Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Schiphol kan volgend jaar meer vliegtuigen aan met ‘slim’ landingssysteem

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 798 
|
 nhnnieuws.nl - 17-08-20 
Schiphol_klimaatactie_191214_HvS_1834.JPG

Door Doron Sajet

SCHIPHOL - Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) gaat volgend jaar een 'slim' landingssysteem op Schiphol in gebruik nemen waardoor meer vliegtuigen in kortere tijd achterelkaar kunnen landen. Met het 'Intelligent Approach'-systeem hoeven verkeersleiders zich niet meer te houden aan de strikte vaste afstandsregels voor naderende vliegtuigen, maar kunnen aan de hand van nieuwe berekeningen, ook met harde wind en storm, meer vliegverkeer afhandelen.

Met het 'Intelligent Approach'-systeem worden vliegtuigen met een vaste tijdsinterval van elkaar gescheiden, in plaats van de afstandsregels. Positief voor omwonenden, zegt een woordvoerster van LVNL tegen NH Nieuws, want zo kunnen meer vliegtuigen worden afgehandeld op de twee hoofdlandingsbanen en kunnen banen die voor meer overlast zorgen vaker worden ontzien.

Londen Heathrow
Het systeem, ontwikkeld door de Britse luchtverkeersleiding, NATS, wordt al sinds 2015 op Londen Heathrow ingezet. Heathrow handelt onder normale omstandigheden iets minder vluchten af dan Schiphol, maar met een stuk minder start- en landingsbanen. Londen Heathrow heeft er twee, Schiphol zes. In 2019 telde Heathrow 476.000 vliegbewegingen, Schiphol had er 497.000. Ook in Parijs Charles de Gaulle wordt het systeem gebruikt.

Toch perspectief voor groei
Ondanks dat de vliegbewegingen én passagiersaantallen door de coronacrisis kelderden, houdt Schiphol alsnog vast aan de aangekondigde groei. Ook in de Ontwerp-luchtvaartnota, (zie hier) die na de corona-uitbraak werd gepresenteerd, staat dat Schiphol tot 540.000 vliegbewegingen kan groeien, mits de hinder voor de omgeving afneemt. Volgens NATS is hun naderingssysteem een duurzame oplossing die tegelijkertijd perspectief biedt voor groei op Schiphol.

De woordvoerster benadrukt dat het systeem niet in gebruik wordt genomen om verdere groei van Schiphol mogelijk te maken.

In dit Engelstalige filmpje wordt het principe van het naderingssyteem uitgelegd. Zie het filmpje via onderstaande link naar het originele artikel.

Duurzaam
Volgens NATS is het 'Intelligent Approach'-systeem duurzaam omdat het extra rondjes vliegen in de lucht voorkomt. Tijdens harde wind en storm moeten verkeersleiders regelmatig vliegtuigen 'stapelen' door ze in aangewezen gebieden rondjes te laten vliegen totdat er weer ruimte is om te landen. Het wachten kost meer brandstof en zorgt dus voor meer uitstoot en overlast. Het systeem biedt meer landingscapaciteit en kunnen vliegtuigen dichter op elkaar Schiphol naderen.

Nu kunnen per uur op één baan 36 vliegtuigen achterelkaar landen. Zet de verkeersleiding twee landingsbanen tegelijk in, dan kunnen er per baan 34 vliegtuigen in een uur worden afgehandeld. Met het nieuwe systeem kunnen er per uur en per baan twee extra vliegtuigen landen, zegt LVNL.

Veilig
LVNL zegt dat het systeem aan alle veiligheidseisen voldoet. Twee jaar terug tikte de Onderzoeksraad voor Veiligheid Schiphol op de vingers. De veiligheid op de luchthaven zou ondergeschikt zijn aan de groei. Schiphol beloofde beterschap en riep onder andere een verbeteringsplan (zie hier) in het leven, dat online gevolgd kan worden. Een aantal veiligheidspunten is aangepakt, (zie hier) maar de meerderheid van de verbetering laat nog op zich wachten (zie hier.

