Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Schiphol misbruikt overgang Doc.29 om geluid weg te rekenen

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 622 
|
 schipholwatch.nl - 19-11-2019 
Geluidscontour 2020
Geluidscontour 2020

In de gebruiksprognose 2020 van Schiphol wordt de overgang naar een nieuwe rekenwijze voor geluidsoverlast misbruikt om de geluidscontouren op papier te laten krimpen. Daarmee wordt het aantal gehinderden omlaag gerekend opdat de luchthaven verder kan groeien.

Tot deze conclusie komt deskundige dr. ir. Leon Adegeest na bestudering van de nieuwste prognoses van Schiphol. “De berekeningen zijn eigenlijk niet te controleren en te verifiëren. Er ontbreekt simpelweg een essentiële brok informatie, waardoor validatie onmogelijk is. Sterker nog, we hebben aangetoond dat er zeer ernstige fouten zijn gemaakt bij de berekening van de geluidsbelasting onder startroutes. Daarom is ook de waarde van de uitkomsten als geheel onbetrouwbaar. De nieuwe geluidsberekeningen zijn zó vaag, dat hierop geen beleid kan en mag worden gebaseerd”, vertelt Adegeest.

Truc al eerder uitgehaald
Dezelfde truc werd jaren geleden ook al toegepast (lees hier) bij de overgang van Kosten-eenheden naar de huidige rekenmethode NRM. Ook toen werd er volgens deskundigen extra geluidsruimte bijgesjoemeld doordat er geen sprake was van gelijkwaardigheid tussen de twee methoden.

Adegeest wist eerder met succes fouten aan te tonen in de berekeningen van de overlast rond Lelystad Airport. Mede om zijn conclusies moest de opening van dat vliegveld meerdere keren worden uitgesteld.

Op deze afbeelding (zie hier) is goed te zien dat door toepassing van de nieuwe rekenmethode de geluidscontouren van Schiphol kleiner worden, ondanks een groei van het vliegverkeer in deze periode. Adegeest noemt dit ‘onmogelijk’ en heeft geen andere verklaring dan ‘manipulatie’. Het gebied in de rode cirkel is door hem onderzocht.
“Handhaving van Schiphol gebeurt aan de hand van berekeningen, maar deze berekeningen zijn – bewust of onbewust – zo onnauwkeurig dat hierop niet kan worden gehandhaafd. Schiphol moet daarom opening van zaken geven over de toegepaste modellen en de gegevens die ten grondslag liggen aan de berekeningen. Die openheid weigert de luchthaven tot op heden te geven”, aldus Adegeest.

De prognose van Schiphol is gebaseerd op de door de Europese Unie voorgeschreven methode Doc.29. Die methode volgt de NRM-methode op die een ronduit slecht beeld geeft van de werkelijke geluidsoverlast voor omwonenden.

Bij gelijkblijvend vliegverkeer levert de Doc.29-methode in theorie een veel realistischer beeld op. Dat vertaalt zich in vrijwel alle gevallen in hogere geluidsbelastingen, met name wat verder van het vliegveld.

Drie decibel te laag berekend
“Onder dezelfde omstandigheden (zelfde aantal vliegtuigen, zelfde vlieghoogte, zelfde geluidsbrongegevens) levert Doc.29 een gemiddeld geluidsniveau op dat 3 dB hoger ligt dan volgens de vorige NRM-methode. Dat betekent dus een verdubbeling van de berekende geluidsbelasting. In handhavingstermen vertaalt zich dat naar een halvering van het maximaal aantal toegestane vliegtuigen”, legt ingenieur Adegeest uit.

Tot zijn grote verbazing staat in de gebruiksprognose 2020 – voor het eerst berekend met Doc.29 – niet te lezen dat het geluidsniveau met 3 decibel toeneemt, maar juist met 3 decibel afneemt. Adegeest heeft daarbij speciaal gekeken naar de situatie onder de uitvliegroute vanaf de Aalsmeerbaan. “Voor alle duidelijkheid: dat is dan zogenaamde winst in de geluidsruimte, zodat er twee keer zoveel vliegtuigen mogen worden afgehandeld.”

