Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Schiphol en omgeving moeten opnieuw in verbinding gebracht worden

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 818 
|
 drs. Pieter van Geel (persbericht) 
AMS_Amsterdam_Airport_Schiphol-verkeerstoren.jpg
Verkeerstoren Schiphol
Credit: qwesy qwesy

Schiphol is ‘verweesd’ geraakt. De omgevingspartijen voelen zich geen mede-eigenaar van de luchthaven. Iedereen verwijst voor oplossingen naar de regie van het Rijk. Maar gedragen oplossingen zonder bijdrage van de omgeving zijn ondenkbaar. Daarom zijn er vernieuwde verbindingen noodzakelijk. Dat stelt oud-staatssecretaris Pieter van Geel vandaag in zijn evaluatie van de Omgevingsraad Schiphol. Hij was daarom door de minister van IenW gevraagd nadat begin dit jaar het overleg tussen de partijen in de Omgevingsraad Schiphol stuk liep op de onderhandelingen over de ontwikkeling na 2020.

Voor zijn rapport “Schiphol vernieuwd verbinden. Evaluatie en tussentijds advies governance en participatie” voerde Van Geel tal van gesprekken en overleggen met deskundigen en betrokken partners. Hij nam waar dat iedereen langzaam maar zeker is afgehaakt. Maar stelde ook vast dat de impact van Schiphol zo alom voelbaar is dat het simpel doorschuiven naar ‘Den Haag’ zonder betrokkenheid van de omgeving geen enkele optie is.

Er is weer een gemeenschappelijk doel noodzakelijk om bruggen tussen opvattingen te slaan. Voor Van Geel zou dat de wil kunnen zijn om het leefklimaat in het gebied rondom Schiphol te verbeteren en hinder te verminderen: “Ontwikkeling van Schiphol is alleen dan mogelijk indien er voor de omgeving een geloofwaardig pad is uitgestippeld om het leefklimaat te verbeteren. En als er weer verbinding kan komen tussen betrokkenen, zodat Schiphol voor de omgeving weer een beetje van ‘ons’ kan worden”.

Van Geel ziet geen ruimte op basis van zijn gesprekken om het overleg in de Omgevingsraad Schiphol voort te zetten zonder ingrijpende herziening van het samenwerkingsmodel. Zo bepleit hij een steviger rol van de rijksoverheid. De rijksoverheid staat volgens Van Geel aan de lat om een verbeterde bescherming van de gehele omgeving te borgen. Hij ziet daar mogelijkheden voor in de vorm van het definiëren van een minimum-leefkwaliteit in combinatie met een normstelling en monitoring van het feitelijk aantal gehinderden.

Daarnaast worden in het rapport drie alternatieve modellen voor samenwerking in de regio geschetst. Deze modellen onderscheiden zich van het bestaande model van de Omgevingsraad doordat zij sterk op de regio zijn gericht, in plaats van op het nationale beleid. Daarnaast zijn de drie modellen veel meer gericht op de uitvoering van concrete hinderbeperkende maatregelen en versterkingen van de leefkwaliteit in de luchthavenregio. Het gaat er Van Geel om dat verbeteringen van de leefomgeving gezien en gevoeld gaan worden, niet op papier, maar bij de mensen thuis.

In zijn (tussentijds) advies maakt Van Geel zelf geen keuze tussen de drie modellen waarmee die doelstelling zou kunnen worden bereikt. De modellen verschillen onderling van elkaar doordat het voortouw voor de verbetering van de leefkwaliteit steeds bij een andere partij wordt belegd: het Rijk, Schiphol of een onafhankelijke gebiedsregisseur. De minister heeft gevraagd aan Van Geel om de modellen komende maanden verder uit te werken en dan met een eindadvies te komen.

Het tussentijds advies van Van Geel vindt u hier.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door anoniem1

het Rijk, Schiphol of een onafhankelijke gebiedsregisseur

Als het maar niet Schiphol word,dan weet je wel hoe het af gaat lopen. Het vertrouwen in Schiphol en ook de overheid is weg,dat is de reden dat veel mensen zijn afgehaakt. Een waslijst aan niet nagekomen afspraken. Het is jammer dat van geel dit niet meeneemt in zijn advies.
Het vertrouwen moet terug,dat zou kunnen met een onafhankelijke regiseur,als die dan ook echt onafhankelijk is.

