Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Schiphol, hoe verder? Verdeeldheid over extra vluchten

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 426 
|
 Haarlems Dagblad 
Schiphol_welcome_DSC_3289.JPG

Voor de luchtvaart wordt het dinsdag een belangrijke dag. De aandeelhouders van Air-France/KLM moeten een nieuwe topman aanwijzen en daarmee de crisis bezweren. De Tweede Kamer buigt zich over de toekomst van Schiphol en Lelystad. De milieueffectrapportage over Lelystad wordt besproken en daarbij draait het vooral om de toekomst.
De eerste jaren gaat een beperkt aantal vluchten laag over het oosten van Nederland en de kop van Noord-Holland. Daarna zijn meer vluchten mogelijk wanneer het luchtruim opnieuw is aangepast.
De grote vraag is of toestellen dan echt fors hoger gaan vliegen of dat het laagvliegen een voldongen feit blijft. Bewonersgroepen vrezen dit laatste scenario. Enkele linkse Kamer-fracties willen daarom dat Lelystad helemaal niet wordt geopend voor vakantievluchten.
PVV en VVD willen het uitstel van Lelystad aangrijpen om te pleiten voor meer vluchten op Schiphol. Ook de luchtvaartsector en de vakbonden willen in 2019 en 2020 extra vluchten. De minister heeft al laten weten zich te zullen houden aan het huidige slot van 500.000 vliegbewegingen tot eind 2020. Pas daarna is er ruimte voor groei.

Veiligheid


Daarbij speelt ook mee het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de situatie op Schiphol. De raad stelde aanpassingen op de luchthaven voor en in de veiligheidscultuur.
Recent nog maakte de onderzoeksraad zich boos over het feit dat met het rapport te weinig wordt gedaan en dat de sector het vooral heeft over verdere groei op Schiphol. Morgen wordt dat rapport ook besproken in de Tweede Kamer.
In de discussie over Schiphol en de regionale luchthavens draait het steeds om het aantal toegestane vliegbewegingen (starts en landingen) „Maar in het debat gaat het morgen ook over de vraag of aantallen nog bepalend zijn of de geluidsruimte”, legt Its van der Es uit Baarn uit. „Bij berekende geluidsruimte zijn er namelijk veel meer vluchten mogelijk. Dan zet je in feite de deur wagenwijd open, want zoiets kan je vrijwel niet handhaven. Maar dat is wel waar het kabinet op aanstuurt.”

Sturing


Van der Es doelt daarbij op het regeerakkoord. Daarin staat: „Door de focus te leggen op hinderbeperking in plaats van het aantal vliegbewegingen werken we aan een betere leefomgeving en luchtkwaliteit.”
Volgens Van der Es, die als kritische burger een lijvig rapport opstelde, wordt dan alleen gekeken naar geluidsoverlast. Andere aspecten van de luchtvaart zoals CO2, ultrafijnstof, veiligheid en de gezondheid van omwonenden, blijven dan buiten beschouwing. „Het is beter om vast te houden aan sturing van de luchtvaart op aantallen dan op de geluidsruimte. De politiek moet een keuze maken.”

Bekijk bericht op "Haarlems Dagblad"

Reacties op dit bericht