Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Schiphol mag groeien, maar hoe lang nog?

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1240 
|
 binnenlandsbestuur.nl (11-10-2016) 
tb_vliegtuig_PH-BGK.jpg

Door Peter van de Laak

Nieuwe afspraken over efficiënt gebruik van start- en landingsbanen geven Schiphol uitzicht op verdere groei van het aantal vluchten en passagiers. Hierover moet nog wel een luchthavenindelingsbesluit (LVB) worden genomen en een MER opgesteld. Het is de vraag wat de houdbaarheid is van het nieuwe LVB. Schiphol zal op termijn alleen kunnen blijven groeien als dit samengaat met een integrale aanpak van de leefomgevingskwaliteit in de regio.
De essentie van de nieuw afspraken is dat regels voor het gebruik van start- en landingsbanen in de plaats komen van handhaving van grenswaarden in bepaalde referentiepunten. Efficiënter gebruik van het banenstelsel biedt ruimte om te groeien onder de voorwaarde van een gelijkwaardig beschermingsniveau. Het aantal ernstig geluidgehinderden en slaapverstoorden mag niet toenemen. Het jaar 2020 is het volgende ijkmoment. Tot die tijd mag Schiphol groeien tot maximaal 500.000 jaarlijkse vliegtuigbewegingen.

Cumulatie
Cumulatie van geluid (en milieu in brede zin) speelt geen rol in het debat over Schiphol. De omgeving van Schiphol ondervindt ook geluidbelasting door andere bronnen. Geluid van wegverkeer, vooral lokaal wegverkeer, is nog altijd de belangrijkste bron van ernstige hinder en slaapverstoring. Inmiddels zijn maatregelen genomen om de groei van het geluid van rijkswegen (en op termijn ook van provinciale wegen) en rijkspoorwegen te begrenzen door instelling van een wettelijk plafond. Toch leveren flink wat rijkswegen nog een hoge geluidbelasting op nabije woningen. Voor al die verschillende bronnen worden aparte geluidbelastingkaarten opgesteld en actieplannen geluid. Verschillende bevoegde gezagen zijn hiervoor verantwoordelijk, wat een aanpak vanuit cumulatie van geluid belemmert.

In enkele gemeenten zijn er woningen die cumulatief door vliegtuiglawaai hoger worden belast dan de maximale grenswaarde voor geluid. Toch wordt van deze gemeenten verwacht dat zij op basis van de geluidbelasting van lokale bronnen een afweging maken over de meest effectieve mitigerende en saneringsmaatregelen. Cumulatie van geluid is geen afwegingscriterium, want er is geen wettelijk norm.

Integrale aanpak
Wil Schiphol in de toekomst concurrerend blijven, dan is een integrale aanpak van de leefomgevingskwaliteit in samenwerking met de regio nodig. Nu al is het aantal ernstig geluidgehinderden en slaapverstoorden door Schiphol zorgelijk. De verdere groei van Schiphol gaat daarin geen verbetering brengen. Tenzij er regionale afspraken komen over de geluidssanering van hoogbelaste woningen en een algehele verbetering van de kwaliteit van de woningvoorraad. Geluidsisolatie kan worden gecombineerd met energiebesparing van bestaande woningen tot energielabel B en verbetering van het comfortniveau van woningen. De woningmarkt in Amsterdam en omgeving zit in de lift en economische waardegroei van de woningvoorraad biedt perspectief op financiering.

De toekomst van Schiphol kan niet los worden gezien van de kwaliteit van de leefomgeving in de gehele regio. Schiphol heeft nu nog een belangrijke transitfunctie, maar die functie staat onder druk. Een gezonde leefomgeving met een hoge kwaliteit van de woningvoorraad is net zo goed van belang voor het concurrentievermogen van de regio als voor Schiphol. Een nationale omgevingsvisie voor Schiphol en omgeving zal het startpunt kunnen zijn voor een integrale aanpak die bijdraagt aan duurzame ontwikkeling op de lange termijn.

Bekijk bericht op "binnenlandsbestuur.nl (11-10-2016)"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Ruud

Helder artikel. Zoals de Rli ook in het rapport Mainports voorbij aangaf is meer aandacht nodig voor de kwaliteit van de leefomgeving voor het vestigingsklimaat. Isolatie en sanering van woningen is echter niet de oplossing. Wel voor een aantal schrijnende gevallen maar niet voor het algehele probleem. Isolatie heeft al plaatsgevonden bij Schiphol (hoewel de zone uitgebreid kan worden) en sloop van verschillende dorpen en delen van Amsterdam en grote gemeenten is geen optie.

Geplaatst door anoniem

waarom worden alleen de "ernstig" gehinderden meegenomen bij de overlast?

Het aantal ernstig gehinderden in met name de "buitengebieden" is geexplodeert de laatste jaren maar dit wordt helemaal niet meegenomen.

Vliegtuigen die de hele dag door,van sochtends vroeg 6.30 tot savonds laat 24.00 een rondje draaien op 1000 meter hoogte boven uw woonplaats, dat telt niet mee voor de hinder. Maar die hinder is extreem en levert een zeer groot deel van de klachten op! Waarom telt deze hinder,die ook in de toekomst zeer sterk zal toenemen total niet mee? dat is toch absurd?

Geplaatst door anoniem

Omg geluid van wegverkeer, werkelijk?
Ik woon minder dan 300 meter van een 8 baans snelweg, totaal geen last van, en er is niet eens een geluids wal. Vliegtuig geluid is veel en veel erger. Weg geluid is ook zeer lokaal, een huizen blok verder en je hoort het al vrijwel niet meer, dit in tegenstelling tot vliegtuig herrie dat de hele atmosfeer vult. Voor weg geluid zijn ook zeer veel goede oplossingen zoals geluids schermen, onmogelijk bij vliegtuigen.

Wees nu eens eerlijk en benoem de dingen zoals ze zijn, niet dit gelieg en gedraai, werkelijk walgelijk.

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Goed artikel van deze Peter v/d Laak !

Geplaatst door Gerard uit Kastricum

Helemaal niet helder. Je kan geen afspraken maken over verbetering van leefmilieu als je tevoren al weet dat er eigenlijl alleen met getallen wordt gegoogeld maar dat tegelijkertijd diezelfde groei toch leidt tot meer feitelijke overlast.