Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Schiphol mag groeien, maar hoe?

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 602 
|
 NRC 
DSC_3249.JPG

Schiphol mag vanaf 2021 stapsgewijs groeien. Maar de groei wordt geremd door beperkingen op het gebied van milieu en geluidshinder.

Op de valreep van het zomerreces kwam het kabinet vrijdag met een besluit over de ontwikkeling van Schiphol. Vanaf 2021 mag het aantal vluchten toenemen, maar de stapsgewijze groei moet worden verdiend met aantoonbare vermindering van hinder voor omwonenden.

Met de voorwaardelijke groei naar maximaal 540.000 vluchten (nu 500.000) worden twee kampen bediend: meer vluchten voor de luchtvaartsector, minder overlast voor bewoners. Als minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) had gehoopt beide kampen tevreden te stellen, kwam ze echter bedrogen uit.

Schiphol en KLM reageerden voorzichtig positief. Linkse oppositiepartijen, milieuorganisaties en omwonenden reageerden woedend. Zij willen geen groei van Schiphol, ook geen voorwaardelijke. Matt Poelmans, vertegenwoordiger van omwonenden: „Dit is een verjaardagscadeautje van de minister voor de 100-jarige KLM”.

Wat betekent het kabinetsbesluit over Schiphol voor vier belangrijke partijen in het luchtvaartdebat?

1. De minister


„En zo is KLM, in de succesvolle driehoek met de Staat en Schiphol, uitgegroeid tot een nationaal symbool om trots op te zijn.” En: „Het succes van KLM is het succes van Nederland.” Aldus minister Van Nieuwenhuizen bij de aftrap van de viering van 100 jaar KLM, vorig weekend op Schiphol.

De liberale beroepspolitica benadrukt graag het economisch belang van KLM en Schiphol. Daarnaast hecht ze aan een strikte uitvoering van het regeerakkoord van Rutte III. Terwijl haar partijgenoten al om waren, hield Van Nieuwenhuizen vast aan het door de VVD taboe verklaarde rekeningrijden.

Het regeerakkoord neemt een voorschot op het huidige besluit. Met „slimmere en schonere vliegtuigen kan de sector ruimte creëren voor groei van het aantal vluchten”, aldus het akkoord. Sinds 2008 behaalde milieuwinst mag voor 50 procent worden benut voor groei van vliegverkeer. Een complicatie daarbij is dat de opsteller van deze regel, Hans Alders, zegt dat de regel pas vanaf 2021 geldt, en niet sinds 2008.

2. De omwonenden


Bewoners in de ruime omgeving van Schiphol, vertegenwoordigd in het overlegorgaan Omgevingsraad Schiphol, zijn boos en verbaasd. Ze wisten dat de minister aan zet was na het mislukken van een polderadvies begin dit jaar, maar voelen zich toch overvallen. Poelmans, voorzitter van de bewonersdelegatie; „Er is geen enkele reden om nu te praten over groei. We zijn in overleg over de Luchtvaartnota. Die omvat veel meer dan Schiphol alleen. De kernvraag is: hoeveel luchtvaart heeft Nederland nodig om goed verbonden te zijn?”
Voor de omwonenden zijn stillere vliegtuigen geen afdoende oplossing. Voor hen wordt rust bereikt door minder overkomende vliegtuigen, niet door motoren die wat minder lawaai maken. Bovendien gaat het om meer dan geluid; er zijn vragen over gezondheid (stikstof, ultrafijnstof,) klimaat (CO2) en vliegveiligheid.

Maar de „trendbreuk” biedt toch ook kansen? De 540.000 is niet gekoppeld aan een jaar, dus mogelijk ver in de toekomst. Wellicht kan de sector niet voldoen aan de voorwaarden voor groei. Poelmans: „Jaren van ervaring met overheid en Schiphol hebben ons achterdochtig gemaakt. Hoe hard worden die voorwaarden? Vooralsnog zijn ze erg vaag. Eerst moeten bestaande toezeggingen over hinderbeperking worden nagekomen.”

3. De luchtvaartsector


Dick Benschop, topman van Schiphol, vindt de keuze van het kabinet voor een nieuwe aanpak „positief”. Hij is blij met de ruimte voor „gematigde groei” en verwacht minder geluidshinder. KLM is voorzichtiger: „Helaas zijn er nog wel veel vragen zoals over de precieze uitwerking en over de fasering van deze groei.”

KLM-topman Pieter Elbers, de laatste tijd een uitgesproken pleitbezorger van groei, houdt zich even stil. Met de huidige publieke opinie over luchtvaart en klimaat valt er weinig te winnen. Een vorige week gestarte KLM-campagne voor verduurzaming van de luchtvaart (inclusief een oproep om vaker de internationale trein te nemen) kreeg nauwelijks aandacht. KLM en Schiphol lopen mondiaal voorop met verduurzaming, maar hun initiatieven op dit vlak stuiten op scepsis.

Voorwaardelijke groei is een lastig cadeau voor de sector. Hoe realiseren ze hinderbeperking? De sector wijst op innovatie, maar radicale vernieuwing (zoals elektrisch vliegen) is nog ver weg. Vlootvernieuwing, met stillere motoren, is geen wondermiddel dat jaarlijks kan worden ingezet. Reductie van het aantal nachtvluchten ligt de hand, al is de onrust over het aantal dagvluchten tegenover één geschrapte nachtvlucht al uitgebroken.

4. De politiek


Luchtvaart is een splijtzwam voor de coalitie. In de Tweede Kamer is de VVD voor groei zonder meer, het CDA voor groei onder voorbehoud. D66 en ChristenUnie vinden de huidige groei-stop, waarbij maatschappijen inventief om moeten gaan met de schaarse capaciteit, prima. Lokale afdelingen staan soms tegenover Den Haag: zes D66-fracties uit gemeenten rond Schiphol vinden het groeibesluit „onbegrijpelijk”.

De tweedeling binnen de coalitie komt ook scherp naar voren in hoofdpijndossier Lelystad Airport. Vorige week werd de opening van die luchthaven, bedoeld om ruimte op Schiphol te creëren, voor de derde keer uitgesteld.

Oppositiepartijen GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren delen de eis van de milieubeweging. Steeds luider klinkt de roep om krimp van de luchtvaart, in plaats van stop van de groei. Groei is voor hen onbespreekbaar.

Bewoners en luchtvaartsector vragen zich af hoe de ruil van hinderbeperking tegen groei gaat uitpakken. Pas bij de uitwerking zal blijken wiens belang het meest wordt gediend. In die zin lijkt dit besluit op het pensioen- en het klimaatakkoord: het oogt als politieke daadkracht, maar het echte debat moet nog komen.

Bekijk bericht op "NRC"

Reacties op dit bericht