Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Ruzie over wie mag meepraten over Schiphol: “Worden bij het oud vuil gezet”

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 289 
|
 nhnnieuws.nl 
Bewoners_logo_2x.png

Door Doron Sajet

SCHIPHOL - Als het aan de gemeente Haarlemmermeer ligt, moeten veel meer verschillende omwonenden kunnen meepraten over de ontwikkeling van Schiphol. Tot nu toe worden bewoners voornamelijk vertegenwoordigd door 'mannen op leeftijd die zich manifesteren als een protestgroep', vindt wethouder Jurgen Nobel van Luchthavenzaken. Uithoornaar Mirella Visser vindt de uitspraken 'pijnlijk en discriminerend'.

De Haarlemmermeerse wethouder Nobel (VVD) sprak gisteren tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer over de opvolger van de huidige Omgevingsraad Schiphol (ORS). De ORS had jarenlang de taak om het kabinet te adviseren over de toekomst van de luchthaven. De huidige voorzitter heeft voorgesteld om het adviesorgaan - met daarin vertegenwoordigers uit de luchtvaartsector, overheden en buurt - op te doeken en in een nieuwe vorm verder te gaan. Omdat iedereen er inzit voor zijn eigen belang, willen die vertegenwoordigers nog weleens rollebollend over straat gaan.

Protestgroep
Nobel wil een bredere vertegenwoordiging van de omwonenden zien in het nieuwe adviesorgaan. "Het zijn voornamelijk mannen op leeftijd die zich manifesteren als protestgroep", zegt Nobel tegen NH Nieuws. De wethouder vindt dat meer (jonge) bewoners de gelegenheid moeten krijgen om mee te kunnen praten. "Niet alleen over de overlast, maar bijvoorbeeld ook over het economisch belang en het wereldwijde netwerk van Schiphol. Mensen die fijn wonen in de buurt van Schiphol hoor je er niet."

Mirella Visser uit Uithoorn had graag de oren van Nobel gewassen tijdens de hoorzitting, maar voordat zij aan de beurt was, klapte de videoverbinding met de Tweede Kamer eruit. Een groot aantal van de deelnemers van die hoorzitting, waaronder Kamerleden, Schipholbaas Benschop en omwonenden, moest zijn zegje doen via een liveverbinding. Toen het de beurt was aan de bewonersvertegenwoordigers, zoals Visser, werd de hoorzitting gestaakt door de technische problemen.

Huilend op de bank
"Nobel maakt zich schuldig aan leeftijdsdicriminatie", zegt Visser tegen NH Nieuws. Ze vindt het pijnlijk dat de Haarlemmermeerse wethouder de bewonersdelegatie van de ORS op die manier over een kam scheert. Visser woonde meerdere huiskamergesprekken bij met inwoners van Uithoorn en de directeuren van Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland. "Daar zaten jonge vaders bij van in 30 en 40 jaar die bijna huilend op de bank zaten", aldus Visser. In Uithoorn is een ruime meerderheid van de inwoners tegen de uitbreiding van Schiphol. "Die meerderheid vertegenwoordigen wij."

Oud vuil
Visser vindt dat Nobel ook geen rekening houdt met de expertise van de bewonersdelegatie. "We hebben kennis en ervaring. Het kost jaren om de complexiteit van Schiphol te snappen. We worden door Nobel gewoon bij het oud vuil gezet!"

Maar volgens Nobel is Haarlemmermeer niet de enige gemeente die naar een meer diverse vertegenwoordiging verlangt, maar wordt het breedgedragen door alle regionale en lokale overheden uit de OSR. De afgebroken hoorzitting wordt afgemaakt op 4 februari. Dan komt onder meer Mirella Visser alsnog aan het woord.

Bekijk bericht op "nhnnieuws.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

NextGen VLIEGSYSTEEM: *AANVAL OP VOLKSGEZONDHEID*

Helaas een pijnlijk voorbeeld van intimidatie en leeftijdsdiscriminatie, zoals dat helaas vaker door bepaalde vertegenwoordigers van de VVD wordt aangewend.

Samen met o.a. Van Geel, Halsema, Provinciecommissarissen Van Dijk en Verbeek (jarenlang voorzitter Ver. EU-Deltametropool) probeert men een "COALITIE VAN BEREIDWILLIGEN" te organiseren. Dit om de Megametropool rond Schiphol verder vorm te geven met helaas een bijbehorend, zeer ondemocratisch bestuurssysteem.

Trap er niet in!

Het "NextGen" systeem dat deze heren - samen met de LVNL en CEO Benschop -al bij de Polderbaan en Kaagbaan installeren zal een aanval op onze volksgezondheid gaan betekenen!

