Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Rijk ziet niets in schadefonds voor Maastricht Aachen Airport

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 532 
|
 limburger.nl 
Euro_banknotes.png

Door Eric van Dorst

Een schadefonds voor het vliegveld in Beek hoeft er niet te komen. De regio wil volgens het Rijk zaken reguleren waarin al wordt voorzien.
Het Rijk ziet niets in een schadefonds voor Maastricht Aachen Airport. Dat laat het ministerie van Infrastructuur en Milieu weten. Coalitiepartijen BBB/NDB en CDA willen dat Beek ijvert voor een fonds ter vergoeding van schade aan huizen veroorzaakt door laagvliegende toestellen, of van sloop indien nodig. Ook geluidwerende voorzieningen zouden betaald moeten worden uit het fonds, te vullen met boetes op vluchten na 23.00 uur, die regelmatig plaatsvinden.

Pannen
Directeur Jos Roeven opperde in september al de instelling van een fonds voor vergoeding van woningschade, nadat een vliegtuig pannen van een dak in Geverik geblazen had. Dit leek VVD-gedeputeerde Joost van den Akker een goed idee.

Wat geluidhinder betreft wijst het ministerie erop dat tussen 2002 en 2009 rondom het vliegveld al een isolatieprogramma is uitgevoerd binnen de zogeheten 40 Ke-contour. Dit is een op basis van meetmodellen bepaalde zone waarvoor een bepaalde geluidbelasting gedurende een jaar is bepaald. De kosten van het isolatieprogramma zijn doorberekend aan de luchtvaartsector, waar een geluidheffing per beweging (noise charge) wordt opgelegd.

Voor het luchthavenbesluit van 2016 is de 40 Ke-contour opnieuw in beeld gebracht, passend bij het voorgenomen gebruik van de luchthaven. Het ministerie heeft geconstateerd dat de contour geheel valt binnen de eerder vastgestelde zone waarbinnen al isolatie heeft plaatsgevonden en er dus geen aanleiding is voor een nieuw isolatieprogramma. Huizen slopen is volgens het ministerie evenmin aan de orde, aangezien er niet een gelegen is buiten de geldende contouren voor externe veiligheid en geluidbelasting.

Klachten
Aanleiding voor herberekening van de geluidcontour was het toestaan van vliegbewegingen op de uiterste 250 meter van de landingsbaan, die eerder niet mocht worden gebruikt. Daarnaast groeit het aantal passagiers- en vrachtvluchten fors. Sindsdien stijgt ook het aantal klachten over lawaai, fijnstof en zijn er meldingen van schade aan daken van woningen. Tenslotte wijst het ministerie erop dat nergens anders in Nederland zo’n boetefonds is.

De Beekse coalitiepartijen opperden de instelling ervan in reactie op kritiek van oppositiepartij PB, dat zij wegliepen voor een publieke discussie over de luchthaven en het geklaag van burgers over hinder en schade. Vliegvelddirecteur Roeven heeft gezegd niet onwelwillend tegenover het idee van de Beekse coalitie te staan, maar waarschuwt wel dat rekening gehouden moet worden met bestaande afspraken met maatschappijen en landelijk luchtvaartbeleid voor de komende dertig jaar.

Verder wijst Roeven erop dat maatschappijen die na 23.00 uur op Beek landen bij wijze van boete al extra landingsgeld moeten betalen. Hij denkt verder zelf eerder aan hogere tarieven voor toestellen met lawaaiige motoren.

Bekijk bericht op "limburger.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Bob uit Uitgeest

Vroeger was de contour waarbinnen huizen geisoleerd moesten zijn 35 Ke, is hier 5 Ke bijgesjoemeld?