Platform Vlieghinder Kennemerland
 

RIVM: Gegevens over overlast omgeving Schiphol moeten actueler

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 651 
|
 luchtvaartnieuws.nl 
AMS_Amsterdam_Airport_Schiphol-verkeerstoren.jpg
Verkeerstoren Schiphol
Credit: qwesy qwesy

BILTHOVEN - Bij het bepalen van de ernstige geluidhinder en slaapverstoring rond Schiphol wordt ten dele uitgegaan van wetenschappelijke kennis die aan actualisatie toe is, zo stelt het RIVM. Daarnaast zijn de modellen en gebruikte gegevens de afgelopen jaren een aantal keren veranderd, terwijl het niet voor iedereen duidelijk is wat er precies is veranderd.

Hierdoor is het niet duidelijk of aan de ‘criteria voor gelijkwaardigheid’ wordt voldaan.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vindt dat de transparantie over wijzigingen van de berekeningen, gebruikte gegevens en modellen beter kan. Ook adviseert het instituut meer actuele wetenschappelijke informatie over de gevolgen van vliegtuiggeluid op de gezondheid toe te passen.

Voor de juiste beoordeling van geluidhinder zijn de zogeheten ‘gelijkwaardigheidscriteria’ essentieel. Die zijn geïntroduceerd om in de toekomst een gelijkwaardig beschermingsniveau te bieden voor geluid, veiligheid en luchtkwaliteit.

De gelijkwaardigheidscriteria moeten ervoor zorgen dat bij elk nieuw besluit de bescherming van de omgeving gelijkwaardig of beter is dan het oorspronkelijke besluit. Daarvoor moeten die criteria steeds worden vertaald naar de actuele situatie. Het gaat dan om het aantal omwonenden met ernstige hinder, ernstige slaapverstoring en om het aantal woningen boven een bepaald geluidniveau.

Om bijvoorbeeld te bepalen of het aantal ernstig gehinderde mensen wordt overschreden, wordt gebruik gemaakt van de relatie tussen het geluid van vliegverkeer en de ernstige hinder die dat veroorzaakt. Er is echter geen rekening gehouden met de veranderingen in de kennis over deze ‘blootstellings-respons’ die in de loop van de tijd is opgedaan.

Bekijk bericht op "luchtvaartnieuws.nl "

Reacties op dit bericht
Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

Ik heb onlangs het uitstekende boek van Pieter Omzigt – “Een nieuw sociaal contract” gelezen (Omtzigt, P., 2021. Een nieuw sociaal contract, Prometheus, ISBN 978 90 446 4805 8, 224 p.)

Hierin staan zinnen, die ook voor onze problematiek relevant zijn. In plaats van de genoemde econometrische modellen kunt u ook lezen de rekenmodellen door de overheid met de lucht-vaartsector gepresenteerd omtrent geluidhinder. Ook hier ontbreekt iedere transparantie.

“In Nederland zijn we dus dol op het werken met modellen en vaak varen we er blind op. We begrijpen steeds minder hoe de modellen werken en dus welke tekortkomingen ze hebben. De fixatie op een modelwerkelijkheid zorgt ervoor, dat de echte werkelijkheid steeds verder uit beeld raakt. Het modelgericht beleid maken zorgt ervoor, dat de regelgeving onnodig complex en onoverzichtelijk wordt. Nergens is dat duidelijker dan in het inkomensbeleid en de koop-krachtplaatjes.” (p. 87)

“De econometrische modellen die voor beleid gebruikt worden, bestaan meestal uit een gestileerde beschrijving van de werkelijkheid in de vorm van een aantal aannames en een aantal vergelijkingen.” (p. 108)

“De gouden standaard in de natuurwetenschappen is dat een experiment reproduceerbaar is. In de context van econometrische modellen houdt dit in dat je modellen openbaar moeten zijn, zodat duidelijk is welke aannames je maakt en welke schattingen je hebt. Op basis daarvan kan er vervolgens een discussie worden gevoerd over de gebruikte modellen en de gebruikte aannames. Het klinkt misschien verbazingwekkend, maar de overheid en de planbureaus hebben zich op geen enkele wijze gecommitteerd aan zo’n standaard. De modellen zijn vaak openbaar, maar ook regelmatig geheim. En het achterhalen van de aannames kost grote moeite of is onmogelijk. Tegelijkertijd wordt de output van modellen als absolute waarheid gepresenteerd, ook als het model keer op keer gefaald heeft bij voorspellen.” (p. 109)

Als remedie hiertegen: “… modellen worden onafhankelijk van de overheid gemaakt en zijn volledig transparant. Ze worden met andere woorden extern gevalideerd en geverifieerd. Daarnaast is het van belang, dat kritiek op mopdellen in de input op modellen serieus wordt genomen. (p. 114-115)

Opmerkelijk zijn ook de volgende constateringen:

“Anders dan in de meeste andere rechtsstaten kunnen Nederlandse rechters de wetten die zijn aangenomen door ons parlement niet toetsen aan de Nederlandse Grondwet, het deel van het rechtsstelsel waarin onze belangrijkstre fundamentele rechten zijn vastgelegd.” (p. 187)

“Hierdoor kunnen rechten en zeggenschap van burgers sluipenderwijs worden aangetast. Want zodra een wet eenmaal in werking is getreden, is er geen mogelijkheid meer voor de burger om zich bij de rechter te beklagen als hij zich door die wet aangetast voelt in zijn grondwettelijke rechten.” (P. 188).

Op deze manier kan er in de Eerste en Tweede Kamer gestemd worden voor luchtvaartwetten door mensen dicht bij belanghebbenden en die geen enkele notie hebben van wat ze anderen aandoen.

De oplossing is de instelling van een Constitutioneel Hof na wijziging van de Grondwet, aldus Omtzigt. Beslist hard nodig om te voorkomen, dat u en ik als omwonenden nog langer worden gepiepeld, en alweer worden blootgesteld aan nog meer lawaai in de nabije toekomst en ons recht op een normaal en gezond bestaan wordt vertrapt.

Ik heb u er al op gewezen, dat de luchtvaartsector ons heeft beduveld bij de overgang van Ke naar Lden, wat terecht wordt genoemd in dit artikel en nu lijkt te worden bevestigd door het RIVM-rapport. Let wel: het gaat hier om ca. 3 dB(A) Lden wat duizenden vluchten teveel toelaat! Het merkwaardige is echter, dat dit geen storm van verontwaardiging heeft losge-maakt, noch al mijn schrijven op: https://liegenenbedriegen.webnode.be

Onthoud: “Wie stil is krijgt herrie!” Het is nu tijd om een correctie op dit onrecht te eisen bij de kabinetsformatie. Laat u door Rutte cs. niet in de luren leggen.