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

Hr Nobel wil ook mensen aan het woord laten die graag gebruik maken van het netwerk van Schiphol. Hij hoeft zich wat dat betreft geen zorgen te maken. Leeftijdsdiscriminatie is volstrekt onnodig. Want het essentiele netwerk is ruim voldoende om met 70 procent van de 500.000 vluchten alle passagiers van en naar Nederland die voor normale ticketprijzen vliegen (dus niet vorr vijf euro naar Londen) aan hun trekken te laten komen. Ook mensen die vakantie willen vieren, zelfs een mooie verre reis willen maken of familie willen bezoeken. Wel moeten meer mensen voor de kortere afstanden (Londen, Parijs etc) de trein nemen, beter voor t klimaat. Wat niet meer kan is tientallen miljoenen overstappers die niets aan de bereikbaarheid bijdragen. Groei boven die 70 procent is desastreus voor klimaat en leefomgeving. Wel leuk voor de sector, maar die kan beter omzetvergroting realiseren met echt klimaatneutrale activiteiten. Er zitten genoeg jonge, creatieve mensen in de sector die een list kunnen verzinnen. Trouwens ook oudere creatievelingen.
Als hr Nobel me niet gelooft wil ik hem wel laten zien hoe goed de WTL deze bevindingen kan onderbouwen. Geen speld tussen te krijgen. Ten slotte wonen er in Haarlemmermeer zeer veel mensen die baat hebben van veel minder vlieghinder. Daar is B&W ook verantwoordelijk voor.
Ik weet niet of hr Nobel dit leest. Misschien kan een andere lezer hem op dit bericht attent maken.
Namens de Werkgroep Toekomst Luchtvaart, Hans Buurma

Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

VVD staat niet voor niets voor: 'Veel Vliegtuig Dreun'.

Van deze partij is NIETS te verwachten. Een voorspelbare reactie.

Deze truc wordt ook steeds weer gebruikt: het inzetten van de belanghebbenden (die zelf niet in de ellende wonen).


Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

Beste Bob van Marlen.
We zijn het vaak eens, maar niet in dit opzicht. Zelfs binnen de VVD zijn er mensen die streven naar een goed evenwicht tussen het economisch/maatschappelijke nut van vliegen (namelijk verbinding van alle internationale (bedrijfs)activiteiten van Nederland) en de maatschappelijke impact daarvan, zoals de herrie, aantasting gezondheid en schadelijke uitstoot. Naast veel mensen in de VVD die wel het bedrijfsleven willen helpen, maar nauwelijks interesse hebben in de maatschappij. Heel vreemd, want de klanten van die bedrijven vormen juist de maatschappij.

Het zou interessant zijn als er binnen de VVD een discussie tussen deze bloedgroepen zou plaatsvinden. Zo zou men zich kunnen realiseren dat de luchtvaart best een maatje kleiner kan zonder economische gevolgen. En dat leefomgeving en klimaat minstens even belangrijk zijn, ook voor het bedrijfsleven en het steeds weer genoemde vestigingsklimaat.
.
Overigens denk ik wel dat deze verschuiving in visie binnen de VVD niet echt gemakkelijk is, en trouwens ook moet plaatsvinden in CDA en D66. Wat helpt is dat het maatschappelijke draagvlak tegen luchtvaartgroei (waaronder voor krimp) vergroot is naar 75% van de bevolking en voor luchtvaartgroei verkleind is naar 14%. Altijd interessant voor politici die het moeten hebben van draagvlak onder de bevolking. Zelfs de VVD.

Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

Beste Hans,
Misschien is er een verandering van denken ook bij de VVD, of CDA, of PvdA? Ik zie het echter niet in de stukken die vanuit I&W op ons ‘neerdalen’, die toch nog steeds weer uitgaan van groei. En wat men zegt is vaak niet wat men echt doet. Zien (en vooral horen!) is geloven voor mij!

Met mijn rekenmodel laat ik ook zien, dat de situatie de komende dertig jaar gewoon verder verslechterd. Wonen onder de ‘optimale’ vaste routes zal zeer ongezond worden.

Overigens waardeer ik zeer jullie rapport met de visie dat al dat gevlieg overal heen voor de economie niet nodig is. Als we de corona erbij betrekken kunnen we spreken van een absolute economische ramp!

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

Quote:

(door Projectmanager Milieufederatie, tevens Voorzitter PVK)

"Als omwonende van Schiphol heb ik de luchtvaart zien groeien. En zie ik de zakelijke kansen die dat voor onze regio biedt. Daar staat tegenover dat de gevolgen voor klimaat en leefomgeving groot zijn. In mijn contacten met bewoners, raadsleden en statenleden merk ik dat ook zij zich daardoor soms overvallen voelen. En zelfs bij bestuurders merk ik dat zij het een lastig dossier vinden.
Wij organiseren kennissessies over meten van hinder, normen en maatregelen. Zo bouwen wij mee aan een goed geïnformeerd netwerk van burgerparticipanten, raadsleden, statenleden, bestuurders en media." (Bron: website Milieufederatie NH)

Dit roept de volgende vragen op:

Is dit niet achterhaald in het licht van een nodige "reset" voor de luchtvaart en inhaalslag voor de leefomgeving op basis van de nieuwe Omgevingswet?

Staat in de tekst niet teveel de zogenaamde "hinderbeperking" voorop en is er niet het gevaar dat (ongewild?) wordt geworven voor de door o.a. adviseur Van Geel en sector sympathisanten nagestreefde "COALITIE VAN BEREIDWILLIGEN"?

Zouden deze Milieufederatie en het PVK bestuur er verstandig aan doen om deze tekst aan te passen aan de inmiddels bekende stand van zaken?