Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Rust in de regio; minder vliegbewegingen rond Schiphol

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 334 
|
 Nieuwsblad Castricum 
HvS_Castricum

De gemeenten Castricum en Heiloo als geheel, en met name de kernen Limmen en Akersloot, kampen al jaren met een toenemende geluidsoverlast door vliegtuigen van en naar Schiphol. Na een relatief rustige periode als gevolg van minder vliegverkeer door de corona-epidemie is de overlast de laatste twee jaren weer toegenomen. Op sommige plaatsen in Akersloot die onder twee aanvliegroutes naar Schiphol liggen, te weten de Polderbaan en Zwanenburgbaan, komen wel twee tot drie vliegtuigen per minuut over. Op het ministerie worden studies gedaan naar de mogelijkheid om tot 110 vluchten per uur te laten landen op één baan. Dik Hoogstad, ambassadeur van de stichting RBV in Castricum en lid van het PVK (platform vlieghinder Kennemerland), schreef naar de redactie.

Ooit gloorde er hoop aan de horizon. Een analyse van de verschillende verkiezingsprogramma’s bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen van Castricum leerde dat de meeste partijen de hinder toch wel onderkenden en, afhankelijk van de politieke richting, in min of meerdere mate daar maatregelen tegen beloofden. ‘’Groot was de teleurstelling dat er in het coalitieakkoord nog niet één woord gewijd werd aan de problematiek en dat, terwijl toch drie van de vier collegepartijen op dit onderwerp verkiezingsbeloftes hadden in te vullen. Een dappere poging van twee oppositiepartijen om voor dit onderwerp enige aandacht te vragen in een motie werd kamerbreed weggestemd. ‘Het college moest eerst maar eens de kans krijgen’, werd erbij gezegd’’, aldus Dik.‘’Twee jaar later is er aan het front van de gemeentelijke politiek aangaande dit onderwerp nog steeds geen merkbare beweging te constateren. Dit in tegenstelling tot bij veel ons omringende gemeenten met een soortgelijke problematiek.’’

Enquête


‘’’Als er van het gemeentehuis niks komt en geen enkel initiatief wordt getoond, moeten we zelf maar aan de slag’, zullen enkele initiatiefnemers uit Limmen gedacht hebben toen zij een enquête naar de overlast organiseerden. De respons was overweldigend’’, zegt Dik.
De respons was veel groter dan zij vooraf hadden verwacht.
De resultaten werden aangeboden aan het gemeentebestuur, maar enige inhoudelijke reactie bleef uit.
‘Er zouden procedurele fouten in de enquête zitten’, zo werd vernomen.

Proces tegen de staat


De gehinderden rond Schiphol laten het er niet bij zitten. Verenigd in een stichting, ‘Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder’ (RBV), gesteund door verschillende gemeenten, particulieren en maatschappelijke instellingen, wordt een proces tegen de staat aangespannen. De rechter deed onlangs uitspraak:

‘De overheid is ernstig tekort geschoten en handelt onrechtmatig in de bescherming van omwonenden van Schiphol en handelt in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, door omwonenden van Schiphol geen adequate rechtsbescherming te bieden’, aldus het vonnis van de rechtbank.
De rechtbank heeft de Staat opgedragen binnen twaalf maanden de geldende wet- en regelgeving weer toe te passen. Dat betekent dat weer uitgegaan moet worden van het Luchtverkeersbesluit (LVB) van 2008.
De Staat heeft door laten rekenen dat onder dit besluit slechts 400.000 vliegtuigbewegingen zijn toegestaan. Dit betekent dus een aanzienlijke krimp van de luchtvaart.

Rechtsbescherming


‘’Bovendien is het terugvallen op het LVB 2008 nog niet genoeg. De overheid moet binnen twaalf maanden tevens zorgen voor praktische en effectieve rechtsbescherming voor alle omwonenden’’, vertelt Dik. ‘’Daarbij moet de overheid, anders dan nu gebeurt, ook kijken naar omwonenden die zich buiten door de overheid vastgestelde geluidscontouren bevinden, in het hele gebied van onze gemeente.’’

Bekijk bericht op "Nieuwsblad Castricum"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door The Observer uit Castricum

Toen in 2003 de Polderbaan in gebruik werd genomen, werd regio Castricum out-of-the-blue geconfronteerd met vliegtuigen. De Polderbaan werd destijds door PvdA-er Wim Kok als milieubaan gepresenteerd. Huichelachtig, want hinder werd niet minder.

Castricum voor altijd in de herrie en troep? Door een aantal initiatiefnemers werd Platform Vlieghinder Regio Castricum werd opgericht. Het werd meteen de grootste vereniging van de gemeente. Ook ik werd lid. Als oud inwoner van omgeving Aalsmeer/Amsterdam wist ik maar al te goed wat er boven ons hoofd hing.

Op een bepaald moment werd ik "klaagmoe". Actief tegengeluid bieden kost tijd en energie. Je wilt niet continue getriggerd worden. Onbewust ga je accepteren wat je niet direct kunt veranderen. Ondertussen gaat de luchtvaartsector bezeten door.

Corona was een "blessing in the skies". Eindelijk blauwe stille schone luchten. Wat een genot. Wat is Nederland mooi !

De KLM kon dankzij miljardensteun van de staat overleven. Nu willen ze weer het onderste uit de kan. Het verdienmodel is belangrijker dan het vestigingsklimaat van inwoners. Heb jij ooit een KLM-er sorry horen zeggen voor de overlast? Laatst sprak ik een stewardess uit Heiloo in de trein. Zij vond de KLM heel sustainable want ze gebruiken bamboe bestek aan boord. Terwijl de rechtbank van Amsterdam net heeft bepaald dat KLM's marketing over duurzaam vliegen misleidend is, begint Marjan Rintel over "stille" vliegtuigen. De luchtvaartsector zit in bubbel van eigen belang, ontkenning en haantjes gedrag.

Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

‘Op het ministerie worden studies gedaan naar de mogelijkheid om tot 110 vluchten per uur te laten landen op één baan.’

Als dit echt waar is, is er maar één juiste kwalificatie van dit streven: ronduit misdadig. Dit is niets anders dan het martelen en het op termijn ziek maken en zelfs vermoorden van mensen onder die banen! Dit wordt een ware aanslag op de gemeenschappen eronder.

Dit mag niet doorgaan! Het gaat ook rechtstreeks tegen de uitspraak van de rechter in. Het is volstrekt onrechtmatig handelen, dat een massale schadeclaim van omwonenden naar de Staat zal veroorzaken en grote sociale onrust.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

Helaas, de rechter zag af van een dwangsom want I&W werd geacht de uitspraak serieus te nemen. Prompt gaf dit ministerie aan dat zeker niet binnen de termijn van 12 maanden enige opvolging aan het vonnis gaat worden gegeven. Hoe onbetrouwbaar kan deze overheid zijn zo lijkt de vraag?