Platform Vlieghinder Kennemerland
 

‘s Nachts minder stille vliegtuigen en meer lawaaiVerplaatsen van lawaai, meer hinder

 |
 Geplaatst door: sijmen 
 |
 Bekeken: 818 
|
 PVRC interpreteert Milieu Monitor 
‘s Nachts minder stille vliegtuigen en meer lawaaiVerplaatsen van lawaai, meer hinder

Bron: Milieu Monitor 7e jaargang, nummer 4, mei 2004, p 7:
‘s Nachts meer lawaaiige machines:
Van het totaal aantal van 99.616 vliegtuigbewegingen in de laatste drie maanden van 2003
vonden er 3.789 ‘s nachts plaats (de meeste daarvan tussen 05:00 en 06:00 uur) en 95.827 overdag.
Van die vliegtuigen behoorden een aantal, (26.697), tot de stiile en een aantal, (7.272), tot lawaaiige.
- Van de vliegtuigen overdag waren 27% stil,
van die ‘s nachts, maar 13% (de helft minder !)
- Tot de lawaaiige hoorden overdag 7%
en ‘s nachts nam dat toe tot 10%.

Bron: Milieu Monitor 7e jaargang, nummer 4, mei 2004, p 6:
Minder Geluidbelasting; meer geluidshinder:
Schiphol was gewaarschuwd. In minder dichtbevolkte en stille gebieden worden vliegtuigen eerder gehoord en verstoren ze de rust meer, dan in een dichtbevolkte en lawaaiige omgeving. Wetenschappelijk onderzoek laat namelijk zien dat hetzelfde geluid per saldo in de stille gebieden bij meer mensen hinder veroorzaakt, zelfs al neemt het aantal huizen dat bestreken wordt af. (Ook wetenschappers onderzoeken soms iets dat vanzelf spreekt). Met andere woorden het percentage gehinderden neemt toe.
Desondanks lees je nog steeds “We viegen over minder dichtbevolkt gebied”.
De funeste gevolgen daarvan zijn nu op twee manieren bevestigd.
- Aan de ene kant door het belevingsonderzoek [zie (Knipsel)krant van 20 Mei: VenW onderzoekt gevolgen vijfde baan Schiphol].
- Maar het blijkt ook, onafhankelijk daarvan, uit de grote toename van het aantal protesten tegen rustverstoring dat bij CROS is ingediend. Ondanks dat de Polderbaan maar een deel van 2003 in gebruik was, en de Zwanenburgerbaan vele maanden gesloten, verdubbelde het aantal meldingen daarvan ten opzichte van 2002 van 145.000 naar 279.000. Het aantal mensen dat protesteerde steeg van een kleine 10.000 naar ruim 12.000, terwijl het gemiddelde aantal keren dat mensen aangaven te worden gehinderd, per persoon steeg van 15 naar 23.

Omdat stiltegebieden gevoeliger zijn voor hinder doet de meeste geluidshinder zich volgens CROS dan ook op grotere afstand van de luchthaven voor, een heel stuk buiten het kleine gebied met de hoogste geluidsbelasting direct rond Schiphol, waar bovendien het aantal woningen aanzienlijk werd teruggebracht.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Geert-Jan uit Driehuis

Dat wordt nog wat dit jaar, tot en met april zijn al ruim 160.000 meldingen geregistreerd (terwijl er in maart nog een aantal zijn 'weggevallen' omdat ze bij de CROS op een ander computer systeem zijn overgegaan)met als topper april met 50.200
Als je dit extrapoleert kom je op ca 480.000!! daar vervaagt 2003 bij

Geplaatst door W. Zonneveld uit Castricum

Tsja, weer zeer handig beleid, degene die gaat over wanneer welke vliegtuigen mogen vliegen is nu eens niet Schiphol of de Luchtverkeersleiding maar de zogenaamde Slotcoordinator, weer een of ander "onafhankelijk" marionetje. Verdeel en heers heet dat...