Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Schiphol manipuleert

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 646 
|
 Nederlands Dagblad - 19-10-2017 
hvs_logo_schiphol_9-4-2017_13-42-52.jpg

Enkele dagen nadat staatssecretaris Dijksma had moeten toegeven dat er fouten zijn gemaakt bij de milieueffectrapportage voor vliegveld Lelystad, wordt bekend dat de presentatie van een rapport voor Schiphol wordt uitgesteld. Een vertegenwoordiger van de bewoners is het vertrouwen in de luchthaven kwijt: 'Wat Schiphol doet, grenst aan manipulatie.'

Dalfsen - Zwanenburg

'Ik was verbaasd toen ik hoorde van het uitstellen van de presentatie van de milieueffectrapportage (m.e.r.) van Schiphol', zegt Leon Adegeest. Hij is betrokken bij het actiecomité HoogOverijssel, dat pleit voor hogere aanvliegroutes naar Lelystad Airport. In de afgelopen weken kon hij aantonen dat berekeningen over de geluidsoverlast van vliegtuigen die zouden landen op Lelystad, niet kloppen. Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu (PvdA) gaf dit toe en gaf opdracht tot nieuw onderzoek. 'Op zich hebben de rapportages niets met elkaar te maken. Maar ik kan me voorstellen dat Dijksma zich na de zaak Lelystad niet nog een debacle kan veroorloven', zegt Adegeest.

'Het een is beslist niet een gevolg van het ander', zegt woordvoerder Roel Vinken van Dijksma's ministerie. 'Nadat Schiphol eind september al een aantal berekeningen uit de m.e.r. had gepubliceerd, heeft de staatssecretaris daar meteen in de Kamer kritisch op gereageerd. Het bekijken van de berekeningen leidde ertoe dat de officiële presentatie van de m.e.r., die afgelopen maandag zou plaatsvinden, is uitgesteld.'

Kees van Ojik uit Zwanenburg is namens bewoners een kritisch lid van de Omgevingsraad, het overlegorgaan van alle bij Schiphol betrokkenen. Hij vindt het niet meer dan logisch dat Dijksma nog eens kritisch naar de m.e.r. kijkt. 'De groeimogelijkheden worden door Schiphol veel gunstiger ingeschat dan uit de cijfers blijkt. Dat komt onder meer doordat alleen de cijfers over de overlast in het 'buitengebied', dus vrij ver van Schiphol, zijn bekendgemaakt. Daar is inderdaad sprake van een lichte verbetering. Maar in het binnengebied wordt het juist erger. De vliegtuigen worden wel stiller, maar er komen meer vluchten, dus neemt de overlast niet af. Ook is in de rapportage geen rekening gehouden met het feit dat er sinds 2005 maar liefst zo'n 250.000 mensen meer in de buurt van Schiphol wonen.'

topje van ijsberg

Van Ojik is blij met het onderzoek dat Dijksma heeft aangekondigd, maar heeft wel de indruk dat ze dit pas doet nu er flinke druk op haar wordt uitgeoefend. Adegeest denkt dat ook: 'Afgelopen maandag spraken we als actiecomité voor de vierde keer met ambtenaren in Den Haag. Een van de beleidsmedewerkers zei toen: "Als waar is wat jullie zeggen, kan dit ook effecten hebben voor andere regionale vliegvelden, bijvoorbeeld Maastricht''. Maar nog werd niet royaal toegegeven dat wij het bij het rechte eind hadden. Toen we daar weggingen, zeiden we tegen elkaar: "Dan brengen we dit maar naar buiten." We zaten nog maar net in de trein toen we een telefoontje kregen waarin aangekondigd werd dat staatssecretaris Dijksma over deze kwestie een brief naar de Tweede Kamer had gestuurd. Dat moet allemaal voorbereid zijn, zo'n brief schrijf je niet even in een half uur.'

Van Ojik heeft geen vertrouwen meer in de luchthaven. 'Wat Schiphol doet, grenst aan manipulatie. Na woensdag kreeg ik nieuwe informatie van iemand die dicht bij de bron zit. Daarom ben ik er nu voor 99,9 procent zeker van dat Schiphol bewust met de modellen heeft lopen rommelen.' De Zwanenburger denkt dat onderzoek zal uitwijzen dat Schiphol meer informatie achterhoudt. 'Het is een topje van de ijsberg. Hier kan een flink schandaal achter weg komen.'

