Platform Vlieghinder Kennemerland
 

RIVM en NLR: geluidsnormen Schiphol kloppen heel aardig.

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 294 
|
 Het Parool 
hvs_klmoud_DSC_2522.jpg

Omwonenden van Schiphol moeten zelf vlieggeluid gaan meten, adviseren onderzoekers het kabinet. Uit een proef blijkt dat zulke burgerwetenschap waardevol is bij het vaststellen van vlieghinder, ook al blijkt uit dinsdag gepresenteerd onderzoek dat de geluidsnormen goed kloppen. Uit dinsdag gepubliceerd onderzoek blijkt dat de normen rondom Schiphol veelal goed aansluiten bij de werkelijke geluidsniveaus. De geluidsnormen worden wel minder betrouwbaar bij lagere geluidsniveaus.

Met een officiële geluidsmeter in de achtertuin en een app waarmee ze drie weken lang vier keer per dag bijhielden welke hinder ze ondervonden van vlieglawaai, deden in de zomer van 2022 28 omwonenden van Schiphol mee aan vier officiële onderzoeken.

Daarnaast werd bijna drie jaar lang gekeken of de geluidsnormen rondom de luchthaven overeenkomen met de werkelijke geluidsniveaus. Bewonersgroepen vinden al jaren dat de normen, die steevast worden berekend, de overlast onderschatten.

Ze vragen al jaren om geluidsmetingen, pieken en drukte- en rustmomenten in de normen mee te laten wegen. Dat kan, omdat al 31 jaar vlieglawaai gemeten met wordt met 41 palen van het meetsysteem Nomos van Schiphol.

Echter, meer gegevens meewegen in de geluidsberekeningen, voegt nauwelijks iets toe aan de geluidsnormen en zouden de toch al ingewikkelde berekening daarvan nog lastiger maken, stellen onderzoekers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Nederlands Lucht– en Ruimtevaartcentrum (NLR) en onderzoeksbureau To70 dinsdag.

Druktepieken en rustmomenten


“Over de lange termijn worden de normen ietsje beter als geluidspieken en rustmomenten in de berekening worden toegevoegd,” zegt hoofdonderzoek Abhishek Sahai van RIVM, “maar de voorspellingen blijven zo goed als gelijk. Terwijl het wel complexer wordt. Dat heeft weinig toegevoegde waarde bij het vaststellen van hinder over het hele jaar.”

Die conclusie heeft de onderzoekers verrast. “We hadden een groter effect verwacht van het toevoegen van rustmomenten en pieken, maar dat deed zich niet voor omdat het gemiddeld wordt over het hele jaar. Maar voor de beleving op korte termijn speelt het wel een rol. Omwonenden geven aan dat druktepieken en rustmomenten effect hebben op de hinder die ze ondervinden.”

Uit de onderzoeken blijkt dat de normen rondom Schiphol veelal goed aansluiten bij de werkelijke geluidsniveaus. Dat de herrie rondom de luchthaven veel groter is dan in de normen wordt weerspiegeld, is volgens de onderzoekers onjuist.

Minder tolerant


Eerder stelden luchtvaartinspectie ILT en klachtendienst BAS al dat meer hinder wordt ervaren terwijl het geluidsniveau is gedaald. Sahai: “Over de jaren heen is de houding van mensen veranderd. Men is minder tolerant geworden voor het accepteren van vliegverkeer.” De onderzoeken gaan ervan uit dat tot een derde van de Nederlanders ‘hooggevoelig’ is voor lawaai, zoals van vliegtuigen.

De geluidsnormen worden wel minder betrouwbaar bij lagere geluidsniveaus. Als de bron verder weg is mengt vlieggeluid zich met omgevingslawaai, zoals van langsrijdend vrachtverkeer of bouwwerkzaamheden, terwijl zulk vlieggeluid volgens de onderzoekers toch hinder oplevert bij mensen die gevoelig zijn voor lawaai.

In hun advies aan demissionair luchtvaartminister Mark Harbers pleiten RIVM en NLR voor permanent onderzoek naar hinderbeleving en de wijze waarop die in geluidsnormen wordt verwerkt. “Dat moeten we permanent gaan doen. Niet eens in de twintig jaar. We hebben meer gegevens nodig voor onderzoek naar lagere geluidsniveaus. We willen ook naar regionale luchthavens kijken.”

Belangrijke aanvulling


Daar kunnen omwonenden goed bij helpen. “Burgerwetenschap is nieuw voor ons,” zegt Sahai, “maar blijkt een belangrijke aanvulling op ons traditionele onderzoek. Het is nuttig en geeft veel inzicht in de beleving van burgers. Hinder wordt niet alleen bepaald door geluidsniveaus, maar ook door aantallen vliegtuigen binnen een bepaalde periode en door de afwisseling van drukte- en rustmomenten.”

Voor vervolgonderzoek zijn wel zijn meer mensen nodig dan de 28 die nu zijn gebruikt of de 150 die zich ervoor hadden aangemeld, zegt Sahai. “We weten niet precies hoeveel mensen er nodig zijn en waar die moeten wonen. En of we eerst het onderzoek rondom Schiphol uitbreiden, of naar andere vliegvelden kijken.”

Sinds oktober 2018 meten bewoners al vlieglawaai met de door actiegroep Schipholwatch ontwikkelde vliegapp Explane. Daarmee zijn (in heel Nederland) inmiddels 680.000 metingen verricht, de meeste in ‘thuisbasis’ Amstelveen-Noord.

Daar is in onderzoeken geen gebruik van gemaakt. “We raden metingen met een smartphone af,” zegt Sahai. “Die zijn niet betrouwbaar. Het moeten gevalideerde metingen zijn met gekalibreerde geluidsmeters die rekening houden met omgevingslawaai.”

