Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Schiphol: het lawaai boven Castricum blijft nog wel twee, drie jaar

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 1076 
|
 Nieuwsblad voor Castricum 
HvS_2019-06-12_Castricum.jpg

De informatie-avond in het gemeentehuis werd woensdag voorafgegaan door een rustige en gezellige demonstratie. Paul Slettenhaar: "Ik merk steeds dat Castricummers zeer politiek betrokken zijn. Maar toch blijft het beschaafd. Vanavond ook." De demonstranten hebben natuurlijk spandoeken en protestborden mee, ze zingen soms een lied en luiden de noodklok. Want er is toenemende onvrede er over het vliegtuiglawaai.

TREND
"Je kan een trend zien dat de overlast de afgelopen jaren is toegenomen", aldus een van de sprekers, Sandro Broeke (van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol, verzamelpunt van de klachten). Hij laat met overtuigende grafieken zien dat het aantal vragen en klachten toeneemt in onze regio. Van de tribune klinkt: "Jullie laten alleen de kille cijfers zien, maar de beleving tonen jullie niet."

REGIONAAL
Het publiek kwam afgelopen woensdag uit de hele regio. Slettenhaar: "Als je iets voor Castricum wil bereiken, vraagt dit om een regionale aanpak. Daarom had ik ook mensen van buiten Castricum uitgenodigd. Bovendien moet je met iedereen in gesprek, breed overleg waarin alle aspecten worden meegenomen."

ACHTERSTALLIG
De belangrijkste spreker is Dick Benschop, nu ruim een jaar directeur van Schiphol. Hij onderkent de zorgen en het afnemend vertrouwen en noemt de communicatie rondom het vliegtuiglawaai 'achterstallig onderhoud'. "Met goede communicatie maken we het meer voorspelbaar, maar daarmee alleen kom je er niet: het gaat ook om hinderbeperking, verminderen van de belasting en beleving van de vliegtuighinder."

SCEPTISCH
Benschop: "Ik ga niets beloven wat ik niet waar kan maken". Toch klinkt hij optimistisch over het vervangen van vliegverkeer door treinverkeer, "Vroeger vlógen we nog naar Eindhoven, maar op den duur gaan we met de hogesnelheidstrein naar Brussel, naar Londen." Ook over het verplaatsen van vluchten naar Lelystad is hij optimistisch. Hij verwacht dat het aantal vluchten vanaf Schiphol daardoor niet hoeft te stijgen. Het publiek reageert sceptisch.

GLIJVLUCHTEN
Er zijn veel kritische vragen uit het publiek. Bijvoorbeeld "Waarom dalen de vliegtuigen vaak zo laag over Castricum?" Als ze hoger vliegen kunnen ze in glijvlucht naar beneden en hoeven ze de motoren minder te gebruiken: veel minder lawaai. Benschop legt uit dat zo door de Luchtverkeersleiding wordt bepaald, in de komende jaren zal dat verbeterd worden, "Maar verwacht geen grote doorbraak binnen 2 à 3 jaar."

Bekijk bericht op "Nieuwsblad voor Castricum"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Bob uit Uitgeest

Beloften tot verbetering hoor ik al 20 jaar zonder echt resultaat. Dit hoort tot de strategie van het vlieg-tuig. Geloof er NIETS van!

De boodschap van ons is: het is nu al veel te veel en er moet niet nog meer bij! Integendeel er moeten vliegbewegingen van af!!!

Je kunt wel zeggen dat we niet naar Eindhoven meer vliegen, maar tegelijkertijd vluchten naar en van China en India bevorderen helpt echt niet.

Geplaatst door Bob uit Uitgeest

Omdat ik ervan uitging dat de bijeenkomst alleen voor raadsleden was, heeft dhr Weijers van Uitgeest Lokaal de volgende vragen die ik had opgesteld meegenomen:

- hoe is verdere groei van de luchtvaart te verdedigen, terwijl alle andere sectoren om klimaateffecten tegen te gaan terug moeten in emissies, terwijl wij weten dat met de huidige technieken de komende decennia de technische verbeteringen van vliegtuigen slechts een beperkte bijdrage hiertoe kunnen leveren?

- kunt U ons vertellen welke actuele waarden er gelden voor Uitgeest van de grootheden en Lden en Lnight? ( de WHO beveelt aan om nadelige effecten van de gezondheid deze waarden te houden op resp. 45 dB(A) Lden en 40 dB(A) Lnight )
De huidige contour, die net buiten Uitgeest ligt, ( vroegere 35 Ke- contour) is na onze informatie 58 dB(A) Lden.

Als er in het antwoord wordt verwezen naar berekeningsmodellen, vragen wij ons af, waarom er geen gebruik gemaakt wordt van geluidsmetingen in Uitgeest?

- Hoe gaat de situatie in Uitgeest veranderen na de hernieuwde indeling van het luchtruim ( voorgenomen in 2023?)?

Ik ben benieuwd wat voor kulantwoorden de sector hierop geeft!!

Geplaatst door Maria

In Castricum durft dhr. Benschop nog steeds te praten over groei van Schiphol terwijl de overlast en het leed van inwoners en milieu overduidelijk zijn. Je medemens pijn doen en omgeving willens en wetens schade toebrengen druist in tegen menselijke waarden, onze wetten en ons geweten. Blijkbaar is bij dhr. Benschop en bij Cora van Nieuwenhuizen de gewetensfunctie niet in orde. Onze maatschappij dient beschermd te worden tegen mensen met dergelijke tekorten. Het noodlot wil echter dat zij beide als bestuurders op hoog niveau actief zijn. Er moet heel hard aan de bel getrokken worden, o.a. door veel media-aandacht, onderzoeksprogramma's als follow the money om de realiteit zichtbaar te maken. Gezondheid, welzijn, natuur worden nu in een groot deel van de kuststrook geofferd voor gewetenloos winstbejag.

Geplaatst door Wim