Schiphol wil niet inhoudelijk op de beschuldigingen van Van Ojik ingaan. Wat de m.e.r. betreft, wordt gezegd dat alle uitgangspunten en berekeningen door externe partijen zijn goedgekeurd. Ook is een contra-expertise gedaan. Er is daarom bij Schiphol geen enkele twijfel over de juistheid van uitgangspunten en berekeningen. En wat de situatie na 2020 betreft zegt Schiphol het met Dijksma eens te zijn 'dat alle uitgangspunten gedragen moeten worden door alle partijen aan tafel voor een gedegen advisering'.

milieueffectrapportage

Bij grote infrastructurele werken, zoals de aanleg van een nieuwe snelweg, wordt bekeken welke invloed dat heeft op het milieu. Alle aspecten worden beschreven in een milieueffectrapportage (mer).
Voor Schiphol gaat het om een mer tot 2020. Op basis daarvan kan worden nagedacht over de groei na 2020. Ook voor Lelystad Airport is een m.e.r. gemaakt. Deze luchthaven moet vanaf 1 januari 2019 een deel van het vliegverkeer van Schiphol overnemen. Er is vanuit de provincies Flevoland, Overijssel, Gelderland en Fryslân kritiek op lage aanvlieg- en vertrekroutes. Die zijn volgens staatssecretaris Dijksma nodig om geen problemen te krijgen met het verkeer naar en van Schiphol, dat hoger vliegt.
Vanuit de Kamer is veel kritiek op Dijksma, omdat ze te weinig werk zou hebben gemaakt van overleg over een totale herstructurering van vliegroutes boven Nederland. Daarbij zou Lelystad ook hogere routes kunnen krijgen. Ooit is 2023 genoemd als jaar waarin de nieuwe routes zouden moeten worden ingesteld, maar het is de vraag of dat gehaald wordt.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door V.O.S.

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

'' grenst aan manipulatie''

Schiphol MANIPULEERT dat het een lieve lust is, al jaren!
Kan dat ook doen, want het geniet bescherming van de Nederlandse Staat!

Belangenverstrengeling in optima forma.

De Nederlandse Staat (dus de politiek) heeft minimaal twee gezichten en kijkt, indien het haar uitkomt, de andere kant op.
Inplaats van een van haar primaire taken uit te voeren, namelijk artikel 21 van de Nederlandse grondwet, geeft zij de Schipholgroup exorbitant veel ruimte.
Er is blijkbaar geen politicus die een rechte rug heeft en een balans durft te kiezen tussen wat nog een leefbare omgeving oplevert en een die totaal naar de knoppen is geholpen door de luchtvaartsector.
Van de VVD hoef je al helemaal niets te verwachten, wat betreft het leefbaar houden van de omgeving van i.d.g. Schiphol / Lelystad airport / Rotterdam airport / Eindhoven airport enzovoort.
De VVD gaat maar voor twee dingen: geld en een gefakete lach van Mark Rutte.

Geplaatst door Anoniem uit Gouda

Rutte III kan vallen over Schiphol als het een beerput blijkt te zijn.

Geplaatst door Anoniem uit Gouda

Schiphol kan kleiner maar dan zal er een oplossing voor de KLM moeten komen.

Geplaatst door Anoniem uit Gouda

Nijhuis stapt eerder op dan verwacht, dit kan geen toeval zijn. Het begint heet te worden onder z'n voeten...

Geplaatst door V.O.S.

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

Josje Nijhuis stapt eerder op.
Toeval of niet, hij heeft zijn zakken reeds goed gevuld.
Als super- kapitalist gaat hij waarschijnlijk bij een ander (semi-overheidsbedrijf) verder met het ten gronden richten van de leefomgeving.

Ter info voor de heer J. Nijhuis: er zijn cursussen voor, om te leren zich in te leven in andere mensen.
Wellicht iets voor u.Geplaatst door anoniem

Ik denk dat juist in de berekeningen over de overlast in de buitengebieden mogelijk fouten zitten. Iedereen die in een "buitengebied" van Schiphol woont die weet dat de overlast niet is afgenomen,in tegendeel.
Het zou dan om een vergelijkbare fout moeten gaan als bij lelystad. Dalend verkeer dat volgens de berekeningen het gas vrijwel dicht heeft maar dat in de praktijk vaak half vol of meer open staat.