Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Schiphol en omwonenden: planbureau rekent verkeerd

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 671 
|
 leidschdagblad.nl 
Bewoners_logo_2x.png

Door Annet van Aarsen

SCHIPHOL - Opmerkelijk: zowel Schiphol als de bewonersdelegatie ORS – vaak staan ze tegenover elkaar – zijn nu eensgezind: de cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving over de mogelijke groei van Schiphol kloppen niet.

Het PBL kwam begin deze week met het nieuws dat het aantal vliegbewegingen op Schiphol tot 2030 kan groeien naar een maximum van 638.000. „De helft van de milieuwinst door stillere vliegtuigen mag worden gebruikt voor extra vliegbewegingen boven het plafond van 500.000 vliegbewegingen per jaar”, zei PBL-baas Hans Hilbers.

Zowel de bewoners als Schiphol wijzen erop dat de zogeheten 50/50-regel, die het planbureau waarschijnlijk gebruikte voor de berekening, een oude afspraak is die niet meer wordt gebruikt.

De extra groeiruimte die het planbureau de luchthaven toebedeelt, wil Schiphol overigens niet gebruiken. Een woordvoerder over de toekomst na de coronacrisis: „Onze inzet is en blijft een gecontroleerd herstel, met daarna een gematigde gecontroleerde toename van het aantal vluchten dat verdiend moet worden door afname van de hinder en schonere luchtvaart.”

Hij verwijst naar eerdere uitspraken van Schiphol-baas Dick Benschop, die opmerkte dat de grote groei in de jaren 2010-2018 niet goed was bevallen. „We gaan niet weer de boel volvliegen”, aldus Benschop die aanstuurt op stapsgewijs herstel naar 500.000 vluchten per jaar en vervolgens een langzame groei naar 540.000. „Maar dan zijn we wel tien jaar verder.”

De bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol gaat die ’beperkte’ groei al te ver. Matt Poelmans: „Ten eerste is dat aantal vluchten nog niet verdiend met hinderbeperking. Ten tweede kan Schiphol met maximaal 350.000 vluchten gemakkelijk voorzien in de Nederlandse behoefte aan internationaal vervoer door de lucht.”


Toevoeging redactie vlieghinder.nl. Lees hier op deze site het hieraan voorgaande bericht van Het Planbureau voor de Leefomgeving.

Bekijk bericht op "leidschdagblad.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Ik begrijp het niet. Uit de luchtvaartnota heb ik begrepen dat vliegtuigen 1% per jaar stiller worden (minder herrie gaan maken), wat een groei van 1% per jaar mogelijk zou maken (klopt alleen het eerste jaar, maar dat verder terzijde). Dat is toch een grotere groei dan wat volgens de 50/50-regel mogelijk zou zijn?

Wie kan mij dat uitleggen?

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

PLANBUREAU SLAAT OP HOL : NIEUWE BESTUURSVORM NOG VOOR DE ZOMER?

Dit is niet alleen een blunder van de bovenste plank. Hiermee laat deze instantie zien dat voor hen de sprookjes rond luchtvaart en Schiphol leidend zijn.

Met deze uitspraak sorteren ze voor op een bepaald ongewenste "basiskwaliteit" voor onze leefomgeving. Net als de verzelfstandigde Omgevingsdiensten negeren ze de vanuit de nieuwe Omgevingswet en -visies geformuleerde milieu grenzen en het belang van de volksgezondheid. Ze helpen zo mee aan het destructieve luchtvaartbeleid dat door de betrokken ministeries doorgedrukt wordt.

Voor veel colleges en raden geldt iets dergelijks:

Nog voor de zomer gaan de 32 MRA gemeenten - waaronder Uitgeest ! - hun resterende beleidsmacht overdragen aan het nieuwe MRA Metropoolbureau op de Zuid As. Vroeger zou dat een "annexatie" door de gemeente Amsterdam heten, maar de tijd is veranderd:

Op de Zuid As zal een team van topbestuurders samen met een - door consultants aangedragen - directieteam de dienst uitmaken. Met lieden als de CEO van Schiphol - PvdA Dick Benschop - en CEO KLM Pieter Elbers als lachende derden.

Niet alleen vele miljarden uit Den Haag maar ook de overgedragen macht van voorlopig 32 gemeenten valt hen ten deel. De overige gemeenten in NH zullen spoedig volgen en de Provincies NH en Flevoland zijn al langere tijd bij deze nieuwe bestuursvorm betrokken.

Het mag duidelijk zijn dat van burgerparticipatie aldus weinig of niets meer terecht komt.Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

Nadere toelichting op machtsoverdracht door 32 MRA gemeenten naar de Zuid As:

(Bronvermelding: artikel in het NHD door Peter Schat 16 februari j.l.)

"Voorwerk voor de transitiecommissie is gedaan door Ben Verwaayen, die als topman zijn sporen verdiende in het bedrijfsleven en in 2006 meeschreef aan het verkiezingsprogramma van de VVD. Hij presenteerde op 2 december vorig jaar een advies aan de regiegroep, dat hij samenstelde na tien kleine groepsgesprekken met de 32 burgemeesters en twee commissarissen van de Koning. De ruime meerderheid van hen, constateerde Verwaayen, wil een metropool die uitblinkt en vindt de huidige bestuurlijke inrichting van de MRA daarvoor te stroperig.

Hij oppert dat een drieslag van algemene vergadering, bestuur en directie in de MRA de dienst gaat uitmaken, met een heldere taakverdeling en onderlinge verhouding. De burgemeester van Amsterdam zit het bestuur voor, dat verder uit enkele regiobestuurders bestaat. Dat legt verantwoording af aan de algemene vergadering van de 32 burgemeesters, twee commissarissen van de Koning plus nog wat wethouders en gedeputeerden.

De transitiecommissie kiest één tot drie prioriteiten voor de MRA en werkt het drieslagvoorstel van Verwaayen uit. Na de bespreking hiervan met de regiegroep gaat het voorstel begin maart naar de twee Provinciale Staten en 32 gemeenteraden, vooruitlopend op samenwerkingsafspraken die nog voor het zomerreces door die organen moeten worden vastgesteld. Een officieel ondertekeningsmoment, dat ’feestelijk en inhoudelijk interessant’ wordt, volgt na de zomer."

Zie:
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20210215_94405649?utm_source=nortonsafe.search.ask.com&utm_medium=referral&utm;_content=/