Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Schiphol en MRA 2.0 zijn de grootste bedreigingen

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 406 
|
 De Uitgeester 
Schiphol en MRA 2.0 zijn de grootste bedreigingen Download het gehele artikel 'Schiphol en MRA 2.0 zijn de grootste bedreigingen'
Bekijk bericht op "De Uitgeester "

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

VRAAG EN ANTWOORD ROND STRAKS HYPERPREFERENTE POLDERBAAN

Quote gemeente Uitgeest:

“De invloed van Schiphol - op bijvoorbeeld de mogelijkheid om te bouwen en de geluidshinder - zou sterker naar voren moeten komen.”

Reactie MRA:

“Mede naar aanleiding van de reactie van de gemeente Uitgeest is in Versie 3 in hoofdstuk 3.3 meer aandacht gegeven aan de impact van Schiphol en ruimtelijk economische ontwikkelingen op elkaar. Ter vergelijking: in de vorige versie stond het keuzevraagstuk over leefkwaliteit en Schiphol in het hoofdstuk integraal te ontwikkelen gebieden onder gebied Zuidflank.

Versie 3, hoofdstuk3.3:

Leefkwaliteit Schiphol in relatie tot verstedelijking in de MRA

In een groot deel van de MRA, in het bijzonder in de regio Amstelland-Meerlanden, beïnvloedt Schiphol de verstedelijkingsmogelijkheden voor de meerkernige ontwikkeling in een gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving. Schiphol is een economische motor, maar de luchtvaart beïnvloedt ook de leefkwaliteit en draagt bij aan de relatief ongezonde leefomgeving in nabijgelegen gemeenten. De luchthaven legt daarnaast een claim op de ruimte en beïnvloedt de ontwikkelingsmogelijkheden waaronder de mogelijkheden om het areaal verrommeld glas te transformeren. De regio heeft grote opgaven op het gebied van woningbouw, economie, mobiliteit, klimaat, energietransitie en groen. Dat vraagt om een integrale belangenafweging, met als uitgangspunt het principe van wederkerigheid tussen ‘de lucht’ en ‘de grond’: de luchtvaart houdt rekening met het ruimtegebruik op de grond en vice versa.”

Conclusie:

Wanneer de Raad van Uitgeest op 27 januari gaat instemmen met deze 3e versie van de “Verstedelijkingsagenda MRA 2.0” wordt de kwaliteit van de leefomgeving opgeofferd en een grootschalige verstedelijking gesteund waarbij geen enkele garantie omtrent het intomen van luchthaven Schiphol en de bijbehorende Holland Metropool als Global City Region wordt gegeven.

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

‘Dat vraagt om een integrale belangenafweging, met als uitgangspunt het principe van wederkerigheid tussen ‘de lucht’ en ‘de grond’: de luchtvaart houdt rekening met het ruimtegebruik op de grond en vice versa.”

Deze zin laat de valsheid van de overheid en MRA goed zien. De luchtvaart heeft NOOIT rekening gehouden met het ruimtegebruik op de grond en vice versa betekent hier niets anders dan dat men de herrie en vervuiling maar moet accepteren zodat de luchtvaart kan doorgroeien! Integrale belangenafweging is de volgende leugenachtige kreet. Heeft u het nu wel door?

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

DREIGING BEPAALD NIET WEGGENOMEN IN COMMISSIEVERGADERING UITGEEST

Positief was het betoog van PVK bestuurslid Wil Spaanderman die er in slaagde om het belang van een gezonde leefomgeving prominent neer te zetten. De politiek nam dit over en wees de sprekers namens Schiphol en LVNL op de aparte wereld waarin zij lijken te verkeren. Dat meningen over Schiphol zijn gekanteld werd hierbij duidelijk.

Genoemde sprekers van de sector probeerden een plan voor Hinderreductie te verdedigen. Hun betoog was echter uiterst zwak, aantallen vliegbewegingen konden niet genoemd worden en ook over de stikstofproblematiek werd naar Den Haag en het Ministerie voor I&W verwezen. Verder klopte er weinig van het verhaal dat men omtrent geluidhinder op de mouw probeerde te spelden.

