Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Schiphol mag minder groeien

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1680 
|
 Leidsch Dagblad en Haarlems Dagblad 
me_vliegtuig_IMG_0475.jpg

Door Frans van den Berg

Schiphol moet de groeiplannen bijstellen. De luchthaven mag tot 2020 niet doorgroeien naar 510.000 vluchten maar slechts 500.000. ,, Dat is echt een stap terug. Verdere groei is daarna alleen mogelijk wanneer door stillere toestellen en andere aanvliegroutes de geluidsoverlast voor de regio wordt verminderd'', reageert de Noord-Hollandse gedeputeerde Tjeerd Talsma.

Volgens het Aldersakkoord uit 2008 mag Schiphol tot 2020 selectief doorgroeien naar 510.000 starts en landingen. Daarbij vervullen Eindhoven en Lelystad een overloopfunctie.

Het afgelopen jaar groeide Schiphol voor het eerst sinds jaren fors naar 438.300 vliegbewegingen. Maar rond 2017 zou dat stokken omdat het nog niet technisch mogelijk is meer starts en landingen per baan af te handelen.
Om dan toch in de spitsuren te kunnen groeien, zou vaker een vierde baan moeten worden ingezet. Dat is juist het moment dat KLM-toestellen binnenkomen en vertrekken.
KLM zou zo niet kunnen uitbreiden of tegen enorme vertragingen aanlopen in de zomer.

Vierde baan
Bewoners en bestuurders waren bereid het gebruik van de vierde baan tachtig keer per dag toe te staan in plaats van zestig keer. Maar dan moest daar wel iets tegenover staan. In eerste instantie werd voorgesteld de grens van 510.000 vluchten op te schuiven van 2020 naar 2025. Maar dat weigerde de luchtvaartsector. Ook tijdens een marathonzitting kwamen partijen er niet uit. In dat geval zou staatssecretaris
Mansveld de knoop moeten doorhakken.

Maar nu is alsnog een compromis bereikt. ,,Door vaker de vierde baan in te zetten kan Schiphol doorgroeien naar 490.000 vliegbewegingen en misschien wel 500.000, dan houdt het echt op.
Daarmee is de groei van de luchthaven toch maar mooi met 10.000 teruggebracht'', stelt Talsma tevreden.

Stiller
Helemaal over is de groei dan niet. In het Aldersakkoord uit 2008 was al afgesproken dat de luchtvaart verder kan doorgroeien mits de geluidsoverlast afneemt.

Wanneer de grens van 500.000 is bereikt wordt een nulmeting gedaan.
Wanneer door stillere vliegtuigen, meer glijvluchten en andere aanvliegroutes de overlast daarna afneemt met bij voorbeeld tien procent, dan mag het vliegverkeer met vijf procent groeien en is de andere vijf procent voor de bewoners, zodat het iets stiller blijft', legt Talsma uit.

Het compromis moet nog door alle partijen aan hun achterban worden voorgelegd, zodat later deze week de handtekeningen kunnen worden gezet.

Komende donderdag wordt net de nieuwe Omgevingsraad Schiphol geïnstalleerd, waarin de Alderstafel en het overlegorgaan CROS opgaan.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Erwin von der Meer uit Catricum

Er wordt gesuggereerd dat eerst nog met de achterban gesproken moet worden voor goedkeuring alvorens de uitkomsten te vertalen in besluiten. Ik weet niet hoe die procedure “achterban” verloopt maar dat zou het aangewezen moment zijn om CDA vliegen als additionele eis alsnog in te brengen. Dat zou voor de bewoners een substantiële verbetering betekenen. Zoals de stand van zaken er nu voorstaat hebben de bewoners ingeleverd met meer geluidshinder in de piekuren en heeft de sector een quasi concessie gedaan. 500 k vtb i.p.v. 510 vtb. in 2020.

Om deze 500 k vtb door te schuiven naar 2025 was voor de sector niet bespreekbaar en dat is ook heel begrijpelijk. In 2020 is 500 k vtb geen reële bedreiging maar 510 k vtb in 2025 wel, dus gaat men niet akkoord. Kortweg: de bewoners zijn er weer slechter op geworden maar verpakken dat in een soort heroïsch gevecht aan de Alderstafel met als belangrijke uitkomst dat men met zijn allen gewoon met het Alders proces kan doorgaan.

Wie wrijft er in zijn handen?

Alders (blijkt zijn geld weer waard te zijn), stas (geen moeilijke vragen, men is er immers gezamenlijk uit), de sector (hebben gekregen wat zij wilden en hebben slechts een lege dop hoeven terug te geven).

En wie verkoopt het als een heroische daad? van Oijk.

Slechts de naïeven onder ons kunnen hiermee gelukkig zijn.Geplaatst door polderbewoner uit biddinghuizen

Het framen door pvda politicus Talsma is in volle gang: Minder groeien, echt een stap terug, toch maar mooi met 10.000 terug gebracht...

Onvoorstelbaar. Let ook op regionale media die dit 1-2-3 overnemen. Dit is voor alle omwonenden een wassen neus, aantallen voor 2020 hield al lang niemand meer rekening mee, zelfs schiphol niet. Sinds 2000 nauwelijks groei in vliegtuigbewegingen op schiphol, wel op dubai en istanbul.

Van 60 naar 80 keer de vierde baan daar gaat het om en daar krijgen bewoners in de piekuren op korte termijn heel veel meer herrie mee voor de kiezen. Vakkundig weggemoffeld door dhr. Talsma, zeer wel bijgestaan door het propagandateam van circus Alders.

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

@ Erwin, en Polderbewoner. Beide heren hebben natuurlijk groot gelijk. Dhr Talsma denkt toch niet dat Bewoners niet meer kunnen nadenken? De beste weg had geweest, als men deze oprekking gewoon zou hebben geweigerd. Dan zou men hebben moeten terugvallen op de oude wetgeving, die meer bescherming bood