Minder hinder
Het systeem, dat formeel Time Based Separation heet, hoort bij het pakket aan maatregelen dat Schiphol en LVNL in maart presenteerden om de hinder voor de omgeving te laten afnemen. Toen werd benadrukt dat de 'minder hinder'-plannen niet zijn ontwikkeld om de aankondigde groei te verdienen. Omwonenden uit Uithoorn waren toch woest ( zie hier) omdat zij zich niet gehoord voelden en eisten tevergeefs dat de bijbehorende site uit de lucht zou worden gehaald (zie hier).

Even dreigde het coronavirus de invoering te vertragen, maar volgens NATS is het gelukt om het systeem met gebruik van videoverbindingen te testen en is uitstel voorkomen. LNVL ging niet in op de vraag wanneer precies in 2021 het landingssysteem in gebruik wordt genomen.

Bekijk bericht op "nhnnieuws.nl - 17-08-20"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Michel uit Wijk aan zee

Maw, nog meer ellende boven onze huizen! Die zg verbeterpunten veroorzaken alleen maar meer herrie en vervuiling, want die zg verbeterpunten zijn alleen maar bedoeld om nog meer van die Vliegende herrie Producerende klimaatslopers te verwerken.

Weer gaat er met list en bedrog nog meer overlast voor bewoners komen, idioterie ten top!

Geplaatst door anoniem uit Aalsmeer

Toe maar, 2 vliegtuigen per uur extra over de primaire banen. Dat gaat dus niet of nauwelijks iets opleveren voor de secundaire banen, zoals men claimt. En dat zou perspectief voor groei opleveren en duurzamer zijn. Schiphol zit nog in een halve lockdown, maar de PR machine draait alweer op volle toeren.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

56 BRS gemeenten zijn tegen, maar Raad van Uitgeest geeft LVNL vrij baan..............

Via een plotseling ingediende motie ging de Raad van Uitgeest in juli al unaniem akkoord met dit systeem. Het item zat slim verstopt, ondanks waarschuwingen trapten alle raadsleden in de uitgezette val.
De PvdA wethouder(s) mompelen wat over z.g. hinderbeperking, maar geven intussen ruim baan aan PvdA CEO Benschop en mee heulende Omgevingsdienst en PvdA bestuurselite.

Hoog tijd dat het publiek belang en leefomgeving hoog op de verkiezingsagenda komen!

Geplaatst door klaar uit Oegstgeest

Tegen beter weten in blijven een aantal nuttige idioten verklaren dat de groei van Schiphol er komt.
Vlucht naar voren heet dit.
Kansloos.
Het is gedaan met de groei van de luchtvaart.
Een groot aantal faillisementen is hun voorland.
Dankzij Covid...dankzij het simpel ingrijpen door de natuur.

Geplaatst door @kabinet_klm volg mij op twitter uit Badhoevedorp

Totale ontkenning nog bij die over het paard getilde ambtenaren van Schiphol group.

Geplaatst door Mevr.M. uit Uitgeest

N.a.v. reactie 18-08-2020 door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest:
Geachte mevrouw/meneer,
Zou u s.v.p. willen toelichten wat er precies in de Gemeenteraad van Uitgeest is gebeurd en op welke datum? Ik kan geen verslag terugvinden op de website van de Gemeente Uitgeest. Indien goed onderbouwd zou u een ingezonden brief kunnen schrijven naar de redactie van De Uitgeester en het Noord Hollands Dagblad.
Met vriendelijke groet.

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

De capaciteit van het baanstelsel is al als een citroen uitgeknepen. Ik heb medelijden met die LVNL-medewerkers die hun kostbare tijd moesten besteden aan een "verbetering" die slechts twee extra druppels citroen oplevert. Nog erger is het pakket van misleidende leugens dat andere medewerkers er aan hebben toegevoegd. Groeiverslaving in een volledig volbezet luchtvaartsysteem leidt tot gekte die iedereen ziet, behalve de groeiverslaafden zelf.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

@ Mevr. M. te Uitgeest: goed dat u interesse toont, het ging aldus:

Via een in juli plotseling ingediende motie - vlak voor het zomerreces - gaf de Raad van Uitgeest uiteindelijk unaniem groen licht voor "strikte beperking van vliegbewegingen op de secundaire banen". Dat klinkt en is gunstig voor grote delen van de Metropool regio A'dam, maar houdt wel opwaardering tot Super preferente Polderbaan en Kaag baan in! Samen met het nieuwe systeem van de LVNL - met straks elke 70 seconden laag aanvliegen naar deze banen gedurende vele uren dag en nacht! - ontstaat dan aldaar een volstrekt ongewenste situatie. Dit betreft zowel extra geluidshinder, uitstoot als onveiligheid en dat zal veel extra stress met zich meebrengen.

Overigens heeft de griffie toegezegd een ingediende waarschuwing van deze zijde naar de Raad en College door te zenden en hopelijk wordt deze belofte gestand gedaan..........

Ten slotte: al in het najaar van 2019 is de verantwoordelijk PvdA wethouder en een ambtenaar van de Omgevingsdienst in een gesprek gewaarschuwd voor deze dreigende ontwikkeling. Waarna beide gewoon op de oude voet doorgingen en het door PvdA CEO Benschop en tal van PvdA prominenten als Tekin, Olthof, Dijksma, Van Dijk, Kuiken, Depla, Cohen, Wallage e.a. (schijn)beleid van "hinderbeperking bij doorlopende groei" bleven omarmen.

Dat de Bestuurlijke Regie Schiphol BRS met 56 gemeenten en 4 provincies dit ongewenste verplaatsen van hinder pertinent hebben afgewezen speelt blijkbaar geen rol: de voorzitter, PvdA gedeputeerde Olthof, gaat z'n eigen gang met alle steun van de bestuurlijke elite die steeds in het oude stramien blijft hangen.
Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

Nog even de precieze data:

Op 30 juli is de weeffout bij de griffie Uitgeest gemeld.

Op 18 juni werd de motie met de zinsnede: "Absolute beperkingen op de inzet van de secundaire banen" unaniem door de Raad aangenomen. (Motie is te vinden bovenaan het Raadsverslag.)

Geplaatst door anoniem1 uit nederland

Dat gaat dus niet of nauwelijks iets opleveren voor de secundaire banen, zoals men claimt.

Misschien pakt het wel slecht uit voor de secundaire banen.
Hoe het systeem precies werkt dat weet ik niet maar het is denkbaar dat het alleen werkt bij parallelle landingen. Dit omdat vermeld word dat onderlinge afstemming van de vliegtuigen niet meer nodig is. Bij het landen op de kaagbaan+aalsmeerbaan is die onderlinge afstemming wel nodig om kruisen tijdens landen te voorkomen.
Als het systeem dit niet aankan en vervolgens ook de standaard werkwijze word bij de landingen kan dit leiden tot het veel vaker gebruiken van de combinatie aalsmeerbaan+zwanenburg baan bij landen vanuit het zuiden. ipv de gebruikelijke combinatie Kaagbaan+aalsmeerbaan. Dat is een combinatie die heel erg veel overlast geeft. Ook kan het tot gevolg hebben dat de aalsmeerbaan dan buiten de spits vaker gebruikt gaat worden als hoofdlandingsbaan,omdat het makkelijker is om daar de zwanenburg baan bij te schakelen in de spits dan het keer op keer wisselen van kaagbaan naar aalsmeerbaan+zwanenburg baan.

Maar goed dat is speculatie,het is nog afwachten wat het in de praktijk gaat inhouden maar ik vrees het ergste voor de inwoners van met name de regio gouda.

Geplaatst door anoniem1 uit nederland

Dat het systeem de overlast in veel gebieden sterk gaat doen toenemen die kans acht ik heel erg groot.
Misschien nog langer laagvliegen want dat is makkelijker om te automatiseren.
Veel informatie is er helaas niet te vinden over de impact van dit systeem op de werkwijze, vlieghoogtes en baangebruik. Dat is al een veeg teken aan de wand.
En meer overlast of niet,het systeem zal hoe dan ook gepresenteerd worden als minder overlast gevend.