Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Schiphol groeit tegen actie in

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1216 
|
 amstelveen.blog.nl 
me_vliegtuig_IMG_2023.jpg


Door Johan Bos

Schiphol - Tussen het beklemtonen van economisch belang en dat van overlast speelt al decennia lang de discussie over Schiphol zich af. Ook dinsdag weer in raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN). PvdA en GroenLinks hadden de zaak op de agenda geplaatst, maar eigenlijk kwam er ook nu niets nieuws uit. De gemeenteraad beslist er niet over en een regionale democratische beïnvloeding is er eigenlijk niet.

In de loop van de tijd zijn er tig commissies, praatgroepen en andere gremia – met vertegenwoordigers van omwonenden, luchtvaart en overheden – geweest. Kort gezegd komt het er op neer dat actie voerende bewoners vinden dat de luchthaven niet verder mag groeien, maar in dat opzicht tegen een muur van de realiteit van de luchtvaart praat.


De laatste jaren kende men de zogenoemde Alderstafel, ook weer een praatgroep waarin alle partijen waren vertegenwoordigd, genoemd naar voorzitter Hans Alders (PvdA), voormalig minister en commissaris van de Koningin in (uitgerekend) Groningen. Hij bracht een rapport uit aan het kabinet, met een advies waar sommige actievoerders weer tegen waren. Er is pas weer een zogenoemde omgevingsraad opgericht. Ook daarin weer alle geledingen. Enzovoort.

Net als aan de Alderstafel vertegenwoordigt ook in de omgevingsraad een Amstelveense wethouder enkele gemeenten onder de aanvliegrouten van de luchthaven. Zonder succes, constateerde een inspreker dinsdag bij de raadscommissie. Hij vond trouwens dat Alders een dubieuze rol heeft gespeeld. “Als je het volk wilt belazeren, moet je Alders er bij halen”, zei hij. Wat diens partijgenoot, raadslid Harry van den Bergh (zelf geen vreemdeling in luchtvaartland) de inspreker kwalijk nam, onbetamelijk en onfatsoenlijk vond. Zoals de inspreker het trouwens van Alders nogal onfatsoenlijk noemde dat die nooit heeft geantwoord op een brief van hem.

Van den Bergh benadrukte dat er een groot economisch belang aan Schiphol vast zit, zoals de werkgelegenheid van heel velen in Amstelveen en wijde omgeving. Dat moet volgens hem worden afgewogen tegen pleiten voor verminderde groei om aan beteugeling van overlast tegemoet te komen. De positie van Amstelveen is naar zijn mening gemoeid met het succes van de luchthaven. Tegelijk vond hij dat gekozen volksvertegenwoordigers, zoals raadsleden, hun verantwoordelijkheid niet kunnen wegschuiven naar een omgevingsraad.

Invloed

Volgens wethouder Maaike Veeningen, tegenwoordig enkele gemeenten vertegenwoordigend in die omgevingsraad, kan men wel invloed uitoefenen via dat orgaan, maar bestaat er geen enkele beslissingsbevoegdheid. Schiphol is zoiets als de NAM in Groningen, allebei door de staat gestuurde machtsblokken, reageerde inspreker Weeda. Economische groei gaat volgens hem altijd vóór gezondheid, temperen van groei, overlast enzovoort. Weeda vond de opwinding van de gemeente, in dit geval die van wethouder Veeningen (D66), uiterst matig.

Raadslid Kortekaas van GroenLinks zag in Schiphol, net als in de NAM, een staat in de staat. Maar volgens hem mag Schiphol niet verder groeien in vliegbewegingen als de bewoners het daar niet mee eens zijn. Voor hen doet volgens raadslid Floortje Gordon (D66) wethouder en partijgenoot Veeningen ‘haar stinkende best’ om Schiphol enigszins in toom te houden en mag het vliegverkeer alleen groeien als de geluidsoverlast afneemt. Maar dat Amstelveen een welvarende groene gemeente is, heeft zij ook aan Schiphol te danken, constateerde Gordon.

Verdelen en heersen

Volgens Patrick Adriaans van de SP zou die luchthaven moeten worden behandeld als elk ander bedrijf en is economisch belang tegenover gezondheidsrisico een schijntegenstelling.

Van elk bedrijf wordt nagegaan of het binnen de vastgestelde normen blijft, maar voor de luchthaven worden die telkens opnieuw opgerekt ter wille van het economische belang, zei hij. “Schiphol is goed geslaagd in een verdeel en heersstrategie”, aldus Adriaans. En lokale volksvertegenwoordigers staan in principe volslagen buiten spel als het om de luchthaven gaat. Maar er zijn grenzen aan de groei, verzuchtte Martin Kortekaas. “Veel inwoners maken zich zorgen over de gezondheidsrisico’s. Ik vraag mij af of bewoners zich nog vertegenwoordigd voelen.”

Nou ja door kletsgroepen, die niks kunnen beslissen. Ofwel: Alles blijft zoals het al zestig jaar gaat. Schiphol groeit gewoon door. Wie daar niet economisch van mee wil profiteren, kan verhuizen. Naar Friesland, bijvoorbeeld. Want in Groningen blijkt het ook niet helemaal pluis…

Bekijk bericht op "amstelveen.blog.nl"

Reacties op dit bericht