Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Schiphol heeft niets geleerd van het verleden

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 791 
|
 parool.nl 
schphol_DSC_3247.JPG

Door: HET PAROOL

Schiphol eist ruimte op voor verdere groei en KLM klaagt over ruimtegebrek op de luchthaven. Lezers reageren.

Schipholtopman Jos Nijhuis eist (Lees hier) vrijdag in Het Parool meer ruimte voor verder groei. Hij heeft gelijk dat er steeds stillere vliegtuigen te koop zijn, maar Schiphol staat nog steeds toe dat lawaaibakken hier landen en starten mits ze een ­lawaaitoeslag betalen.

Deze twintig tot dertig procent van de kisten komen uit de voormalige Oostbloklanden en Afrika en betalen hogere havengelden om de financiële positie van Schiphol te versterken. Maar de omwonenden van Schiphol zitten met de geluidsoverlast.

Dus Nijhuis, zorg dat eerst de leefbaarheid wordt verbeterd rondom Schiphol door lawaaivliegtuigen helemaal te verbieden en kom dan maar eens praten over de groei van Schiphol.
Adriaan Haavekost, Legmeer

Schiphol groeide afgelopen jaar met een ­totaal aantal passagiers van 63 miljoen tot de top drie van grote luchthavens in Europa. Waar het rijk - als grootaandeelhouder van Schiphol - maar 'trots' op kan wezen, wetende dat we ook tot de top vijf van dichtst bevolkte landen ter wereld horen en een groot deel van die 63 miljoen passagiers overstappers zijn.

Met drie wachtkamers en een vierde in prognose én de wachtkamers van de regionale luchthavens blijft er in ons dichtbevolkte landje geen stiltegebied meer over.

Daar komt bij dat wij vorige maand door de Europese Commissie op de vingers zijn getikt omdat onze luchtkwaliteit té slecht is. Straks met het operationeel worden van Lelystad als 'vakantieluchthaven' wordt de overlast van Schiphol opgeschaald naar een groot deel van Nederland.

Lusten en lasten: misschien wordt het tijd dat het rijk eens naar het welzijn en daarmee het geluk van zijn inwoners kijkt in plaats van 'willen scoren' met een top drieplaats met Schiphol!
Mirjam Jager, Dronten

De afgelopen vijftien jaar is de overlast sterk toegenomen door het grote aantal extra vliegbewegingenDaar gaan we weer. De groeiplannen van de KLM komen in gevaar nu Schiphol niet verder kan uitbreiden. Zij moeten worden aangepast, zegt KLM-topman Pieter Elbers zaterdag in Het ­Parool (Lees hier).

Met de aardbevingen in Groningen worden ook in Nederland de gevolgen zichtbaar van de manier waarop wij omgaan met de aarde. Groningen concretiseert de klerezooi die we achterlaten voor de volgende generatie.

De alarmbel is aan Elbers niet besteed. Wegkijken is zijn devies. Blijkbaar werken de misleidend groene marketingtrucs van de KLM (we vliegen op frituurvet) niet meer. Want op perverse wijze probeert de topman het milieu te reduceren tot geluidsoverlast. Die zou sterk zijn verminderd door innovatieve vliegtuigen. De cijfers liegen niet. De afgelopen vijftien jaar is de overlast sterk toegenomen door het grote aantal extra vliegbewegingen. Alle innovatie ten spijt.

Milieu is helaas meer dan herrie. De olie raakt op. Door verbranding ervan komt CO2 vrij en dat leidt tot opwarming van de aarde. De luchtvaart draagt daar voor een aanzienlijk deel aan bij. Met alle vervuiling, ziektes, klimaatgevolgen en kosten van dien. Voor Elbers geldt: ogen dicht en groeien maar.

Bij kritiek wordt bij wijze van chantage de werkgelegenheidskaart getrokken. Elk jaar blijken tienduizenden mensen meer afhankelijk van Schiphol, volgens de KLM.

Elbers rept niet over Parijs, over het grote percentage zieke burgers rond Schiphol, over de ruim 30 miljard euro die Nederland de komende jaren investeert in het ophogen van het dijkenstelsel om voorlopig bestand te zijn tegen de stijging van het waterpeil. Over de vluchtelingenstroom. Meer, meer en op korte termijn. Elbers is medeplichtig aan een nieuwe ereschuld.
Erik Timmermans, Amsterdam

Het dossier Schiphol wordt weer geopend. Directeur Jos Nijhuis eist uitbreiding van het aantal vliegbewegingen op voor verdere groei. Volgens hem is de hinder met 20 tot 35 procent (!) afgenomen, en Schiphol eist vervolgens de vrijgekomen milieuruimte bijna geheel op. Met ­andere woorden, de genoemde afgenomen hinder mag weer toenemen tot praktisch het ­niveau voor de gesuggereerde afname.

Oude tijden van leugens, selectieve waarheden en bedrog herleven. Meetresultaten logenstraften ooit de gemanipuleerde berekeningen en werden dientengevolge als controlemiddel afgeschaft en vervangen door boterzachte oncontroleerbare afspraken.

En, frappant, de internationale luchtvloot is volgens Nijhuis opeens in luttele jaren geheel zodanig vernieuwd en zo stil geworden dat dit mede de grote afname in hinder heeft bewerkstelligd.