Als een ding duidelijk wordt dan is het wel het feit dat de rol van I&W door de politiek niet goed wordt ingeschat. En dat betreft dan ook de rol van dit Ministerie bij het uitrollen van de door PvdA CEO Benschop gewenste "Global City Regio Holland Metropool" via de MRA 2.0.
Maar zeker zo dubieus is het feit dat I&W een apart soort model "Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse" met bevoordeling voor de luchtvaart heeft laten opstellen:

(zie elders op deze informatieve website!)

Dit wringt enorm met de bovengenoemde focus op gezondheid en leefomgeving waar de politiek eindelijk op is uitgekomen!

Als enige gemeente in de regio BUCH en Alkmaar dreigt Uitgeest nu een nieuwe verstedelijkingsagenda MRA 2.0 te ondertekenen en macht en middelen naar dit door sector en Ministerie nagestreefde "schaduwbestuur" over te dragen.

Er is overigens nog wat tijd om bij te sturen, op 27 januari staat de dubieuze "Verstedelijkingsagenda MRA 2.0" op de Raadsagenda.
Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

Breaking News:

Op de dag dat TATA wederom in opspraak kwam vanwege het achterhouden van emissies wordt ook bekend dat Schiphol slechts een klein gedeelte van kankerverwekkende uitstoot aan het RIVM heeft opgegeven. Ongetwijfeld volgt snel meer informatie hierover op deze website en in de media!

Het is belangrijk om te melden dat de MRA 2.0 organisatie - waar Uitgeest als enige BUCH gemeente bij aansluit - rust op de economische As TATA/Schiphol en een "Amsterdam Economic Board" voor de MRA plus een "Economisch Forum NH boven Amsterdam" als aanjagers voor de ontwikkeling van PvdA CEO Benschop's Global City Regio "Holland Metropool". Een blijkbaar op zwaar verziekte sectoren gebaseerde constructie o.l.v. de GL burgemeester van Amsterdam, de VVD CvdK in Noord Holland en de PvdA gedeputeerde van Flevoland. Hoe heeft men dit kunnen bedenken?!

Het mag wel ijzingwekkend worden genoemd dat bij en door alle aangesloten MRA gemeenten, Provincies en NHN gemeenten blijkbaar met alle gesignaleerde misstanden bewust niets wordt gedaan.

Wat is er toch in onze samenleving en de politiek geslopen dat dit mogelijk maakt?
Valt dan alleen nog via rechtszaken deze situatie aan te pakken?

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

Correctie: i.p.v. PvdA gedeputeerde van Flevoland moet er staan: de PvdA CvdK in Flevoland.

Deze Leen Verbeek is tevens al jarenlang voorzitter van de Vereniging EU-Deltametropool, een ooit door de luchtvaartsector opgericht platform en netwerkorganisatie voor zeer grootschalige verstedelijking & maximale exploitatie van de gehele Rijndelta.......................................

Geplaatst door V.O.S uit Onder de Kolderbaan

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

Na een paar heerlijke relatieve 'vliegtuig vrije dagen' , omdat de wind uit een noordelijke richting kwam, zijn we vanochtend weer getrakteerd op een bulderende wekker in de vorm van een DAL-toestel. Wederom geen uitslapen op een zondagochtend, nee zo'n Domme-Achterlijke-Luchtvaartmaatschappij die het totaal niet interesseert of de bewoners waaroverheen ze denderen, er hinder van ondervinden! DAL / KLM zijn wel de meeste hinder brengende maatschappijen. Het is zelfs verbazingwekkend dat een maatschappij zoals de KLM, dat aan een Staatsinfuus ligt, evengoed zoveel vliegt. Een infuus dat ook door de geluid-gehinderden is opgehoest. Tante Corona wordt uiteraard niet vergeten, zij vliegt gratis mee. Voor haar geen lockdown. De vlieg-tuig maatschappijen spelen de onschuldige en zetten de politiek in dit land telkens onder druk. Die slappe Nederlandse Staat (I&W) onder de paraplu van de VVD. Stem niet op de gevestigde orde die geen enkele empathie met de inwoners heeft, behalve met geld. Stem op de partij voor de dieren.

Geen MRA 2.0 ! Uitgeest moet leefbaar gehouden worden!