaan blazen.

En om het nog gekker te maken, schoolkinderen van 15-19 jaar komen nu per vliegtuig binnen uit Spanje en Portugal besmet met corona. Dit is dus al de tweede keer nar de zomer van 2020. Ook dit bedreigt de gezondheid. Anderen mogen de rekening alweer gaan betalen!

Wist u trouwens, dat zowel Leon Adegeest als ik worden betiteld als ‘activist’ en hoogst-waarschijnlijk worden geweerd uit een op te richten ‘onafhankelijke’ groep van experts, onder de titel: begeleidingsgroep van experts voor de programmatische aanpak meten en berekenen vliegtuiggeluid (PAMV)?!

Dit om te illustreren dat we in dit land echt nu ‘een andere bestuurscultuur’ hebben geschapen. Kritische mensen dienen als vanouds te worden geweerd! Casus vergelijkbaar met die van Omtzigt.

De onderstaande e-mails onderbouwen deze constatering:

====================================================================

Van: Leo Baarse
Verzonden: dinsdag 15 juni 2021 12:11
Aan: Piers, R. (Robert) - DGLM; Peter de Vries; ORS bewoners; Mirella Visser; Michiel Visser; Eric Struch
CC: IJsselstijn, H. (Hans) - DGLM; .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)
Onderwerp: RE: PAMV - begeleidingsgroep van experts

Geachte heer Piers, dag Robert,

Dank voor het overzicht.

Allereerst moet ik wel opmerken dat ik het absoluut niet eens ben met uw mededeling dat deelname van de heer Adegeest en de heer van Marlen bij voorbaat niet mogelijk is omdat ze door u/het ministerie, zonder onderbouwing, als activist gezien worden.

Zowel Adegeest als van Marlen hebben manco’s en fouten in de rapportages van ministeries en luchtvaartsector onderbouwd aangetoond.
Hier zou men als overheid juist blij mee moeten zijn !

Graag verneem ik de formulering/onderbouwing waarom u/het ministerie beide heren het stempel van activist meent te kunnen geven.

Ik wacht uw reactie af en zal vervolgens mijn keuzes voor de 25e juni doorgeven.

Met vriendelijke groet,

Leo Baarse

En:

====================================================================

Van: Piers, R. (Robert) - DGLM
Verzonden: maandag 14 juni 2021 09:49
Aan: Peter de Vries; ORS bewoners; Mirella Visser; Michiel Visser; Leo Baarse; Eric Struch
CC: IJsselstijn, H. (Hans) - DGLM
Onderwerp: PAMV - begeleidingsgroep van experts

L.S.,

In april jl. heeft IenW een voorstel gepresenteerd voor de opzet van een begeleidingsgroep van experts voor de programmatische aanpak meten en berekenen vliegtuiggeluid (PAMV). Deze begeleidingsgroep bestaat uit 5 personen:
1. 4 domeinexperts, waarvan bij voorkeur 2 op domein vliegtuiggeluid, en 2 op domein hinderbeleving en gezondheid.
2. 1 onafhankelijk voorzitter. Deze voorzitter heeft bij voorkeur een bestuurskundige achtergrond om de relatie tussen onderzoek en toepassing met beleid en bestuur te borgen.
3. IenW vraagt de omgeving 2 domeinexperts aan te dragen, en draagt zelf ook 2 domeinexperts aan. Leveren vanuit sterk inhoudelijke achtergrond constructief inbreng. Net als in de vorige fase dient de rol van expert en voorzitter strikt gescheiden te zijn van belangen en moeten de leden voldoende inhoudelijke expertise hebben.

We hebben in totaal 6 kandidaten voor deelname in de begeleidingsgroep van u voorgesteld gekregen. In de bijlage een overzicht van de kandidaten en hun profiel. Een aantal van hen namen ook al deel in de begeleidingsgroep tijdens de verkenningsfase van PAMV. Graag vragen wij u om onderling te bepalen, welke twee van deze zes kandidaten u wilt voordragen namens de omgeving. Zoals gemeld, zou dat idealiter een expert op domein vliegtuiggeluid zijn en een expert op domein hinderbeleving en gezondheid.

Ik verneem graag uiterlijk 25 juni a.s. welke 2 kandidaten namens de omgeving worden voorgedragen.

@ heer Struch: zou deze mail kunnen doorzetten aan de bewonersvertegenwoordigingen die de kandidaat hadden genoemd?

Met vriendelijke groeten,
Robert Piers