Verder is dit advies wel een opsteker voor de omwonenden. Ik had bij van geel al een goed gevoel toen hij werd benoemt naar aanleiding van zijn werk rondom Eindhoven airport.
De leefkwaliteit moet echt om hoog. Dat red je niet met een door Schiphol gesubsidieerd buurthuis hier en een parkje daar.
De hinder en de vervuiling die moeten minder.

Geplaatst door anoniem1

Dan moet je denken aan anders en hoger aanvliegen.
Niet meer het vectoren tijdens de landing en tientallen kilometers over dicht bewoond gebied vliegen met de flappen uit.
Terug naar de oude startmethode (maar men wil juist nadp2 nog verder doorvoeren met nog meer hinder tot gevolg)
Meer rust momenten en zeker niet nog vroeger op de ochtend beginnen met starten in ruil voor een paar duizend nachtvluchten minder,een paar duizend vluchten die er eigenlijk al helemaal niet Mogen zijn.

Maar goed,we gaan het zien.
Denk niet dat het uiteindelijk veel op gaat leveren maar je weet maar nooit.
Schiphol wil groei en dat kan niet zonder nog meer hinder. Want om de capaciteit te hebben moet men op een manier vliegen die een enorme en onnodige overlast veroorzaakt.

Geplaatst door Iep uit almere

Helemaal eens anoniem1 !
Het is allemaal fout gegaan door de privatisering en ZBO schappen van Schiphol, LVNL etc. Het Rijk is de regie kwijt en heeft zelf niet de expertise meer in huis om "counterveiling power" te zijn voor Schiphol, LVNL (de slager die zijn eigen vlees keurt) en commerciele luchtvaartwensen. Met bakken vol juristen als zogenaamde beleidsmakers kom je er niet. En ook niet zonder een goed doordacht lange termijn plan. De processen duren zo lang dat ze door realiteit worden ingehaald voordat ze ten uitvoer kunnen worden gebracht. Er is gewoon geen plaats meer voor groei aan de luchtvaart kant door de toenemende aanwezigheid van prima alternatieven. Over 15 jaar roepen de bestuurders en politici allemaal dat ze het in 2020 toch verkeerd hebben aangepakt. Want dat roepen ze ook nu over zaken die 15 jaar geleden doorgedrukt werden....
Hoe is het mogelijk dat de hele situatie rondom luchtruimgebruik/indeling nog stamt uit het jaar 1951 (ja, 51, het is geen typefout)....

Geplaatst door anoniem1

Het is dramatisch en de overheid operereert buiten de wet.
Is begonnen met Teeven. "dat wat je niet in de wet kan regelen dat regel je in de uitvoering"
Vandaag in nrc "aankoop belang klm illegaal". Was blijkbaar ook tegen de wet om het op deze manier te doen maar men doet het gewoon,geen verantwoording en Hoekstra word straks gewoon lijsttrekker.
Ook in de krant vandaag,kinderen naar ziekenhuizen in belgie omdat er hier geen bedden zijn. De privatisering van de zorg heeft enorm veel kapot gemaakt en heeft een klein aantal mensen veel geld opgelevert.
Ook in het nieuws gisteren:overheids financien op termijn onhoudbaar. Al in 2025 komt men in de problemen. Maar wel nog even snel 50 miljard bijlenen voor extra subsidies voor onze multinationals.
Het gaat allemaal steeds schaamtelozer en men komt er mee weg. Het grootste deel van de kiezer die heeft de ogen dicht,veel te druk met dagelijkse problemen zoals huisvesting,kinderopvang.
Het land is inmiddels zo vervuild dat de levensverwachting binnenkort zal gaan dalen,dat kan je nu al zien aankomen.

over 15 jaar is het allemaal nog veel erger,dan is het hier zoals in amerika.