Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Rondetafelgesprek over Schiphol

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 648 
|
 tweedekamer.nl 
wp_politiek_3707.JPG

De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat voerde op 28 januari een rondetafelgesprek met diverse deskundigen en betrokken partijen over de toekomst van het omgevingsoverleg Schiphol. Het laatste blok van dit gesprek is verplaatst naar donderdag 4 februari van 12.00 tot 13.00 uur.

Volg live en kijk terug
In verband met de coronamaatregelen vindt deze bijeenkomst plaats via een videoverbinding. U kunt live meekijken of meeluisteren via de livestream van deze website of via de app Debat Direct. Het overleg van 28 januari kunt u hier terugkijken.

Agenda en verslag
U kunt hier alle stukken van het rondetafelgesprek doornemen.

Schiphol
De luchthaven Schiphol is belangrijk voor de concurrentiepositie van Nederland en heeft een relatief grote invloed op de leefomgeving. Het gebied rond de luchthaven is dichtbevolkt. Als de luchtvaart groeit, moeten de kwaliteit van de leefomgeving en de gebruiksmogelijkheden van de ruimte rond de luchthaven voor andere activiteiten op peil blijven. Voor het vinden en bewaren van een goede balans tussen deze belangen is opbouwend overleg nodig met alle betrokken partijen.

De Omgevingsraad Schiphol (ORS)
Sinds 1 januari 2015 is de Omgevingsraad Schiphol (ORS) de plek waar alle vraagstukken, belangen en betrokken partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. De heer Alders was jarenlang voorzitter van de Raad en zette zich in 2018 met alle partijen aan het opstellen van een advies over een toekomstbestendig ´Nieuw Normen en Handhavingsstelsel (NNHS)´ en het vraagstuk ´wonen-vliegen´. Rond het eind van 2018 werd duidelijk dat de partijen in de ORS niet in staat waren om tot een gezamenlijk advies te komen waarin de economische activiteit en de leefbaarheid met elkaar in balans worden gebracht. Na het aflopen van de zittingsperiode van de heer Alders eind maart 2019 werd de heer Van Geel aangesteld als interim-voorzitter. Hij kreeg daarbij als bijzondere opdracht leiding te geven aan de evaluatie van de Omgevingsraad Schiphol.

Toekomst omgevingsoverleg Schiphol
In het voorwoord van zijn rapport ´Schiphol vernieuwd verbinden´ schrijft Van Geel: “Ik constateer dat het poldermodel om tot besluitvorming te komen in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) helaas niet meer werkt. De materie blijkt complex en verhoudingen zijn verstoord: er is geen gezamenlijk doel meer en geen bereidheid om compromissen te sluiten en te verdedigen. Nu ingrijpen is noodzakelijk, anders raken de verhoudingen verder verstoord.” In zijn advies geeft hij drie opgaven mee waarmee de verbinding tussen de partijen hersteld zou moeten worden:

1 - De bestuurlijke lagen met elkaar verbinden: Rijk, provincie en gemeenten;
2 - Belangrijke inhoudelijke vraagstukken op het raakvlak van het nationale en regionale niveau definiëren en adresseren;
3 - De participatie en de informatievoorziening versterken.
Om meer inzicht te krijgen in de standpunten van de verschillende partijen heeft de commissie Infrastructuur en Waterstaat onderstaande betrokkenen uitgenodigd voor een rondetafelgesprek.

Programma 4 februari 2021
BLOK 3 12.00 - 13.00 uur: stakeholders

De heer De Groot, VNO-NCW
De heer Akkerman, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland
De heer Poelmans, bewonersvertegenwoordiger Omgevingsraad Schiphol
Mevrouw Visser, vertegenwoordiging Kies College Cluster Aalsmeerbaan ORS/ PUSH

Programma 28 januari 2021
BLOK 1 10.00-10.45 uur: de heer Van Geel, Schiphol en deskundigen omgevingsmanagement

De heer Van Geel, auteur ‘Schiphol vernieuwd verbinden’ en interim-voorzitter ORS
Bureau WesselinkVanZijst, omgevingsmanagement
De heer Benschop, president-directeur en CEO Schiphol
BLOK 2 10.45 - 11.45 uur: bestuurders uit de regio

De heer Olthof, gedeputeerde Noord-Holland
De heer Dinjens, wethouder Velsen
De heer Nobel, wethouder Haarlemmermeer
De heer Everhardt, wethouder Amsterdam

Bekijk bericht op "tweedekamer.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

De uitkomsten van dit rondetafelgesprek over Schiphol zullen zijn: groei is zo hard nodig voor ‘onze economie’ (lees: die van Schiphol en AF/KLM zelf). De economie is overigens door dezelfde luchtvaart grotendeels met corona naar de klote geholpen!

Het rapport van de heer Van Geel, getiteld ‘Schiphol vernieuwd verbinden’, zou beter genoemd kunnen worden: ‘Schiphol vernielend verbinden.’