Losse, niet onderbouwde, flodders. Vol discutabele oneliners over hinderafname. En eenduidig controleerbaar is het niet meer. Daar hebben eerdere afspraken over de (juridische) ontmanteling van meetsystemen en normen wel voor gezorgd. Als ik in complottheorieën geloofde zou dit er een zijn, gelet op wat er nu gaande is.

Helaas heeft Schiphol niets geleerd van het verleden.
Chris Nierop, Amsterdam

Oude tijden van leugens, selectieve waarheden en bedrog herleven


'Tientallen percentages afname van overlast en luchtvervuiling, dit megaresultaat van de vliegtuigindustrie moet beloond worden!" Deze loftuiting is de rechtvaardiging van de baas van Schiphol voor het openbreken van de akkoorden met de omgeving voor het de komende jaren toestaan van meer starts en landingen. Het is vooral zijn verwijzing naar de gehanteerde meetmethodes die bij mij verbazing wekt!

Al veertig jaar speel ik mijn wekelijkse potje voetbal in het Amsterdamse Bos met steeds meer aanvliegende toestellen van steeds grotere omvang met een dermate grote luchtturbulentie waardoor minidonderslagen ontstaan zoals bij onweersbuien, bizar! De laatste jaren is daar als het ware stiekemgewijs een nieuwe vliegroute bijgekomen, regelrecht over de Amsterdamse binnenstad.

"Links van de Westertoren zie ik steeds vaker die kleredingen!" zegt mijn haringboer als ik weer van zijn waar geniet.

En als ik het dan toch over genieten heb... zondagmorgen, ontbijt met Het Parool op bed en met openstaande deuren genieten van ons mini­tuintje in de Kerkstraat om dan vooral bij westenwind verrast te worden door de geur van kerosine!

"Hè, hoe kan je dit nou alleen op zondagmorgen ruiken?" is de prangende vraag. Om dan tot de conclusie te komen dat dit komt doordat de kerosinelucht de rest van de week vermengd wordt met al die uitlaatgassen van het doordeweekse Amsterdamse woon-werkverkeer. Huis- en-tuinlogica, maar iets in mij zegt dat die haringboer er niet naast zit!
August de Loor, Amsterdam

Schiphol heeft de presentatie van de definitieve jaarcijfers 2016 aangegrepen om een luchtballon op te laten over extra groeimogelijkheden na 2020. De reden is dat er spectaculaire resultaten zouden zijn bereikt met hinderbeperking. Niets is echter minder waar.

Het sommetje van 34% hinderbeperking is een staaltje van creatief boekhouden waarbij de vermeende successen worden overdreven en de gebroken beloften worden verdonkeremaand.

Maar eigenlijk doen de precieze cijfers er niet eens toe. Het gaat vooral om een correcte uitvoering van de gemaakte afspraken. In het Aldersakkoord is unaniem overeengekomen dat Schiphol de volumegroei moet verdienen met hinderbeperking. Het is vooral die groei die in het afgelopen jaar enorm omhoog is gegaan: de groeiruimte van vier jaar is in één jaar opgesoupeerd en is vooral opgegaan aan pretvluchten.

De definitieve jaarcijfers onthullen ook de driedubbele overschrijding van het aantal nachtvluchten: terwijl dat er volgens de afspraak in 2012 maximaal 29.000 mogen zijn in plaats van de in 2008 afgesproken 32.000, waren het er vorig jaar 33.000. Dat betekent dat van deze in 2008 beloofde hinderbeperking na negen jaar nog helemaal niets terecht is gekomen.

Doordat het aantal vluchten wel is toegenomen maar de hinder niet afgenomen, is het beginsel 'ontwikkeling in balans met de omgeving' geschonden. Afgesproken maatregelen zijn niet uitgevoerd (zoals meer stille landingen of minder nachtvluchten) of vertraagd (beschikbaar komen van de Lelybaan), waardoor er per saldo geen sprake is van hinderbeperking.

Bovendien blijven er door het verwaarlozen van selectiviteit meer vluchten op Schiphol dan nodig, wordt een stillere vloot opgevoerd die er nog niet is, en door uit te gaan van een verouderd woningbestand blijven op termijn ruim een half miljoen spookgehinderden buiten de telling. De hinder in het binnengebied neem toe. De bescheiden afname van de hinder valt volledig weg tegen de toename van het aantal vluchten.

Nijhuis stelt voor om de discussie te richten op de periode na 2020. Dat is precies wat de bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol heeft voorgesteld. Maar extra groei na 2020 is net zo uit de lucht gegrepen als de enorme milieuwinst die Schiphol vandaag claimt.
Matt Poelmans, Bewonersvertegenwoordiger Omgevingsraad Schiphol

Bekijk bericht op "parool.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door anoniem

Slechte lucht kwaliteit komt voor een zeer groot deel op het conto van Schiphol. In china wordt bij ernstige smog niet alleen het auto verkeer beperkt,ook het luchtverkeer wordt gehalveerd. Het lijkt klein in vergelijking met het wegverkeer maar de uitstoot is even groot,zo niet groter. In Nederland is dat niet anders.