Minister: metingen leiden tot betere normen


Het kabinet wil rondom Schiphol in het vervolg structureel geluidsmetingen gebruiken om de berekende geluidsnormen te valideren. Met de geluidsmetingen kan de betrouwbaarheid van de geluidsnormen voortdurend worden verbeterd. Ook komt er permanent onderzoek naar hinderbeleving en gezondheidseffecten door vlieglawaai.

Dat schrijft demissionair luchtvaartminister Mark Harbers dinsdag aan de Tweede Kamer. Op basis van de onderzoeken van RIVM en NLR houdt hij vast aan de huidige geluidsnormen, ook al kunnen er verschillen ontstaan tussen de berekeningen voor de normen en de werkelijk gemeten geluidsniveaus.

Harbers is er nog niet van overtuigd dat het zin heeft omwonenden mee te laten meten. Dat wil hij eerst bespreken met gemeenten en provincies, luchtvaartsector en vertegenwoordigers van omwonenden. “De geluidbelasting wordt verminderd door stillere vliegtuigen, minder vluchten en grotere afstand (van vliegverkeer) tot woningen,” schrijft de minister. “Burgerwetenschap pakt niet de oorzaak of hinder aan.”

Naast eventueel burgeronderzoek overweegt het ministerie al langer om bij de vaststelling van geluidsnormen vliegklachten bij klachtendienst BAS en de meetgegevens van de Nomos-meetpalen mee te laten wegen.

Bekijk bericht op "Het Parool"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

Deze uitkomst verbaast me niets. De werkelijke reden van de toegenomen hinder is het toegenomen aantal vliegtuigbewegingen met nog steeds heel goed hoorbare, zij het iets lagere, piekgeluidniveaus, waardoor respijt steeds minder wordt. Het past precies in wat de overheid en de sector altijd beweren, namelijk dat de hinder volgens Lden en Lnight is afgenomen. Nooit erkent men dat de grenswaarden van deze maten te hoog zijn gekozen (gebaseerd op de vroegere maat Ke, waar alles onder de 65 dB(A) niet werd meegerekend, en ver boven de aanbevelingen van de WHO). De sector heeft zichzelf ten koste van omwonenden akoestisch rijk gerekend en wordt hierin nog steeds gesteund door de overheid. Meer onderzoek is nuttig, maar gaat aan dit beeld helemaal niets veranderen.

Men wil dit gaan ‘oplossen’ door nog meer herrie te veroorzaken boven een kleiner aantal mensen met zgn. ‘optimale vaste routes’ in de zgn. ‘Luchtruimherziening’ en dan te beweren dat ‘de totale hinder is afgenomen’ (wat rekenkundig de uitkomst zal worden). Deze mensen mogen dus worden opgeofferd voor de ‘economie’ (van de aandeelhouders). Dit wordt ook nooit gezegd, maar verborgen onder wollig en maskerend taalgebruik. De ervaringen uit de VS laten ons zien hoe slecht het gaat uitpakken onder deze hoogfrequente vliegpaden.

Voeg daarbij dat deze routes over (vroeger) stiller buitengebied zullen worden gelegd waar huizen niet gebouwd zijn op zoveel herrie en het zal u duidelijk zijn dat van ‘gelijke behandeling' voor deze mensen totaal geen sprake zal zijn.

Het mag allemaal volgens de Wet Luchtvaart en zal worden toegejuigd door KLM, Barin, VNV, VNO-NCW, ANVR, PVV, VVD, NSC en BBB. Ik pleit dan ook voortdurend voor aanpassing van deze wet en de invoering van extra geluidmaten zoals Nmax50dB.

Wat men ook niet zegt, vreemd genoeg, is dat juist het ontbreken van omgevingslawaai (in stille gebieden) ervoor zorgt dat het vliegtuiglawaai heel pregnant en buitengewoon irritant is.

Ik krijg ook steeds weer de indruk, dat men de essentie van de zaak of niet begrijpt, of niet erkent!

Geplaatst door Ed uit Oegstgeest

Artsen behandelen klachten, geen afwijkende analyses. Wel kunnen die analyses helpen de oorzaak van de klachten te vinden zodat er een gericht behandeltraject kan worden ingezet. Hier geldt het zelfde. Er zijn ongelofelijk veel klachten over geluidsoverlast door verkeer van en naar Schiphol. Die klacht moet behandeld worden, los van de vraag of metingen nu wel of niet overeen komen met gemodelleerde data, en lot van het feit of de waarden nu wel of niet boven de arbitraire, door de politiek gestelde normen komen.

Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

‘Uit een proef blijkt dat zulke burgerwetenschap waardevol is bij het vaststellen van vlieghinder, ook al blijkt uit dinsdag gepresenteerd onderzoek dat de geluidsnormen goed kloppen.’

Dit is natuurlijk een heel vreemde constatering. Men kan uit onderzoek nagaan of geluidsnormen worden overschreden of niet, niet dat ‘ze kloppen’. De normen zijn namelijk gebaseerd op het toelaten van ernstige hinder en slaapverstoring voor een grote hoeveelheid mensen. Aanvankelijk mocht binnen de 35 Ke contour 25% van de bevolking ernstige hinder ondervinden, later vervangen door 58 dB(A) Lden. Dit is een hoog percentage en hier klopt niets van! Zelfs de WHO-aanbeveling van 45 dB(A) Lden laat nog altijd ca. 10% ernstige gehinderden toe, op ca. 2 miljoen mensen die binnen deze contour wonen dus 200000!

Reageren?

Let op! Door het plaatsen van een reactie gaat u akkoord met onze huisregels.