‘Onmogelijk’
“Dat is eenvoudigweg niet mogelijk. Daarom moet er sprake zijn van ernstige fouten in de berekeningen of van manipulatie van de cijfers”, laat Adegeest aan duidelijkheid niets te wensen over. “Waarom ik het woord manipulatie noem? Omdat ik geen enkele realistische reden kan verzinnen hoe de met Doc.29 berekende geluidsbelasting onder deze uitvliegroute zoveel lager kan zijn dan met het oude rekenvoorschrift. Dit valt niet te verklaren met een veranderende vlootsamenstelling of andere startprocedures”.

Schiphol kan dergelijke – al dan niet – moedwillige rekenfouten maken omdat omwonenden de toegang tot de invoergegevens botweg wordt geweigerd. Er is geen enkele manier waarop externe deskundigen als Adegeest echt kunnen controleren of Schiphol de rekenregels goed toepast en of de basisgegevens (zoals vlieghoogte en motorgeluid) kloppen. En het ministerie laat dit allemaal maar gebeuren.

“Meerdere malen heb ik Schiphol en het ministerie gevraagd de ontbrekende gegevens vrij te geven als onderdeel van de Technical Challenge MER Schiphol, bijvoorbeeld in de vorm van een validatierapport, maar deze gegevens worden afgeschermd als waren het staatsgeheimen”, zegt Adegeest.

Schiphol bepaalt eigen grenzen
Omdat de berekeningen in de gebruiksprognoses van Schiphol bepalend zijn voor de handhaving van het maximum aantal gehinderden rond het vliegveld, wordt het hoog tijd dat openheid wordt gegeven over deze cijfers. Berekeningen moeten gecontroleerd kunnen worden door alle belanghebbenden, omdat Schiphol anders vrij spel heeft in het bepalen van zijn eigen grenzen.

De conclusies van Adegeest worden onderkend door de Commissie MER, die de milieu-effecten van Schiphol moet controleren en verifiëren. Lees hier.

In een advies aan het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat schrijft deze commissie al dat het door Schiphol gebruikte model méér geluidswinst oplevert dan internationaal gehanteerde rekenwijzen. “Ook kunnen de invoergegevens verschillen van wat internationaal gebruikelijk is”, aldus het advies.

Oproep om verplicht te openbaren
Hoewel SchipholWatch voorstander is van het meten van geluid in plaats van het berekenen, roepen wij de Haagse politiek op om Schiphol te verplichten de model- en rekengegevens openbaar te maken.

Het berekenen van lawaai verdient al geen schoonheidsprijs vanwege de fraudegevoeligheid, maar als dan ook nog wordt aangetoond dat berekeningen zijn gemanipuleerd, wordt het verhaal van Schiphol wel erg mager.

Download hier het complete rapport van dr ir Leon Adegeest

Bekijk of download het gehele artikel 'Schiphol misbruikt overgang Doc.29 om geluid weg te rekenen'
Bekijk bericht op "schipholwatch.nl - 19-11-2019"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door anoniem uit Aalsmeer

Dat DOC29 gebruikt zou worden om Schiphol te bevoordelen was al voorspeld door vele insiders. Goed dat het nu aangetoond is. Jammer dat overheid en politiek er (weer) niets mee gaan doen.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Tja, 3dB minder geluid, weliswaar een halvering maar voor het menselijk oor nauwelijks waarneembaar, zou bij toepassing van de 50/50 regel een toename van 250.000 vliegbewegingen mogelijk maken.

Geplaatst door V.O.S.

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

In het oude Romeinse rijk wisten ze er al raad mee: geef ze brood en spelen, lieg en bedrieg.
Dan behoudt u de macht.

De Nederlandse regering en de Schipholgroup doen exact hetzelfde.